wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Piotr Andryszczak
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
piotr.andryszczak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Poznania 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek: 8.45 - 9.30, ul. Bernardyńska 3, s. 116 

Curriculum Vitae

 • 2016 - habilitacja z filozofii, Wydział Filozoficzny UPJPII
 • 2003 - wykłady w College of Liberal Arts w Detroit, USA
 • 1998 - doktorat z filozofii, Wydział Filozoficzny Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża (Santa Croce) w Rzymie
 • 1990 - magisterium z teologii, Wydział Teologiczny PAT

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Droga do sprawiedliwego społeczeństwa w ujęciu Johna Rawlsa i Alasdaira MacIntyre'a. Analiza krytyczna, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2015

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Prądy filozoficzne zaprzeczające miłosierdziu [w:] F. Ślusarczyk [red.], Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 215-235.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozumienie człowieka a życie społeczne. K. Wojtyła wobec antropologii liberalizmu [w:] R. Komurka, J. D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2008, s. 227-237.
 •      [szukaj w bibliotece] Społeczeństwo bez religii i filozofii? [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 657-666.
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie wiary w ujęciu Wincentego Lutosławskiego [w:] R. Majkowska, E. Fiałek [red.], W Służbie Nauki. Nr 16: Wincenty Lutosławski 1863-1954. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004r., Kraków: PAU 2010, s. 53-58.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara jako podstawowe odniesienie do Boga [w:] A. Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2012, s. 15-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Encyklika "Veritatis splendor" [w:] M. Cholewa, Sz. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 157-169.
 •      [szukaj w bibliotece] Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa? [w:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska [red.], Zaufanie w życiu publicznym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2014, s. 191-204.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 3-14.
 • Królestwo Boże na ziemi? - nadzieje przeciwko Nadziei [w:] Społeczeństwo, 2 2008, s. 197-206.
 • Chrześcijaństwo wobec pokusy utopizmu. Społeczno-polityczne implikacje dogmatu o grzechu pierworodnym [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 117-133.
 • Prawo naturalne i cnota - dwa filary porządku społeczno-politycznego [w:] Świat i Słowo, 2 (13) 2009, s. 97-111.
 • Liberalizm polityczny - niespełniona obietnica [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 7-21.
 • The Political Meaning of the Right and the Privatization of the Good [w:] E-Theologos, Vol. 2, No. 1 2011, s. 15-25.
 • Teoria porządku spontanicznego Friedricha A. von Hayeka [w:] Świat i Słowo, 1 (20) 2013, s. 187-203.

Wygłoszone Referaty:

 • Zaufanie do człowieka czy zaufanie do państwa? Zaufanie a życie publiczne 30 październik 2013 Kraków
 • Przezwyciężenie relatywizmu - przypadek Alasdaira MacIntyre'a Etyka zobowiązań absolutnych 16 grudzień 2013 Warszawa
 • Czy można być liberałem politycznym? Dziedzictwo Rawlsa 03 czerwiec 2014 Kraków
 • Nienawiść użyta, nienawiść przezwyciężona Nienawiść a życie publiczne 27 październik 2014 Kraków
 • Podstawy antropologiczne liberalizmu politycznego Johna Rawlsa Odsłony polityki - III Ogólnopolski Kongres Politologii 24 wrzesień 2015 Kraków
 • Koncepcja człowieka w ujęciu Edyty Stein wobec libertariańskiej antropologii Edyta Stein - 2015 - Godność człowieka 09 październik 2015 Wrocław
 • Pomiędzy obojętnością a wrażliwością. Spór o rozumienie dobra wspólnego Obojętność i wrażliwość a życie publiczne 28 październik 2015 Kraków
 • Polityczne konsekwencje siódmego przykazania Uczciwość i rzetelność w życiu publicznym 26 październik 2016 Kraków
 • Większość źródłem prawdy o dobru? Prawo i moralność w życiu publicznym 24 październik 2017 Kraków
 • Żródła cywilizacji zachodniej. Jednośc z wielości Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze pogranicza polsko-slowackiego 27 listopad 2017 Jarosław
 • Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna. Spór między liberalizmem klasycznym a nowoczesnym Sprawiedliwość w życiu publicznym 30 październik 2018 Kraków
 • Wizja społeczeństwa i polityki w personalizmie Jacques'a Maritaina „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”. I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka 28 listopad 2018 Lublin
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl