wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor zwyczajny 
E-mail:
jan.orzeszyna@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 9.45 - 10.30, ul. Bernardyńska 3
sala 115 

Curriculum Vitae

 • 2011 - 2011 - stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Teologicznym UPJPII
 • 2007 - 1 marca 2007 r. otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Podstawą do otrzymania tytułu jest książka pt. „Teologiczno-moralny aspekt niepłodności w małżeństwie”, Kraków 2005 oraz bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) i ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (Uniwersytet Opolski).
 • 2006 - 20 października 2006 r. otrzymał nagrodę Rektora PAT w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Odznaczony też został Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 9 października 2007 r. 2010 r. nagroda JM Rektora UPJPII w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni
 • 2001 - Od 2001 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Wychowania Prorodzinnego. Z dniem 15 lutego 2001 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w PAT w Krakowie.
 • 1999 - W 1999 r. zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny przy Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie.
 • 1998 - 1998 r. kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym PAT.Od roku 2000 pełni funkcję kuratora Katedry Teologii Moralnej Ogólnej i opiekuna Specjalizacji Teologii Moralnej
 • 1997 - 16 maja 1997 r. - kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie na podstawie rozprawy:„Społeczno-eklezjalny wymiar sakramentu pokuty”, Kraków 1996. Recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik (KUL), ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol (UO) i ks. prof. dr hab. Jan Kowalski (PAT).
 • 1994 - Od roku 1994 jest redaktorem naczelnym „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”. Studia te znajdują się w wykazie czasopism recenzowanych wraz z liczbą punktów: 2 za umieszczoną w nich publikację naukową (www.nauka.gov.pl). Jest członkiem Sekcji Moralistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 1992 - 1992 zatrudniony na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1990 - 1990 - 1992 wykłady z teologii moralnej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie,
 • 1989 - 1989-1990 przebywa na stypendium naukowym na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim
 • 1984 - 1988 - doktorat, rozprawa napisana pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Jana Kowalskiego pt. „Pokuta i pojednanie jako dar Bożej miłości po Soborze Watykańskim II”. Recenzenci:ks. doc. dr hab. Alojzy Marcol (ATK Warszawa) i ks. prof. dr hab. Antoni Młotek (PFT Wrocław).
 • 1981 - 1984 - Licencjat z teologii, rozprawa pt. Problematyka moralno-społeczna w nauczaniu papieża Jana Pawła II w latach 1978-1981, prom. ks. doc. dr hab. Jan Kowalski
 • 1973 - Studia teologiczne w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie - 1979 magister teologii, tytuł rozprawy: Poczucie winy i jego związek z grzechem, prom. ks. dr Jan Kowalski

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Czy wiara decyduje o normach moralnych? [w:] Polonia Sacra, 2 (33) 2013, s. 71-83.
 • Wspólne zamieszkiwanie narzeczonych przed ślubem [w:] Homo Dei, 4(309) 2013, s. 116-124.
 • Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku w 30. rocznicę adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 113-126.
 • Kryzys wartości moralnych i ich promocja we współczesnym świecie [w:] Pietas et Studium, 4 2012, s. 221-236.
 • Informowanie chorego o stanie zdrowia w aspekcie sprawiedliwości i miłości bliźniego [w:] Bioetyczne Zeszyty Pediatrii, 8-9 2012, s. 90-97.

Wygłoszone Referaty:

 • Znaczenie motywacji religijnej w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego człowieka Dlaczego ekologia? Wokół encykliki "Laudato Si". 17 listopad 2015 Wrocław
 • Współczesne dylematy moralne penitenta Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 17 październik 2015 Sosnowiec
 • Czy wiara decyduje o moralności? Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać..... 22 maj 2013 Kraków
 • Kapłan wobec wyzwań współczesności Formacja duszpasterzy 12 marzec 2011 Sosnowiec
 • Spowiednik wobec rozwiedzionych powtórnie zaślubionych Formacja duszpasterzy 14 maj 2011 Bielsko Biała
 • Moralny aspekt modlitwy Tydzień Kultury Chrześcijanskiej 11 październik 2011 Myslenice
 • Rodzina chrześcijańska na progu XXI wieku Formacja duszpasterzy 22 październik 2011 Będzin
 • Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu Mobbing w białych rękawiczkach 16 listopad 2011 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl