wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Witold Ostafiński
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
witold.ostafinski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Homiletyki 
Dyżur dydaktyczny:
Urlop naukowy w roku akademickim 2018/2019 

Curriculum Vitae

 • 2017 - członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2017-2020, funkcja skarbnika)
 • 2016 - doktor habilitowany
 • 2014 - członek zarządu Stowarzyszenia Homiletów Polskich (kadencja 2014-2017, funkcja skarbnika)
 • 2011 - sekretarz redakcji Polonia Sacra
 • 2010 - adiunkt w Katedrze Homiletyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2009 - członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich
 • 2008 - asystent w Katedrze Homiletyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2008 - członek The University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC) - międzynarodowego stowarzyszenia naukowego o charakterze non-profit, założonego w grudniu 2006 roku z inicjatywy Uniwersytetu w Pécs
 • 2006 - stypendium naukowe w Canterbury Christ Church University w Wielkiej Brytanii
 • 2002 - doktorat z nauk teologicznych w zakresie homiletyki na podstawie rozprawy pt. Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Wydział Teologiczny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • 2002 - członek Sekcji Homiletów Polskich
 • 1996 - studia podyplomowe w Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 1992 - dyplom magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Aktualizacja kerygmatu czytań biblijnych IX niedzieli zwykłej roku A w polskim kaznodziejstwie w latach 1972-1991

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] W nadziei na czyny z wiary. Wprowadzenie do lektury kazań ks. abp. Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Z Chrystusem w roku liturgicznym. Kazania, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011, s. 7-40.
 • Poverty in the University and its effects on the student experience [w:] Wim Coudenys, László I. Komlósi [red.], Inclusion through education and culture : Fourth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the Compostela Group of Universities, 14-15 October 2010, Pécs, Hungary, Pécs: 2011, s. 36-44.
 • O sztuce kaznodziejskiej Arcybiskupa Józefa Michalika [w:] A. Szal [red.], Numine Tuo Domine. Księga Pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20 rocznicę święceń biskupich, Przemyśl: 2006, s. 237-246.
 • Turystyka pątnicza na terenie Pogórza Przemyskiego jako swoisty fenomen religijny i społeczny [w:] Z. Wnuk, M. Ziaja [red.], Turystyka w parkach krajobrazowych, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2009, s. 187-201.
 •      [szukaj w bibliotece] Ornatus Dominae. Wprowadzenie do lektury kazań maryjnych ks. abp. Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania maryjne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012, s. 7-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Pośrednictwo słowa [w:] Sz. Drzyżdżyk [red.], Pośrednictwo przyporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2009, s. 105-117.
 • Unity in plurality – Days of John Paul II in Cracow [w:] James Kenyon, Wim Coudenys [red.], Innovation, Creativity and Culture. Proceedings of the Third Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 22nd - 23rd October 2009, Vilnius, Lithuania, Pécs: 2010, s. 177-189.
 • Rola nauczyciela-wychowawcy w przezwyciężaniu globalnego kryzysu moralnego [w:] Z. Frączek, K. Szmyd, H. Sommer, A. Olak [red.], Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rzeszów: 2012, s. 80-94.
 • Przemawiał nie tylko ustami... Mowa ciała w kreowaniu wizerunku Jana Pawła II [w:] Stanisław Dyndał [red.], Błogosławiony Jan Paweł II – droga do świętości, Jarosław: 2012, s. 125-139.
 • Empatia w procesie wychowania i rozwoju człowieka – aspekty komunikacyjne [w:] Krystyna Barłóg [red.], W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, Jarosław: 2012, s. 165-183.
 • Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture” save the world? [w:] Wim Coudenys, László I. Komlósi [red.], Culture in/and Crisis : Fifth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, 27-28 october 2011, Antwerp, Belgium, Pécs: 2012, s. 177-189.
 • Jak mówić o Bogu, aby nas słuchano? [w:] Krzysztof Marcyński, Józef Szaniawski, Jan Twardy [red.], Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Śp. ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) - księga pamiątkowa, Warszawa: 2011, s. 398-412.
 •      [szukaj w bibliotece] Vocatio ad sanctitatem. Teologiczne i retoryczne aspekty kazań ks. abp. Józefa Michalika o świętych i błogosławionych [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania o świętych Pańskich, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013, s. 9-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Pastores mites et humiles corde. Piękno powołania kapłańskiego i zakonnego w świetle sztuki kaznodziejskiej abpa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania do kapłanów i osób konsekrowanych, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-21.
 • Ageism in Europe [w:] László I. Komlósi, Gyöngyi Pozsgai [red.], Ageing Society, Ageing Culture? : Sixth Annual Conference of the University Network of the European Capitals of Culture jointly organized with the University of Maribor (UM) and the Euro-Mediterranean University (EMUNI) : Maribor, Slovenia 18/19 October 2, Pécs: 2013, s. 110-120.
 •      [szukaj w bibliotece] Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców [w:] M Żak, E. Tłuczek-Tadla, M. Cichowska [red.], Janusz Korczak, Piotr Skarga – wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy wyzwaniem dla współczesnych pedagogów, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 103-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Kto winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji [w:] K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak [red.], Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013, s. 41-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Parati semper atque vigilantes. Dar i piękno odpowiedzialnej młodości w świetle kazań arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania do młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Non enim habemus hic manentem civitatem sed futuram inquirimus (Hbr 13,14). Teologiczna mądrość i retoryczne piękno przesłania kazań społeczno-patriotycznych księdza arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania społeczno-patriotyczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Ergo fides ex auditu... (Rz10,17). Wiara i słowo w świetle kazań okolicznościowych arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Witold Ostafiński [red.], Kazania okolicznościowe, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 7-18.
 • Interpersonal Communication in the EU: a Humanistic Solution [w:] Eva-Nicoleta Burduşel, Ovidiu Matiu, Daniela Preda, Anca Tomuş [red.], Cultural Encounters. The Mosaic of Urban Identities : Seventh Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture, Marseille, France, 17/18 october 2013, Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu Press 2014, s. 43-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Bariery dla efektywnej komunikacji w klasach wielokulturowych [w:] Maria Żak, Witold Ostafiński [red.], Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyczne dylematy współczesnej medycyny. O czym pedagog wiedzieć powinien [w:] Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki [red.], Edukacja zdrowotna w kanonie kształcenia ogólnego - pedagogiczne i medyczne aspekty, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jaros 2014, s. 51-61.
 •      [szukaj w bibliotece] „Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą” (Dz 4,29). Teologiczno-retoryczne wymiary kaznodziejskiej posługi ks. Abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego [w:] Adam Szal [red.], Z ludu wzięty, dla ludu postanowiony. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2014, s. 77-88.
 •      [szukaj w bibliotece] The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator [w:] Helena Kuberová, Veronika Hašková [red.], Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencje, Ružomberok: Verbum 2014, s. 118-124.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Colores verbi et spes. Uwagi o retorycznym aspekcie kazań abpa Józefa Michalika [w:] Polonia Sacra, 29 2011, s. 267-275.
 • Obciach jako kategoria społeczno-kulturowa w przestrzeni komunikacyjnej [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura, - 2011, s. 375-389.
 • Ksiądz profesor Jan Twardy jako głosiciel słowa Bożego [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 79-91.
 • Funkcja ekspresywna we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 263-284.
 • O kaznodziejskim stylu perswazji na przykładzie świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 207-219.
 • O sposobach obrazowania w świętokrzyskich kazaniach radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2004, s. 261-276.
 • Właściwości stylistyczne świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2006, s. 25-46.
 • Nadawca i odbiorca w komunikacyjnym modelu przepowiadania na przykładzie tekstów arcybiskupa Józefa Michalika [w:] Collectanea Theologica, 1 2008, s. 67-79.
 • Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze! O przemówieniu Benedykta XVI w Auschwitz [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1 2008, s. 33-37.
 • Formy narracyjne we współczesnych tekstach homiletycznych [w:] Przegląd Homiletyczny, 12 2008, s. 191-204.
 • Księdza Tischnera mocowanie się ze słowem. Wokół Kazań starosądeckich [w:] Polonia Sacra, 30 2012, s. 227-250.
 • Waga pierwszego zdania, czyli jak zaczynać kazanie [w:] Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne, 2 (58) 2011, s. 193-212.
 • Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Liturgia Sacra, 1 2005, s. 77-87.
 • Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole [w:] Dyskurs Pedagogiczny, T. 4 2012, s. 11-27.
 • Zarządzanie wiedzą: Przegląd literatury anglojęzycznej [w:] Problemy współczesnego Zarządzania, 3 2009, s. 87-94.
 • Fenomen świętokrzyskich kazań radiowych [w:] Teologia i Człowiek, 10 2007, s. 213-225.
 • O odpowiedzialności za słowa w relacjach społecznych [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo, Rocznik 2010 2010, s. 157-173.

Wygłoszone Referaty:

 • O komunikatywności języka modlitwy powszechnej Język w liturgii 18 wrzesień 2009 Kraków – Krzeszowice
 • Unity In plurality – Days of John Paul II in Cracow Innovation, Creativity and Culture 23 październik 2009 Wilno
 • Pośrednictwo słowa Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi 20 listopad 2009 Kraków
 • Poverty in the University and its effects on the student experience Inclusion Through Education and Culture 15 październik 2010 Pécs
 • Obciach – meandry współczesnej kultury Peryferia Języka, Literatury i Kultury, II Podkarpackie Forum Filologiczne 04 marzec 2011 Jarosław
 • Mobbing – problemy komunikacyjne we współczesnej szkole Pedagogika Euroregionu Karpackiego – dorobek, wyzwania, aspiracje, potrzeby 08 czerwiec 2011 Jarosław
 • Is there a link between ‘culture’ and ‘cultured’ behavior? Can ‘culture’ save the world? Culture in/and Crisis 28 październik 2011 Antwerp
 • Kto jest winien? Społeczny problem szkolnej przemocy i agresji Agresja – Przemoc – Wsparcie 28 luty 2012 Jarosław
 • Myśl ks. Piotra Skargi inspiracją dla współczesnych polityków, kaznodziejów i wychowawców Wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy: Janusz Korczak i ks. Piotr Skarga 27 listopad 2012 Jarosław
 • Ageism in Europa Ageing Society, Ageing Culture? 19 październik 2012 Maribor
 • Interpersonal Communication in the EU: A Humanistic Solution Cultural Encounters the Mosaic of Urban Identities 18 październik 2013 Marseille
 • Etyczne dylematy współczesnej medycyny i genetyki. O czym pedagog wiedzieć powinien Pedagogiczne i medyczne aspekty edukacji zdrowotnej i ekologicznej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 21 maj 2013 Jarosław - Iwkowa
 • Kultura jako komunikacja społeczna Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne 03 kwiecień 2014 Jarosław
 • Współczesna edukacja – dźwignia talentu czy terapia mierności? Motywacja a efektywność i skuteczność kształcenia ogólnego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 04 czerwiec 2014 Jarosław - Iwkowa
 • Cultural assimilation vs. Cultural pluralism. The problems of contemporary Europe Culture and growth – magical companions or mutually exclusive counterparts? Eighth Interdisciplinary conference of the University Network of the European capitals of culture 24 październik 2014 Umea
 • The abilities, sensibilities and knowledge that make an inclusive educator Inclusive Climate as a Challenge and Mission. International scientific-professional conference of the Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education – Institute of Juraj Páleš, Department of Heilpaedagogik in cooperation with Association of Heilp 10 październik 2014 Levoča
 • Orędzie głoszone przez Jezusa Chrystusa Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania 28 wrzesień 2015 Niepokalanów
 • Social Communication of artistic and cultural events in Poland 9th Interdisciplinary Conference University Network of the European Capitals of Culture "Development, Art(s) and Culture" 29 październik 2015 University of West Bohemia, Pilsno
 • Jakość czy wygoda życia? Pedagog i wychowawca wobec współczesnej kultury przyjemności Jakość życia jako kategoria interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki – ujęcie systemowe 22 maj 2015 Jarosław
 • Słowo, obraz, symbol, gest w akademickim savoir-vivre Słowo, obraz, symbol, gest. Filologiczne i pedagogiczne aspekty komunikowania 10 październik 2016 Jarosław
 • Komu potrzebne dobre maniery? Savoir-vivre w rzeczywistości szkolnej i akademickiej Kategorie (nie)obecne w edukacji 24 październik 2016 Kraków
 • Cultural Memories of the Polish 10th Interdisciplinary Conference of the University Network of the European Capitals of Culture "Cities: the Fabric of Cultural Memories - Confrontation or Dialogue?" 18 październik 2016 Wrocław - Legnica
 • Głoszenie słowa Bożego podczas uroczystości patriotycznych Głoszenie słowa Bożego na peryferiach 25 wrzesień 2017 Wigry
 • Tożsamość kulturowa a poczucie odrębności narodowej – jak prowadzić dialog kultur Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza 28 listopad 2017 Jarosław
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl