wróć na stronę główną UPJPII
o. dr hab. Marek Urban CSsR
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
marek.urban@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 11.30-12.30, Dziekanat (ul. Kanonicza 9) 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Czas przysłaniający wieczność [w:] Bobko A., Kozak M. [red.], Czas przemijanie wieczność, Kraków: WN PAT 2008, s. 69-86.
 • Kultura wpisana w historię. O historii i uwarunkowaniach kultury [w:] Gielarowski A., Homa T., Urban M. [red.], Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków: WAM 2008, s. 121-132.
 • Umysł otwarty na nieskończoność. Hansa Ursa von Balthasara myślenie o człowieku [w:] Pawliszyn M., Urban M. [red.], W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR, Kraków: Homo Dei 2007, s. 63-89.
 • Dotknięcie niewidzialnego. Sztuka i religia w myśli Hansa Ursa von Balthasara [w:] Urban M. [red.], Pisma wybrane, t. 2 Pisma z zakresu sztuki i religii, Kraków: WAM 2007, s. 5-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek posiada wolność absolutną? [w:] Ryszard Hajduk [red.], Współczesne herezje, Olsztyn: 2009, s. 43-51.
 •      [szukaj w bibliotece] Ästhetische Vernunft. Anselm von Canterbury und Hans Urs von Balthasar [w:] Stanisław Bafia, Marek Urban [red.], Fides et ratio. Dziewięćset lat po śmierci św. Anzelma z Canterbury, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 363-375.
 •      [szukaj w bibliotece] In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev [w:] Teresa Obolevitch, Tomasz Homa, Józef Bremer [red.], Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development, kRAKÓW: wam 2013, s. 243-255.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Klemens – człowiek o jasnym umyśle i gorącym sercu [w:] Katarzyna Cegielska [red.], Klemens Hofbauer. Niebezpieczny święty, Toruń: Wydawnictwo WSKSIM Toruń 2011, s. 15-19.
 •      [szukaj w bibliotece] Egzystencja chrześcijańska a komunikacja otwartego rozumu [w:] Marek Urban, Piotr Duchliński [red.], Egzystencja i kultura, Kraków: wam 2010, s. 121-132.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Między egzystencjalizmem a myślą chrześcijańską. Martin Heidegger w myśli Hansa Ursa von Balthasara [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 61-75.
 • Myśliciele żydowscy XX wieku. Hannah Arendt (1906-1975) [w:] Studia Redemptorystowskie, 5 2007, s. 133-149.
 • Myśliciele żydowscy XX wieku. Walter Benjamin [w:] Studia Redemptorystowskie, 3 2005, s. 121-136.
 • Problem filozofii historii Jakuba Burckhardta [w:] Logos i Ethos, 2 (11) 2001, s. 46-64.

Wygłoszone Referaty:

 • Podmiot działania komunikacyjnego – J. Habermas Tożsamość podmiotu 03 czerwiec 2008 Kraków
 • Hansa Ursa von Balthasara filozofowanie we wierze – metafizyczna powinność? Czy religii potrzebna jest metafizyka? 07 listopad 2006 Kraków
 • Ästhetische Vernunft. Anselm von Canterbury und Hans Urs von Balthasar Fides querens intellectum. Dziewięćset lat od śmierci św. Anzelma z Canterbury 26 czerwiec 2009 Kraków
 • Wolność wartością absolutną? Wolność, twórczość, zniewolenie 26 styczeń 2010 Kraków
 • W poszukiwaniu tożsamości. Walter Benjamin i Franz Kafka wobec religii i historii The Influence of Jewish Culture on the intelectual Heritage of central and eastern Europe 02 marzec 2011 Wyższa Szkoła Filozoficzn-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
 • Uwarunkowania kultury III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja, Natura-Człowiek-Kultura, Człowiek twórca kultury 21 czerwiec 2012 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
 • In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev Międzynarodowa Konferencja Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development, 28 czerwiec 2013 Wyższa Szkoła Filozoficzn-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
 • Tragizm idealistycznej mistyki. Hansa Ursa von Balthasara namysł nad idealizmem niemieckim Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Dramat jako życie – życie jako dramat 25 październik 2013 Państwowy Uniwersytet im. I. Franki w Żytomierzu
 • Hans Urs von Balthasars „Philosophieren im Glauben”– eine metaphysische Pflicht. Theologische Fakultät Trier 07 czerwiec 2011 Theologische Fakultät Trier
 • Offene Vernunft und das Unendliche – Hans Urs von Balthasars Denken über den Menschen. Theologische Fakultät Trier (Erasmus) 08 czerwiec 2011 Theologische Fakultät Trier
 • Uwarunkowania kultury III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja, Natura-Człowiek-Kultura, Człowiek twórca kultury, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 21 czerwiec 2012 Uniwersytet Rolniczy, Krakó
 • In Quest of aesthetics. Hans Urs von Balthasar`s Reading of Vladimir Soloviev , Międzynarodowa Konferencja Russian Thought in Europe. Reception, polemics, development 28 czerwiec 2013 Akademia Ignatianum Kraków
 • Chrzescijanin a otwarty rozum Miedzy dialogiem a fundamentalizmem 13 październik 2016 Akademia Ignatianum, Kraków
 • Humanizm i kultura chrześcijańska W kręgu pytań o człowieka. NATURA LUDZKA W ŚWIETLE KULTURY 02 grudzień 2015 Akademia Ignatianum Kraków
 • Between Religious Intuition and Worldly Experience. Simone Weil and Edith Stein in Search of the Truth about Man Faces of women. In Search of Positve Prospects 17 listopad 2014 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Historia filozofii polskiej filozofii chrześcijańskiej "100-lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce", 23 październik 2018 Kraków
 • Problem tożsamości. Myśliciele żydowscy XX wieku Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kultura żydowska – dawniej i dziś 08 czerwiec 2018 Gniezno
 • Christian thought and philosophical reflection – Hans Urs von Balthasar International Summer School & Conferance, “Economy of Desire” 21 marzec 2018 Granada/Hiszpania
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl