wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor zwyczajny 
E-mail:
jozef.marecki@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
Dyżur dydaktyczny:
DYŻUR W CZASIE SESJI
czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202 

Curriculum Vitae

 • 2019 - Powołanie na II Kadencję Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)
 • 2018 - Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. Powołanie w skład zespołu do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
 • 2017 - Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 2017 - Opiekun Specjalności Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentem w Instytucie Historii WHiDK
 • 2016 - powołanie do Zespołu do Spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów (z nominacji premier Beaty Szydło)
 • 2016 - powołanie do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (z nominacji wicepremiera ministra Jarosława Gowina)
 • 2016 - członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
 • 2016 - odznaczenie Brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej
 • 2014 - Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym
 • 2013 - Nagroda Rektora UPJP II w Krakowie za pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną
 • 2012 - profesura belwederska
 • 2010 - Nominacja do konkursu "historyczna Ksiązka Roku" w kategorii "najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w okresie XX wieku"
 • 2008 - wiceprezes Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina
 • 2008 - wiceprzewodniczący Rady Naukowej Muzeum w Nowym Sączu
 • 2007 - Nagroda Prezesa IPN
 • 2007 - Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • 2007 - Kierownik Podyplomowych Studiów z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa
 • 2006 - główny specjalista OBEP IPN-KŚZpNP
 • 2006 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2004 - powołanie do Zespołu Specjalistów do spraw Archiwaliów przy Kościelnej Komisji Konkordatowej
 • 2004 - redaktor naczelny biuletynu „Archiva Ecclesiastica”
 • 2004 - członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Kraków
 • 2004 - prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
 • 2004 - zastępca kierownka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
 • 2002 - Kierownik Studium Archiwistycznego
 • 2001 - habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1999 - założyciel i redaktor naczelny pisma „Głos Ojca Pio”
 • 1998 - członek zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego
 • 1998 - kierownik Zespołu Badawczego Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 1992 - kierownik Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 1992 - Obrona pracy doktorskie na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1990 - zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła (obecnie Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego) PAT (obecnie UPJPII)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Procesje Bożego Ciała jako manifestacja religijności [w:] P. Tirpak, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál ako forma společnej komunikácie, Presov: Presovska Universita 2012, s. 5-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Wizerunek doskonałej zakonnicy z opactwa staniąteckiego benedyktynek. Próba interpretacji w oparciu o Regule św. Benedykta [w:] P. Šturak, P. Dancák [red.], Cnoty i wady (Pozitiva a negativa baroka v oblasti vzdelanosti a umenia), Presov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 9-31.
 •      [szukaj w bibliotece] Kwestionariusz personalny z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa [w:] V. Boháč [red.], Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie), Prešov: Presovska univerzita v Presove 2007, s. 45-59.
 •      [szukaj w bibliotece] Wyobrażenia Jezusa, Maryi i św. Józefa w heraldyce zakonnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, Kraków: UNUM 2011, s. 151-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Codzienne oraz liturgiczne ubiory osób duchownych i zakonnych w polskiej heraldyce miejskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, Kraków: UNUM 2011, s. 107-140.
 •      [szukaj w bibliotece] W trosce o archidiecezję. Wytyczne abpa Adama Stefana Sapiehy na wypadek wojny [w:] E. E. Wróbek, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznice urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 285-296.
 •      [szukaj w bibliotece] Miejsce wybrane Anny Kaworek [w:] D. Ryll [red.], Pielgrzymowanie w wierze, Miejsce Piastowe: Zgromadzenie Sióstr św. Michała Arch 2011, s. 165-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika hagiograficzna świętych i błogosławionych noszących imię Stanisław [w:] M. Różański [red.], Kapłan. Historyk. Pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata dra Stanisława Grada z okazji 70-lecia urodzin i 35-lecia pracy dydaktycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Łódź: ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE 2011, s. 251-265.
 •      [szukaj w bibliotece] Episkopat galicyjski trzech obrządków w okresie rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] W. Osadczy [red.], Święty Arcybiskup Lwowa, Lublin-Lwów: KUL 2011, s. 63-92.
 •      [szukaj w bibliotece] Pani niepodległa – siostra Szarytka Izabela Maria Zofia Łuszczkiewicz [w:] J. Żaryn [red.], Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwetki, Kraków: WAM 2011, s. 77-94.
 •      [szukaj w bibliotece] Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki józefińskiej [w:] B. Szafran [red.], Wielokulturowość na Sądecczyźnie, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2010, s. 49-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Kochał Boga, Ojczyznę i ludzi. O. Ryszard Śleboda - bytomski proboszcz i duszpasterz środowisk robotniczych [w:] A. Sznajder [red.], „Tyś jest kapłanem na wzór…”. Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu. 8 X 1984 r., Katowice: IPN 2010, s. 55-75.
 •      [szukaj w bibliotece] Zbigniew Faryna – stachanowiec krakowskiej bezpieki [w:] M. Lasota J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą t. 3: Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 297-328.
 •      [szukaj w bibliotece] „Uczeni i wsławieni ludzie” [w:] T. Gałuszka, M. Miławicki, B. Zágorhidi Czigány, [red.], Historicus Polonus-Hungarus, Kraków: Esprit SC 2010, s. 383-398.
 •      [szukaj w bibliotece] Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. „Walka o rząd dusz” [w:] T. Ceynowa, P. Knap [red.], Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1845-1989, Szczecin: IPN 2010, s. 9-22.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie zakonne w średniowieczu. Zarys problematyki [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, Katowice: Polska Akademia Nauk Odział w katowicach 2009, s. 9-27.
 •      [szukaj w bibliotece] Działania aparatu bezpieczeństwa wobec kurii tarnowskiej w latach 1946-1959 [w:] A. Dziurok [red.], Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa: IPN 2009, s. 354-387.
 •      [szukaj w bibliotece] Zwierzęta w polskiej filatelistyce okresu PRL-u. Ssaki [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 317-348.
 •      [szukaj w bibliotece] Działania aparatu bezpieczeństwa wobec bernardynów z klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1945-1975. Zarys problematyki [w:] F. Musiał, M. Wenklar [red.], Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, Kraków: Dante 2009, s. 395-426.
 •      [szukaj w bibliotece] Osioł i wół – świadkowie narodzenia Jezusa? [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 9-20.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ religii chrześcijańskiej na obrzędowość ludową na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] P. Grygiel, D. Wojakowski [red.], Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej, Rzeszów: BONUS LIDER Sp.zoo 2009, s. 199-210.
 •      [szukaj w bibliotece] Święci dominikańscy jako patronowie świątyń w Polsce w XVIII i XX stuleciu. Studium porównawcze patrociniów na terenie południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej [w:] E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, [red.], Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, Opole: Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 427-439.
 •      [szukaj w bibliotece] Wezwania świątyń diecezji łuckiej [w:] A. Betlej, J. Skrabski, [red.], Fides. Ars. Stientis. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów: Muzem Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 91-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Kard. Adam Stefan Sapieha. „Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz…" [współatorstwo z:] F. Musiał[w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008 7-132
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [współatorstwo z:] F. Musiał[w:] Niezłomni. W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2008 5-6
 •      [szukaj w bibliotece] Dzieje Wieliczki [w:] A. Burghardt [red.], Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach, Katowice: PAN 2008, s. 15-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [współatorstwo z:] F. Musiałem[w:] Partia z narodem, naród z Kościołem, Kraków: IPN 2008 35-47
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki [w:] E. Juśko [red.], Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945. Materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XX wieku, Tarnów: Zalkłady Graficzne Drukarz Sp.zoo 2008, s. 73-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Krakowie w 1952 roku w świetle zachowanych dokumentów aparatu bezpieczeństwa [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 921-949.
 •      [szukaj w bibliotece] Formy współpracy duchowieństwa z systemem komunistycznym. Bilans strat i zysków na przykładzie Wspólnoty Augustiańskiej od czasu kasaty [w:] E. Kania [red.], Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 114-136.
 •      [szukaj w bibliotece] „Uderzenie było nagłe i niespodziewane”. Likwidacja domów zakonnych Augustianów w Krakowie w świetle zachowanych dokumentów [w:] E.Kania [red.], Augustianie w latach 1905-1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950, Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 66-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] J. Marecki [red.], Lex et praxis, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 2007, s. 55-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Wyobrażenia hagiograficzne w polskich herbach miejskich [w:] J. Marecki, L. Rotter, [red.], Cnoty i wady, Kraków: PAT 2007, s. 105-152.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół wobec wyborów w 1947 roku [w:] M. Wenklar [red.], Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, Kraków: IPN 2007, s. 151-176.
 •      [szukaj w bibliotece] Wyobrażenia roślinne na polskich monetach obiegowych (od średniowiecza do II wojny światowej) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wedawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 195-217.
 •      [szukaj w bibliotece] Rośliny w heraldyce (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademi Teologicznej 2007, s. 7-43.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [współatorstwo z:] F. Musiał[w:] Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Kraków: WAM 2007 5-43
 •      [szukaj w bibliotece] Tematyka religijna w filatelistyce ukraińskiej [w:] [red.], Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: PAT 2006, s. 289-313.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [współatorstwo z:] F. Musiał , E. Zając[w:] Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków: Znak 2006 15-28
 •      [szukaj w bibliotece] Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo PAT 2006, s. 89-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Śpiewanie i granie u oo. Kapucynów [w:] E. L. Martynów [red.], Pochwalony bądź, Panie, Gdańsk: Astra Z.U.P.Sp.zoo 2006, s. 8-9.
 •      [szukaj w bibliotece] Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych [w:] T. Jelonek, L. Rotter [red.], Biblia w kulturze świata. Interpretacja i symbolika, Kraków: PAT 2006, s. 55-88.
 •      [szukaj w bibliotece] "Mowa jego płynęła ze szczerego serca” – Wacław Nowakowski OFMCap [w:] K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków: UNUM 2006, s. 383-394.
 •      [szukaj w bibliotece] Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: PAT 2006, s. 25-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Pierwsze wieki obecności kapucynów w Polsce [w:] A. Derdziuk [red.], "Z ziemi włoskiej do polskiej…”. Przybycie i zakorzenienie Zakonu Kapucynów w Polsce, Lublin: Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006, s. 15-80.
 •      [szukaj w bibliotece] Likwidacja niższych seminariów zakonnych na terenie woj. krakowskiego [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 1, Kraków: WAM 2006, s. 135-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie i profilowanie zasobu przez archiwistę [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Zatroskani o ślady przeszłości, Kraków: PAT 2005, s. 43-55.
 •      [szukaj w bibliotece] Działania operacyjne aparatu bezpieczeństwa wobec męskich wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1975 [w:] A. Bandura, S. Rospond [red.], Informator. Nr 25, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 2005, s. 76-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblioteka klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] K. Wójtowicz [red.], Bibliofilia consecrata, Kraków: ALLELUJA Wydawnictwo Zmartwychwstańców 2005, s. 36-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji [w:] M. Niezabitowski [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek, Kraków: MHK 2005, s. 15-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2005, s. 65-88.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2006, s. 89-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce [w:] A. Ruszała, [red.], Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2005, s. 303-316.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy [w:] W. Sajdek [red.], Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, Lublin: KUL 2005, s. 67-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Wizerunki i symbolika Niepokalanej w heraldyce zakonnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata. 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: PAT 2004, s. 117-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie się bibliotek kapucyńskich na przykładzie księgozbioru w Krakowie [w:] [red.], Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin: KUL 2004, s. 419-422.
 •      [szukaj w bibliotece] Kraków końca niewoli i początków niepodległości [w:] J. Marecki, K. Panusia [red.], Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 9-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji [w:] [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Bonifratrów, Kraków: MHMK 2004, s. 37-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Osoby konsekrowane – patronami Europu [w:] K. Wójtowicz [red.], Europa Consecrada, Kraków: ALLELUJA 2004, s. 75-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Męskie i żeńskie wspólnoty zakonne [współatorstwo z:] L.Rotter[w:] Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: PAT 2004 141-152
 •      [szukaj w bibliotece] Rzymskokatolickie zakony i zgromadzenia zakonne w archidiecezji lwowskiej w latach pasterskiej posługi arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] J. Wołczański [red.], Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Kraków: PAT 2003, s. 103-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Domek Loretański [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 30-33.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność patriotyczna [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 22-29.
 •      [szukaj w bibliotece] Nasza świątynia [w:] [red.], Trzysta lat konsekracji kościoła kapucynów pw. Zwiastowania Pańskiego w Krakowie, Kraków: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów 2003, s. 6-19.
 •      [szukaj w bibliotece] Gościnność franciszkańska – początki, tradycja. Zwyczaje wspólnot męskich [w:] K. Wójtowicz [red.], Hospitalitas consecrata, Kraków: ALLELUJA 2003, s. 69-90.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy Ojciec Pio był samotny? [w:] [red.], Samotność chciana i niechciana, Kraków: eSPe 2002, s. 74-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Święci polscy w okresie niewoli narodowej [w:] S. Koperka [red.], Kanonizacje a nowa ewangelizacja, Kraków: PAT 2000, s. 47-74.
 •      [szukaj w bibliotece] Godła i symbole Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitek). Próba interpretacji [w:] D. Lechowicz CMMB i Z. J. Kijasa OFMConv. [red.], Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-lecie konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, Oświęcim - Kraków: scriptum 2000, s. 103-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Archidiecezja krakowska w latach 1912-1962 [w:] [red.], Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków: ZNAK 2000, s. 384-450.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola i znaczenie Kościołów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej [w:] B. Grott [red.], Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, s. 13-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Godło franciszkańkie [w:] [red.], Komentarz do konstytucji generalnych Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu zwanych w Polsce bernardynkami, Kraków: 1999, s. 153-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Formacja zakonna i kapłańska w Krakowskiej Prowincji Kapucynów w latach II wojny światowej (1939-1945) [w:] R. Prejsa [red.], W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni 1999, s. 129-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Próba interpretacji [w:] bpa J. Kopca [red.], Stulecie Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach (1898-1998), Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 1998, s. 69-93.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność oświatowa i patriotyczna kapucynów prowincji krakowskiej w okresie II wojny światowej. [w:] A. J. Zakrzewski [red.], „Zeszyty Historyczne” (in honorem Jan Związek), Częstochowa: Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, s. 211-238.
 •      [szukaj w bibliotece] Instytucje naukowe klasztoru kapucynów w Krakowie [w:] J. Marecki [red.], 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie. 1695-1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Prowincja Kapucynów 1997, s. 175-210.
 •      [szukaj w bibliotece] Kabinet króla Jana III [w:] [red.], Tron pamiątek 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 172-173.
 •      [szukaj w bibliotece] Baldachim [w:] [red.], Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 162-162.
 •      [szukaj w bibliotece] Portret króla Jana III [w:] [red.], Tron pamiątek. 1696 - 1996, Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 1996, s. 100-100.
 •      [szukaj w bibliotece] Architektura i wystrój klasztorów kapucyńskich [w:] [red.], Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu, Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska 1996, s. 25-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] J. Marecki [red.], W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli 134. Grup Modlitwy Ojca Pio, Tenczyn, 2-4 VI 2000, Kraków: Redakcja Dwumiesięcznika Głos Ojca Pio 2001, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Kalendarium życia i działalności Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby [w:] J. Marecki [red.], Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucynów 1994, s. 79-97.
 •      [szukaj w bibliotece] Próba przedstawienia i oceny działalności duszpasterskiej o. Serafina Kaszuby w Kazachstanie [w:] J. Marecki [red.], Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (1910-1977), Kraków: Kapucyni 1994, s. 67-78.
 •      [szukaj w bibliotece] Sprawozdanie z pracy Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie za okres od września 1955 do 30 września 1956 roku [wstęp i tekst źródłowy] [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 2: Materiały i studia, Kraków: WAM 2008, s. 267-302.
 •      [szukaj w bibliotece] Najstarszy z zachowanych inwentarzy klasztoru kapucynów w Winnicy [w:] J. Wołczańskiego [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków - Kamieniec Podolski: 2001, s. 91-111.
 •      [szukaj w bibliotece] Brat Baltazar Cekus. Archiwista IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość, [w:] [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: NPAT 2003, s. 123-149.
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność bpa L. Łętowskiego [w:] [red.], Prace Komisji Naukowej, Katowice: PAN 2005, s. 14-15.
 •      [szukaj w bibliotece] Wyobrażenia drzew w polskiej heraldycemiejskiej [w:] J. Brusiło [red.], Ogród Pana, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 131-154.
 •      [szukaj w bibliotece] 50 lat temu... [w:] [red.], Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL, Kraków: GQS 2006, s. 17-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Propaganda władzy w polskiej numizmatyce w latach 1949-1989 (fragment większej całości) [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol-znak-rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 w Krakowie 2012, s. 51-80.
 •      [szukaj w bibliotece] Herby województw i ziem polskich w "Statucie Łaskiego" [w:] W. P. Wlaźlak i W. Zawitkowska [red.], Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012, s. 131-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Zasady opracowania spuścizn osób duchownych [w:] A. Laszuk [red.], Ochrona zasobu archiwów kościelnych, Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2012, s. 65-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Likvidácia Gréckokatolickej cirkvi v Pol'sku [w:] J. Coranič, J. Koprivňáková, P. Šturák [red.], Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výrocí II, Prešov: Gréckokatolícka teologicka fakulta 2012, s. 285-292.
 •      [szukaj w bibliotece] Boże Narodzenie w tradycji ludowej [w:] P. Tirpák, P. Borza [red.], Znak, symbol a rituál v tradiciách a prejavoch l’udovej zbožnosti, Prešov: Prešovska universita v Prešove 2013, s. 5-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Totus Tuus Poloniae populus – nowa organizacja Kościoła [w:] M. Majewski, W. Szetelnicki [red.], In perdiciffili peregrinatione – pośród trudów pielgrzymowania, Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej 2013, s. 43-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Z czasem zapomniany kult błogosławionych fundatorów staniąteckich [w:] M. Konopka, M. Zięba [red.], Bibliografia – Literatura – Kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Wacławie Szelińskiej, Kraków: Wydaw. Naukowe AP 1999, s. 401-419.
 •      [szukaj w bibliotece] Pomnik „nieznanej miejscowości” [w:] J. Wieliczka-Szarkowa [red.], Wołyń we krwi 1943, Kraków: AA 2013, s. 9-13.
 •      [szukaj w bibliotece] Stosunki państwo-Kościół w Polsce w okresie stalinowskich represji [w:] R. Łatka [red.], Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010. Studia i materiały, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 25-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Sepulti fratres nostri [red.] [w:] 300 lat klasztoru kapucynów w Krakowie 1695 – 1995. Księga pamiątkowa, Kraków: Krakowska Prowincja Kapucynów 1997 237-248
 •      [szukaj w bibliotece] Pamiętnik [Józefa Nowosieleckiego] [red.] [w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002 11-43
 •      [szukaj w bibliotece] Franciszek Gadzała, Pamiętnik z niewoli rosyjskiej i opis położenia jeńców austriacko-niemieckich od roku 1914 do 1918 [red.] [w:] Dzieje Podkarpacia, Krosno: Mitel 2002 47-82

Artykuly w Czasopismach:

 • Coats of Arms of the Seraphic Sisters [w:] Theologos. Theological revue, 11 2009, s. 72-86.
 • Wezwania świątyń diecezji przemyskiej obrządku grekokatolickiego i administracji apostolskiej łemkowszczyzny w okresie międzywojennym [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 557-574.
 • Ewangelia dzieciństwa w filatelistyce polskiej i ukraińskiej [w:] Studia Catholica Podoliae, 5 2006, s. 383-427.
 • Symbole biblijne w numizmatyce. Zarys problematyki [w:] Studia Catholica Podoliae, 4 2005, s. 247-273.
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie Małopolski, Wieliczki i okolicy w latach 1944-1975 [w:] 159 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie", Biblioteczka Wielicka, zeszyt 104 2011, s. 7-26.
 • Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 403-414.
 • Błogosławiona Maria Angela Truszkowska [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 339-347.
 • Błogosławiony Honorat Koźmiński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 245-264.
 • Porywczy kleryk [w:] Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 7( 102) 2009, s. 58-61.
 • Boga należy bardziej słuchać, aniżeli ludzi [w:] Biuletyn IPN, 10 (93) 2008, s. 53-61.
 • Krakowska opoka – kardynał Adam Sapieha [współatorstwo w:] „Biuletyn IPN”, 10 (93) 2008 45-52
 • Ś.p. „pan profesor“ Wacław Kolak (1923-2007) [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 149-157.
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 3). Kancelaria [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 19-34.
 • Świętość w kontekście historycznym. Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności [w:] „Almanach Sądecki”, nr 3/4 (56/57), 2006, s. 5-33.
 • Godła wspólnot kamedulskich. Próba interpretacji [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 11 2005, s. 51-72.
 • Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970 [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 251-282.
 • Posyberyjskie losy o. Edwarda z Sulgostowa – Wacława Nowakowskiego (1875 - 1903) [w:] „Studia Laurentiana”, R. 4, 1 2004, s. 25-42.
 • Stowarzyszenie stanisławitów (1928-1955) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, T. 9 2003, s. 105-133.
 • Męskie zakony i zgromadzenia zakonne w Galicji w przededniu I wojny światowej [w:] "Studia Saletyńskie”, 3 2003, s. 89-131.
 • Wstęp do pamiętnika Franciszka Gadzały [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 43-46.
 • Wstęp do pamiętnika Józefa Nowosieleckiego [w:] „Dzieje Podkarpacia", T:6 2002, s. 9-11.
 • Zmarli. Albin Janocha OFMCap [w:] Studia Franciszkańskie, T. 12 2002, s. 701-703.
 • O. Wacław Nowakowski (1829-1903) jako badacz kultu maryjnego [w:] "W Nurcie Franciszkańskim”, T. 10 2001, s. 87-107.
 • O. Czesław Szuber – duszpasterz, rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Próba omówienia archiwaliów [w:] „Studia Laurentiana”, 1 2001, s. 115-136.
 • Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 1 1999, s. 84-86.
 • Godło franciszkańskie - jego historia i symbolika. [w:] „W Nurcie Franciszkańskim”, 7 1998, s. 263-267.
 • Represje wobec kapucynów prowincji krakowskiej w latach II wojny światowej [w:] „Studia Franciszkańskie”, 7 1996, s. 311-351.
 • Konwent kapucynów we Lwowie - Zamarstynowie (1903 - 1946) [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 3 1996, s. 171-215.
 • Tradycje Konfederacji Barskiej w krakowskim klasztorze kapucynów [w:] „Analecta Cracoviensia”, XVIII 1995, s. 511-525.
 • Stan pamiątek po o. Kosmie Karolu Lenczowskim kapelanie legionowym. [w:] „Niepodległość”., 47 1995, s. 242-255.
 • Kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce [w:] „Folia Historica Cracoviensia", 2 1994, s. 61-74.
 • Kapucyni na Krakowskim Rynku w Krzysztoforach [w:] „Studia Franciszkańskie”, 6 1994, s. 313-314.
 • Domek Loretański przy klasztorze kapucynów w Krakowie [w:] "Studia Franciszkańskie”, 5 1992, s. 253-287.
 • "Weszli przemocą i wyrzucają”. Eksmisja sióstr Marianek z klasztoru w Branicach [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 32-33 2010, s. 694-708.
 • Najstarszy inwentarz klasztoru Kapucynów w Krakowie [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 3 1996, s. 99-113.
 • Listy Agatona Gillera do o. Wacława Nowakowskiego z lat 1878-1887 [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 4 1998, s. 103-118.
 • Br. Teofila Kowalika opis Liszek [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 5 1999, s. 169-180.
 • Ksienie klasztoru staniąteckiego [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 6 2000, s. 99-121.
 • Protokół wizytacji dekanalnej parafii Borszczów [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny", 10 2004, s. 229-237.
 • Zakony męskie w Galicji na początku XX wieku [w:] „Vita Consecrata", 4 2003, s. 51-58.
 • Wymagania stawiane archiwistom kościelnym (fragment większej całości) [w:] „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”. R. 83, 7-8 2009, s. 14-25.
 • Diariusz niesprawiedliwej i okropnej niewoli [red.] [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, 17 2011, 193-208
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 1) [w:] Archiva Ecclesiastica, 2 2005, s. 25-35.
 • O. Kornel Gadacz. Zasłużony archiwista i historiograf [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 111-115.
 • Archiwum Krakowskie Prowincji Kapucynów w Krakowie [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 95-100.
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz. 2) [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2006, s. 79-93.
 • Program heraldyczny Henryka Uziembły w kapitularzu wawelskim [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 45 1996, s. 235-259.
 • Śp. o. Zdzisław Rzeszutek OFMCap. (1918-1998) [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny” R. 52, 4 1999, s. 84-86.
 • "Pan Profesor" [w:] „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 9 2003, s. 11-12.
 • Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81 2004, s. 13-22.
 • Podstawowe pojęcia archiwalne (cz.4). Pomoce archiwalne [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 79-90.
 • Działania bezpieki wobec zakonów na Podhalu [w:] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1-2 (108-109) 2010, s. 63-67.
 • W. Kolak, Katalog Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, Kraków 1996 [w:] Archiva Ecclesiastica, 1 2004, s. 85-90.
 • Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, opr. zbiorowe pod red. Z. Pustuły, wyd. drugie zmienione, Warszawa 2001 [w:] Archiwa Ecclesiastica, 3 2006, s. 124-125.
 • Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. Roman, Toruń 2003 [w:] Archiva Ecclesiastica, 3 2003, s. 126-127.
 • K., Wacław Kolak, Archiwum klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku. 1398-1945 (1988), Kraków 1997 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 162-166.
 • Przepisy metodyczne dla archiwów. Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i inne z lat 1986-2001, wybór i opracowanie R. Galuba, Poznań 2002 [w:] Archiva Ecclesiastica, 4 2007, s. 167-168.
 • Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna [w:] Archiva Ecclesiastica, 5 2008, s. 105-108.
 • Wyobrażenia aniolów w polskiej heraldyce miejskiej [w:] Theologos, 2 2014, s. 40-57.

Wygłoszone Referaty:

 • Wiara i kultura Kresów Konferencja Naukowa "Wielokulturowość ludzi Kresów" 22 wrzesień 2012 Legnica
 • Bulla „Totus Tuus Poloniae populus" – nowa oganizacja Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce Międzynarodowa konferencja naukowa „In perfifficili peregrinatione < 20 wrzesień 2012 Legnica
 • Wspólnoty franciszkańskie w archidiecezji lwowskiej Międzynarodowa konferencja naukowa „600-lecie przeniesienia archidiecezji lwowskiej z Halicza do Lwowa” 12 wrzesień 2012 Lwów
 • Czortkowski męczennik Sługa Boży ojciec Hieronim Longawa. Sesja naukowa „Spotkania pokoleń. Z dziejów Bóbrki” 13 sierpień 2012 Bóbrka
 • Symbolika hagiograficzna „franciszkanek” wyniesionych na ołtarze. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klara – kobieta nowa”, 22 czerwiec 2012 Nowy Sącz
 • Komunistyczne państwo przeciw zakonom Konferencja naukowa „Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej” 14 czerwiec 2012 Kraków
 • Republika partyzancka w Dolinie Prądnika konferencje naukowe komisji historycznej PAN 23 maj 2012 Korzkiew-Prądnik Korzkiewski
 • Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej”, 22 marzec 2012 Tarnów
 • Tło i przyczyny eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja popularno-naukowa z cyklu „Spotkania z historią” pt. „Dramat wołyński. Martyrologium Polaków na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej 20 marzec 2012 Zakopane
 • Propaganda władzy w numizmatyce Międzynarodowa konferencja naukowa „Symbol – znak – rytuał. Doświadczenie władzy”, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II oraz Gréckokatolicka Teologická Fakulta (Prešovská Universita w Prešowie) i Instytut Badań Kościelnych w Łucku 23 luty 2012 Kraków
 • Miejsce wybrane Anny Kaworek Ogólnopolska Sympozjum naukowe z okazji 75 rocznicy śmierci Sł. Bożej Anny Kaworek, Miejsce Piastowe, 18 grudzień 2011 Miejsce Piastowe
 • Sprawy polskie w ukraińskich aktach państwowotwórczych w czasach nowożytnych Międzynarodowa konferencja „Polska-Ukraina 20 lat na tle 1000. letniego sąsiedztwa”. 16 grudzień 2011 Lublin
 • Zasady opracowania spuścizn osób duchownych. Ogólnopolska Konferencja naukowa zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych poświęcona zasobom archiwów kościelnych 23 listopad 2011 Pułtusk
 • Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce w 1946 roku. Międzynarodowa konferencja naukowa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II 29 listopad 2011 Preszów (Słowacja)
 • Procesje i peregrynacje w PRL jako wyraz manifestacji religijnych; 2/ Dyskusja panelowa: Postawa polskich hierarchow katolickich wobec ograniczania praw osób wierzących w PRL Międzynarodowa KOnferencja Naukowa Znak, symbol a rituál akko forma společnej komunikácie 21 listopad 2011 Preszów (Słowacja)
 • Działania funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec dominikanów krakowskich. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Polska Prowincja Dominikanów w latach 1945–1989 na tle sytuacji zakonów męskich w PRL”, 07 listopad 2011 Kraków
 • Stosunki państwo-Kościół w okresie stalinowskich represji. Konferencja naukowa „Stosunki państwo - Kościół w Polsce w latach 1944-2010 07 listopad 2011 Kraków
 • Wrzesień 1939 roku na Podkarpaciu Konferencja naukowa Młodzieżowych Kół Historycznych 11 październik 2011 Miejsce Piastowe
 • Ludzie Kościoła nowosądeckiego Seminarium Naukowe Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 06 październik 2011 Nowy Sącz
 • Sytuacja społeczno-polityczna i religijna na ziemi lwowskiej w przededniu niepodległości II RP; Referat II: Polacy na Ukrainie po 1945 roku. Konferencja Naukowa Środowisk Kresowych 24 wrzesień 2011 Legnica
 • Represje wobec Kościoła katolickiego Konferencja naukowa: Walka z narodem przez reżim komunistyczny, Urząd Miasta Krakowa 08 kwiecień 2011 Kraków
 • Działalność duszpasterska dominikanów czortkowskich w latach 1918-1946. Międzynarodowa Sesja naukowa z okazji 400-lecia przybycia dominikanów do miasta Czortkowa 04 grudzień 2010 Czortów (Ukraina)
 • Osadnictwo niemieckie na ziemi sądeckiej pod koniec XVIII wieku w świetle metryki jozefińskiej. Międzynarodowe sympozjum "Wielokulturowości na Sądecczyźnie" 25 listopad 2010 Nowy Sącz
 • Działalność Świętego Józefa Bilczewskiego w Episkopacie Galicyjskim Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa 21 listopad 2010 Lwów
 • Kościół katolicki na ziemiach polskich w I połowie XX wieku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa 20 listopad 2010 Lwów
 • Episkopat Galicyjski za czasów apb. Józefa Bilczewskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Święty Arcybiskup Lwowa”, 19 listopad 2010 Lwów
 • Wyobrażenia drzew w polskiej heraldyce miejskiej XVIII Międzynarodowe seminarium Sacrum i Przyroda Ogród Pana, 09 październik 2010 Kraków
 • "Tragedia wołyńska”. Plany i metody eksterminacji ludności polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa, „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” 09 lipiec 2010 Lublin
 • Koloniści niemieccy na Sądecczyźnie. Sesja naukowa z okazji „Jarmarku kultur" 20 czerwiec 2010 Nowy Sącz
 • Źródła archiwalne do dziejów polskiego szkolnictwa powszechnego i podstawowego. Międzynarodowy Dzień Archiwalny 19 czerwiec 2010 Warszawa
 • Klasztor kapucynów w Krośnie jako lokalny ośrodek oporu społecznego Konferencja naukowa „Opór społeczny na Rzeszowszczyźnie. 1956-1990 , 17 czerwiec 2010 Rzeszów
 • Udział kapucynów obrządku wschodniego w procesie neounijnym na Wołyniu Międzynarodowa konferencja naukowa „Ut unum sint” 08 maj 2010 Łuck (Ukraina)
 • Organizacja i normy regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnych Międzynarodowa konferencja naukowa „Między teoria a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach” 25 maj 2010 Cieszyn
 • Zakonnicy patronami Europy Konferencja naukowa „Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej”, 20 maj 2010 Kraków
 • Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa 27 kwiecień 2010 Preszów (Słowacja)
 • Wymagania stawiane archiwistom kościelnym Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Udostępnianie zasobów w archiwach kościelnych” 15 kwiecień 2009 Częstochowa
 • Uroczyste obiady kapucynów. Międzynarodowa Konferencja „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności 10 grudzień 2009 Warszawa
 • Symbolika szat liturgicznych prezbitera okresu potrydenckiego Ogólnopolska Kolokwium naukowe „Szata chwały i zwycięstwa” 07 grudzień 2009 Kraków
 • „Ita me Deus adiuvet...” Motywy religijne w myśli politycznej doby postmazepiańskiej na przykładzie konstytucji Filipa Orlika Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300. rocznicy śmierci hetmana Iwana Mazepy, pt. Illustrissimus Dominus Joannes Mazepa. Hetman Ukrainy Iwan Mazepa: życie, czasy, tradycje 04 grudzień 2009 Lublin
 • Państwo komunistyczne wobec Kościoła w latach 1945–1953. Konferencja naukowa zorganizowana przez OBEP INP Kraków i Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki UPJP2 „Ks. Władysław Gurgacz - w służbie Ojczyzny” 07 listopad 2009 Kraków
 • O. Ryszard Śleboda – obrońca praw człowieka Konferencja naukowa zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Katowice 07 październik 2009 Bytom
 • Religijny, kulturowy, antropologiczny kontekst wyzwań współczesnego świata. Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Kultura chrześcijańska przełomu tysiącleci” 06 czerwiec 2009 Myczkowce
 • Historia minorytów ze szczególnym uwzględnieniem Polski 127. Konferencja naukowa „10. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia reguły franciszkańskiej”, 05 czerwiec 2009 Stary Sącz
 • Ojciec Pio – mistyk czy szarlatan? Konferencja naukowa „Mistycy – 2000 lat historii Kościoła” 27 marzec 2009 Kraków
 • Państwo a Kościół katolicki w latach 1945-1989. Walka o „rząd dusz”. Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989”, 25 marzec 2009 Szczecin
 • Kultura chrześcijańska źródłem i nadzieją tożsamości europejskiej Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej” 04 grudzień 2008 Rzeszów
 • Wpływ religii chrześcijańskich na obrzędowość ludowa na ziemiach Europy Środkowo Wschodniej Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura chrześcijańska a wspólnoty lokalne i regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej” 03 grudzień 2008 Rzeszów
 • Losy duchowieństwa polskiego na Spiszu i Orawie podczas II wojny światowej. Międzynarodowe Kolokwium Naukowe: „Słowacy- Polacy”. 25 listopad 2008 Nowy Targ
 • Wezwania greckokatolickich świątyń na Słowacji. Międzynarodowa konferencja naukowa „Greckokatolicka Cirkev na Slovensku vo svetle vyroci” 04 listopad 2008 Presov
 • Kościół katolicki wobec ludobójstwa na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki Sesja naukowa „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach 1939-45”. 21 październik 2008 Tarnów
 • Kolegiata sądecka jako obiekt zainteresowań bezpieki Konferencja naukowa „Kolegiata Sądecka – Przeszłość i teraźniejszość” zorganizowana z okazji 560. rocznicy erygowania kolegiaty i kapituły w Nowym Sączu przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego w 1448 roku 10 listopad 2008 Nowy Sącz
 • Jan Paweł II wychowawca młodzieży Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Patria” w Jaworznie 06 październik 2008 Jaworzno
 • Wspólne dziedzictwo losów i świętych. Międzynarodowa konferencja archiwalno-historyczna „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. 11 wrzesień 2008 Nowy Sącz
 • Opracowywanie spuścizn archiwalnych Konferencja naukowa poświęcona sprawom archiwalnym 12 styczeń 2008 Kraków
 • Działania operacyjne funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa wobec klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ogólnopolska KOnferencja naukowa „Urząd Bezpieczeństwa i służba bezpieczeństwa w Małopolsce” zorganizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział Kraków 06 grudzień 2007 Kraków
 • Działania UB/SB wobec ks. biskupa Franciszka Jopa. Sesja naukowa „Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła Katolickiego na obecnym terytorium Diecezji Sandomierskiej. 1944-1956”, organizatorzy: Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, IPN Oddział Kraków, IPN Oddział Rzeszów, Katedra Historii Kościoła XIX i XX w. – Wy 04 grudzień 2007 Kraków
 • „Opracowywanie duchownych” w instrukcjach bezpieki. Konferencja naukowa „Metody pracy operacyjnej bezpieki w PRL”, organizatorzy: WHK PAT, OBEP IPN Kraków 18 październik 2007 Kraków
 • Metody „opracowania” duchownych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa na przykładzie kwestionariusza personalnego z teczki ewidencji operacyjnej na biskupa. Międzynarodowa konferencja naukowa „Blohoslavený biskup Pavol Gojdič (1888-1960) v súradniciach času a doby (záverečné reflexie)”, organizator: Uniwersytet Preszowski (Słowacja) 05 październik 2007 Preszów
 • Jana Pawła II wizja człowieka w przemówieniach kierowanych do Polaków z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii XX wieku, Preszów (Słowacja) 01 czerwiec 2007 Preszów
 • Obraz „doskonałej zakonnicy”..... [staniąteckie opactwo] Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat [cz. 2] 01 styczeń 2007 Kraków
 • Obrazy „doskonałej zakonnicy” w polskich klasztorach. Międzynarodowa konferencja naukowa Cnoty i wady. Społeczeństwo Baroku po obu stronach Karpat [cz. 1] 01 styczeń 2007 Preszów
 • Profilowanie zasobu archiwalnego. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Lex et praxis” 24 marzec 2007 Kraków
 • Kościół wobec wyborów. Konferencja naukowa „Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 stycznia 1947 roku” zorganizowana przez IPN Oddział w Krakowie, Wydział Historyczny UJ, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincent 19 styczeń 2007 Kraków
 • Wpływ kultu świętych na rozwój pobożności Sesja naukowa „Związki świętych z Sądecczyzną” 18 listopad 2006 Nowy Sącz
 • O. Wacław Nowakowski. Konferencja naukowa „Wielcy kaznodzieje Krakowa”. 12 październik 2006 Kraków
 • Rola Kościoła katolickiego w przemianach lat osiemdziesiątych XX wieku na ziemiach polskich. Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych 13 sierpień 2006 Kraków
 • Tradycje patriotyczne Zakonu Kapucynów ze szczególnym uwzględnieniem działalności konwentu krakowskiego. Seminarium naukowe podczas „warsztatów historycznych” dla studentów polonijnych 13 sierpień 2006 Kraków
 • Kardynał Stefan Wyszyński – hierarcha niezłomny. Konferencja naukowa „Chleba i wolności! Niezłomny Kraków w czasach PRL-u”, Organizatorzy: Rada Miasta Krakowa, Marszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego, IPN, NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska 21 czerwiec 2006 Kraków
 • Wyobrażenia biblijne na pieczęciach Międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” 23 luty 2006 Kijów (Ukraina)
 • Ewangelia Dzieciństwa w filatelistyce. Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” 30 maj 2006 Gródek (Ukraina)
 • Wyobrażenia biblijne na pieczęciach III Międzynarodowe i interdyscyplinarne sympozjum „Biblia w kulturze świata” 23 luty 2006 Kraków
 • Aparat bezpieczeństwa na ziemiach polskich wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1962. Międzynarodowa KOnferencja naukowa „Blahoslavený biskup P. P. Gojdič v súradniciach času a doby” 21 luty 2006 Preszów (Słowacja)
 • Wyobrażenia Maryi w otoczeniu świętych na przykładzie kolekcji o. Wacława Nowakowskiego Konferencja naukowa „Pośrednicy łask” 28 styczeń 2006 Kraków
 • Miłość Boga i Ojczyzny drogą uświęcenia. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX wieku – modele świętości wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II polskich świętych i błogosławionych” 10 listopad 2005 Kraków
 • Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie się życia religijnego w Polsce. Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce. 1605-2005” 22 listopad 2005 Kraków
 • Sanktuaria zakonne na ziemiach polskich na przełomie XVII i XVIII wieku (1680-1720). Konferencja naukowa „Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku” 27 październik 2005 Kraków
 • Symbolika biblijna w numizmatyce. Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Біблія в културі світу” 26 maj 2005 Gródek (Ukraina)
 • Godło i symbole Zgromadzenia Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo. Próba interpretacji. Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory sióstr felicjanek”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 11 maj 2005 Kraków
 • Symbolika biblijno-zoologiczna w godłach zakonnych II Interdyscyplinarne i międzynarodowe sympozjum „Biblia w kulturze świata” 17 luty 2005 Kraków
 • Kościół rzymskokatolicki w PRL – represje wobec duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Represje systemu komunistycznego wobec ludzi Kościoła 11 grudzień 2004 Kraków
 • Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jej wpływ na kształtowanie sztuki, kultury i nauki. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Maria Immaculata” 11 grudzień 2004 Kraków
 • Godła i symbole zakonu szpitalnego św. Jana Bożego. Próba interpretacji. Sesja naukowa „Skarby krakowskich klasztorów” 05 listopad 2004 Kraków
 • Kraków kościelny w okresie końca niewoli i początku niepodległości Narodu. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Teologia wiodąca do doksologii. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku” 18 listopad 2004 Kraków
 • Wpływ świętych na rozwój i kształt średniowiecznej Europy. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy” 20 październik 2004 Stalowa Wola
 • Troska o dziecko jako inspiracja postawy religijnej i wychowawczej w działalności zakonów. Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona Słudze Bożemu Bronisławowi Markiewiczowi 01 grudzień 2003 Miejsce Piastowe
 • Stowarzyszenie Stanisławitów Sesja naukowa zorganizowana przez Wydział Historii Kościoła PAT 01 grudzień 2003 Kraków
 • „Krakowski okres” o. Wacława Nowakowskiego Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona o. Wacławowi Nowakowskiemu 15 listopad 2003 Kraków
 • Życie codzienne kapucynów krośnieńskich. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Klasztor i kościół Kapucynów w Krośnie (1753-2003). 250 lat działalności” 04 październik 2003 Krosno
 • Tradycyjny system informacyjny w praktyce archiwów kościelnych. Przewodniczenie obradom. Ogólnopolska sesja naukowa „Informacja i udostępnianie zasobów w archiwach Kościoła Katolickiego w Polsce” 25 wrzesień 2003 Lublin
 • Ojciec Pio mąż modlitwy i kontemplacji Ogólnopolska Konferencja naukowa poświęcona działalności duszpasterskiej Zakonu Kapucynów 15 październik 2002 Tenczyn
 • Zakony archidiecezji lwowskiej za czasów Józefa Bilczewskiego Ogólnopolska Konferencja naukowa „Błogosławiony arcybiskup Józef Bilczewski. Epoka i dzieło” 04 czerwiec 2002 Kraków
 • Kościół katolicki w Polsce wobec mniejszości religijnych i narodowych. Międzynarodowa konferencja naukowa „Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia. Rola Kościołów Polski i Niemiec na tej drodze” 15 wrzesień 2001 Ustroń
 • Życie codzienne polskich kapucynów w przededniu wybuchu II wojny światowej Sympozjum naukowe „Życie i działalność polskich kapucynów” (cz. 2 19 kwiecień 2001 Wołczyn
 • Męczeństwo duchowieństwa polskiego a tożsamość narodowa Polaków w PRL. Sympozjum naukowe „Święty Stanisław ze Szczepanowa – Patron Polski” 29 listopad 2000 Brzesko
 • Ostatnie lata życia biskupa Franciszka Hodura. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie – dokonania – znaczenie” 01 marzec 2000 Olsztyn
 • Powstanie Krakowskiej Prowincji Kapucynów (30 V 1939) Ogólnopolska Konferencja naukowa „60 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów” 19 czerwiec 1999 Kraków
 • Błogosławiony Ojciec Pio (1887-1968) Sympozjum naukowe „Życie i działalność bł. Ojca Pio” 17 maj 1999 Kraków
 • Godło zakonne sióstr serafitek, jego powstanie i interpretacja Ogólnopolska Konferencja naukowa „Życie i duchowość sióstr serafitek” 29 październik 1999 Oświęcim
 • Eucharystia i tajemnica kapłaństwa o. Pio Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio” 28 kwiecień 1999 Wrocław
 • Życie i działalność Sługi Bożego Ojca Pio. 1887-1968 Konferencja naukowa „Z Chrystusem przybity do krzyża. Ojciec Pio” 26 kwiecień 1999 Wrocław
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl