wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
tadeusz.pabjan@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii 
Dyżur dydaktyczny:
B32 (Tarnów): środa 12.45-13.45 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Habilitacja na podstawie książki "Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej" na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie
 • 2012 - Kierownik Katedry Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2009 - Adiunkt - Katedra Filozofii, Wydział Teologiczny, Tarnów
 • 2008 - Członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • 2007 - Doktorat na podstawie pracy "Kauzalna teoria czasu Henryka Mehlberga" na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2007 - Sekretarz redakcji czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
 • 2005 - Studia doktoranckie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2001 - Studia magisterskie: Filozofia Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 37 2005, s. 53-72.
 • Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Filozofia Nauki, 51/3 2005, s. 71-84.
 • Biblijna koncepcja wszechświata [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24/1 2005, s. 99-109.
 • Beauty as a Value in a Scientific Theory [w:] Logos i Ethos, 20/1 2006, s. 55-66.
 • Kauzalna teoria czasu George’a Lechalasa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/1 2006, s. 117-128.
 • Mikołaj Kopernik a zasada względności ruchu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 25/2 2006, s. 15-28.
 • Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga [w:] Roczniki Filozoficzne, 54/1 2006, s. 125-138.
 • Problem autorstwa paradoksu nocnego nieba [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 41 2007, s. 16-27.
 • Krótka historia nielokalności [w:] Filozofia Nauki, 4/60 2007, s. 79-96.
 • Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53/1 2008, s. 105-121.
 • Czy upływ czasu jest złudzeniem? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 27/2 2008, s. 139-152.
 • Teoria wielu światów – nauka czy filozofia? [w:] Filozofia Nauki, 63/64 2008, s. 141-154.
 • Davida Bohma teoria zmiennych ukrytych [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 25-39.
 • Upiorne oddziaływanie na odległość [w:] Postępy fizyki, 60 2009, s. 166-169.
 • Komplementarna metafizyka umysłu i materii według Johna C. Polkinghorne’a [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 28 2009, s. 93-104.
 • Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII [w:] Studia Philosophiae Christianae, 45 2009, s. 277-294.
 • George’a FitzGeralda hipoteza "kontrakcji [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 55 2010, s. 169-185.
 • Problem upływającego czasu [w:] Postępy fizyki, 61 2010, s. 77-79.
 • Krótka (pre)historia argumentu EPR [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47 2010, s. 54-69.
 • Paradoks grawitacyjny [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 2011, s. 111-126.
 • Józefa Życińskiego koncepcja pola racjonalności [w:] Filozofia Nauki, 74/2 2011, s. 7-18.
 • Zasada komplementarności a filozofia [w:] Postępy Fizyki, 62/1 2011, s. 14-22.
 • Druga rewolucja kwantowa: dziedzictwo Johna S. Bella [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 2011, s. 123-137.
 • Kilka uwag o zasadzie komplementarności [w:] Logos i Ethos, 31/2 2011, s. 169-182.
 • Krótka historia Principiów Newtona [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 2012, s. 102-117.
 • Józefa Życińskiego koncepcja ewolucyjnego emergentyzmu [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 31/2 2012, s. 11-26.
 • Some remarks on the theological interpretation of the theory of evolution [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 199-211.
 • Filozoficzne idee w fizyce i kosmologii Alberta Einsteina [w:] Filozofia Nauki, 2(82) 2013, s. 131-143.
 • Jedyna tajemnica mechaniki kwantowej [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 52 2013, s. 35-52.
 • Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 32/1 2013, s. 132-135.
 • O naukowych i filozoficznych implikacjach problemu brakującej masy [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 2014, s. 5-37.
 • O kłopotliwym problemie brakującej masy [w:] Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 1/20 2014, s. 46-64.

Wygłoszone Referaty:

 • W jaki sposób istnieją rzeczy? Czy nauce potrzebna jest metafizyka? 04 grudzień 2007 Kraków
 • Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera Posiedzenie komisji Fides et Ratio 28 luty 2008 PAU Kraków
 • Próba teologicznej interpretacji teorii wielu światów Racjonalność Boga? 11 grudzień 2010 Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
 • Dyskusja panelowa: Teologia w kontekście nauk? Racjonalność Boga? 11 grudzień 2010 Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
 • Czy kwantowa nielokalność zagraża Szczególnej Teorii Względności? Filozofia i Wszechświat 02 kwiecień 2011 Kazimierz Dolny
 • Fizyko-teologia Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 19 styczeń 2011 WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie
 • Nauka a początki nowożytnego materializmu Cykl wykładów NAUKA I RELIGIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 12 styczeń 2011 WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie
 • Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni Cykl wykładów NAUKA I WIELKIE PYTANIA. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 03 marzec 2010 WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie
 • Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości Dzieło niedokończone... Wokół myśli abpa Józefa Życińskiego 21 październik 2011 Kraków
 • Największy z możliwych śladów Boga Filozofia Nauki 22 październik 2011 Kraków
 • Józefa Życińskiego hipoteza ontologicznej racjonalności świata Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego 04 listopad 2011 Tarnów
 • Kosmologiczne poglądy Alberta Einsteina Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz 04 czerwiec 2012 Lublin
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie 28 wrzesień 2012 Tarnów
 • Początek świata – Biblia a nauka Wiara szukająca zrozumienia - XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 23 październik 2012 Dąbrowa Tarnowska
 • Panel dyskusyjny: Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia „Genesis z Ducha". Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi 27 luty 2013 Tarnów
 • Ogólna Teoria Względności a problem brakującej masy XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna "Sto lat Ogólnej Teorii Względności" 26 maj 2015 Kraków
 • Wielki Wybuch a stworzenie świata III konferencja "Astronomia - nauka i wiara" 09 maj 2016 Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim
 • Teologia stworzenia a teoria ewolucji Filozoficzno-fizyczna konferencja różnotematyczna "Copernicus Center @ SMCEBI" 17 listopad 2016 Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl