wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Bioetyki, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki 
Dyżur dydaktyczny:
W ŚRODY w godz. 16.30-17.30 na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, gab.302.
Wskazane jest wcześniejsze poinformowanie mnie e-mailem: tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Tytuł profesora nauk humanistycznych 01.07.2018
 • 2010 - Zastępca Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII
 • 2009 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego WSFP Ignatianum, obecnie AIK, Katedra Etyki
 • 2003 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII, Katedra Bioetyki
 • 2002 - Kierownik Katedry Etyki WSFP Ignatianum poźniej Akademii Ignatianum
 • 2000 - Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII
 • 2000 - Kierownik Podyplomowych Studiów z Bioetyki, MIB UPJPII
 • 1999 - Habilitacja na PAT-cie na podstawie pracy: "Spór o normę moralności".
 • 1999 - Kierownik Katedry Bioetyki UPJPII
 • 1984 - Doktorat z filozofii na KUL-u, na podstawie pracy: "Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki"
 • 1979 - Studia doktoranckie z filozofii na KUL-u
 • 1976 - Studia z filozofii uzupełniające magisterskie na KUL-u
 • 1976 - Magisterium z teologii na KUL-u
 • 1969 - Studia filozoficzno-teologiczne w WSDTS w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Status człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego WSFP Ignatianum, 15 2009, s. 18-29.
 • Trudny dar ratujący życie [w:] Medycyna Praktyczna, 1 2009, s. 142-144.
 • Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarza [w:] Gazeta AMG, Miesięcznik UM w Gdańsku, 19, nr 6(222) 2009, s. 26-28.
 • Dobro i zło w kulturze współczesnej [w:] Perspektywy Kultury. Pismo Instytutu Kulturoznawstwa WSFP Ignatianum w Krakowie, 1 2009, s. 19-21.
 • Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej: Czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? [współatorstwo w:] Medycyna Praktyczna, 6 2010 174-176
 • Etos medyczny a kontrakt handlowy [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2010, s. 128-132.
 • Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej [w:] Medycyna Praktyczna, 10 2010, s. 122-125.
 • Prawo do życia a inne uprawnienia [w:] Życie i Płodność, 18 2012, s. 75-84.

Wygłoszone Referaty:

 • Bioetyka na Papieskiej Akademii Teologicznej Historia i przyszłość bioetyki, w 80. urodziny ks. prof. Krzysztofa Szczygła i 20-lecie Instytutu Bioetyki PAT 17 styczeń 2009 Kraków
 • Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka, a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów 22 styczeń 2009 WSFP Ignatianum w Krakowie
 • Autonomia pacjenta, autonomia lekarza, autonomia pielęgniarki a modele medycyny VI Zjazd Lekarzy ziemi Konińskiej 06 luty 2009 Licheń
 • Komercjalizacja medycyny a autonomia lekarza Autorytet lekarza 21 luty 2009 w Gdańsku
 • Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym 14 marzec 2009 w Krakowie Łagiewnikach
 • Czy odżywianie i nawadnianie jest uporczywą terapią? Kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? 02 kwiecień 2009 Warszawa
 • Etos medyczny a kontrakt handlowy Kierunki rozwoju… 90 lat pracy Szpitala 04 grudzień 2009 Kraków
 • Rehabilitacja uczuć w życiu moralnym człowieka w ujęciu Dietricha von Hildebranda Osoba i uczucia 10 grudzień 2009 KUL Lublin
 • Zagrożenie sumienia w demokracji Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS) 11 czerwiec 2010 Kutno Woźniaków
 • Spór o właściwości prawdy: relatywizm – absolutyzm Spór o prawdę 10 grudzień 2010 Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu i Katedra Metafizyki KUL, Lublin
 • Człowiek i jego prawo do życia Człowiek i jego prawa 13 grudzień 2010 Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum w WSFP Ignatianum w Krakowie
 • Medyczno-etyczna oś: lekarz – pacjent – szpital – państwo VII Światowy Kongres Polonii Medycznej zatytułowany: Medycyna XXI wieku – możliwości i zagrożenia 24 czerwiec 2010 Zorganizowany w Toruniu przez Federację Polonijnych Organizacji Medycznych i Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską.
 • Udział w panelu dyskusyjnym Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej 01 czerwiec 2010 IV Międzyuczelniane Seminarium Naukowe zorganizowane przez Wydział Filozoficzny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
 • Udział w panelu dyskusyjnym Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony? 24 marzec 2010 Zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez Medycynę Praktyczną, Towarzystwo Internistów Polskich, American College of Physicians i Naczelną Izbę Lekarską
 • Sumienie lekarza w decyzjach rezygnacji z uporczywej terapii nieuleczalnie chorych dzieci Uporczywa terapia w pediatrii i chirurgii dziecięcej 04 czerwiec 2010 „Trzydzieste czwarte spotkania kliniczne chirurgów dziecięcych z pediatrii” zorganizowane przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 • Personalizm realistyczny a personalizm transcendentalny w uzasadnianiu norm moralnych Aktualność personalizmu dziś 23 marzec 2011 Kraków
 • Osoba a normy etyczne W kręgu pytań człowieka. Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii 12 kwiecień 2011 Kraków
 • Zagrożenia sumienia w demokracji Krakowskii Oddział Wszechnicy Narodowej 30 kwiecień 2011 Kraków
 • Kontrowersje wokół definicji śmierci Śmierć – inna niż myślicie? 12 maj 2011 Kraków
 • Problematyka zgody domniemanej. Transplantacja – trudny dar ratujący życie Organ Donation 19 maj 2011 Kraków
 • Autonomia a godność osob Od autonomii osoby do autonomii pacjenta 18 październik 2011 Kraków
 • Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły Jan Paweł II – myśliciel 18 listopad 2011 Kraków
 • Spór dobro moralne: hedonizm, eudajmonizm, personalizm Spór o dobro 15 grudzień 2011 Lublin
 • Normana Forda ewolucja poglądów w kwestii początku człowieka w okresie prenatalnym W kręgu pytań o człowieka 19 kwiecień 2012 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uzasadnienia norm w etyce medycznej Spotkania Komisji Etycznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego JPII 13 listopad 2012 Kraków
 • Przeszczep – trudny dar ratujący życie Pielęgniarstwo w mukowiscydozie. Opieka paliatywna 25 listopad 2012 Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
 • Trudności w odróżnianiu eutanazji od odstąpienia od uporczywej terapii Spotkania Komisji Etycznej Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II 12 marzec 2013 Kraków
 • Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego W kręgu pytań o człowieka”, zatytułowanej: „Spór o dynamizm bytu ludzkiego” 16 kwiecień 2013 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Czy nauka była i jest zamieszana w selekcję eugeniczną? Spotkania Koła Naukowego Studentów Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum 18 kwiecień 2013 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego. Seminarium Naukowym Wydziału Filozoficznego UPJPII zatytułowanym: „Wokół człowieka w okresie prenatalnym” 15 maj 2013 UPJPII Kraków
 • Postęp czy kryzys współczesnej bioetyki? Konferencji naukowej z okazji 95 urodzin ks. prof. Tadeusza Ślipko SJ, zatytułowanej „Etyka klasyczna w XXI wieku” 21 maj 2013 AIK Kraków
 • Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia w praktyce medycznej VIII Kongresie Polonii Medycznej, Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich w Krakowie w sesji „Sympozjum etyki medycznej. Decyzje podejmowane na granicy życia i śmierci 01 styczeń 0000 Kraków
 • Podmiotowość osobowa i moralna przewlekle chorego neurologicznie pacjenta VII Ogólnopolskia Konferencjia naukowo-szkoleniowa, zatytułowana: Problemy etyki, pielęgnacji i rehabilitacji w przewlekłych chorobach układu nerwowego 26 wrzesień 2013 Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach, Tarnowskie Góry.
 • Kontrowersje wokół Kodeksu Etyki Lekarskiej Spotkania Etyczne Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie 22 październik 2013 Kraków
 • Godność osoby ludzkiej a normy etyczne XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, zatytułowane: „Spór o naturę ludzką” 12 grudzień 2013 KUL Lublin
 • Tendencje zagrażające klauzuli sumienia w praktyce medycznej Spór o klauzulę sumienia 15 czerwiec 2014 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Godność ludzkiego życia i umierania Spór o początek i koniec życia ludzkiego 11 grudzień 2014 KUL
 • Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci? Oblicza śmierci mózgowej 06 grudzień 2015 Kraków
 • Primum ethicum et primum anthropologicum conventuntur W poszukiwaniu filozoficznego horyzontu 28 październik 2015 Kraków
 • Godność osoby ludzkiej jako źródło normy personalistycznej Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji roku św. Jana Pawła II 10 grudzień 2015 KUL, LUblin
 • Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu Dietricha von Hildebranda Jan Paweł II. Posługa myślenia 17 listopad 2016 Kraków
 • Współczesny renesans Arystotelesa etyki cnót Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury Filozoficznej, w 2400 rocznicę urodzin Arystotelesa 01 grudzień 2016 KUL, Lublin
 • Kryteria człowieczeństwa w okresie prenatalnym Prawo do życia w okresie prenatalnym 22 grudzień 2016 Kraków
 • Etyka medyczna, ale jaka? Filozofia i etyka w medycynie wczortaj i dziś 08 kwiecień 2017 Częstochowa
 • Małżeństwo, rodzina wzorem wspólnoty z ludźmi i z Bogiem Człowiek chory w rodzinie – aspekty bioetyczne 23 marzec 2018 Warszawa
 • Etyka i moralność w medycynie XXI wieku – wyzwania i zagrożenia Bydgoskie Spotkania Bioetyczne. Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku 14 kwiecień 2018 Bydgoszcz
 • Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka Ulepszanie człowieka – perspektywa filozoficzna 25 kwiecień 2018 UPJPII Kraków
 • Ulepszanie biologiczne i techniczne człowieka a doskonalenie moralne Ulepszanie moralne - perspektywa filozoficzna 25 październik 2018 Kraków Akademia Ignatianum
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl