wróć na stronę główną UPJPII
dr Anna Majdanik
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
anna.majdanik@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 11.30-12.30 

Curriculum Vitae

 • 2016 - Udział w kursie uniwersyteckim online Blended Learning with edX (www.edx.org)
 • 2016 - Udział w kursie uniwersyteckim online, Reinvent yourself:Unleash your creativity, the University of Texas (www.edx.org)
 • 2016 - Udział w warsztatach "International Staff Training Week" w ramach programu Erasmus+ dla pracowników, Uniwersytet Karola, Praga, 7.03-11.03, 2016
 • 2016 - Uczestnictwo w webinarium "Trzy sposoby na lepsze wyniki z My English Lab!", Pearson (Longman), 8.10, 2016
 • 2016 - Uczestnictwo w webinarium "How to use mobile technology in class", Oxford University Press, 17.10.2016
 • 2016 - Udział w webinarium "English is served!Catering to Lower-Level Students' Academic English Needs", Pearson, 17.10.2016
 • 2016 - Uczestnictwo w webinarium 'Preparing ELL Learners for the Challenges of Rigorous Academic Writing at the University Level',The Perason team, 18.10.2016
 • 2016 - Uczestnictwo w webinarium "A Skills Repertoire for Successful University Reading", Pearson, 20.10.2016
 • 2014 - Udział w szkoleniu „Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie” (UPJP2)
 • 2014 - Awans zawodowy, stanowisko Starszy Wykładowca, UPJP2
 • 2014 - Udział w szkoleniu „Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu TEOLOGIA” (UPJP2)
 • 2014 - Udział w szkoleniach dot. e-learningu na platformie Moodle (AGH, pracownicy MSJO UPJP2)
 • 2013 - Udział w sympozjum „Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa” (UPJP2)
 • 2013 - Udział w szkoleniu „System oceniania pracowników UPJPII w Krakowie” (UPJP2)
 • 2013 - Udział w szkoleniu „Praca ze studentem z zaburzeniami psychicznymi” (Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ZG, BON UPJP2)
 • 2013 - Wyjazd szkoleniowy z pracownikami MSJO UPJP2 w ramach programu LLP Erasmus do Centro Linguistico di Ateneo (CLA) działającym przy Università degli Studi di Firenze, Italia
 • 2012 - Udział w konferencji “Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka” (UPJP2)
 • 2011 - Udział w warsztatach EL Tea Masters in Action „Images Alive” (DOS Teacher Training Solutions, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • 2010 - Szkolenie, uzyskanie licencji egzaminatora TELC English A2, B1, B2, C1
 • 2009 - Szkolenie, uzyskanie międzynarodowej licencji LEKI Nordic Walking Instructor – PL
 • 2009 - Udział w seminarium „Make the Right Move” (Macmillan Teacher Training)
 • 2009 - Udział w warsztatach „Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją” (UPJP2)
 • 2009 - Udział w warsztatach „Uczę po ludzku” (DOS Teacher Training Solutions)
 • 2008 - Udział w szkoleniu i warsztatach metodyczno-dydaktyczno-psychologicznych „Kapelusze Lektora” (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE)
 • 2008 - Nagroda JM Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2008 - Uczestnictwo w Sympozjum „Usłyszeć Słowo Boże żywe i ostrzejsze niż miecz” (WT PAT, MWIK)
 • 2008 - Uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji Judaistycznej „Modern Jewish Culture: Diversities and Unities”, (SKIJŻ, Uniwersytet Wrocławski)
 • 2008 - Prowadzenie cyklu wykładów monograficznych dla doktorantów "Obraz judaizmu rabinicznego i współczesnego w polskim katolicyzmie dwudziestolecia międzywojennego. Głosy teologów", Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
 • 2007 - Doktorat, summa cum laude, Religioznawstwo, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński,Kraków. Rozprawa doktorska: "Judaizm rabiniczny i współczesny w pismach teologów katolickich w Polsce w latach 1918 – 1939" (ss. 486)
 • 2007 - Awans zawodowy, stanowisko Wykładowca, PAT (UPJP2)
 • 2004 - Zaproszenie na udział w dwutygodniowych warsztatach The Holocaust and Anti-Semitism in Christian Europe w Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC
 • 2003 - Otrzymanie stypendium Kosciuszko Foundation Fellowship oraz CAHS Fellowship na 3 miesięczny pobyt badawczy w USA (Institute of Judaeo-Christian Studies – Seton Hall University, South Orange; Center for the Study of Culture and Values - the Catholic University of America, Washington D.C.; The U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.)
 • 2002 - Otrzymanie stypendium naukowego Felix Posen Doctoral Candidates, Research 2002 in Poland z Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism (SICSA), Hebrew University of Jerusalem, Israel
 • 2001 - Magisterium, Religioznawstwo, Kulturoznawstwo, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Praca magisterska:"Publicystyka antyżydowska ks. Józefa Kruszyńskiego i jej uwarunkowania polityczno-kulturowe w okresie II Rzeczypospolitej"
 • 2001 - Studia doktoranckie, Religioznawstwo, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2001 - Otrzymanie stypendiów: Yad Vashem Grant oraz Jan Karski Scholarship (American Center of Polish Culture, Washington D.C., U.S. ) na wyjazd do Izraela oraz na uczestnictwo w seminarium "Teaching the Shoah and Antisemitism", International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, Israel
 • 2000 - Lektor, Papieska Akademia Teologiczna/UPJP2, Kraków
 • 1998 - Lektor, Papieska Akademia Teologiczna (UPJP2)
 • 1997 - Lektor, Otwarte Centrum Językowe „Prophete”, Kraków
 • 1997 - Studia teologiczne, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
 • 1996 - Magisterium, Filologia Angielska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice. Praca magisterska: "The Sacred in Folk and Mystical Medieval Literature

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Rabbinic Judaism in the Writings of Polish Catholic Theologians, 1918-1939 [w:] Kevin P. Spicer C.S.C. [red.], Antisemitism, Christian Ambivalence and the Holocaust, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, published with the United States Holocaust Memorial Museum Washington, D.C 2007, s. 26-49.
 • Intrygujący judaizm? Z kart historii o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu [w:] S. A. E. Klich OSU [red.], Usłyszeć słowo Boże - żywe i ostrzejsze niż miecz. Materiały z XXXVIII Sympozjum Katechetycznego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie, Kraków: 2008, s. 233-252.

Artykuly w Czasopismach:

 • The Rev. Kruszynski and Polish Catholic Teachings about Jews and Judaism in Interwar Poland [w:] Kirchliche Zeitgeschichte (KZG)/Contemporary Church History (CCH) 16, 1 2003, s. 52-75.
 • Grzegorz Ignatowski: Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1999, ss. 255 [w:] Studia Judaica 3, 1 (5) 2000, s. 127-132.
 • Monika Natkowska: Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, "paragraf aryjski". Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999, ss. 191 [w:] Studia Judaica 3, 2 (6) 2000, s. 312-315.
 • Romuald Jakub Weksler-Waszkinel: Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2000, ss. 230 [w:] Studia Judaica 3, 2 (6) 2000, s. 318-322.
 • [tłum.] R. Modras: Polska katolicka albo nie-Polska : stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu [w:] Studia Judaica 3, 2 (6), 2000 245-269
 • Na ziemi Dantego - wyjazd szkoleniowy delegacji MSJO [współatorstwo w:] Vita Academica, Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 5 (75) 2013 42-44

Wygłoszone Referaty:

 • The Rev. Josef Kruszynski and Polish Catholic Teachings about Jews and Judaism in the Interwar Period Christian Teachings about Jews: National Comparisons in the Shadow of the Holocaust 27 wrzesień 2002 Pacific Lutheran University, Tacoma, WA, USA
 • Judaizm i nie-judaizm Jezusa według Josepha Klausnera Colloquia Laurentiana: Chrystologia Filizoficzna 29 maj 2004 Kraków
 • Problem antysemityzmu współczesnej myśli filozoficznej. Judaizm w pismach Kanta i Hegla Seminarium doktoranckie 13 marzec 2006 Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Obraz judaizmu w katolicyzmie międzywojennej Polski. Głos teologów Studia Judaica 13 marzec 2008 Zakład Studiów Żydowskich, Filologia Polska, Uniwersytet Wrocławski
 • Day of Judaism: Its Significance, History, Celebration, Controversy. Day of Judaism in the Internet Memory Memory in a Memory-Less Age: Jewish-Christian Relations Today 09 wrzesień 2008 The Center for the Study of Jewish-Christian Relations, The Woolf Institute of Abrahamic Faith, Cambridge, UK
 • Rabbinic and Contemporary Judaism in the Writings of Polish Theologians, 1918-1939 - wersja online Between Coexistence and Divorce 25 Years of Reserach on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations 18 marzec 2009 The Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Israel
 • Zintegrowane nauczanie języka specjalistycznego w seminarium duchownym-lektorat dla kleryków Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje 16 wrzesień 2016 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl