wróć na stronę główną UPJPII
mgr Bożena Machowska-Jaros
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
bozena.machowska_jaros@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
semestr zimowy 2018/2019, czwartek 8 00- 9 30 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Wykonywanie II części tłumaczeń w ramach grantu Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie.
 • 2014 - Wyjazd szkoleniowy do Paderborn (Niemcy)w ramach programu Erasmus
 • 2013 - Konferencja "Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa" ( organizator) oraz wygłoszenie referatu: Nauczanie j. greckiego studentów teologii i historii sztuki- metody i zakres materiału.
 • 2013 - Wykonywanie I części tłumaczeń w ramach grantu Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie.
 • 2012 - Awans na stanowisko starszego wykładowcy j. łacińskiego i greckiego UPJPII
 • 2012 - Nagroda Biura Osób Niepełnosprawnych za działania na rzecz osób niepełnosprawnych Integralia 2012
 • 2012 - Konferencja:Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych- badania naukowe i praktyka (organizator)
 • 2009 - Wyjazd szkoleniowy do Berlina w ramach programu Erasmus
 • 2009 - Wykonywanie tłumaczeń do monografii: J. Wołczański, Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Źródła, Lwów-Kraków: Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię archidiecezji lwowskiej ob. łac. 2012.
 • 2008 - Nagroda JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w Akademii
 • 2006 - Awans na stanowisko wykładowcy j. łacińskiego i greckiego UPJPII
 • 2002 - Redakcja haseł słownikowych dotyczących starożytności greckiej i łacińskiej do słownika " Pisarzy świata" w: Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2004
 • 2000 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, lektor j. łacińskiego i greckiego (etat)
 • 1998 - Podyplomowe Studium Logopedii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • 1997 - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, nauczyciel j. łacińskiego
 • 1997 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • 1997 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, lektor j. łacińskiego (godziny zlecone)
 • 1996 - Zespół Szkół Średnich w Niepołomicach, nauczyciel j. łacińskiego
 • 1992 - Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii klasycznej
 • 1988 - I Liceum Ogólnokształcące im. St. Leszczyńskiego w Jaśle

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • Brak danych

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl