wróć na stronę główną UPJPII
dr Joanna Barcik
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt 
E-mail:
joanna.barcik@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Religii 
Dyżur dydaktyczny:
po indywidualnym umówieniu się mailowym na adres: joanna.barcik@gmail.com lub joanna.barcik@upjp2.edu.pl 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego [w:] Joanna Barcik [red.], Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 127-143.
 • Wymagająca obecność Boga [w:] Manfred Deselaers, Leszek Łysień [red.], Bóg i Auschwitz, Kraków: Unum 2007, s. 127-135.
 • The Demanding Presence of God [w:] Manfred Deselaers, Leszek Łysień [red.], God and Auschwitz, Kraków: Unum 2008, s. 125-132.
 •      [szukaj w bibliotece] „Na obraz i podobieństwo”. Godność człowieka w chrześcijańskim doświadczeniu wiary [w:] Grzegorz Hołub SDB, Piotr Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 225-247.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny? [w:] Józef Baniak [red.], Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii. Filozofia religii, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny 2008, s. 37-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Liber sum, Deus est. Henry’ego Duméry’ego dyskusja z Jeanem Paulem Sartre’em [w:] Danuta Ślęczek-Czakon, Mariusz Wojewoda [red.], Wartości — tradycja i współczesność, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 74-90.
 •      [szukaj w bibliotece] Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii [współatorstwo z:] Grzegorz Chrzanowski OP[w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2014 415-430
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Na początku był mistyk.... [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000, s. 161-193.
 • „Nie miłujcie świata” [w:] Logos i Ethos, 2 (11) 2001, s. 179-186.
 • Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry) [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004, s. 40-50.
 • Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego [w:] Przegląd Religioznawczy, 2/212 2004, s. 67-79.
 • Ewangelie – objawienie przemocy [w:] Logos i Ethos, 2 (21) 2006, s. 196-202.

Wygłoszone Referaty:

 • Teolog negatywny broni pozytywności wiary (Henry Duméry) Teologia negatywna – między dialektyką a doświadczeniem religijnym 01 styczeń 0000 Kraków
 • Przedmiot i metoda filozofii religii. Zapomniana propozycja Henry Duméry’ego VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie - sekcja filozofii religii 01 styczeń 0000 Szczecin
 • Plotyńskie Jedno czy Bóg dialogu? Filozofia religii Henry Duméry’ego. Współczesna filozofia religii – myśl francuska 01 styczeń 0000 Kraków
 • Wyzywające milczenie Boga Obecność Boga w mrokach dziejów 01 styczeń 0000 Oświęcim
 • Czy teologia feministyczna to powrót do korzeni? otwarte seminarium "Nie tylko znak wielki" 01 styczeń 0000 Kraków
 • Kresťanstvo je mýtom alebo len história? M. ELIADE - 100. rokov od narodenia 24 kwiecień 2007 Koszyce (Słowacja)
 • Czy gnostyk wierzy? Wiara we współczesnym świecie 30 listopad 2007 Kraków
 • Narodziny filozofii religii z rozdziału wiary i rozumu IV Tyskie Dni Filozofii 08 grudzień 2007 Tychy
 • Człowiek w doświadczeniu religijnym: bierny czy aktywny? Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii 20 luty 2008 Poznań
 • W poszukiwaniu intencjonalności, która nie uprzedmiatawia. Intencjonalność : drogi fenomenologii francuskiej 14 październik 2009 Kraków
 • Inkluzywna mowa o Bogu – świadectwem myślenia Jego transcendencji czy immanencji? Transcendencja i Immanencja w filozofii Boga i religii 17 kwiecień 2012 Kraków
 • Teologia feministyczna: łagodna czy radykalna hermeneutyka podejrzeń? Mistrzowie podejrzeń: negacja, kontynuacja czy przezwyciężenie? 20 grudzień 2013 Kraków, AGH
 • O konstytucji przedmiotu religijnego w doświadczeniu mistycznym Bóg i mistyka - w kręgu fenomenologii 17 grudzień 2015 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 • Koniec scholastyki? Filozofia Boga Stefana Pawlickiego CR Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej 17 luty 2016 Kraków, Centrum Resurrectionis
 • Bóg wobec zła Auschwitz - perspektywa żydowska i chrześcijańska Problem zła w najnowszej filozofii religii 30 wrzesień 2016 Kraków
 • Religie razem przeciwko przemocy Między dialogiem a fundamentalizmem 14 październik 2016 Kraków
 • Teologia feministyczna jako radykalna hermeneutyka podejrzeń Archiwum Kobiet - grupa robocza 22 grudzień 2016 Uniwersytet Jagielloński
 • Zwycięstwo człowieka w nieludzkim miejscu: o. Maksymilian Maria Kolbe. Perspektywa filozoficzna Ekumenia męczenników 08 kwiecień 2017 CDiM Oświęcim
 • Nadzieja po Auschwitz Transgresja i transcendencja - dwie nadzieje (Kryzys człowieczeństwa) 25 maj 2017 Kraków
 • Rola kobiet w Kościele: "równouprawnione" czy tylko służebnice? Punkty zapalne i perspektywy zmian Podwawelskie spory o kształt wiary. Wybrane kontrowersje w teologii współczesnej 16 listopad 2017 Kraków
 • Teologia niemiecka i polska po Auschwitz Perspektywy teologii po Auschwitz 03 marzec 2018 Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • Unde malum faciamus? (Nie)aktualność myśli św. Augustyna w kontekście biografii Rudolfa Hoessa JAK RODZI SIĘ ZŁO? IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU 16 czerwiec 2018 Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • „Drugi ma nie tylko uszy, ale także usta”. O słuchaniu jako warunku dialogu Wdowa? Sierota? Obcokrajowiec? Aktualność myśli E. Levinasa i F. Rosenzweiga po 20 latach od polskiego przekładu Całości i nieskończoności oraz Gwiazdy Zbawienia 08 czerwiec 2018 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • "A my mamy Kolbego". Polskie myślenie religijne wobec Auschwitz 100-lecie Niepodległości. Wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce 23 październik 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl