wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
tadeusz.panus@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Katechetyki 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek: 10.30 - 11.30
ul. św. Anny 11 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010
 •      [szukaj w bibliotece] The perspectives of Catechesis in Europe, Kraków: Wydawnictwo Unum 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego Programu Katechizacji funkcjonującego w latach 1971 – 2001, Kraków: Unum 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków: "M" 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Niech zstąpi Duch Twój. Pomoce dla katechety, Kraków: św. Stanisław BM 1996
 •      [szukaj w bibliotece] Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, Kraków: Unum 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Katecheza w Roku Kapłańskim, Kraków: ś. Stanisław 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Troska o dzieło katechizacji, Kraków: św. Stanisława BM 2008
 •      [szukaj w bibliotece] W co Kościół wierzy i z czego żyje, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Ekspresem do nieba, Kraków: św. Stanisława BM 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Nie bójcie się marzyć, Kraków: św. Stanisława BM 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Niech zstąpi Duch Twój. Refleksje dla bierzmowanych, Kraków: św. Stanisława BM 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Rekolekcje… żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz…Teoria i praktyka na temat rekolekcji szkolnych i parafialnych, Kraków: św. Stanisława BM 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Świętość świeckich - rzeczywistość bliska czy daleka?, Kraków: Unum 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Kartka z kalendarza dziejów Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie, Kraków: UNUM 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Wypłyń na głębię. Materiały pomocnicze dla katechetów – Testy, Kraków: Wydawnictwo M, św. Stanisław 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania.Materiały dla katechety, cz. III: Kościół, Kraków: Wydawnictwo M, św. Stanisław 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały dla katechety, cz. I - II, Osoba. Wspólnota, Kraków: Wydawnictwo M, św. Stanisław 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Wypłyń na głębię. Refleksje dla kandydatów do bierzmowania, Kraków: Wydawnictwo M, św. Stanisław 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Wypłyń na głębię. Przygotowanie do bierzmowania. Materiały pomocnicze dla katechetów. Celebracje. Konferencje, Kraków: Wydawnictwo M, św. Stanisław 2001
 • Oto Matka Twoja ... Materiały katechetyczne. Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiego 1998-2000, Kraków: św. Stanisław 1998
 • Niech zstąpi Duch Twój. Celebracje liturgiczne związane z przygotowaniem i sprawowaniem sakramentu bierzmowania, Kraków: św. Stanisław 1996
 • Niech zstąpi Duch Twój. Pomoce dla katechety, Kraków: św. Stanisław 1996
 • Niech zstąpi Duch Twój. Refleksje dla bierzmowanych, Kraków: św. Stanisław 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Programy nauczania religii: Rozradowanie się w Duchu Świętym i Bądźcie mocni! Główne idee w świetle Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków: WN upjp2 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Dziedzictwo miłosierdzia. Niezbędnik olimpijczyka, czyli zestaw lektur do XXI edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Wielka Tajemnica Wiary. Rozważania o Mszy Świętej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Wierzymy w Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla klasy V szkoły podstawowej, : Wydawnictwo św. Stanisława BM 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Słuchamy Pana Boga. Ćwiczenia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej, : Wydawnictwo św. Stanisława BM 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół nadzieją młodzieży, Kraków: UNUM 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Spotykamy się z żywym Słowem. Podręcznik dla VII klasy szkoły podstawowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Spotykamy się z żywym Słowem. Podręcznik metodyczny dla VII klasy szkoły podstawowej, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017
 •      [szukaj w bibliotece] W Kościele umacniamy wiarę. Ćwiczenia do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, : Wydawnictwo św. Stanisława BM 2017

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Wierność Biblii w katechezie w świetle Verbum Domini [współatorstwo z:] Krzysztof Kantowski[w:] W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2011 43-60
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzież nadzieją Kościoła! A Kościół, czy jest nadzieją młodzieży? [w:] Tadeusz Panuś [red.], Troska o dzieło katechizacji, Kraków: św. Stanisława BM 2008, s. 70-93.
 •      [szukaj w bibliotece] Raport na temat współpracy katechetów w parafii i w szkole w Archidiecezji Krakowskiej na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród katechetów oraz księży [współatorstwo z:] [w:] Troska o dzieło katechizacji, Kraków: św. Stanisława BM 2008 26-51
 •      [szukaj w bibliotece] Rok Kapłański w katechezie [w:] Tadeusz Panuś [red.], Katecheza w Roku Kapłańskim, Kraków: św. Stanisława BM 2010, s. 43-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Jak w katechezie uczy się dzieci i młodzież przebaczania [w:] R. Kuligowski, T. Panuś [red.], Przebaczamy i prosimy o przebaczenie, Kraków: Unum 2008, s. 87-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrystus nadzieją Europy. Chrystocentryczne przesłanie Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików [w:] Tadeusz Panuś [red.], W co Kościół wierzy i z czego żyje, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2004, s. 172-198.
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzież nadzieją Kościoła! A Kościół, czy jest nadzieją młodzieży? [w:] A. Offmański [red.], Troska Kościoła o współczesną polską młodzież.Zarys problematyki, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2008, s. 87-108.
 •      [szukaj w bibliotece] Konieczność i drogi odnowy katechezy liturgicznej [w:] A. Offmański [red.], Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2010, s. 219-234.
 •      [szukaj w bibliotece] Obraz polskiej młodzieży po piętnastu latach nauczania religii w szkole - Wnioski socjologiczno-pastoralne [w:] A. Offmański [red.], Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2004, s. 83-102.
 •      [szukaj w bibliotece] Współpraca katechetów i duszpasterzy w parafiii w szkole na przykładzie archidiecezji krakowskiej [w:] A. Draguła [red.], Kościół - Communio jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2009, s. 259-276.
 •      [szukaj w bibliotece] O ilustracjach w "Katechizmie Kościoła Katolickiego" [w:] Pikuła Norbert [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii, Kraków: WAM 2011, s. 359-371.
 •      [szukaj w bibliotece] Inicjacja do sakramentu bierzmowania - gimnazjum [w:] Krzysztof Kantowski [red.], Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004, s. 57-74.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo katechetyczne w parafii dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania [w:] Piotr Tomasik [red.], Abyśmy podtrzymywali nadzieje, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2005, s. 259-283.
 •      [szukaj w bibliotece] Duszpasterstwo katechetyczne w parafii dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia bierzmowania [w:] Piotr Tomasik [red.], Abyśmy podtrzymywali nadzieje, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2005, s. 259-283.
 •      [szukaj w bibliotece] Współczesne kierunki katechetyczne [współatorstwo z:] [w:] Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, Tarnów: Biblos 2010 109-198
 •      [szukaj w bibliotece] Jaka katecheza dla współczesnego człowieka [współatorstwo z:] [w:] Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2007 403-445
 •      [szukaj w bibliotece] Zasady dydaktyczne w procesie katechetycznym [w:] Józef Stala [red.], Dydaktyka katechezy, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2004, s. 141-174.
 •      [szukaj w bibliotece] Czynniki wpływające na efektywną katechizację młodzieży [w:] J. Stala [red.], Katechizować dzisiaj. Problemy i wy-zwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004, s. 211-238.
 •      [szukaj w bibliotece] Integracja europejska jako problem katechetyczny [w:] J. Szpet, D. Jackowiak [red.], Organizacja warsztatu pracy nauczyciela religii, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2002, s. 7-16.
 •      [szukaj w bibliotece] Teoria, czyli kilka uwag o rekolekcjach szkolnych [w:] T. Panuś [red.], Rekolekcje… żeby słuchacz chciał przyjść drugi raz…Teoria i praktyka na temat rekolekcji szkolnych i parafialnych, Kraków: św. Stanisław BM 2006, s. 9-20.
 •      [szukaj w bibliotece] O ilustracjach w "Katechizmie Kościoła Katolickiego" [w:] A. Kiciński, P. Goliszek [red.], Catechetica. Porta fidei, Lublin: Natan 2012, s. 183-192.
 •      [szukaj w bibliotece] Jak wychowywać do świętości dzieci i młodzież? [w:] R. Kuligowski,T. Panuś [red.], Świętość świeckich - rzeczywistość bliska czy daleka?, Kraków: Unum 2006, s. 97-114.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół powinien odczytać znak świętości dany przez Boga w św. Maksymilianie [w:] M. Gołąb, J.M. Szewek [red.], Maksymilian - Święty, Lider, Wydawca, Kraków: 2008, s. 35-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Propozycja katechezy na temat eutanazji [w:] K. Gryz, B. Mielec [red.], Chrześcijanin wobec eutanazji, Kraków: św. Stanisław BM 2001, s. 176-193.
 •      [szukaj w bibliotece] W poszukiwaniu optymalnej katechezy dla szkoły i parafii [w:] A. Bałoniak, J. Szpet, [red.], Między tradycją a współczesnością, Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2008, s. 141-152.
 • Tolerancja [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 524-528.
 •      [szukaj w bibliotece] Jakubiec Marian [w:] R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 81-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Nycz Kazimierz [w:] R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 179-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Nosek Tadeusz [w:] R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 177-178.
 •      [szukaj w bibliotece] Sondej Margerita Czesława [w:] R. Czekalski, Z. Marek, R. Murawski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 227-228.
 •      [szukaj w bibliotece] Jak uczyć religii dzisiaj ? [w:] Majewski M., [red.], Postawy katechetów, Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 1996, s. 104-120.
 • Wstęp do katechez [w:] [red.], Jan Paweł II. Dzieła zebrane. Katechezy, Kraków: Wydawnictwo "M" 2007, s. 9-11.
 •      [szukaj w bibliotece] Postmodernizm [w:] R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra [red.], Wokół katechezy posoborowej, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2007, s. 338-344.
 •      [szukaj w bibliotece] Propozycja katechezy na temat eutanazji (metoda trybunału) [w:] K. Gryz, B. Mielec [red.], Chrześcijanin wobec eutanazji, Kraków: św. Stanisław 2001, s. 176-192.
 • W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum [współatorstwo z:] [w:] W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Kraków 2001., Kraków: WAM 2001 0-0
 • W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum [współatorstwo z:] [w:] W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Kraków 2001., Kraków: WAM 2001 0-0
 • Katechezy. Konspekty dla szkół średnich [współatorstwo z:] [w:] Katechezy. Konspekty dla szkół średnich, Poznań: św. Wojciech 2000 0-0
 • W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum [współatorstwo z:] Z. Marek[w:] W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Kraków 1999., Kraków: WAM 1999 0-0
 • Ciebie, Boga wysławiamy. Wielki Post i Wielkanoc. Pomoce katechetyczne [w:] T. Panuś [red.], Ciebie, Boga wysławiamy. Wielki Post i Wielkanoc. Pomoce katechetyczne. Kraków 2000 s. 140., Kraków: św. Stanisław 2000, s. 0-140.
 • W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum [współatorstwo z:] [w:] W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Kraków 1999., Kraków: WAM 1999 0-0
 • Bóg jest miłością. W oczekiwaniu na Jana Pawła II. Pomoce katechetyczne [w:] T. Panuś [red.], Bóg jest miłością. W oczekiwaniu na Jana Pawła II. Pomoce katechetyczne, Kraków: św. Stanisław 1999, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Die Rückkehr der Religion in die polnische Gesellschaft [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVIII-XXXIX 2007, s. 231-250.
 • Powrót nauczania religii do polskiej szkoły – w kontekście historycznym [w:] Katecheta, 39 1995, s. 70-76.
 • Formy współpracy katechetów z nauczycielami [w:] Ateneum Kapłańskie, 126 1996, s. 395-400.
 • Formy współpracy katechetów z nauczycielami [w:] Wychowawca, 9 1996, s. 32-33.
 • Jak uczyć religii dzisiaj? cz.I [w:] Wychowawca, 1 1997, s. 27-28.
 • Jak uczyć religii dzisiaj? cz. II [w:] Wychowawca, 2 1997, s. 34-35.
 • Zasada wierności Bogu i człowiekowi we współczesnej katechezie [w:] Analecta Cracoviensia, t. XXXII 2000, s. 219-230.
 • Perspektywy katechizacji szkolnej w polskiej rzeczywistości [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIII 2001, s. 541-555.
 • Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce [w:] Studia katechetyczne, 7 2010, s. 252-265.
 • Życie z wiary - Katholischer Erwachsenen – Katechismus [w:] Katecheta, 1 1996, s. 4-7.
 • Läpple: Arbeitsbuch zum Katechismus der Katholischen Kirche. Podręcznik pracy z Katechizmem [w:] Znak, XLVII(1995) nr 3 1995, s. 129-131.
 • Rajda-Bogacz: Kontrowersje prasowe wokół powrotu katechezy do szkół [w:] Katecheta, 4(1994) 1994, s. 255-257.
 • Śnieżyński M.,(red.): Katecheta w szkole. Poradnik pedagogiczny [w:] Katecheta, 4(1994) 1994, s. 253-255.
 • Ocena pracy nauczyciela religii [w:] Katecheta, 5(2001) 2001, s. 65-67.
 • Czy katecheta może należeć do związków zawodowych? [w:] Katecheta, 4(2001) 2001, s. 58-59.
 • Katecheci w nowej Karcie Nauczyciela [w:] Horyzonty wiary, 4 2000, s. 79-83.
 • Pro memoria dla księży i diakonów w sprawie zmian wprowadzonych do Karty Nauczyciela ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. [w:] Katecheta, 7-8(2000) 2000, s. 4-5.
 • Wyzwania stojące przed wychowaniem młodzieży. Analiza problemu w świetle metody JOC [w:] Katecheta, 4(2001) 2001, s. 16-24.
 • Zasada wierności Bogu i człowiekowi we współczesnej katechezie [w:] Analecta Cracoviensia, XXXII (2000) 2000, s. 219-230.
 • Kościół i zbawienie [w:] Horyzonty wiary, 1(1998) 1998, s. 19-24.
 • Katechetyczne implikacje ujęcia sakramentu bierzmowania przez Katechizm Kościoła katolickiego [w:] Ateneum kapłańskie, 126(1996) 1996, s. 391-401.
 • Powrót nauczania religii do polskiej szkoły – w kontekście historycznym [w:] Katecheta, 39(1995) 1995, s. 70-76.
 • Uwagi odnośnie do „Zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach [w:] Katecheta, 10(2008) 2008, s. 8-10.
 • Bischofsseminar „Initiation” – salzburskie seminarium na temat katechezy inicjacji [w:] Katecheta, 1(2008) 2008, s. 71-77.
 • Katechizacja, ewangelizacja, kształtowanie człowieka [w:] Znak, 9(2007) 2007, s. 5-15.
 • Przygotowanie do bierzmowania powinno być inne – wywiad z ks. drem hab. Tadeuszem Panusiem [w:] Homo Dei, 4(2004) 2004, s. 67-81.
 • Boża olimpiada..., czyli NN... powołuję Cię” [w:] Katecheta, 4 (2003) 2003, s. 26-28.
 • Bożonarodzeniowe obyczaje [w:] Katecheta, 4 1994, s. 242-245.
 • Kościół i zbawienie [w:] Wychowawca, 10 1997, s. 33-35.
 • Szkoła i rok szkolny w kontekście historycznym cz. III [w:] Wychowawca, 11 1997, s. 7-9.
 • Szkoła i rok szkolny w kontekście historycznym cz. II [w:] Wychowawca, 9 1997, s. 8-9.
 • Szkoła i rok szkolny w kontekście historycznym cz. I [w:] Wychowawca, 7-8 1997, s. 7-8.
 • Katechetyczne implikacje ujęcia sakramentu bierzmowania przez Katechizm Kościoła katolickiego [w:] Ateneum Kapłańskie, 126 1996, s. 391-401.

Wygłoszone Referaty:

 • Rückkehr der Religion in die Gesellschaft Religion und die Politik 18 listopad 2005 Eisenach
 • Problematyka rodziny w katechizacji szkolnej PROBLEMATYKA RODZINY W KATECHEZIE 07 maj 2005 Sandomierz
 • „Promieniowanie ojcostwa” - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we wprowadzaniu dziecka w świat wartości Dziecko wobec wartości 23 listopad 2009 Kraków
 • Korelacja parafialnej i rodzinnej katechezy, (Katechéza – škola viery a života) Katechéza – škola viery a života 01 wrzesień 2007 Spišské Podhradie, SK
 • Troska katechetów o wychowanie gimnazjalistów do odpowiedzialności za Kościół Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży 13 styczeń 2007 Częstochowa
 • Kościół powinien odczytać znak świętości dany przez Boga w św. Maksymilianie Kolbe” – Jan Paweł II VI DNI KOLBIAŃSKIE „Muszę być świętym jak największym” 17 marzec 2007 Oświęcim - Harmęże
 • „Promieniowanie ojcostwa” - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we wprowadzaniu dziecka w świat wartości Dziecko wobec wartości 23 listopad 2009 Kraków
 • Jan Paweł II - Ojciec Jan Pawel II - Ojciec, Nauczyciel, Pasterz 23 sierpień 2009 Frankfurt
 • Korelacja parafialnej i rodzinnej katechezy Korelácia farskej a rodinnej katechézy Katechéza – škola viery a života 01 wrzesień 2007 Spišské Podhradie,Słowacja
 • Korelacja parafialnej i rodzinnej katechezy Korelácia farskej a rodinnej katechézy Katechéza – škola viery a života 01 wrzesień 2007 Spišské Podhradie,Słowacja
 • Religijny portret dzisiejszego młodego człowieka na przykładzie Polski(Religiozita dospievajúcej mládeže a jej vplyv na katechu v Pol’sku) „ZNAKY ČASOV“: KATECHÉZA V ŽIVOTE CIRKVI: KATECHÉZA - ŠKOLA VIERY A ŽIVOTA II 22 kwiecień 2008 Spišská Kapitula, Słówacja
 • Jak katechizować współczesną młodzież i dzieci? Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 04 czerwiec 2002 Kraków
 • Jaka katecheza dla polskiej szkoły wchodzącej do Europy Ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego 22 czerwiec 2002 Poznań, UAM
 • Permanentna formacja katechetów Konferencja Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski 01 styczeń 0000 Radom,
 • Perspektívy katechizácie v Krakovskej arcidiecéze v novom miléniu (Perspektywy katechizacji w archidiecezji krakowskiej w nowym tysiącleciu) ympozjum zorganizowanego z okazji 225 rocznicy założenia spiskiego biskupstwa oraz z okazji 10 rocznicy wydania spiskiego katechizmu. 08 wrzesień 2001 Słowacja – Spišská Nová Ves,
 • Wyzwania przed którymi stoi współczesny proces wychowawczy „Edukacja” – Małopolska – Turyngia Wyzwania XXI wieku. 20 październik 2000 Kraków
 • Zur Situation der katholischen Religionslehrern in Erzdiözese Krakau Seminarium katechetów Archidiecezji Krakowskiej i katechetów niemieckich, Katholische Familien - Bildungsstätte Salzgitter 20 październik 1998 Kraków
 • Parafialne sposoby dopełniania katechezy szkolnej dzieci przystępujących do i komunii św. młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania Sierpniowe Dni Katechetyczne Archidiecezji Krakowskiej 01 styczeń 0000 Kraków
 • Rola sakramentu bierzmowania w procesie inicjacji chrześcijańskiej, według Katechizmu Kościoła Katolickiego Referat na temat: Rola sakramentu bierzmowania w procesie inicjacji chrześcijańskiej, weXXVII Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Instytutu Katechetyczny w Krakowie 13 kwiecień 1996 Kraków
 • Jak uczyć religii dzisiaj? Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego zorganizowanego przez Katedrę katechetyki KUL. 10 listopad 2015 Lublin
 • Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży Wyzwania Duszpasterstwa Młodzieży w Polsce po ŚDM 16 grudzień 2016 Warszawa
 • Bierzmowanie w kontekście katechezy szkolnej - razem czy osobno? Bierzmowanie - po co? 29 październik 2016 Pelplin
 • Ślady obecności bł. matki Klary w parafii św. Anny w Krakowie Bł. Klara Ludwika Szczęsna - Apostołka Serca Jezusowego oddana dziełom miłosierdzia 06 luty 2016 Kraków
 • Katecheza jako szansa formowania współczesnej młodzieży Młodzież nadzieją Kościoła - czy Kościół nadzieją młodzieży? 13 kwiecień 2016 Kraków
 • Das religiöse Bild eines jungen Pilgers beim Weltjugendtag 2016 Fachtheologisch-wissenschaftlicher Austausch mit den Professoren und den Studenten der Ruhr-Universität Bochum 18 maj 2017 Bochum, Niemcy
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl