wróć na stronę główną UPJPII
o. dr Grzegorz Chrzanowski OP
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt 
E-mail:
grzegorz.chrzanowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Religii 
Dyżur dydaktyczny:
Środa: 13:00 - 13:45, sala 114, ul. Bernardyńska 3 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Styczeń - marzec 2012, visiting scholar, Blackfriars Hall, Oxford University, UK
 • 2010 - Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, druga kadencja
 • 2010 - Członek komisji rewizyjnej i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii
 • 2009 - Adiunkt w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów oraz WSD Kraków
 • 2007 - Członek „Associate Editors” „Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy".
 • 2006 - Regens Polskiej Prowincji Dominikanów, pierwsza kadencja
 • 2006 - Członek rady naukowej „Przeglądu Tomistycznego".
 • 2006 - Członek Society of Christian Philosophers (USA)
 • 2004 - Doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Tytuł rozprawy: „Filozofia pluralizmu religijnego. Prezentacja i krytyka stanowiska Johna Hicka”
 • 2004 - Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
 • 2000 - Redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze w Poznaniu
 • 1995 - Licencjat z filozofii, Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie na podstawie pracy magisterskiej
 • 1995 - Asystent w Katedrze Filozofii Religii WF PAT, wykładowca Kolegium Filozoficznego Polskiej Prowincji Dominikanów, w seminarium Księży Redemptorystów i Ojców Kapucynów
 • 1993 - (wrzesień-styczeń) staż w redakcji miesięcznika „Znak”
 • 1989 - Studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone stopniem magistra filozofii. Tytuł rozprawy: „Opis doświadczenia mistycznego w filozofii Henryka Elzenberga”
 • 1986 - Studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów zakończone absolutorium z teologii

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Traditional Theodicy Faces Auschwitz: Aquinas and Arendt [w:] M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak [red.], God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Unum Publishing House, Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim 2008, s. 133-144.
 •      [szukaj w bibliotece] Josef Pieper: o pewnej koncepcji filozofii chrześcijańskiej [w:] J. Barcik, G. Chrzanowski [red.], Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 287-309.
 • Między mistyką a wiarą. Uwagi o filozofii religii Josepha Ratzingera [w:] J. Barcik, G. Chrzanowski [red.], Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 255-270.
 • Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz. Św. Tomasz i Hannah Arendt [w:] M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak [red.], God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s Visit and God in the Twilight of History, Kraków: Wydawnictwo Unum. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 2007, s. 137-148.
 • Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade [w:] - [red.], Dar i tajemnica śmierci. Tydzień eklezjologiczny 2006, Lublin: - 2007, s. 27-44.
 • John Hick. Zagadka radykalnego pluralizmu religijnego [w:] J. Majewski, J. Makowski [red.], Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa: Biblioteka Więzi 2004, s. 192-208.
 • Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka [w:] John Hick [red.], Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa., Poznań: Zysk S-ka 2005, s. 5-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego: John Hick i William Alston [w:] T. gałuszka, P.A. Illes, M. Miławicki, B. Z. Czigany [red.], Historicus Polonus-Hungarus. Księgą pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 121-138.

Artykuly w Czasopismach:

 • Zagadnienie prawdy w kontekście pluralizmu religijnego [w:] "Przegląd Religioznawczy", 212 2004, s. 91-100.
 • Pluralizm religijny i teologia negatywna [w:] "Logos i Ethos", 16 2004, s. 63-78.
 • Kościelne gadanie. Esej o potocznym języku religijnym [w:] "Znak", 487 1995, s. 84-92.
 • Przezwyciężyć raczej siebie niż los. Mistyczny stoicyzm Elzenberga. [w:] "Znak", 475 1994, s. 93-102.
 • John Hick - teolog religijnego pluralizmu [w:] Analecta Cracoviensia, (XXIX) 1997 1997, s. 137-148.
 • Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii [w:] Szkoła Seraficka. Nowa seria, 3 2009, s. 27-46.

Wygłoszone Referaty:

 • Między relatywizmem a fundamentalizmem, czyli o bezistociu religii Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin M. Eliadego 24 kwiecień 2007 organizator: Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Teologicka Fakulta, Katedra Filozofie, Teologická fakulta v Košiciach, Koszyce (Słowacja)
 • Filozoficzne podstawy pluralistycznej teologii religii sesja naukowa: „Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?” 10 maj 2007 WSD Prowincji Wniebowzięcia NMP Katowice Panewniki
 • Josef Pieper: o pewnym projekcie filozofii chrześcijańskiej Sesja naukowa: „Współczesna filozofia religii – myśl niemieckojęzyczna” 22 marzec 2007 PAT, Kraków
 • Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz seminarium "Obecność Boga w mrokach dziejów" 23 listopad 2006 Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • Śmierć jako granica i przejście: Karl Jaspers, Mircea Eliade XXXVIII Tydzień eklezjologiczny, „Nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa. Dar i tajemnica śmierci.” 04 kwiecień 2006 Lublin
 • Prawda a pluralizm religijny VII Polski Zjazd Filozoficzny 14 wrzesień 2004 Szczecin
 • Racjonalność wiary w kontekście pluralizmu religijnego sesja naukowa: „Wiara we współczesnym świecie” 29 listopad 2007 PAT, Kraków
 • John Hick i teodycea rozwoju duchowego (soul-making Theodicy) Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 08 wrzesień 2008 Poznań
 • Czy można usprawiedliwić bezcelowe zło? William Rowe i jego krytycy. VIII Polski Zjazd Filozoficzny 15 wrzesień 2008 Warszawa
 • Obrona wolnej woli. John L. Mackie i Alvin Plantinga na temat zła Współczesna filozofia religii. Myśl anglosaska 13 listopad 2009 Kraków
 • In Quest for the Essence of Religion: Philosophy of Religion in Bernhard Welte’s Approach Metodologia porównawcza w badaniach religii” (Comparative Methodology in Religious Studies), International Philosophical Seminar 23 maj 2013 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Poland‬
 • Kim jest ostatni człowiek Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja, czy przezwyciężenie? 19 grudzień 2013 Wydział Filozofii UPJP II, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, Poland
 • Problem prawdy w kontekście pluralizmu religijnego. John Hick i jego krytycy Dominikanie o prawdzie 05 marzec 2010 Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, Polska
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl