wróć na stronę główną UPJPII
prof. dr hab. Maciej Salamon
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
maciej.salamon@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 13.00-14.00, pracownia Europy Wschodniej 

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Rozwój idei Rzymu – Konstantynopola od IV do 1.poł. VI w., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1975
 • Środowisko kultury łacińskiej w Konstantynopolu w IV wieku, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 1977
 • Mennictwo bizantyńskie. Zarys Mennictwa Europejskiego, t.VI,, Kraków: PTAiN 1987
 •      [szukaj w bibliotece] Kształtowanie średniowiecza, Kraków - Warszawa: Fogra -Świat Książki 2005
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, Kraków, 2 wyd.: Historia Iagellonica 2010
 •      [szukaj w bibliotece] 236. Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i in. 2012

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Numizmatyka [w:] E.Wipszycka [red.], Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, Warszawa: PWN 1999, s. 490-584.
 • Novae in the Age of the Slav Invasions [w:] T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo [red.], Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 173-212.
 • Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej [w:] A.Barciak [red.], Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, Zabrze – Katowice: 2007, s. 221-231.
 • Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita [w:] L.M.Hoffmann, A.Monchizadeh [red.], Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, Wiesbaden: Otto Harrasowitz 2005, s. 947-963.
 • Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe, [w:] G. Prinzing, M.Salamon, P.Stephenson [red.], Byzantium and East Central Europe, Kraków: Historia Iagellonica 2001, s. 221-236.
 •      [szukaj w bibliotece] 113. Byzantine Missionary Policy. Did it Exist ? [w:] M.Salamon, M.Wołoszyn, A.Musin i in [red.], Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2012, s. 43-53.
 •      [szukaj w bibliotece] 114. Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909-1918) [w:] M.Dąbrowska [red.], Oskar Halecki i jego wizja Europy, Warszawa-Łódź: IPN 2012, s. 16-37.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • \"Amicus\" or \"hostis\", Boleslav the Valliant and Byzantium [w:] Byzantinoslavica, 54 1993, s. 114-120.
 • Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context [współatorstwo w:] Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 2006 235-244
 • 218. Two books on the Avar siege of Constantinople in 626 [w:] Byzantinoslavioca, 71 2013, s. 338-344.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl