wróć na stronę główną UPJPII
dr Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
olga.nadskakula@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 
Dyżur dydaktyczny:
dyżur w sesji letniej: piątek, godz. 11.00. Ul .Franciszkańska 

Curriculum Vitae

 • 2011 - Udział w 10th Visegrad Summer School
 • 2011 - Udział w szkole letniej w Kaliningradzie
 • 2010 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (dziedzina nauki społeczne; dyscyplina naukowa nauki o polityce) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2010 - III nagroda w ogólnopolskim konkursie dla doktorantów na esej z zakresu stosunków międzynarodowych zorganizowany przez fundację im. Kazimierza Pułaskiego
 • 2009 - Udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rosja w integrującej się Europie. Wizerunek Rosji niedźwiedzia w kulturach europejskich
 • 2009 - Udział w projekcie finansowanym przez Fundację im. Stefana Batorego z programu Wschód- Wschód, Should we be afraid of Russia? Should Russia be afraid of Europe
 • 2009 - Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Irkucku (Rosja)
 • 2009 - Staż w Konsulacie RP w Irkucku
 • 2009 - Udział w projekcie Investigating Russia zorganizowanym przez Izbę Społeczną Federacji Rosyjskiej
 • 2008 - Stypendium DAAD w Chemnitz(Niemcy)
 • 2007 - Kurs językowy w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie
 • 2006 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • 2006 - II nagroda w konkursie organizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na esej w zakresie spraw międzynarodowych („Cywilizacyjne i polityczne granice Europy”)
 • 2005 - pobyt na półrocznym stypendium zagranicznym Socrates - Erasmus w Niemczech (Uniwersytet im. Otto von Guericke, Magdeburg)
 • 2001 - Studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami-religijny aspekt problemu, Łódź: Ibidem 2009
 • Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007
 • Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość,, Toruń: Dom Wydawniczy 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Kategorie "swój" i "obcy" w rosyjskim myśleniu politycznym, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013      [w księgarni]
 •      [szukaj w bibliotece] Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji, Kraków: Ksiegarnia Akademicka 2019      [w księgarni]

Artykuły Książkowe:

 • Zaprogramowanie kulturowe rosyjskich mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego w kontekście jednoczącej się Europy [w:] E. Jurczyńska- McCluskey, P. Bałtys, K. Piątek [red.], Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wymiana- współpraca- wielokulturowość, Bielsko-Biała: 2007, s. 209-223.
 • Opozycja – wróg Kremla [w:] M. Rączkiewicz [red.], Rosja na progu XXI wieku, Łódź: 2008, s. 81-95.
 • Idea wspólnoty słowiańskiej we współczesnej politycznej myśli rosyjskiej [w:] I. Kuźma, P. Schmidt [red.], Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny,, Toruń: 2009, s. 70-84.
 • Socjalizm w jednym kraju-znacjonalizowany komunizm w ojczyźnie internacjonalizmu [w:] B. Brzeziński [red.], Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje., Poznań: 2010, s. 243-259.
 • Rozpad ZSRR i jego wpływ na przemiany wewnętrzne w Federacji Rosyjskiej [w:] A. Jach [red.], Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata,, Kraków: 2011, s. 441-455.
 • Konflikty etniczne w Rosji [w:] Tomasz Kapuśniak [red.], Wspólnota Niepodległych Państw: fragmentacja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, Lublin-Warszawa: 2011, s. 213-229.
 • Русский медведь как проекция идеи варварства России в современных польских СМИ [w:] O. Riabow [red.], Русский Медведь: история, семиотика, политика, Iwanowo: 2009, s. 31-33.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Misjonizm i krytyka Zachodu jako istotne elementy tożsamości Rosji [w:] Studia Sandomierskie, 18 (2011), nr 1-2 2011, s. 179-196.
 • Zachód jako punkt odniesienia rosyjskiej polityki zagranicznej, [w:] Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1 2005, s. 103-115.
 • Pytanie o Rosję [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2004, s. 19-24.
 • Zaprogramowanie kulturowe prawosławnych Polaków [w:] материалов к российско-польской научной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ, 1 2006, s. 80-86.
 • Utopia religijna w myśli Aleksandra Dugina [w:] Obóz, 44 2007, s. 69-77.
 • Rzymskokatolickie resentymenty w Rosji z Polską w tle [w:] Homo Politicus, nr 1 (2), 2007, s. 121-130.
 • 16.Антироссийские предубеждения поляков на религиозной основе [w:] Almanach Polski, nr 2 2008, s. 17-19.
 • Natura uprzedzeń religijnych. Casus polsko-rosyjski [w:] Przegląd Rusycystyczny, nr 1(125) 2009, s. 27-36.
 • Chrześcijańska tożsamość Ukraińców [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2010, s. 87-93.
 • Sowieckość w rosyjskości [w:] Nowe Sprawy Polityczne, 38 2009, s. 73-83.
 • 20 lat polityki wschodniej [w:] Stosunki Międzynarodowe, 64-66 2010, s. 8-9.
 • Interesowne gry rosyjskie [w:] Stosunki Międzynarodowe, 64-66 2010, s. 20-22.
 • Niewygodny świat uprzedzeń [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2005, s. 6-11.
 • Feminizm w islamie [w:] Tygiel Kultury, 1-3 2007, s. 136-141.
 • Nowy ład komunikacyjny, [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2005, s. 22-25.
 • Pytanie o Rosję [w:] Tygiel Kultury, 10-12 2004, s. 19-24.
 • W krainie natchnionej wyobraźni [w:] Tygiel Kultury, 7-9 2006, s. 21-27.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl