wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor zwyczajny 
E-mail:
maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Pastoralnej, Katedra Misjologii, Instytut Teologii Praktycznej 
Dyżur dydaktyczny:
Bernardyńska 3, pokój 120 czwartek 10.30-11.30 (proszę zgłosić, bo możliwy jest w innym pokoju na Bernardyńskiej) 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej
 • 2011 - stanowisko profesora zwyczajnego
 • 2010 - Członek Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Miasta Krakowa. W nim członek Zespoły Zadaniowego ds. Rozwoju Turystyki Religijnej w Krakowie
 • 2009 - prorektor UPJPII
 • 2009 - Powołany przez Prezydenta Krakowa do Krakowskiej Rady Konsultacyjnej.
 • 2008 - Członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
 • 2008 - Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • 2006 - tytuł naukowy profesora teologii
 • 2002 - przewodniczący Sekcji Pastoralistów Polskich
 • 2002 - Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego
 • 2001 - stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT
 • 2000 - Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania, sekretarz Rady
 • 1998 - stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 1998 - kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej WT PAT nast. WT UPJPII, od roku 2015 Katedry Teologii Pastoralnej
 • 1998 - Członek POST Netzwerks der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen
 • 1993 - adiunkt
 • 1992 - sekretarz Sekcji Pastoralistów Polskich
 • 1989 - stopień doktora w zakresie teologii pastoralnej PAT
 • 1989 - asystent w Katedrze Teologii Pastoralnej WT PAT
 • 1982 - licencjat na PAT z zakresu socjologii religii
 • 1977 - magisterium na PWT w Krakowie z zakresu dogmatyki
 • 1977 - święcenia kapłańskie w archidiecezji krakowskiej

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny zeszczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1996
 •      [szukaj w bibliotece] Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2003
 •      [szukaj w bibliotece] Erga migrantes caritas Christi, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium "Sacrum i przyroda", Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, XVI Seminarium "Sacrum i przyroda", Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003, Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Sacrum i przyroda. Materiały z XII seminarium - Sacrum i przyroda - Św. Katarzyna, 9-10 października 2004 r., Kraków - Kielce - Bodzentyn: Wyd. Papieska Akademia Teologiczna, Akademia Świętokrzyska, Świętokrzyski Park Narodowy 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Historia i organizacja Ruchu Światło-Życie, Biblioteczka animatora, Kraków: Światło-Życie 1989
 •      [szukaj w bibliotece] Krajobraz sakralny, Kraków - Lwów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Homo viator et homo peregrinus, Základy turizmu a putovania, Presov: Vydavatelstvo Presovskiej Univerzity 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Pielgrzymi, drogi, miejsca święte. Duszpasterstwo w kontekście podróży, Pilgern, Wege, Heilige Orte. Seelsorge im Kontext von Menschen unterwegs, Kraków - Trumau: Unum 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzież nadzieją Kościoła. Czy Kościół nadzieją młodzieży. Die Jugend als Hoffnung der Kirche – Ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend?, Kraków: Unum 2017

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Teologia turystyki [w:] R. Winiarski [red.], Turystyka w naukach humanistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 102-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Pielgrzymka [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 603-605.
 •      [szukaj w bibliotece] Ruch Światło-Życie [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 756-760.
 •      [szukaj w bibliotece] Ruch Domowego Kościoła [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 755-756.
 •      [szukaj w bibliotece] Sekcja Pastoralistów Polskich [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 777-778.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyczne duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 867-870.
 •      [szukaj w bibliotece] Wolnego czasu duszpasterstwo [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 905-907.
 •      [szukaj w bibliotece] Ziółkowski Andrzej [w:] R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 922-923.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterskie planowanie [w:] T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy i miłości. Studia i materiały dedykowane Księdzu prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, Czuwajmy 2008, s. 447-458.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja Katolicka w dziele odnowy polskiej parafii [w:] S. Dobrzanowski [red.], Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków: Rhema 1997, s. 85-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia a środowisko przyrodnicze [w:] B. Zemanek [red.], Przyroda - Nauka - Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, Kraków: Instytut Botaniki PAN 2000, s. 165-174.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka w Parkach Narodowych. Aspekty teologiczno-etyczne [w:] J. Partyka [red.], Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Ojców: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy 2000, s. 99-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Gregorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2001, s. 53-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Rekreacyjne i estetyczne motywy ochrony przyrody [w:] M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2002, s. 57-70.
 •      [szukaj w bibliotece] Pastoralna formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle Adhortacji [w:] [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997, s. 337-346.
 •      [szukaj w bibliotece] Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] A. Dyduch-Falniowska [red.], Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej. Dydaktyka chrześcijańskiej etyki ekologicznej, Kraków: Wyd. Instytut Przyrody PAN 1999, s. 99-107.
 •      [szukaj w bibliotece] Motywy przyrodnicze w roku liturgicznym - szanse proekologicznego wychowania [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z Mirek [red.], Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2000, s. 229-240.
 •      [szukaj w bibliotece] Potrzeba i znaczenie ćwiczeń z teologii pastoralnej [w:] J. Mikołajec [red.], Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 47-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Sanktuarium w teologiczno-duszpasterskiej perspektywie [w:] [red.], Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu w łagiewnickim sanktuarium. Materiały z sympozjum, Kraków: Wyd. Misericordia 2003, s. 41-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do publikacji: Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r. [w:] J. Mikołajec [red.], Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r., Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Czas pracy [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 80-85.
 •      [szukaj w bibliotece] Czas wolny [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 85-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 538-547.
 •      [szukaj w bibliotece] Ruchy i stowarzyszenia kościelne. Refleksja pastoralna [w:] [red.], Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 211-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Ku odnowie parafii. Refleksja nad pastoralnymi koncepcjami ks. Franciszka Blachnickiego [w:] [red.], Restaurare omnia in Christo. Studia i materiały dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Borutce z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, Bielsko-Biała: Wyd. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2004, s. 211-228.
 •      [szukaj w bibliotece] Ku etyce górskiego turysty [w:] M. Ostrowski [red.], Sacrum i przyroda, XI seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 r., Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 33-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna [w:] B. Domański i S. Skiba [red.], Geografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. tą rocznicę urodzin, Kraków: Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, s. 263-273.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do publikacji: Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 [w:] M. Ostrowski [red.], Sacrum i przyroda. XI Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003, Zakopane: Wyd. Tatrzańskiego Parku Narodowego 2004, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola i zadania współczesnego duszpasterstwa turystycznego na Podhalu [w:] [red.], 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem 1847-1997, Kraków: Wyd. Św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 1998, s. 395-406.
 •      [szukaj w bibliotece] Wallfahrten oder religiöser Tourismus [w:] [red.], Il Santuario, spazio per un'accoglienza fraterna e universale. Atti del 3˚ Congresso Europeo sui Santuari e i Pellegrinagii, Montserrat, Spagna, 4-7 marzo 2002, Citta del Vaticano: Edito e cultura del Pontificio Consilio Della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 2002, s. 41-51.
 •      [szukaj w bibliotece] Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] [red.], III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych, Częstochowa 23-25 września 1999, materiały konferencyjne, Częstochowa: Wyd. Urząd Miasta Częstochowy 1999, s. 47-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo osób w drodze [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 356-377.
 •      [szukaj w bibliotece] Zaangażowanie katolików świeckich na polu ekologii [w:] R. Kamiński [red.], Teologia pastoralna, Lublin: Wyd. Instytut Teologii Pastoralnej KUL 2002, s. 543-550.
 •      [szukaj w bibliotece] Bóg żywi człowieka (katecheza) [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 63-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Woda Bożym darem (katecheza) [w:] A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Z. Mirek [red.], Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny, Kraków: Wyd. Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Studiów Franciszkańskich 2000, s. 127-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do publikacji: Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca [w:] A. Matuszczyk i U. Własiuk [red.], Pilnujcie mi tych szlaków. Przewodnik. Czyli o tym jak Ojciec Święty w góry powraca, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2002, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do publikacji: Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków [w:] U. Własiuk [red.], Ja tam u was byłem... - pilnujcie mi tych szlaków, Kraków: Wyd. Foto-Ula 2003, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie do publikacji: Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II [w:] A. Matuszczyk [red.], Małopolski Szlak Papieski imienia Jana Pawła II, Kraków: Wyd. COTG PTTK 2003, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Jana Pawła II szlaki - refleksja o chrześcijańskiej turystyce [w:] Z. Ładygin [red.], Sacrum i przyroda. W stulecie Orlej Perci, Zakopane: Wyd. Tatrzański Park Narodowy 2005, s. 13-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Ekologia rodziny [w:] J. Stala i E. Osewska [red.], Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 285-297.
 •      [szukaj w bibliotece] Diakonijny wymiar duszpasterstwa parafialnego - istotne punkty odnowy [w:] Cz. Krakowiak i P. Kulbacki [red.], Słowo - liturgia - wspólnota. Dynamika współczesnej parafii, Kraków - Lublin: Wyd. Światło-Życie 2006, s. 81-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Kilka refleksji nad teologią czasu [w:] [red.], Scire Deo. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2006, s. 91-98.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek i góry w refleksji Jana Pawła II [w:] W. Wójcik [red.], Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w AWF, Kraków 13 października 2005 r., Kraków: Wyd. AWF w Krakowie 2007, s. 23-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Ks. Maciej Ostrowski [w:] S. C. Napiórkowski OFMConv. [red.], Teologu co sądzisz o swojej twórczości?, Niepokalanów: Wyd. Franciszkanów 2007, s. 264-266.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana Pawła II [w:] M. Ostrowski i I. Sołjan [red.], Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 21-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Sacrum i przyroda. Seminaria ekologiczno-przyrodnicze [w:] J. Partyka [red.], Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców: Wyd. Ojcowski Park Narodowy 2003, s. 87-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Przyroda w liturgii i pobożności ludowej [w:] M. Ostrowski, J. Klimeki, J. Giądła [red.], Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium "Sacrum i przyroda", Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 9-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do publikacji: Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium [w:] M. Ostrowski, J. Klimeki, J. Giądła [red.], Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą, XIV Międzynarodowe Seminarium, Zubrzyca Górna: Muzeum- OPE 2006, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] M. Ostrowski, I. Sołjan [red.], Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II. XV seminarium, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 2007, s. 37-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologiczno-pastoralna refleksja nad świętem, świętowaniem i czasem wolnym [w:] S. Koperek, J. Szczepaniak, W. Zuziak, W. Przyczyna, S. Szczepaniec [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2008, s. 755-766.
 •      [szukaj w bibliotece] Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu [w:] M. Ostrowski, J. Partyka [red.], Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, XVI Seminarium, Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008, s. 51-60.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce [w:] G. Pal'a [red.], Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Volný čas seniorov na počiatku 21. storočia. Zbornik prednášok z vedeckiej konferencie s medzinárodnou účast'ou,, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 37-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterska troska Kościoła o człowieka przeżywającego wolny czas [w:] S. Michančova, F. Kubík [red.], Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2009, s. 217-233.
 •      [szukaj w bibliotece] Kilka refleksji teologicznych i duszpasterskich wokół pielgrzymowania jako formy pobożności ludowej [w:] B. Domański i W. Kurek [red.], Gospodarka i przestrzeń, prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej, Kraków: Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 215-226.
 •      [szukaj w bibliotece] Czas wolny ludzkim i chrześcijańskim prawem [w:] G. Pal’a i P. Tirpák [red.], Zborník teologických štúdií nr 4, Prešov: Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta 2008, s. 25-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzina miejscem proekologicznego wychowania [w:] G. Pal’a i P. Tirpák [red.], Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2009, s. 25-38.
 •      [szukaj w bibliotece] Jurydyczne aspekty pielgrzymowania [w:] ks. P. Majer, ks. A. Wójcik [red.], Lex tua veritas, Księga pamiątkowa dedykowana J.M. ks. prof. Janowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2010, s. 235-246.
 •      [szukaj w bibliotece] Kodeks Etyki w turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Z. Kruczek [red.], Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Kraków: Proksenia 2010, s. 9-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Rekolekcje w drodze [w:] K. Żywczak [red.], Ziemia Święta. Wyruszamy w drogę śladami Chrystusa, Bielsko-Biała: Wyd. AnimaMedia 2010, s. 13-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia rekreacji [w:] R. Winiarski [red.], Psychologia wobec współczesności. Rekreacja i czas wolny, Warszawa: Łośgraf 2011, s. 237-250.
 •      [szukaj w bibliotece] Przestrzeń przyrody - przestrzeń kultury. Piękno pomagające formować człowieka [w:] J. Partyka [red.], Oddział Krakowski PTTK im. ks. K. Wojtyły,, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" 2009, s. 353-362.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowe i religijne ruchy [w:] W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski [red.], Kościół i religijność Polaków, Warszawa: Wyd. Pallotinum 2000, s. 123-160.
 •      [szukaj w bibliotece] Relacja z prac zespołu przygotowującego projekt ćwiczeń z teologii pastoralnej i praktyk duszpasterskich [w:] [red.], Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce: Kurii Dziecezjalnej 2001, s. 127-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia turystyki [w:] R. Winiarski [red.], Nauki o turystyce. Studia i monografie, Kraków: AWF Kraków 2003, s. 113-126.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrystus naszym przewodnikiem w drodze do Ojca [w:] [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2004, s. 321-328.
 •      [szukaj w bibliotece] Kultura wolnego czasu [w:] [red.], Rada Naukowe Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, materiały Kongresu Teologów Polskich, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie 2004, s. 279-292.
 •      [szukaj w bibliotece] Przedmowa [w:] ks. B. Biela [red.], Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia pastoralna [historia Sekcji Pastoralistów Polskich] [w:] K. Góźdź, K. Klauza [red.], Teologia polska na XXI wiek, Lublin: Wyd. KUL 2005, s. 179-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Między pracą a odpoczynkiem [w:] T. Borutka, P. Moll [red.], Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały Pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat, Bielsko-Biała - Kraków: 2006, s. 153-170.
 •      [szukaj w bibliotece] Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II [w:] [red.], Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków: 2008, s. 86-95.
 •      [szukaj w bibliotece] 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1979-2009) [w:] J. Partyka, K. J. Pucek [red.], Po Krakowie i Małopolsce. Słownik krajoznawczy, Kraków: Oficyna Wydawnicza 2009, s. 37-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Las convivencias marianas organizadas por El Movimento "Luz y Vida" [w:] [red.], Pontificia Academia Mariana Internationalis, De cultu mariano seculo XX. A Concilio Vaticano II usque ad nostros dies. Acta Congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Onubensi (Huelva - Hispania) anno 1992 celebrati, Cittá del Vaticano: Pontificia Academia Mariana Internationalis 1999, s. 725-737.
 •      [szukaj w bibliotece] Freizeitapastoral [w:] [red.], Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien-Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 239-243.
 •      [szukaj w bibliotece] Wallfahrtsbewegung [w:] [red.], Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkomunistischen Länder Europas, Wien - Szeged: Pastorales Forum e.V. 2000, s. 244-249.
 •      [szukaj w bibliotece] Der Tod des Papstes Wojtyla und die Frage: Was kommt danach in Polen? [w:] H. Windlisch [red.], Kirche sein in heutiger Zeit. Deutsche, Polnische und Französische Perspektiven, Freiburg: 2006, s. 33-37.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo pielgrzymkowe [w:] [red.], Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski diecezji włocławskiej, rok 2006/2007, Włocławek: 2006, s. 111-137.
 •      [szukaj w bibliotece] Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz [red.], Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu Drogi Św. Jakuba, Kraków: Czuwajmy 2011, s. 27-42.
 •      [szukaj w bibliotece] Kanoniczno-prawny status sanktuarium [w:] A. Gasior, ks. J. Królikowskiego [red.], „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana, Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011, s. 99-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do publikacji: Człowiek w Ogrodzie Pana - XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda [współatorstwo z:] Rudolf Suchanek[w:] Człowiek w Ogrodzie Pana. XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Ojców: 2012 9-10
 •      [szukaj w bibliotece] Realizacja eschatologicznej wizji człowieka - Homo viator [w:] T. Borutka [red.], „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolstwu. Materiały formacyjne na 2013 r., Warszawa: Scriptum 2012, s. 35-46.
 • Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie [w:] A. Żądło [red.], Wychowanie do liturgii i poprzez liturgię, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 43-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Czas wolny – zagrożenie czy szansa formacji wiary [w:] W. Przygoda, K. Święs [red.], Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin: KUL 2013, s. 339-352.
 •      [szukaj w bibliotece] Droga krzyżowa wędrujących przez życie [w:] Dawid Czaicki [red.], Misterium miłości. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, Kraków: Platan 2013, s. 221-229.
 •      [szukaj w bibliotece] Kultura uświęcania czasu. Refleksja teologiczno-pastoralna w świetle nauczania Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego [współatorstwo z:] [w:] In aedificatuinem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Ksiedza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko Biała - Kraków: Czuwajmy 2013 711-727
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka przyjazna człowiekowi [w:] Peter Tirpák, Jan Dziedzic [red.], Eko Turistika, Sacrum a príroda, Prešov – Vysoké Tatry: Prešovská univerzita w Prešovie 2013, s. 11-21.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka w kontekście ekologii ludzkiej [w:] Gabriel Pala Marek Petro [red.], Zbornik teologickych studii, Prešov: Zbornik teologickych studii, Prešovská univerzita w Prešove Gréckokatolícka Teologická Fakulta 2013, s. 7-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka [w:] Towarzystwo Naukowe KUL [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1175.
 •      [szukaj w bibliotece] Wallfahrt oder Religiöser Tourismus? [w:] Christine Aulenbacher, Bernard Xibaut [red.], Théologie Pratique appliquée a la Pastorale. Cinquantenaire de l’IPR Strasbourg, Zürich – Berlin: LIT Verlag 2014, s. 195-206.
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyczne duszpasterstwo [w:] wielu [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 1174-1174.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Zbigniew Mirek [red.], Dialog w myśli Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 5-6.
 •      [szukaj w bibliotece] Tourism as a Way of New Evangelization in Europe [w:] Damian Cichy [red.], Mission oft he Church and Human Migation - Misja Kościoła i migracje człowieka, Warszawa: 2014, s. 275-287.
 •      [szukaj w bibliotece] Religiöse Symbole in der geistigen, politischen und kulturellen Landschaft Polens der Nachkriegszeit [współatorstwo z:] 2[w:] Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Lanndschaft, Wiesbaden: Springer VS 2015 269-278
 •      [szukaj w bibliotece] Turystyka / turystyka religijna – drogi nowej ewangelizacji Europy [w:] Antoni Jackowski, Franciszek Mróz [red.], Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba – w 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, Kraków: Czuwajmy 2014, s. 177-190.
 •      [szukaj w bibliotece] Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej [w:] Jan Babjak [red.], Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej, Prešov: Enviromentalna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska 2015, s. 36-42.
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie ośrodków pielgrzymkowych w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej i kulturowej [w:] Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan [red.], Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Pzrestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 373-384.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie chrześcijańskie drogą [w:] Piotr Roszak, Franciszek Mróz [red.], Drogi św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago, Kraków: Czuwajmy 2015, s. 445-453.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia [w:] Peregrinus Cracoviensis, 22(2011) 2011, s. 61-76.
 • Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa [w:] Peregrinus Cracoviensis, 20(2009) 2009, s. 121-134.
 • Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Andacollo (Chile) [współatorstwo w:] Peregrinus Cracoviensis, 19(2008) 2008 161-165
 • Chrześcijańskie wartości turystyki [w:] Peregrinus Cracoviensis, 4(1996) 1996, s. 143-153.
 • Turystyka w myśli Jana Pawła II [w:] Peregrinus Cracoviensis, 5(1997) 1997, s. 139-153.
 • Pilgrimages or Religious Torism [w:] Peregrinus Cracoviensis, 10(2000) 2000, s. 53-61.
 • Uczestnictwo wiernych archidiecezji krakowskiej w Komunii świętej. Próba oceny wybranych danych liczbowych z obliczeń dokonywanych w niedziele Chrystusa Króla w latach 1979-1990 [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensia, 130(1992)7-9 1992, s. 89-97.
 • Apostolat świeckich poprzez gazetę parafialną [w:] Materiały Homiletyczne, 144 1994, s. 19-28.
 • Turystyka czasem chrześcijańskiego wychowania - uwagi o przewodnictwie [w:] Materiały Homiletyczne, 151 1995, s. 36-48.
 • Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku [w:] Polonia Sacra, nr 1, t. 1(1997) 1997, s. 187-200.
 • O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Polonia Sacra, nr 8, t. I/2001 2001, s. 291-310.
 • Ćwiczenia z teologii pastoralnej i duszpasterskie praktyki - wymóg chwili [w:] Polonia Sacra, nr 9, t. II/2001 2001, s. 297-314.
 • Teologia pielgrzymowania [w:] Polonia Sacra, nr 12, t. I/2003 2003, s. 277-294.
 • Kościół wobec migrantów [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 227-244.
 • Recenzja: "Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z sympozjum polskich pastoralistów", Nysa 8-9 X 2001 r. [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 344-345.
 • Recenzja: "Peregrinus Cracoviensis" [w:] Polonia Sacra, nr 14, t. II/2004 2004, s. 345-347.
 • Instrukcja Erga migrantes caritas Christi i jej pastoralne implikacje [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 291-310.
 • Sympozjum Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowo Wschodniej Dakovo - Chorwacja, 21-24 września 2006 r. [w:] Polonia Sacra, nr 19/2006 2006, s. 361-362.
 • Leksykon teologii pastoralnej, towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2006 [w:] Polonia Sacra, nr 20(64), t. I(2007) 2007, s. 456-457.
 • Duszpasterstwo wczasowo-turystyczne na terenie diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 109-120.
 • Duszpasterstwo wobec współczesnych zagrożeń niedzieli, refleksje pastoralne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t.1 1996, s. 203-211.
 • Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania [w:] Bielsko-Żywieckie studia teologiczne, t. 4 2003, s. 231-244.
 • Małe grupy w życiu Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 6(2005) 2005, s. 293-306.
 • Czy współczesnemu człowiekowi potrzebne jest święto? Refleksja na tle Listu apostolskiego Dies Domini. Wykład inauguracyjny w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej 17 października 2007 r. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 9(2008) 2008, s. 325-335.
 • Duszpasterstwo indywidualne - refleksja pastoralnoteologiczna [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, t. 10(2010) 2010, s. 163-176.
 • Duszpasterstwo turystyczne szansą ewangelizacji [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2 1994, s. 72-80.
 • Ćwiczenia z teologii pastoralnej i praktyki duszpasterskie w wyższych seminariach duchownych [w:] Ateneum Kapłańskie, 86(1994)2-3 1994, s. 255-263.
 • Ranga ćwiczeń z teologii pastoralnej w procesie kształcenia studentów [w:] Ateneum kapłańskie, z. 576, t. 144/2005 2005, s. 277-291.
 • Wychowanie do uczestnictwa w życiu Kościoła poprzez Ruch Światło-Życie [w:] Horyzonty wiary, z. 6(1991) 1991, s. 47-58.
 • Na misji w Boliwii [w:] Pereginus Cracoviensis, z. 12(2001) 2001, s. 255-268.
 • O etykę w turystyce. Kodeks Etyki w Turystyce ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki [w:] Folia Turistica, nr 10/2001 2001, s. 181-194.
 • [tłum.] Sanktuarium, miejsce braterskiego i uniwersalnego przyjęcia - tłumaczenie z j. niemieckiego dokumentu końcowy III Europejskiego Kongresu Sanktuariów i Pielgrzymek, Montserrat (Hiszpania), 4-7 marca 2002 r. [w:] Miejsca Święte, 6(2002), 2002 67-67
 • Na przełomie tysiącleci [w:] Pod Diablakiem. Pismo mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej, 4/2000 2000, s. 4-5.
 • Papieskie szlaki na Ziemi Limanowskiej [w:] Almanach Ziemi Limanowskiej, nr 9, rok III, lato 2002 2002, s. 4-7.
 • Jan Paweł II o świętej przestrzeni pielgrzymowania [w:] Studia pastoralne, nr 2/2006 2006, s. 135-144.
 • Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych [w:] Teologia praktyczna WT UAM, t. 9, 2008 2008, s. 49-63.
 • Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52.
 • Jan Paweł II w ojczystych górach [w:] Wierchy - rocznik Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, R. 63/1997 1997, s. 5-14.
 • Kościół wspólnotą radości i niosącą radość [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 3/2006 2006, s. 197-208.
 • Formacja do przeżywania wolnego czasu [w:] Homo Dei, R. 76 nr 4(2006) 2006, s. 25-36.
 • Pomiędzy sacrum a profanum - o turystyce w sakralnych obiektach [w:] Turyzm, Uniwersytet Łódzki, t. XV, z. 1-2/2005 2005, s. 41-52.
 • Teologiczne podstawy duszpasterstwa indywidualnego [w:] Warszawskie Studia Pastoralne, 6/2007 2007, s. 33-49.
 • Duszpasterstwo turystyczne na terenie diecezji ełckiej [w:] Studia Ełckie, t. 9(2007) 2007, s. 323-340.
 • Pielgrzymowanie czy turystyka religijna [w:] Przegląd Kalwaryjski, 8/2003 2003, s. 157-166.
 • O odpoczynku myśli kilka [w:] Biuletyn salezjański, R.52, lipiec/sierpień, nr 401-402 1997, s. 6-9.
 • Chrześcijanin a czas wolny [w:] Biuletyn salezjański, lipiec/sierpień 1999 1999, s. 71-72.
 • Pielgrzymka drogą nawrócenia [w:] Akcja. Pismo Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 7-8/2000 2000, s. 12-12.
 • Obrzędy błogosławieństw przyrody [w:] Zielony Zeszyt REFA. Biuletyn Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu, . 2000, s. 90-91.
 • Czym jest Kościół? [w:] Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 7(52) listopad 2001 2001, s. 74-82.
 • Prawo do czasu wolnego [w:] Roczniki Teologiczne TN KUL, t. 54, z. 6/2007 2007, s. 247-260.
 • Człowiek między pracą a odpoczynkiem - o ekologii ducha ludzkiego [w:] Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, 5(1993) 1993, s. 46-50.
 • Wymiana pomiędzy "młodymi i starymi" krajami chrześcijańskimi w dziedzinie duszpasterstwa [w:] Sympozjum - periodyk naukowy sercanów. Materiały z sympozjum z okazji 25 lecia pracy polskich sercanów w Zairze, 1(1997)1 1997, s. 37-46.
 • Turystyka religijna [w:] Źródło, 27(193) z 4 lipca 1993 1993, s. 27-27.
 • Humanistyczne i religijne walory turystyki [w:] Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne), Zeszyty naukowe AWF, nr 81 2001, s. 61-70.
 • Co Ojciec Franciszek mówi nam na ten rok [w:] Życie w Świetle, List do Kręgu Przyjaciół Centrum Ewangelizacji "Marianum" w Carlsbergu, 1(1999) 1999, s. 6-9.
 • "Szlak papieski" w Zawoi [w:] Tygodnik Katolicki "Niedziela", 24 a/1999, z 13 VI 1999 1999, s. 17-17.
 • Rodzina środowiskiem przyjaznym człowiekowi [w:] Studia pastoralne (UŚ Katowice), nr 5 2009, s. 22-34.
 • Przyroda jako miejsce spotkania z Bogiem [w:] Paedagogia Christiana, 2/28(2011) 2011, s. 165-178.
 • Szlak Benedykta XVI w Bawarii [w:] Peregrinus Cracoviensis, 23 (2012) 2012, s. 133-146.
 • Dialog religijny w turystyce [w:] Polonia sacra, 31(75) 2012, s. 107-121.
 • Kapliczki i przydrożne krzyże elementem krajobrazu kulturowego. Studium przypadku gminy Miechów [współatorstwo w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego, 21 2013 115-126
 • Theological reflection on Tourism and Leisure [w:] The Person and the Challenges, 4 (1) 2014, s. 187-201.
 • Ks. Wiesław Przygoda. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badan´ wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas (recenzja) [w:] Roczniki Teologiczne KUL, t.61 (6) 2014, s. 233-235.
 • Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych [w:] Roczniki Teologiczne (KUL), t. LXII z. 6 2015, s. 83-95.

Wygłoszone Referaty:

 • Pielgrzymowanie ścieżkami Jana Pawła II Promieniowanie świętości. Trzy lata po odejściu do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II 28 czerwiec 2008 Kraków
 • Wychowawcza rola sakralnego krajobrazu Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej - XVI Seminarium "Sacrum i przyroda" 11 październik 2008 Ojców
 • Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego oraz jego relacja do programów diecezjalnych Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji na przyszłość 28 październik 2008 Sieradz
 • Jan Paweł II o wolnym czasie i turystyce Volnỳ čas seniorov na počiatku 21. storočia 19 luty 2009 Prešov - Słowacja
 • Duszpasterstwo wolnego czasu Pastorálna starostlivos na počiatku 21. staročia 31 marzec 2009 Prešov - Słowacja
 • Rodzina miejscem proekologicznego wychowania XVII Seminarium "Sacrum i przyroda" 25 wrzesień 2009 Prešov - Słowacja
 • Kodeksy etyczne w turystyce V Forum Pilotażu i Przewodnictwa 09 grudzień 2009 Łódź
 • Istota i potrzeba planowania oraz projektowania w duszpasterstwie Międzynarodowe sympozjum liturgistów 19 maj 2011 Katowice
 • Kościelne dokumenty o pielgrzymowaniu Międzynarodowa konferencja „Szlaki św. Jakuba” 03 wrzesień 2011 Więcławice
 • Dialog religijny w turystyce Międzynarodowa konferencja „Turystyka etniczna” 13 październik 2011 Kielce
 • Kodeks etyki w turystyce Sesja podczas Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego 19 luty 2010 Kraków
 • Prawno-kanoniczne aspekty sanktuarium Sympozjum Polskiej Sekcji Mariologicznej 24 wrzesień 2010 Bochnia
 • Piękno przyrody pomagające formować człowieka sesja z okazji 30 rocznicy ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów 27 listopad 2009 Kraków
 • Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma Instytut Ochrony Przyrody PAN 20 maj 2009 Kraków
 • Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy Misja wobec migrantów 23 październik 2012 Warszawa
 • Czas wolny - zagrożenie czy szansa formacji wiary Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary 23 kwiecień 2013 Konstancin - Jeziorna
 • Teologia turystyki 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela 07 wrzesień 2013 Kraków
 • Turystyka przyjazna człowiekowi Ekoturistika 27 wrzesień 2013 Preszów
 • Dialog międzyreligijny w turystyce Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej 09 październik 2013 Kraków
 • Ruch światło-Życie – założenia programowe ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Światło-Życie Oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność 13 październik 2013 Lublin
 • Wallfahrten oder religiöser Tourismus? Migration in Europa 20 listopad 2013 Strasbourg
 • Ku teologii pielgrzymowania. Biblijne aspekty. Pielgrzymowanie i turystyka religijna 21 maj 2014 Kraków
 • Theologie der heiligen Pilgerstätten – biblische Aspekte Unterwegs zu heiligen Orten. Pastoraltheologische und systematische Erwägunhen aus ökumenischer Sicht 10 czerwiec 2014 Grecja (Tesaloniki i Kalampaka)
 • Das christliche Leben als ein Weg – Elemente der Wallfahrtstheologie Internationales Doktorandenkolloquium 11 styczeń 2015 Regensburg (Niemcy)
 • Die Bedeutung der nationaler Heiligtümer für die nationale und europäische Identität – Einführung Die Bedeutung nationaler Heiligtümer für die europäische Identität aus katholischer und orthodoxer Perspektive 08 maj 2015 Kraków
 • Agroturystyka jako szansa budowania ekologii ludzkiej Pȏda ako Boží dar a jej zodpowedné využívanie w sučasnom svete 23 maj 2015 Preszów - Lutina (Słowacja)
 • Die sakrale Landschaft als die Umgebung des Pilgerns Grenzüberschreitend Wallfahrten 06 czerwiec 2015 Trumau (Austria)
 • Migration – ein neues Problem? Teil oder Fremdkörper? Die Positionierung der Kirchen in postkommunistischen Gesellschaften 19 wrzesień 2015 Gniezno
 • Życie chrześcijańskie drogą Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago 05 wrzesień 2015 Kraków
 • Migration – ein neues Problem für die Seelsorge in Polen MIędzynarodowe seminarium doktorantów i studentów 07 styczeń 2016 Retz - Austria
 • Der Einsiedler als ein geistiger Pilger – Versuch einer pastoral-geistigen Interpretation der „asketischen Migration“ in Anlehnung an das Apostolische Schreiben „Vita consecrata” von Johannes Paul II Mönchtum im Morgen- und Abendland. Kultureller Einfluss, spirituelle Kraft, pastorale Praxis und Dynamik der Einheit in ihrer Bedeutung für heute 01 kwiecień 2016 Tbilisi - Gruzja
 • Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas Światowych Dni Młodzieży Młodzież nadzieją Kościoła – Czy Kościół nadzieją młodzieży w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 13 kwiecień 2016 Kraków
 • Die Freizeittheologie mit besonderer Berücksichtigung der Ruhetheologie Apokalyptik und Freizeitpastoral. Katholisch-orthodoxe Annäherungen aus systematisch-eschatologischer, patristischer und pastoral-praktischer Perspektive 13 czerwiec 2016 Patmos - Grecja
 • Sakralny krajobraz – środowisko pielgrzymowania Camino de Santiago i grób św. Jakuba. Historia i interpretacja 10 wrzesień 2016 Kraków
 • Die Bewegung Licht–Leben – Programmvoraussetzungen Jugend in Europa: Religiosita t Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration 14 wrzesień 2016 Sarajewo - Bośnia Hercegowina
 • Refleksja nad ekologią kulturową w świetle encykliki Laudato si‘ Sacrum a príoroda. Od Inter sanctos k Laudato si’ 07 październik 2016 Juskova Vol'a (Słowacja)
 • Kulturowe i etyczne aspekty ochrony krajobrazu, przyrody i jakości środowiska Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny 22 wrzesień 2016 Ustrzyki Dolne
 • Migration aus Sicht der polnischen Kirche Międzynarodowe seminarium studentów 23 listopad 2016 Moguncja - Uniwersytet Gutenberga
 • Das christliche Leben als Weg. Elemente der Wallfahrtstheologie Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh 18 maj 2017 Ruhr Universität Bochum
 • Założenia programowe Ruchu Światło-Życie Ruch Światło-Zycie w służbie Kościołowi – Pamięci ks. Prałata Franciszka Chowańca 14 październik 2017 Kraków
 • Migration und Flucht in kirchenamtlichen Stellungnahmen „…und ihr habt mich (nicht) aufgenommen. Die Flüchtenden und die Kirchen” 05 wrzesień 2017 Czeskie Budziejowice
 • Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej - Krzywdy "Życie niebanalne" Pro memoria Urszula Janicka Krzywda 22 wrzesień 2017 Zawoja
 • „Charyzmat sanktuarium” na tle wybranych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. „Od miłosierdzia do Miłosierdzia” z okazji 150 lat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. 19 maj 2018 Kraków, 19 maja 2018
 • Ochrona człowieka – korony stworzeń. Refleksja nad wybranymi wątkami encykliki Papieża Franciszka Laudato si’ Ochrana stvorenstva v živote krest’ana 25 maj 2018 Lutina k. Preszowa (Słowacja)
 • Ewangelizacyjny i powołaniowy wymiar społecznego zaangażowania młodzieży w parafii Koininia – Parafia środowiskiem rozeznawania powołania 10 październik 2018 Porszewice k. Łodzi
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl