wróć na stronę główną UPJPII
o. dr Maciej Sadowski CSsR
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
maciej.sadowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii XIX i XX wieku 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15

Moje dyżury w sesji egz.:
24.06 (pon) 12.00-12.45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof.
4.07 (czw) 8.30-9.15 - ul. Zamoyskiego 56 (furta klasztoru redemptorystów) 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie
 • 2014 - Członek Instytutu Historycznego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Rzymie
 • 2013 - Współautor filmu dokumentalnego o życiu i apostolskiej działalności sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR, pt. "Misjonarz" (wraz z Dariuszem Walusiakiem), DAW Production Kraków 2013.
 • 2011 - Kierownik Studium Pedagogicznego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II
 • 2009 - Przewodniczący zespołu redakcyjnego serii wydawniczej "Studia do Dziejów Redemptorystów Polskich"
 • 2009 - Współautor filmu dokumentalnego "W służbie Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów" (DAW-Production przy współpracy TVP Kraków i IPN)
 • 2007 - Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania
 • 2006 - Opiekun Samorządu Studenckiego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II
 • 2005 - Doktorat / Asystent
 • 2003 - Realizacja promotorskiego grantu badawczego nr 2 H01G 100 25: Redemptoryści polscy w latach 1939-1945
 • 2003 - Członek redakcji rocznika "Studia Redemptorystowskie"
 • 2001 - Święcenia kapłańskie z rąk bpa W. Skworca w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej
 • 1999 - Nagroda Rektora PAT dla najlepszej pracy licencjackiej w roku akademickim 1998/1999
 • 1997 - Studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1995 - Najlepszy Absolwent Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu
 • 1995 - Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Tuchowie
 • 1994 - Najlepszy Student UMK
 • 1993 - Najlepszy Student Historii UMK (Polsko-Amerykańska Fundacja Nick’a Lewczyka)
 • 1993 - Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • 1990 - Studia na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków: „Homo Dei” 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, Kraków: "Homo Dei" 2009
 •      [szukaj w bibliotece] „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, Kraków: "Homo Dei" 2011

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Opiekunowie sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie [w:] S. L. Piech [red.], Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków: 1998, s. 159-161.
 •      [szukaj w bibliotece] Pieśni pielgrzymkowe [w:] S. L. Piech [red.], Pani Ziemi Tarnowskiej. Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 1597-1997, Kraków: "Unum" 1998, s. 162-171.
 •      [szukaj w bibliotece] Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej [w:] J. Żółciak [red.], W 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. Materiały VI Sesji Podgórskiej, Kraków: 2005, s. 139-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978) [w:] J. Żółciak [red.], Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, Kraków: 2007, s. 107-125.
 •      [szukaj w bibliotece] „Wierni dziedzictwu św. Klemensa – otwarci na znaki czasów”. Geneza i początki Polskiej Prowincji Redemptorystów (1883–1909) [w:] M. Sadowski [red.], "Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu". Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, Kraków: 2009, s. 177-192.
 •      [szukaj w bibliotece] Proces i sowieckie represje wobec o. Marcina Karasia CSsR (1910-2003) [w:] J. Wołczański [red.], Wytrwać i przetrwać jak Bóg daje. Świadkowie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1917-1991, Kraków: "Unum" 2010, s. 307-328.
 •      [szukaj w bibliotece] Wpływ zakonu krzyżackiego na organizację kościelną i życie religijne Gdańska w końcu XIV wieku [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: "Unum" 2009, s. 113-124.
 •      [szukaj w bibliotece] Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866-1966 [w:] M. Sadowski [red.], „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w zarysie, Kraków: "Homo Dei" 2011, s. 29-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Geneza i początki nabożeństwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Polsce [w:] E. Wróbel i R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 319-328.
 •      [szukaj w bibliotece] Charakterystyczne cechy formacji seminaryjnej polskich redemptorystów w okresie międzywojennym [w:] Wacław M. Michalczyk i Celestyn M. Paczkowski [red.], „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane O. Dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu kapłaństwa i ponad 50-letniej pracy historyczno-pisarskiej, Kraków-Warszawa: Drukarnia Styl 2013, s. 363-377.
 •      [szukaj w bibliotece] Wojenne losy toruńskiej wspólnoty redemptorystów i klasztoru na Bielanach w latach 1939-1945 [w:] Waldemar Rozynkowski [red.], Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989, Kraków: Homo Dei 2014, s. 15-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Szrant Karol Stanisław (1886-1975) [w:] Andrzej Romanowski [red.], Polski słownik biograficzny, Warszawa-Kraków: Wyd. Towarzystwa Naukowego SOCIETAS VISTULANA 2013, s. 55-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowskie sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Na Górce" w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły [w:] A. Głuc, A. Kukła, D. Łukomska [red.], Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Podgórzu w dwudziestą rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Ludzie, miejsca, czasy, świadectwa, zdarzenia 1903-2014, Tuchów: Poligrafia Redemptorystów 2015, s. 219-232.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Karły na ramionach olbrzymów. Kościół w średniowieczu a współczesna cywilizacja [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 1998, s. 35-64.
 • Powstanie i rozwój szpitala św. Elżbiety w zamierzeniach zakonu krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 6 1999, s. 29-48.
 • Krzyżacka fundacja klasztoru brygidek wobec nastrojów religijnych gdańszczan w końcu XIV wieku [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 7 2000, s. 75-92.
 • Formacja seminaryjna polskich redemptorystów w latach 1939-1945 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 1 2003, s. 57-83.
 • The Idea of «Soli Deo et studiis» in the seminary formation of Polish Redemptorists in the years 1939-1945 [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 52 2004, s. 357-394.
 • Redemptorystowskie ślady na drodze życia Karola Wojtyły w latach 1941-1978 [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 3 2005, s. 9-28.
 • Wojenne losy krakowskich redemptorystów w cieniu swastyki (1939-1945) [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 4 2006, s. 71-88.
 • Geneza i początki misji polskich redemptorystów w Brazylii w latach 1970-1974 [współatorstwo w:] „Studia Redemptorystowskie”, 5 2007 38-52
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Sesji Naukowej nt. „Ikona Matki Bożej nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu”. Kraków 29 października 2008 roku [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 1 2009, s. 148-150.
 • Geneza i początki Prowincji Warszawskiej Redemptorystów [w:] "Homo Dei. Przegląd Teologiczno-Duszpasterski", 3 2009, s. 33-45.
 • „Faithful to the legacy of St. Clement – while open to the signs of the times”. The Origin and Beginnings of the Polish Redemptorist Province (1883-1909) [w:] „Spicilegium Historicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris”, 57 2009, s. 161-182.
 • Uniwersalny charakter apostolatu św. Klemensa Marii Hofbauera [w:] „Studia Redemptorystowskie”, 7 2009, s. 45-64.
 • 108 Męczenników drugiej wojny światowej [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15/16 2010, s. 477-489.
 • The universal character of the apostolate of St. Clement Maria Hofbauer [w:] „Spicilegium Historicum Congergationis Sanctissimi Redemptoris”, 59 2011, s. 257-283.
 • Ojciec Bernard Łubieński i redemptorystowskie ślady na drodze życia oraz biskupiej posługi kardynała Albina Dunajewskiego w latach 1861–1894 [w:] Studia Redemptorystowskie, 10 2012, s. 381-400.
 • An aristocrat among missionaries – a missionary among aristocrats. Father Bernard Łubieński (1846-1933) in the service to Abundant Redemption [w:] Spicilegium Historicum Congregationis Sanstissimi Redemptoris, 61, fasc. 2 2013, s. 385-406.
 • The Icon of Our Mother of Perpetual Help and the Redemptorist church in Kraków in Karol Wojtyła’s life and ministry in the years 1941-1978 [w:] Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris, 62, fasc. 2 2014, s. 337-355.
 • Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów [w:] Studia Redemptorystowskie, 12 2014, s. 349-367.
 • Mit powstańczej legendy kard. Albina Dunajewskiego [w:] Analaecta Cracoviensia, 46 2014, s. 239-252.

Wygłoszone Referaty:

 • Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej VI Sesja Podgórska w 90 rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa 26 listopad 2005 Kraków
 • Kościół „na Górce” w życiu i biskupiej posłudze Karola Wojtyły (1941-1978) VII Sesja Podgórska: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu 13 grudzień 2006 Kraków
 • Os Redentoristas da Provincia do Varsavia em Bom Jesus da Lapa (1970-1974). Preseça e continuação da missão Congresso Histórico Jubilar 50 Anos Missionários Redentoristas em Bom Jesus da Lapa – Bahia 27 kwiecień 2007 Bom Jesus da Lapa (Brasil)
 • „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Światowy fenomen kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kulturze Wschodu i Zachodu 29 październik 2008 Kraków
 • Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów (1939-1956). Martyrologium, prześladowania i represje. „Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu”. Jubileusz Stulecia Prowincji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i Kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera 10 październik 2009 Tuchów
 • „FateLa conoscere al mondo intero”. Redemptoryści jako promotorzy kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej 20 maj 2010 Kraków
 • "Misjonarz wśród arystokratów - arystokrata wśród misjonarzy". Ojciec Bernard Łubieński (1846-1933) Sesja na inaugurację jubileuszu 80. rocznicy śmierci O. Bernarda Łubieńskiego 09 listopad 2012 Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów w Tuchowie
 • Powstanie styczniowe w życiu i posłudze ks. Albina Dunajewskiego Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego 22 kwiecień 2013 Kraków
 • "Coraggio, riuscira'!". Geneza powrotu redemptorystów na ziemie polskie: osoby, miejsca, czasy. 'W służbie obfitego Odkupienia:. Sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego 11 październik 2013 Tuchów
 • Żołnierze w habitach - męczennicy Przemienienia. Martyrologium polskich redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego Od Pierwszej Kadrowej do Armii Krajowej 17 maj 2014 WSKiSM, Toruń
 • Страдания Польской Церкви во время II mировой bойны "Świadectwo wiary w krajach byłego obozu socjalistycznego" 06 listopad 2014 Nowokuznieck, Kuzbaskie Prawosławne Wyższe Seminarium Duchowne (Federacja Rosyjska)
 • Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy W kręgu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci o. prof. Józefa Benignusa Wanata OCD 10 kwiecień 2015 Kraków
 • Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej 13 listopad 2015 Toruń
 • Redemptoryści polscy jako apostołowie kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy Polska Kultura Religijna 10 grudzień 2015 Kraków, Ignatianum
 • Chrzest rodzący Naród. Społeczno-kulturowy wymiar i konsekwencje chrystianizacji Polski Zjazd misjonarzy i rekolekcjonistów Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 27 styczeń 2016 Toruń
 • Mistagogiczny wymiar uroczystości koronacyjnych ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach polskich redemptorystów Matka Boża Nieustającej Pomocy – Ikona Miłosierdzia 05 listopad 2016 Kraków, UPJP II
 • Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów 14 wrzesień 2017 Częstochowa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl