wróć na stronę główną UPJPII
prof. dr hab. Aleksander Bobko
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
aleksander.bobko@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 
Dyżur dydaktyczny:
Wtorek g.14.15 - 15.00, pokój 116, ul. Bernardyńska 4 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Religion im öffentlichen Leben [w:] Jan Dziedzic [red.], Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: PAT 2008, s. 143-171.
 • The Relationship between Ethics ans Religion in Kant’s Philoosophy [w:] Riccardo terra [red.], Akten des X. Internationalen Kant-Kongress, berlin New York: Walter de Gruyter 2008, s. 53-61.
 • Religijny fundament filozofii politycznej Kanta? [w:] J. Miklaszewska [red.], Kant wobec problemów współczesnego świata, Kraków: 2006, s. 191-198.
 • Die Idee der Unnedlichkeit in der Transzendentalphilosophie [w:] [red.], Transzendentalphilosophie heute, Wurznurg: 2006, s. 91-97.
 • Sumienie w świecie wolności, czyli o potrzebie wewnetrznego rygoru [w:] J. Jagiełło, W. Zuziak [red.], Sumienie w świecie wolności, Kraków: 2007, s. 62-77.
 • Idee polityczne w tworczości Mickiewicza [w:] K. Maciąg, M. Stanisz [red.], Adam Mickiewicz - dwa wieki kultury polskiej, Rzeszów: 2007, s. 368-377.
 • Norma jako ważna nicość [w:] [red.], Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa Prof. Karola Tarnowskiego, Kraków: 2007, s. 145-154.
 • Idea praw człowieka - korzenie i współczesność [w:] [red.], Jeśli Bóg jest. Księga jubileuszowa O. Prof. J.A. Kłoczowskiego, Kraków: 2007, s. 363-373.
 • U źródeł politycznej racjonalności, czyli aporia Kantowskiego projektu wiecznego pokoju [w:] A. Bobko, S. Gałkowski [red.], Racjonalność w przestrzeni publicznej, Rzeszów: 2009, s. 44-63.
 • Tożsamość człowieka w świetle teorii piękna I. Kanta [w:] M. Żardecka, W. Nowak [red.], Tożsamość indywidualna i zbiorowa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 13-28.
 • Doświadczenie zła jako źrodło myślenia religijnego [w:] J. Jagiełłó, W. Zuziak [red.], Między potępieniem i zbawieniem, Kraków: 2004, s. 149-159.
 • Die Normativitat des Kantschen Geschmacksurteils [w:] G. Schonrich [red.], Normativitat und Faktizitat, Drezno: 2004, s. 131-140.
 • Die Freiheit als Siensweise des Guten [w:] Z. Stawrowski, L Hugendorf [red.], Romano Guardini-Józef Tischner. Drama de Verantwortung, Berlin: 2013, s. 105-115.
 • Philosophical Background of Thpught of John Paul II [w:] M. Jacev, F. Ziejka [red.], Sfida di Giovani Paulo II, Lecce: 2013, s. 193-202.

Artykuly w Czasopismach:

 • Wola i rozum w ujęciu F. Nietzschego [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 3 2006, s. 81-92.
 • Die Luge als Wurzel des Bosen [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVII 2006, s. 19-29.
 • Philosophical Anthropology as the Main Thread of Tischner's Work [w:] Thinking In Values. The Tischner Institut Journal of Philosophy, 1 2007, s. 11-27.
 • Poszukiwanie prawdy o człowieku [w:] Znak, 3 2001, s. 56-70.

Wygłoszone Referaty:

 • Filozofia ducha jako kontynuacja kantowskiej filozofii podmiotu Fenomenologia Hegla 29 maj 2008 Uniwersytet rzeszowki
 • Evolution of the Concept of Justice Word Congress of Philosophy 02 sierpień 2008 Seul/Korea
 • Myślenie religijne a myślenie polityczne Dni Tischnerowskie 06 maj 2004 Kraków
 • Filozofia religii Kanta - krytyka czy apologia Recepcja, krytyka i transformacja filozofii Kanta dziś 12 maj 2004 Poznań
 • Die Vernunft und der Wille Nietzsche und Schopenhauer: Rezeptionsphanomene der Wendezeiten 11 maj 2004 Kudova
 • Kants Transzendentalphilospohie und die Idee der Unendlichkeit Transzendentalphilosophie heute 11 październik 2004 Wrocław
 • Das Bose als Struktur Subjectivity, Intentionality, Evil 27 listopad 2004 Warszawa
 • Czy Oświecenie jest antyreligijne? Między wiarą a niewiarą 14 kwiecień 2005 Tarnów
 • The relationship between ethics and religion in Kant's philosophy X International Kant Congress 05 wrzesień 2005 Sao Paulo (Brazylia)
 • Idee polityczne w twórczości Mickiewicza Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie 26 wrzesień 2005 Rzeszów
 • Normen als gultiges Nichts Moral und Rechtnormen 23 marzec 2006 Wrocław
 • Sumienie w świecie wolności Dni Tischnerowskie 12 maj 2006 Kraków
 • Religion In offentlichen Leben Religion in Europe heute 11 maj 2007 Kraków
 • Przesłanie Herberta Konferencja Herbertowska 13 październik 2007 Obory
 • Kantowska wizja ładu politycznego jako najwyższej formy racjonalności Racjonalność polityczna i rozum polityczny 16 kwiecień 2008 Rzeszów
 • Relacje między sferą prywatną i publiczną Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie 07 maj 2009 Krasiczyn
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl