wróć na stronę główną UPJPII
dr Monika Małecka
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
monika.malecka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2014 - prezes Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA; poprzednio od 1997 sekretarz Stowarzyszenia (przedmiotem działalności stowarzyszenia jest kultywowanie pamięci o martyrologii profesorów krakowskich uczelni podczas II wojny światowej oraz o tajnym nauczaniu)
 • 2014 - szkolenie Ścieżki kariery nauczycieli akademickich UPJPII w Krakowie w ramach projektu pt. Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII, Kraków
 • 2014 - szkolenie Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu prawo z informacjami o prawie kanonicznym w ramach projektu pt. Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII, Kraków
 • 2013 - wyjazd szkoleniowy pracowników MSJO UPJPII do Centro Linguistico di Ateneo (CLA) działającym przy Università degli Studi di Firenze (w ramach LLP Erasmus)
 • 2012 - starszy wykładowca języka włoskiego w MSJO UPJPII
 • 2012 - licencja egzaminatora TELC Italiano B1-B2
 • 2011 - warsztaty Insegnare a comprendere, prowadzone przez prof. Marco Mezzadri z Uniwersytetu w Parmie, Jagiellońskie Centrum Językowe, Kraków
 • 2010 - licencja egzaminatora TELC Italiano A1-A2
 • 2009 - udział w seminarium Make the right move zorganizowane przez Macmillan Teacher Training, UPJPII, Kraków
 • 2009 - szkolenie: Wspieranie nauczania języków obcych studentów dotkniętych niepełnosprawnością oraz dysleksją zorganizowane przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, UPJPII, Kraków
 • 2009 - warsztaty Uczę po ludzku, UPJPII, Kraków
 • 2007 - nagroda JM Rektora PAT za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w Akademii
 • 2003 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny UJ (rozprawa doktorska Il passivo nella lingua italiana in confronto con il polacco, Katedra Italianistyki UJ, promotor prof. dr hab. Stanisław Widłak)
 • 1995 - tłumacz przysięgły języka włoskiego Sądu Okręgowego w Krakowie
 • 1993 - tytuł magistra filologii włoskiej
 • 1987 - studia magisterskie na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie filologii włoskiej

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Miłość Marii Magdaleny, Kielce: Vita et Pax 2009

Artykuły Książkowe:

 • Alcuni aspetti dell’integrazione flessionale degli italianismi alla lingua polacca [w:] Stanisław Widłak [red.], Italianità e Italianistica, Atti del II Convegno degli italianisti dell’Europa Centrale e Orientale, Kraków: Universitas 1997, s. 0-0.
 • L’interpretazione della diatesi nelle grammatiche italiane del XX sec [w:] Stanislaw Widłak [red.], Lingua e Letteratura IV, Kraków: Universitas 1999, s. 0-0.
 • Relazioni tempo-aspettuali nell’ambito delle perifrasi passive in italiano e polacco [w:] Marcela Świątkowska, Roman Sosnowski, Iwona Piechnik [red.], Mistrz i Przyjaciel : studia dedykowane Stanisławowi Widłakowi, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 0-0.
 • Costrutto passivo ESSERE + participio passato nella lingua italiana in confronto con la lingua polacca – studio contrastivo [w:] Stanisław Widłak [red.], Lingua e Letteratura italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei, Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003, s. 0-0.
 • Costrutti passivi VENIRE / ANDARE + pp e le strutture corrispondenti in polacco [w:] Bart Van den Bossche [red.], Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo – atti del XVI Congresso dell’A.I.P.I., Firenze: Franco Cesati Editore 2006, s. 0-0.
 • „Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja procesu nauczania języka włoskiego poprzez wykorzystanie tekstów religijnych w pracy ze studentami duchownymi [w:] J. Małocha [red.], Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 68-86.

Artykuly w Czasopismach:

 • Studenci z dysleksją a nauka języków obcych [w:] Vita Academica, Nr 6 (54) 2009, s. 10-11.
 • Na ziemi Dantego - wyjazd szkoleniowy delegacji MSJO [w:] Vita Academica, Nr 5 (75) 2013, s. 42-44.

Wygłoszone Referaty:

 • Costrutto passivo ESSERE + participio passato nella lingua italiana in confronto con la lingua polacca – studio contrastivo III Convegno degli Italianisti Europei 11 październik 2001 Kraków
 • Costrutti passivi VENIRE / ANDARE + pp e le strutture corrispondenti in polacco Congresso A.I.P.I., Italia e Europa: dalla cultura nazionale all’interculturalismo 25 sierpień 2004 Kraków
 • Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim - współczesne wyzwania i dylematy Studenci z dysleksją a nauka języków obcych - komunikat z warsztatów 01 czerwiec 2010 Kraków
 • „Sia lodato Gesù Cristo” – indywidualizacja procesu nauczania języka włoskiego poprzez wykorzystanie tekstów religijnych w pracy ze studentami duchownymi Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka 26 październik 2012 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl