wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor zwyczajny 
E-mail:
kazimierz.panus@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Homiletyki 
Dyżur dydaktyczny:
wtorek 9.30 - 10.30, ul. Bernardyńska 3,
sala 120 

Curriculum Vitae

 • 2006 - prorektor PAT (2006-2009)
 • 2006 - profesor zwyczajny (01.10.2006)
 • 2003 - członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2003-2012)
 • 2002 - tytuł profesora nauk teologicznych (01.10.2002)
 • 2000 - prodziekan Wydziału Teologicznego PAT (2000-2003)
 • 1997 - doktor habilitowany (1997)
 • 1997 - kierownik Katedry Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT i UPJPII (od 1997)
 • 1996 - prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 1996)
 • 1989 - doktor nauk teologicznych (1989)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Tomasza Młodzianowskiego SJ pochwała św. Stanisława Kostki [w:] K. Marcyński SAC, J. Szaniawski, J. Twardy [red.], Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga pamiątkowa ku czci śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 413-444.
 •      [szukaj w bibliotece] Księżna i służąca: przesłanie duchowe błogosławionych Salomei i Anieli Salawy [w:] Wojciech Misztal [red.], Pokój i dobro. Klasztor franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 41-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Szczęsna Ludwika [w:] [red.], Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk - Polska Akademia Umiejętności 2011, s. 419-420.
 •      [szukaj w bibliotece] Troska o uniwersalne spojrzenie. Problemy filozoficzno-teologiczne w ogólnopolskich konferencjach naukowych prof. Rudolfa Michałka [w:] Tadeusz Juliszewski, Sławomir Kurpaska [red.], Współczesna inżynieria rolnicza – badania i zastosowania, Kraków: Drukrol S.C 2011, s. 265-284.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowy Eliasz – wizerunek ks. Piotra Skargi w kazaniu pogrzebowym Fabiana Birkowskiego OP [w:] Janusz S. Gruchała [red.], Nad spuścizną Piotra Skargi, Kraków: UNUM 2012, s. 11-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Aby „słowo Pańskie rozszerzało się i rosło” (Dz 12,24). Podstawowe problemy kaznodziejstwa [w:] ks. Adam Sekściński [red.], Akademia Biblijna. Cykl autorskich wykładów monograficznych, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012, s. 189-203.
 •      [szukaj w bibliotece] „Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego [w:] H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz [red.], Omnia transeunt – Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 109-121.
 •      [szukaj w bibliotece] Jezus Chrystus pełnią objawienia miłosierdzia Bożego [w:] J. Machniak, K. Panuś, F. Ślusarczyk [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei. Materiały do rekolekcji lub misji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2011, s. 61-68.
 •      [szukaj w bibliotece] Wokół kazań św. Jana Marii Vianneya, patrona Roku Kapłańskiego 2009-2010 [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana JM. ks. prof. J. M. Dyduchowi z okazji 70 rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 247-260.
 •      [szukaj w bibliotece] Życie wypełnione czynami miłosierdzia – św. Jan Kanty (1390-1470) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 134-147.
 •      [szukaj w bibliotece] Głosił i czynił dzieła miłosierdzia – ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 148-169.
 •      [szukaj w bibliotece] Dostrzegł w nędzarzu piękno Bożego obrazu – św. Brat Albert (1845-1916) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 178-200.
 •      [szukaj w bibliotece] Apostołka niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia – św. Siostra Faustyna (1905-1938) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 208-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Wielki Samarytanin – kard. Adam Stefan Sapieha (1867-1951) [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Dziedzictwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Bp. i M. 2010, s. 221-237.
 •      [szukaj w bibliotece] „Nie lękajcie się być świętymi!”. Jan Paweł II mistrzem homilii hagiograficznej [w:] ks. S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin JEm. ks. kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 309-327.
 •      [szukaj w bibliotece] Fenomen kaznodziejstwa miejskiego [w:] Andrzej Borowski [red.], Terminus, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 113-130.
 •      [szukaj w bibliotece] Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu [w:] T. Borutka, A. Węgrzyniak, A. Matuszek [red.], Przez Słowo – w słowach – o słowach, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2009, s. 5-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Aby słowo Pańskie rozszerzało się i rosło (por. Dz 12,34). Kilka refleksji na temat przygotowania kaznodziei [w:] S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski [red.], Introibo ad altare Dei, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 767-776.
 •      [szukaj w bibliotece] Główne wątki tematyczne kaznodziejstwa barokowego [w:] ks. Marcin Godawa, ks. Jan Machniak [red.], Misterium et verbum. Duchowość chrześcijańska w literaturze polskiego baroku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 83-100.
 •      [szukaj w bibliotece] Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Mehmeta Alego Agcy [w:] ks. Roman Kuligowski, ks. Tadeusz Panuś [red.], Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, materiały z konferencji naukowej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2008, s. 79-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Mascaron Jules de [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 124-124.
 •      [szukaj w bibliotece] Massillon Jean [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 158-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Materiały Homiletyczne [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 197-198.
 •      [szukaj w bibliotece] Mateusz z Kościana [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 207-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Mieliński Roman [w:] S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 897-898.
 • Konferencje Notre-Dame – szczególny rodzaj kazania apologetycznego [w:] I. S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak [red.], Scio cui credidi – księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 895-907.
 •      [szukaj w bibliotece] „Zapalam światło Pisma Świętego”. O geniuszu kaznodziejskim św. Jana Chryzostoma [w:] prof. Andrzej Borowski i dr J. Niedźwiedź [red.], Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 403-418.
 •      [szukaj w bibliotece] „Długo czekałaś Jadwigo!” Święta Pani Wawelska w kazaniach kard. K. Wojtyły i Jana Pawła II [w:] ks. prof. Kazimierz Panuś [red.], „Nie w blasku kamieni, ale w pokorze i łagodności...” Wokół duchowości św. Jadwigi Królo-wej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z okazji 10-lecia kanonizacji św. Jadwigi królowej i 750-lecia lokacji m, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 71-81.
 • W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: W 2007, s. 145-150.
 •      [szukaj w bibliotece] W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150.
 •      [szukaj w bibliotece] W trosce o dobrze ustawioną hierarchię wartości [w:] P. Borto, R. Kuligowski, Z. Trzaskowski, A. Żądło [red.], Wyobraźnia miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2007, s. 145-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji [w:] Zachariasz S. Jabłoński OSPPE [red.], Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra Częstochowa: "Paulinianum" Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 129-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Przesłanie nadziei w Świętokrzyskich kazaniach radiowych w latach stanu wojennego [w:] red. A. Zakręta CM, A. Sosnowski CR [red.], Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 169-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan. Wprowadzenie do lektury kazań [w:] Marek Stanisław Fryźlewicz [red.], Kardynał Karol Wojtyła do nowotarżan, Nowy Targ: Zakład Poligraficzny "MK" s.c. 2014, s. 11-27.
 •      [szukaj w bibliotece] Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? [w:] Kazimierz Lijka OMI, Sebastian Wiśniewski OMI [red.], Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014, s. 75-90.
 • Od świątyni z kamienia do świątyni duchowej. „Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny” ks. Sebastiana Piskorskiego [w:] ks. Tadeusz Panuś [red.], Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2014, s. 53-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Lubomlczyk Seweryn OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 75-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Ludwik z Grenady (Granady) OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 178-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Łaguna Stanisław [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 364-364.
 •      [szukaj w bibliotece] Łańcucki Józef Wincenty ks. [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 371-372.
 •      [szukaj w bibliotece] Łapot Józef ks. [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 376-376.
 •      [szukaj w bibliotece] Łubieński Bernard Alojzy CSsR [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 572-573.
 •      [szukaj w bibliotece] Łubieński Kazimierz bp [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 575-576.
 • Łukasz Doktorek (Doctorius), Łukasz z Rzeszowa [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 610-610.
 •      [szukaj w bibliotece] Łukasz z Wielkiego Koźmina [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 618-619.
 •      [szukaj w bibliotece] Łukasz ze Lwowa, Lwowczyk OP [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 617-617.
 •      [szukaj w bibliotece] Łukowski Jan COr [współatorstwo z:] E. Wilemska[w:] Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006 634-635
 •      [szukaj w bibliotece] Madejewski Kazimierz Władysław OFMCap [w:] [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 773-774.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola historii kaznodziejstwa w procesie kształcenia kaznodziei [w:] red. Włodzimierz Broński [red.], Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 253-261.
 • Pedagogiczny wymiar kaznodziejstwa patriotycznego [w:] red. W. Janiga [red.], Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl – Rzeszów: 2006, s. 529-576.
 •      [szukaj w bibliotece] Służyć Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne [w:] S. Koperek i inni [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 401-410.
 •      [szukaj w bibliotece] W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka [w:] red. K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 487-499.
 •      [szukaj w bibliotece] Koncepcja wolności w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Wojciech Adamski [red.], Wiara – nauka, wolność, godność, dialog, mądrość i nadzieja. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2009-2014, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2014, s. 33-44.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Pierwsza konferencja Henri Lacordaire’a w katedrze paryskiej [w:] Studia Pastoralne, 7 2011, s. 224-238.
 • Kazanie na niedzielę trzecią adwentową Chryzostoma Gołębiowskiego OSA [w:] Materiały Homiletyczne, 262 2011, s. 59-68.
 • Monarchini Polska Atanazego Kierśnickiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 263 2011, s. 59-68.
 • Ozdoba z cnót bł. Salomei … wywiedziona Antoniego Lipiewicza OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 265 2011, s. 57-63.
 • Kazanie przeciwko szkaradnej zbrodni królobójstwa Sebastiana Lachowskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 266 2011, s. 69-77.
 • Kazanie na dzień i uroczystość Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika ks. Jana Pawła Woronicza [w:] Materiały Homiletyczne, 267 2011, s. 65-70.
 • O przedziwnym miłosierdziu Boskim nad grzesznikami Kasjana Korczyńskiego OFMConv. [w:] Materiały Homiletyczne, 268 2011, s. 61-68.
 • recenzja książki: R. Mazurkiewicz, Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia [w:] Polonia Sacra, 29 (73) 2011, s. 355-356.
 • Ks. Piotr Skarga wzorem kapłana [w:] „Dobry Pasterz”, Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich, z. XXXVII 2012, s. 88-106.
 • Nidus Aquilae… Antoniego Węgrzynowicza OFMRef. [w:] Materiały Homiletyczne, 269 2012, s. 53-62.
 • Kazanie podczas religijnych obrzędów … Józefa księcia Poniatowskiego – ks. J. W. Łańcuckiego [w:] Materiały Homiletyczne, 271 2012, s. 59-65.
 • Kazanie przy otwarciu nauk w Gimnazjum Wołyńskim ks. Antoniego Osińskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 272 2012, s. 57-64.
 • Na zgliszczach Krakowa – Karola Antoniewicza SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 273 2012, s. 69-80.
 • Kazanie o świętym Janie Kantym, patronie Królestwa Polskiego – ks. Aleksandra Jełowickiego CR [w:] Materiały Homiletyczne, 274 2012, s. 81-89.
 • Kazanie na Zwiastowanie Najświętszej Panny Maryi abpa Ignacego Hołowińskiego łabędzi śpiew [w:] Materiały Homiletyczne, 275 2012, s. 71-80.
 • Laudacja z okazji wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Janowi Twardemu [w:] Studia Pastoralne, 8 2012, s. 368-372.
 • recenzja książki: T. Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa polskiego w twórczości homiletów włocławskich XX wieku. Od teorii wymowy kościelnej do teologii kaznodziejstwa, Toruń 2011 [w:] Ateneum Kapłańskie, tom 159 2012, s. 409-414.
 • Mowa żałobna na nabożeństwie za duszę Adama Mickiewicza ks. Aleksego Prusinowskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 276 2013, s. 83-93.
 • „Chciałbym tak mówić kazania, jak ten wiejski proboszcz”. O kaznodziejstwie św. Jana Marii Vianneya [w:] Homo Dei, 2 2010, s. 70-79.
 • Czy św. Jan Maria Vianney może być wzorem kaznodziei? [w:] Materiały Homiletyczne, 255 2010, s. 5-16.
 • Laska Marszałkowska Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 257 2010, s. 57-67.
 • Na dzień Stanisława św. kazanie pierwsze Szymona Starowolskiego [w:] Materiały Homiletyczne, 258 2010, s. 75-82.
 • Kazanie sejmowe wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie ks. Piotra Skargi SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 259 2010, s. 57-64.
 • Prawy szlachcic Andrzeja Radawieckiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 260 2010, s. 57-63.
 • Homilia na uroczystość bł. Stanisława Kostki, przy pierwszym o Błogosławionym Mszy świętej odprawowaniu – Tomasza Młodzianowskiego SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 261 2010, s. 61-68.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2009 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2010, s. 275-286.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2010 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2011, s. 357-367.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2011 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2012, s. 261-272.
 • „Invenerunt eum in medio doctorum” Franciszka Rychłowskiego OFM Na pierwszą niedzielę po Trzech Królach kazanie pierwsze [w:] Pietas et Studium, II 2009, s. 529-544.
 • Justus sicut leo – kazanie do kleru Bartłomieja z Jasła [w:] Materiały Homiletyczne, 248 2009, s. 63-72.
 • Postylle Jakuba Wujka [w:] Materiały Homiletyczne, 250 2009, s. 55-58.
 • Kokosz Panom Krakowianom w kazaniu za kolędę dana – Jacka Mijakowskiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 251 2009, s. 63-70.
 • Kazanie na dzień Wszystkich Świętych ks. Piotra Skargi SJ [w:] Materiały Homiletyczne, 252 2009, s. 63-69.
 • Nagrobek Osmanowi cesarzowi tureckiemu, ojca Fabiana Birkowskiego OP [w:] Materiały Homiletyczne, 253 2009, s. 57-65.
 • Na dzień Niepokalanego Poczęcia Panny Przenaświętszej, kazanie wtóre Franciszka Rychłowskiego OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 254 2009, s. 59-65.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2008 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2009, s. 149-160.
 • „Jego życiem był Bóg, Ojczyzna i Katedra Krakowska” – ks. inf. Kazimierz Figlewicz [w:] Materiały Homiletyczne, 241 2008, s. 31-41.
 • Przesłanie Ojców Kościoła dla współczesnego kaznodziejstwa [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2008, s. 127-134.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2007 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2008, s. 219-229.
 • O bardziej skuteczne kaznodziejstwo [w:] Biblioteka Kaznodziejska, 2 2008, s. 19-26.
 • Kazanie o św. Katarzynie ze zbioru Kazań Świętokrzyskich [w:] Materiały Homiletyczne, 244 2008, s. 37-43.
 • Kazanie o św. Bartłomieju ze zbioru Kazań Gnieźnieńskich [w:] Materiały Homiletyczne, 245 2008, s. 43-48.
 • Kazanie na uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika Peregryna z Opola [w:] Materiały Homiletyczne, 246 2008, s. 49-58.
 • Kazanie przed królem i jego dostojnikami o życiu i śmierci królowej Jadwigi Stanisława ze Skarbimierza [w:] Materiały Homiletyczne, 247 2008, s. 51-60.
 • Błogosławiony Wincenty Kadłubek w kaznodziejstwie polskim. Przegląd problematyki [w:] Cistercium Mater Nostra, II/2 2008, s. 205-213.
 • «To paint the world with the colours of hope». Theological reflections [w:] Analecta Cracoviensia, XL 2008, s. 285-296.
 • Homilia w Eucharystii pierwszokomunijnej [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 95-101.
 • Wszechstronnie utalentowany kaznodzieja – ks. prof. Józef Tischner [w:] Materiały Homiletyczne, 234 2007, s. 47-54.
 • Ceniony rekolekcjonista i misjonarz – ks. Henryk Cieślicki [w:] Materiały Homiletyczne, 235 2007, s. 37-45.
 • Uderzał w wielki dzwon – Marek Stefan Pociecha OFM [w:] Materiały Homiletyczne, 237 2007, s. 31-39.
 • Kaznodzieja – społecznik. Ks. Ferdynand Machay [w:] Materiały Homiletyczne, 238 2007, s. 29-41.
 • Kaznodzieja-gawędziarz – ks. Bronisław Bozowski [w:] Materiały Homiletyczne, 239 2007, s. 33-45.
 • Kaznodziejstwo stało się pasją mego kapłańskiego życia – ks. Tadeusz Ryłko [w:] Materiały Homiletyczne, 240 2007, s. 43-50.
 • rec. książki: W. Broński, Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Studium homiletyczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 443 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 4 2007, s. 317-321.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2006 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2007, s. 139-151.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Wielcy kaznodzieje Krakowa (12 X 2006) [w:] Przegląd Homiletyczny, 11 2007, s. 170-173.
 • Kazanie V o męce Pańskiej: „Ecce homo!” ks. Zygmunta Goliana [w:] Materiały Homiletyczne, 277 2013, s. 127-133.
 • Kazanie na Święto Oczyszczenia Najświętszej Panny Maryi – ks. Piotra Semenenki CR [w:] Materiały Homiletyczne, 278 2013, s. 67-76.
 • Kazanie na uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Panny Maryi – św. Józefa Sebastiana Pelczara [w:] „Materiały Homiletyczne", 279 2013, s. 71-78.
 • Mowa żałobna podczas pogrzebu śp. ks. Teodora Rogozińskiego – Wacława Nowakowskiego OFMCap [w:] „Materiały Homiletyczne”, 281 (IX-X: 2013) 2013, s. 63-71.
 • Kazanie o pokucie – ks. Hieronima Kajsiewicza CR [w:] „Materiały Homiletyczne”, 280 (VII-VIII: 2013) 2013, s. 57-62.
 • Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę śp. doktora Karola Marcinkowskiego, wygłoszona przez ks. Jana Chryzostoma Janiszewskiego [w:] „Materiały Homiletyczne”, 282 2013, s. 49-58.
 • O królowaniu Matki Boskiej Różańcowej nad Polską – Konstantego Marii Żukiewicza OP [w:] "Materiały Homiletyczne”, nr 286 2014, s. 41-51.
 • Piotr i Judasz – skrucha i rozpacz – konferencja ks. Antoniego Szlagowskiego [w:] "Materiały Homiletyczne", nr 284 2014, s. 55-61.
 • Zbudźmy Jadwigę! – ks. Władysława Bandurskiego [w:] "Materiały Homiletyczne", nr 283 2014, s. 57-63.
 • Kazanie sejmowe – arcybiskupa Józefa Teodorowicza [w:] „Materiały Homiletyczne”, nr 287 (VII-VIII: 2014) 2014, s. 51-56.
 • Annual Report of the President of the Polish Theological Society for 2012 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 (2013) nr 2 2013, s. 261-269.
 • Cud wskrzeszenia Polski – arcybiskupa Józefa Teodorowicza [w:] „Materiały Homiletyczne”, 288 2014, s. 47-53.
 • Przygotowanie rodziców i świadków bierzmowania [w:] „Przegląd Homiletyczny”, 10 2006, s. 99-102.
 • W służbie słowa, które nie przemija. O kaznodziejstwie papieża Jana Pawła II [w:] „Studia Nauk Teologicznych PAN”, 1 2006, s. 207-215.
 • Katedra wawelska w kazaniach biskupa i kardynała Karola Wojtyły [w:] „Studia Pastoralne”, 2 2006, s. 9-23.
 • Wielki wychowawca polskiej inteligencji – bp Jan Pietraszko [w:] „Materiały Homiletyczne”, 227 2006, s. 37-45.
 • Piewca Bożej Rodzicielki Maryi – ks. Jan Baran [w:] "Materiały Homiletyczne", 229 2006, s. 62-68.
 • Mistrz obrazowego kazania – ks. prof. Stanisław Grzybek [w:] "Materiały Homiletyczne", 230 2006, s. 30-45.
 • Nauczyciel miłości Ojczyzny – bp Roman Andrzejewski [w:] "Materiały Homiletyczne", 231 2006, s. 56-62.
 • Zachwycał erudycją i zapałem – o. S. Kaszuba OFMCap [w:] "Materiały Homiletyczne", 232 2006, s. 25-34.
 • Nie patrzcie się na kaznodzieję, ale na Jezusa... – Ks. Józef Burda [w:] "Materiały Homiletyczne", 233 2006, s. 25-34.
 • Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie za rok 2005 [w:] „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3 2006, s. 219-229.

Wygłoszone Referaty:

 • Ks. Piotr Skarga wzorem kapłana XXI Sympozjum rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich. Organizator: Komisja Episkopatu ds. Duchowieństwa, pod kierunkiem bp P. Sochy 26 styczeń 2012 Jasna Góra
 • Wady nasze powszednie XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu 07 luty 2012 Zakopane
 • „Słowa jego jak pochodnia gorzały” (F. Birkowski OP) – ks. Piotr Skarga jako mistrz słowa mówionego XXIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance 23 kwiecień 2012 Trzcianka
 • „Roznosić woń poznania Chrystusa” (2 Kor 2, 14). O istotnych problemach głoszenia słowa Bożego Omnia transeunt – Caritas manet. Sympozjum na KUL-u z okazji 70 rocznicy urodzin ks. prof. Władysława Głowy. 10 październik 2010 Lublin, KUL
 • “«To paint the world with the colours of hope». Theological reflections” Liverpool Hope University, Annual Conference of the Hope Theological Society 28 luty 2007 Liverpool, England
 • Sztuka przekazu słowa XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie 10 luty 2009 Zakopane
 • W służbie słowa, które nie przemija. O kulturotwórczej roli kaznodziejstwa papieża Jana Pawła II Kongres Kultury Polskiej 23-25 IX 2009 24 wrzesień 2009 Audytorium Maximum UJ Kraków
 • Jana Pawła II przebaczenie adresowane do Alego Agcy Przebaczamy i prosimy o przebaczenie 14 maj 2008 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie
 • Bł. Wincenty Kadłubek w kaznodziejstwie polskim (przegląd problematyki) Błogosławiony Wincenty Kadłubek w 800-lecie sakry biskupiej 03 listopad 2008 Kraków, Polska Akademia Umiejętności
 • Tajemnica słowa i sztuka jego przekazu Słowa, słowa, słowa... Refleksje o słowie 24 listopad 2008 Bielsko-Biała, Instytut Teologiczny
 • Inspiracje homiletyczne książki Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu” Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu 03 grudzień 2008 Radom
 • W obliczu prawdziwej mądrości. Kaznodziejskie dzieło ks. prof. Edwarda Stańka Wielcy kaznodzieje Krakowa, in honorem Eduardi Staniek 12 październik 2006 Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8 w Krakowie
 • Dobro i jego przejawy XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie. Postęp przyjazny środowisku, zorganizowana przez Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Katedrę Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie 21 luty 2006 Zakopane
 • Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne "Jasnogórska Szkoła Wiary" 10 kwiecień 2013 Jasna Góra
 • Jedno kazanie wawelskie i dwaj kapłani sybiracy: o. Wacław Nowakowski i ks. Teodor Rogoziński Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego 22 kwiecień 2013 UPJPII
 • Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? Wierzę w Syna Bożego. Wokół wyzwań ewangelizacji 18 październik 2013 Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
 • Kazanie na dedykacyją kościoła świętej Anny ks. Sebastiana Piskorskiego Kartka z kalendarza dziejów uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny w Krakowie – 310 rocznica konsekracji kolegiaty 21.10. 1703-21.10. 2013 21 październik 2013 Kraków, kolegiata uniwersytecka św. Anny
 • Myśl Boża względem Polski – kaznodziejstwo abp. Józefa Teofila Teodorowicza Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938). Pasterz Kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz 07 grudzień 2013 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa” (Jan Paweł II). Rola kaznodziejstwa w chrystianizacji Polski. Polska krajem misyjnym? - I Kongres Teologii Praktycznej 19 wrzesień 2016 Uniw. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wiek XXI – świetlany czy przesądny, racjonalny czy zabobonny? XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie 01 luty 2016 Zakopane
 • Sztuka stawiania pytań (Ars interrogandi) i odpowiadania (Ars respondendi) XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie 10 luty 2015 Zakopane
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl