wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Janusz Mieczkowski
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
janusz.mieczkowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Liturgii 
Dyżur dydaktyczny:
wtorek, 9.30-10.15, ul. Franciszkańska 1 (sala nr 25 ) 

Curriculum Vitae

 • 2016 - 22.04.2016 r. Rada Wydziału Teologicznego nadała mi tytuł doktora habilitowanego. Podstawowe osiągnięcie naukowe to "Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie", Tyniec 2015.
 • 2004 - Obrona doktoratu na PAT
 • 2004 - rozpoczęcie pracy na PAT w Krakowie
 • 1999 - Studia doktoranckie z liturgiki na PAT w Krakowie
 • 1989 - Studia na PAT i w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie
 • 1988 - Studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1984 - Nauka w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie
 • 1976 - rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej nr 68 w Krakowie
 • 1969 - urodziny

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Częsta Komunia święta w historii Kościoła [w:] M. Szlachciak [red.], J. Hube, O częstej Komunii świętej, Kraków: Alleluja 2007, s. 5-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Instytuty liturgiczne w latach posoborowych w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej i Północnej [w:] J. Nowak [red.], Confitemini Domino, quoniam bonus,, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007, s. 257-273.
 •      [szukaj w bibliotece] Centrum katechumenatu v Krakove [w:] S. Stolárik, A. Akimjak [red.], Vysluhovanie sviatostì podl’a Malého trebnika (Recensione ruthena), Prešov: Prešovská universita 2007, s. 209-222.
 •      [szukaj w bibliotece] Ruch liturgiczny na przestrzeni ostatnich sześćdziesiąt lat [w:] S. Wronka [red.], Sześćdziesiąt lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, Kraków: Unum 2007, s. 31-52.
 •      [szukaj w bibliotece] Wkład ks. Stefana Koperka CR w Instytut Liturgiczny w Krakowie [w:] J. Mieczkowski, J. Superson, S. Szczepaniec [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 29-41.
 •      [szukaj w bibliotece] Biskup Stefan Cichy w środowisku liturgicznym Krakowa [w:] H. J. Sobeczko [red.], Mirabile laudis canticum, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału teologicznego 2008, s. 51-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Słowo wstępne [w:] J. Mieczkowski [red.], Hymn chwały. Liturgia w życiu Kościoła, Kraków: Alleluja 2009, s. 11-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Historia i znaczenie prawa liturgicznego [współatorstwo z:] S. Koperek[w:] Lex Tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2010 155-168
 •      [szukaj w bibliotece] Działalność opactwa Mont César w ruchu liturgicznym do wybuchu II Wojny Światowej [w:] M. Olczyk, W. Radecki [red.], Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne 2010, s. 301-315.
 •      [szukaj w bibliotece] Beatyfikacje i kanonizacje [w:] M. Godawa [red.], Błogosławiony, który przyszedł w Imię Pańskie, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2011, s. 11-21.
 • Katechumenat i studia katechumenalne w Krakowskim Instytucie Liturgicznym [w:] W. Świerzawski [red.], Historia liturgii, Zawichost - Kraków - Sandomierz: 2012, s. 359-383.
 •      [szukaj w bibliotece] Počiatky liturgického hnutia v Západnej Európe [w:] V. Bohač, M. Mojzeš i inni [red.], Liturgické hnutie ako dôsledok návrtu k liturgickým prameňom, Prešov: Prešovskà universita v Prešovie 2012, s. 12-37.
 •      [szukaj w bibliotece] Libelli pacis w praktyce pokutnej Kościoła starożytnego [w:] Sz. Drzyżdżyk [red.], Męczeństwo. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków: Scxriptum 2012, s. 139-152.
 •      [szukaj w bibliotece] Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków: Scriptum 2013, s. 19-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Encyklika "Ecclesia de Eucharistia" [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 219-236.
 •      [szukaj w bibliotece] Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Levebvre’a i lefebrystów [w:] J. Mieczkowski, P. Nowakowski [red.], Reformy liturgii a powrót do źródeł, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 61-84.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Krakowski Instytut Liturgiczny [współatorstwo w:] Roczniki Teologiczne, 52, z. 8 2005 399-424
 • Opactwo Solesmes - pierwszy ośrodek ruchu liturgicznego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 60, z. 1, 2007, s. 29-39.
 • Wkład opactwa św. Marcina w Beuron w ruch liturgiczny [w:] Liturgia Sacra, nr 1 (29) 2007, s. 105-117.
 • Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej [współatorstwo w:] Collectanea Theologica, 1 2008 110-129
 • Liturgia trydencka [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2008, s. 177-190.
 • Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [współatorstwo w:] Studia Nauk Teologicznych PAN, 3 2008 181-192
 • Niedzielna suma [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2009, s. 183-194.
 • Tematyka liturgiczna na łamach kleryckiego pisma „Tempus Liberum” w okresie międzywojennym [w:] Liturgia Sacra, 1 (33) 2009, s. 101-114.
 • Geneza i historia zwyczaju fermentum [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2010, s. 147-164.
 • Działalność opactwa św. Benedykta w Maredsous w początkach ruchu liturgicznego [w:] Liturgia Sacra, 1 (35) 2010, s. 121-131.
 • Recepcja beatyfikacji i kanonizacji a tytuły parafii erygowanych w Archidiecezji Krakowskiej w latach 1978-2010 [współatorstwo w:] Polonia Sacra, 29 (73) 2011 151-163
 • Hierarchia prawd a patroni kościołów [współatorstwo w:] Liturgia Sacra, 2 (38) 2011 273-283
 • Rzymska liturgia stacyjna [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2012, s. 29-44.
 • VIII Międzynarodowy Kongres Liturgiczny „Per ritus et preces”. Sakramentalność liturgii (Rzym, 16-18.05.2007) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2008 301-302
 • VI Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne (Monastero di Bose, 5-7 czerwca 2008) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2009 67-71
 • Sprawozdanie z 45. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych (Lublin, 8-10.09.2009 r.) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2009 312-314
 • Il culto dei Santi. Il nuovo “Martyrologium Romanum” [w:] Liturgia, 229 2009, s. 111-114.
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ars Liturgica. L’arte a servizio Della liturgia (Monastero di Bose, 2-4 czerwca 2011) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011 376-378
 • Sympozjum Liturgiczne: Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Wrocław 17 maja 2011) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011 374-375
 • II Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne „Ad fontes liturgicos”, (Lwów, 26-27 października 2011) [współatorstwo w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2012 272-274
 • Джерела папської літургії в Римі (першого тисячоліття) на прикладі стаціональної літургії [w:] Бoгoслoвія (Bohoslovia), 71, кн. 1-4 2011, s. 23-42.
 • Początki ruchu liturgicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [w:] "Liturgia Sacra", 2 (44) 2014, s. 335-348.

Wygłoszone Referaty:

 • Katechumenalne centrum v Krakove Vysluhovanie sviatostì podl’a Malého trebnika (Recensione ruthena) 26 kwiecień 2006 Prešov
 • Джерела папської літургії в Римі (першого тисячоліття) на прикладі стаціональної літургії” (Źródła liturgii papieskiej w Rzymie (pierwszego tysiąclecia) na przykładzie liturgii stacyjnej) Дослідження джерел єпископського богослуження 26 październik 2011 Lwów
 • Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej Architektura w służbie liturgii 17 kwiecień 2007 Warszawa UKSW
 • Ruch liturgiczny na przestrzeni ostatnich sześćdziesiąt lat Sześćdziesiąt lat Ruchu Biblijnego i Liturgicznego 20 listopad 2007 Kraków
 • Msza święta w rycie klasycznym (trydenckim) Konferencja z okazji 70 rocznicy urodzin i 45 rocznicy święceń kapłańskich ks. prof. dr. hab. S. Koperka 14 czerwiec 2008 Kraków
 • Rola i dzieje „fermentum” w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa Sesja Sekcji Liturgicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Koła Wykładowców Liturgiki 25 październik 2010 Kraków
 • Počiatky liturgického hnutia v Západnej Európe Liturgické hnutie ako dôsledok návrtu k liturgickým prameňom 25 październik 2012 Preszów (Słowacja)
 • Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów Reformy liturgii a powrót do źródeł 23 październik 2013 Kraków
 • Польські Малі месали міжвоєнного періоду як приклад літургійних коментарів для вірних (Polskie mszaliki okresu międzywojennego jako przykład komentarzy liturgicznych dla wiernych) Літургійні коментарі як джерело літургіології (Komentarze liturgiczne jako źródła liturgiczne) 23 październik 2014 Lwów
 • Il calendario stazionale di Roma Il tempo e il calendario liturgico 25 październik 2016 Nyìregyháza (Węgry)
 • Reforma kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II (w Kościele rzymskokatolickim) Liturgický čas, liturgické kalendáre, kalendáre 27 kwiecień 2017 Preszów (Słowacja)
 • Літургія у Вавельській катедрі у першій половині XVII століття на основі путівника Петра Гіацинта Пруща (Liturgia w katedrze wawelskiej w pierwszej połowie XVII wieku na podstawie przewodnika Piotra Hiacynta Pruszcza) У пошуках джерел монашого та катедрального богослужіння (Poszukiwania źródeł liturgii monastycznej i katedralnej) 25 październik 2017 Lwów
 • Instytut Liturgiczny w Krakowie w służbie odnowy liturgicznej w Polsce W służbie Tradycji i odnowy liturgicznej. 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018) 24 październik 2018 UPJPII Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl