wróć na stronę główną UPJPII
s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
adelajda.sielepin@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Liturgii 
Dyżur dydaktyczny:
środa 15.00-16.00, Instytut Liturgiczny (biblioteka IL), ul. Sławkowska 24/3, 

Curriculum Vitae

 • 2013 - profesor nadzwyczajny - 2013
 • 2010 - kierownik Katedry Teologii Liturgii, UPJPII, Kraków - 26 lutego 2010
 • 2009 - habilitacja, liturgika, 5 października 2009, UPJPII, Kraków
 • 1996 - doktorat z teologii, liturgika, 8 maja 1996, PAT, Kraków
 • 1990 - licencjat z teologii, 21 czerwca 1990, PAT, Kraków
 • 1989 - magisterium z teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków, 1989
 • 1983 - magisterium z filologii angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, 1983

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Specyfika chrześcijańskiego wtajemniczenia [w:] H. Sobeczko, R. Pierskała [red.], Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej, Opole: Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu 1996, s. 99-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół a cel chrześcijańskiego wtajemniczenia; Szkic do mariologicznych aspektów inicjacji [w:] Ks. S. Koperek CR [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo UNUM, Kraków 2002, s. 241-251.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgiczna duchowość [w:] Ks. E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 1217-1219.
 •      [szukaj w bibliotece] Mistagogia jako metoda [w:] Ks. A. Żądło [red.], Mistagogia a duchowość, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2004, s. 147-161.
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystia - "przedziwny" sakrament życiowego optymizmu [w:] Ks. A. Żądło [red.], Eucharystia w życiu Kościoła, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, s. 300-315.
 •      [szukaj w bibliotece] Mistyka zakorzeniona w liturgii [w:] O. J. Gogola OCD [red.], Mistyka eucharystyczna, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2006, s. 39-54.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Jadwiga Królowa jako ideał wychowawczy [w:] Ks. J. Zimny [red.], Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola - Ruzomberok- Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2006, s. 92-99.
 • Duchowość kapłańska kształtowana przez liturgię Kościoła [w:] K. Żywczyński OCD [red.], Apostolat liturgiczny. Życie i misja Karmelu Terezjańskiego, Kraków: Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 2006, s. 7-19.
 •      [szukaj w bibliotece] Katechumenat wczoraj i dziś - aktualność źródła [w:] I. Chłopkowska, Ks. W. Kazimieruk [red.], Chrzest w życiu i misji Kościoła, Warszawa - Siedlce: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2006, s. 37-53.
 •      [szukaj w bibliotece] Sakramentalne pojednanie a duchowy wzrost w świetle Obrzędów pokuty [w:] Ks. J. Nowak [red.], Confitemini Domino, quoniam bonus, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2007, s. 421-439.
 •      [szukaj w bibliotece] Misteryjna teoria, hasło [w:] Ks. E. Ziemann [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 1274-1275.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowa wspólnota zakonna przy kościele św. Marka [w:] Ks. Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2001, s. 83-91.
 •      [szukaj w bibliotece] Eschatologiczne powołanie człowieka w świetle chrześcijańskiej inicjacji [w:] [red.], Ku liturgii nadziei, Tarnów: Biblos 2005, s. 129-145.
 •      [szukaj w bibliotece] Przedmowa [w:] s. Adelajda Sielepin [red.], Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001, s. 5-7.
 •      [szukaj w bibliotece] "Czyń co widzisz" czyli duchowy testament Pani Wawelskiej przyjęty przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego [w:] s. Adelajda Sielepin [red.], Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001, s. 102-110.
 •      [szukaj w bibliotece] Święta Jadwiga w oczach współczesnych (opracowanie głosów w dyskusji) [red.] [w:] Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2001 111-119
 •      [szukaj w bibliotece] "Czyń co widzisz" czyli duchowy testament Pani Wawelskiej przyjęty przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego [w:] Maria Kocójowa [red.], Europejskie znaczenie Świętej Jadwigi Królowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, s. 221-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Słowo Boże w Mszach obrzędowych [w:] Ks. Andrzej Żądło [red.], Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła., Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, s. 365-385.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek współczesny wobec Misterium liturgii [w:] Ks. M. Olczyk i W. Radecki [red.], Memoriale Domini, Gniezno: Gaudentinum 2010, s. 547-565.
 •      [szukaj w bibliotece] Milczenie w liturgii specyficzną przestrzenią uczestnictwa w Misterium [w:] Ks. Andrzej Żądło [red.], Liturgia w podstawowych formach wyrazu, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, s. 70-88.
 •      [szukaj w bibliotece] Rola świętych w kształtowaniu ducha kapłaństwa. Inspirujący przykład świętej Jadwigi Andegaweńskiej [w:] s. Emmanuela Anna Klich OSU [red.], Służyć i królować, czyli o kapłaństwie powszechnym, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 61-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek współczesny wobec Misterium liturgii [w:] M.Olczyk; W. Radecki [red.], Memoriale Domini, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 2010, s. 547-565.
 • Moc Boga wobec przemocy człowieka. Liturgiczna droga do uzyskania zdrowych relacji. [w:] Ks. Jan Orzeszyna [red.], Przemoc w rodzinie, Kraków - Sosnowiec: 2011, s. 217-236.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia jako źródło i spełnienie komunii z Bogiem i człowiekiem [w:] s. Emmanuela Anna Klich OSU [red.], Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 77-97.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia rękojmią ekumenicznej «missio Ecclesiae» [w:] M. Chojnicki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Dialog ekumeniczny a «missio Ecclesiae», Kraków: Wydawnictwo Salwator 2011, s. 233-262.
 •      [szukaj w bibliotece] Traditio Symboli. Inicjacja w rzeczywistość wiary w świetle obrzędu dla kandydatów do chrztu [w:] Adelajda Sielepin [red.], Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011, s. 89-121.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie od Redakcji [współatorstwo z:] wraz z J. Superson[w:] Inicjacja liturgiczna, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2011 5-8
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół i „zadatek”Królestwa Bożego w liturgii [w:] A. Napiórkowski, M. Chojnacki, J. Morawa [red.], Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2012, s. 225-247.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgické hnutie v Pol'sku a jeho význam vo formowani liturgickej spirituality [w:] V. Bohác [red.], Liturgické hnutie ako dôsledok návratu k liturgickým prameñom, Preshov: Preshowska univerzita v Preshove 2012, s. 53-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Stopniowe objawianie się Ducha Świętego w roku liturgicznym [w:] Ks. Jacek Nowak [red.], Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, Poznań: Hlondianum 2012, s. 135-160.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrzest sakramentem wiary [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 67-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Dostępne źródło miłości [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 127-137.
 •      [szukaj w bibliotece] Ewangelizacyjna misja św. Jadwigi [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 163-171.
 •      [szukaj w bibliotece] Królowa i pasterz. Wiara miarą obowiązków w życiu św. Jadwigi Andegaweńskiej i bł. Jana Pawła II [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 199-223.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz. W nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 5-7.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 17-18.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Historia liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 9-12.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Msza święta, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2012, s. 13-14.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Sakramenty i sakramentalia, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013, s. 9-10.
 • Projektowanie aranżacji plastycznych na uroczystości, święta i okresy liturgiczne [w:] Ks. A. Żądło [red.], Wychowanie do liturgii i przez liturgię, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, s. 98-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgiczne implikacje dla współczesnej teologii [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 293-312.
 •      [szukaj w bibliotece] Eschatologia w obrzędach pogrzebu katolickiego [w:] Cz. Krakowiak, W. Pałęcki [red.], Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 61-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp W. J. Świerzawski [red.], Liturgia uświęcenia czasu, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne "HODIE", Sandomierz 2013, s. 11-14.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp W.J. Świerzawski [red.], Rok liturgiczny, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 11-14.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Sztuka w liturgii, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 9-11.
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 11-13.
 •      [szukaj w bibliotece] Rok liturgiczny w katechumenacie. Dialog formacyjny [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 149-173.
 •      [szukaj w bibliotece] Bogactwo duchowych treści sakramentu pokuty [w:] Bp Wacław Józef Świerzawski [red.], Formacja liturgiczna, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2013, s. 175-198.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgiczne hodie, czyli nasze realia z Bogiem w realiach tego świata [w:] B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki [red.], Sakramenty w misterium Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 81-99.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgia - "skarb w naczyniach glinianych". Obiektywne wydarzenie zbawcze w formie, która może podlegać interpretacji [w:] M.Chojnacki OCist, J. Morawa, A. Napiórkowski OSPPE [red.], O bogactwach Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2014, s. 321-342.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Katechumenat pochrzcielny [w:] Anamnesis, 12 1998, s. 45-55.
 • Skrutynia w katechumenacie [w:] Anamnesis, 14 1998, s. 37-41.
 • Dialog mystagogiczny [w:] Anamnesis, 16 1999, s. 81-89.
 • Chrystus jako "gloria Dei" w liturgii [w:] Roczniki Teologiczne, XLVI/z.8 1999, s. 35-47.
 • Paschalny tryptyk chrześcijańskiej inicjacji [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 557-574.
 • Treści teologiczne w odnowionej księdze "Obrzędy Konsekracji Dziewic" [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 26 2004, s. 103-113.
 • Wiara w liturgii katechumenalnej [w:] Liturgia Sacra, 11 2005, s. 49-61.
 • Chrześcijańska inicjacja troską Kościoła w Europie [w:] Anamnesis, 43 2005, s. 107-109.
 • Adwentowe antyfony "O" [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 12 2005, s. 18-22.
 • Św. Jadwiga patronką jednoczącej się Europy [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 5 2004, s. 11-15.
 • Milczenie w liturgii [w:] Anamnesis, 44 2006, s. 74-81.
 • Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 2 2006, s. 85-93.
 • Liturgiczna duchowość Maryjna Okresu Bożego Narodzenia [w:] Salvatoris Mater, 43 2008, s. 97-118.
 • Epifanijna rola liturgii [w:] Karmel, 2 2002, s. 17-26.
 • Liturgia źródłem życia [w:] Głos Karmelu, 5 2005, s. 24-25.
 • Wysoka miara zwyczajnego życia [w:] Materiały Homiletyczne, 198 2002, s. 198-208.
 • "Mała droga" najkrótszą drogą do Boga i ludzi czyli św. Teresa z Lisieux na szlakach liturgii. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 6 2005, s. 331-350.
 • Kapłan przewodnikiem ludu Bożego [w:] Studia Pastoralne, 6 2010, s. 56-66.
 • Na wspólnej drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji EuroCat 2010 w Finlandii. [w:] Anamnesis, 63/4 2010, s. 102-107.
 • Ad fontes liturgicos, czyli powrót do źrodeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych. Sprawozdanie z sympozjum. [w:] Vita Academica, 6 2010, s. 25-25.
 • Mistagogia milczenia w liturgii [w:] Anamnesis, 64/1 2011, s. 60-69.
 • Wawelska Pani szafarką miłosierdzia [w:] Caritas, 1 2011, s. 18-19.
 • Kapłan przewodnikiem ludu Bożego [w:] Studia pastoralne, 6 2010, s. 56-66.
 • Na wspólnej drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia. Sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji EuroCat 2010 w Finlandii [w:] Anamnesis, 63 2010, s. 102-107.
 • Ad fontes liturgicos, czyli powrót do źródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych”. Sprawozdanie z sympozjum [w:] Vita Academica, 6 2010, s. 25-25.
 • Inicjatywy duszpasterskie. Katechumenat [w:] Homo Dei, 4 2011, s. 122-130.
 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego „Powrót do źródeł – Ad fontes liturgicos [w:] Anamnesis, 64 2011, s. 116-117.
 • Sprawozdanie z Europejskiej konferencji: Liturgia i katecheza w katechumenacie. Ghent 2011 [w:] Anamnesis, 66 2011, s. 123-124.
 • Sprawozdanie. 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Seminariach Duchownych, Katowice 7-9 września 2010r [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 64/2 2011, s. 189-192.
 • Współczesny katechumenat dorosłych w procesie formowania wiary [w:] Przegląd Homiletyczny, 16 2012, s. 89-104.
 • Anateizm - kierunek na dzisiaj? [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 341-355.
 • Gest epikletyczny czy wskazujący? [w:] Homo Dei, 1 (310) 2014, s. 115-119.
 • Jaka i czy w ogóle "ikonografia" na ornatach? [w:] Homo Dei, 3 2014, s. 108-112.

Wygłoszone Referaty:

 • Katechumenat przy kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie Katechumenat znowu aktualny 23 wrzesień 1991 Kraków
 • Duszpasterstwo katechumenalne: doświadczenia ośrodków zagranicznych Katechumenat nadal aktualny 05 październik 1992 Kraków
 • Światowy Kongres Teologii Katechumenatu w Lyonie Duszpasterstwo liturgiczne po Soborze Watykańskim II 17 listopad 1993 Kraków
 • Catechumenate in Poland The World Congress on the Catechumenal Theology 05 lipiec 1993 Lyon (Francja)
 • Specyfika chrześcijańskiego wtajemniczenia. Spostrzeżenia w oparciu o praktyczne zastosowanie księgi OCWD w krakowskim ośrodku katechumenalnym. Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej 04 listopad 1996 Kamień Śląski
 • Chrystus jako gloria Dei w liturgii Per Filium in Spiritu ad Patrem 09 wrzesień 1998 Radom
 • Dialog mistagogiczny Jak przekazywać wiarę dzisiaj? 22 wrzesień 1998 Sandomierz
 • Nowa wspólnota zakonna przy kościele św. Marka Ewangelisty Dzieje kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie 18 październik 1999 Kraków
 • 'Czyń, co widzisz', czyli duchowy testament Pani Wawelskiej Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego 16 październik 1999 Kraków
 • Treści teologiczne w księdze 'Obrzędy konsekracji dziewic' Formacja liturgiczna w parafii 11 wrzesień 2002 Tarnów
 • Obecność Chrystusa w centrum życia św. Jadwigi Królowej. Próba Jadwigowej chrystologii praktycznej. Święta Jadwiga w służbie ojczyźnie 30 listopad 2002 Warszawa
 • Św. Jadwiga patronką jednoczącej się Europy Europa zjednoczona w świetle nauczania Jana Pawła II 18 październik 2003 Warszawa
 • "Mała droga" najkrótszą drogą do Boga i ludzi, czyli św. Teresa z Lisieux na szlakach liturgii "Mała droga" św. Teresy od Dzieciątka Jezus a wielki drogi współczesności 16 kwiecień 2005 Bielsko-Biała
 • Mistyka zakorzeniona w liturgii Karmelitańskie Dni Duchowości 04 maj 2005 Kraków
 • Is catechumenate in Poland an adequate form of evangelization nowadays? Signs on the way 06 maj 2005 Vadstena (Szwecja)
 • Duchowość kapłańska kształtowana przez liturgię Kościoła IX Formu Duszpasterskie Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych 25 październik 2005 Kraków
 • Katechumenat wczoraj i dziś - aktualność źródła Chrzest w misji Kościoła 19 listopad 2005 Siedlce
 • The specific features of the catechumenate in Poland Christum narrare 04 maj 2007 Florencja (Włochy)
 • Święta Jadwiga w kulturze polskiej 10-lecie kanonizacji św. Jadwigi Królowej 11 czerwiec 2007 Tczew
 • Współcześni katechumeni wobec powołania do uczestnictwa w Misterium Chrystusa Teologia i praktyka sakramentów chrześcijańskiej inicjacji 11 wrzesień 2007 Gdańsk
 • „Dar jedności w Duchu Świętym” – aspekt liturgiczny Koinonia – Communio – Wspólnota 29 kwiecień 2010 Kraków
 • Liturgy as a home for confessing faith Interconfessional flavour of catechumenate 08 maj 2010 Helsinki, Vivamo (Finlandia)
 • Mistagogia milczenia w liturgii Liturgia jednym aktem kultu 20 maj 2010 Katowice
 • Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego Mystagogia wybranych symboli w liturgii 08 październik 2010 Częstochowa
 • Źródło i szczyt komunii w liturgii Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem 12 marzec 2011 Kraków
 • Catechumenate as a crucial impulse for transformation of pastoral methods The interaction of catechesis and liturgy in the catechumenate 08 maj 2011 Gandawa (Belgia)
 • Projektowanie aranżacji dekoracyjnych na różne uroczystości, święta i okresy liturgiczne Wychowanie do liturgii i przez liturgię 19 maj 2011 Katowice
 • Polish research concerning sacraments of Christian initiation as a whole Baptism – history and theology 08 sierpień 2011 Rheims (Francja)
 • Eschatologiczny wymiar odnowionych obrzędów pogrzebu Pogrzeb chrześcijański: teologia – obrzędy – praktyka 06 wrzesień 2011 Góra Św. Anny
 • Krakowskie doświadczenia współczesnego katechumenatu dorosłych Celebracja chrztu a współczesne wyzwania 19 październik 2012 Ląd nad Wartą
 • Ruch liturgiczny w Polsce i jego znaczenie dla kształtowania się współczesnej duchowości liturgicznej Ruch liturgiczny jako owoc powrotu do źródeł 25 październik 2012 Preshov (Słowacja)
 • Liturgia w Polsce w świetle Soboru Watykańskiego II Dni ekelzjologiczne 16 kwiecień 2013 Lublin KUL
 • May be the third reaction - fright? The catechumenal way: a burden or a ferment for communities? 27 kwiecień 2013 Delemont (Szwajcaria)
 • Liturgia chrzcielna Tridentinum i jej implikacje dla odnowy soborowej Vaticanum II. Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych 12 czerwiec 2013 Lednica - Gniezno
 • The "test" liturgy and its implications for further reforms Liturgical reforms in the Churches 07 sierpień 2013 Wuerzburg (Niemcy)
 • Wiara źródłem inspiracji i odwagi - Michał Giedroyć zwany błogosławionym Chrzest - przymierze - konsekracja 21 październik 2014 Kraków
 • „Wiara-symbol-spotkanie. Aranżacje plastyczne w przestrzeni liturgicznej”. Piękno w liturgii 17 maj 2014 Katowice
 • Teologia profesji wieczystej w odnowionych obrzędach "Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia Konsekrowanego” 16-17 września 2015. Referat: „Teologia w obrzędach profesji wieczystej”. 16 wrzesień 2015 Częstochowa
 • Encyklika Laudato Si’ z perspektywy teologii liturgii. „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”. Sympozjum z okazji publikacji encykliki Laudato Si’ papieża Franciszka. Sympozjum organizowane przez Instytut Filozofii Akademii Ingnatianum w Krakowie i Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franci 14 październik 2015 Kraków
 • "Teologiczne aspekty profesji zakonnej w psalmach obrzędowych współczesnego lekcjonarza mszalnego”. Międzynarodowe sympozjum z cyklu Ad fontes liturgicos VI, „Psalmy i ich rola dla życia liturgicznego” (Žalmy ako prameň liturgického života). Organizacja: Grecko-Katolicki Wydział Teologiczny, Preszowski Uniwersytet, UPJPII w Krakowie, Ukrainski Katolicki 20 październik 2015 Preszów (Słowacja)
 • Ceremoniarz - świadek Misterium Liturgia. Zaangażowanie ciała - zaangażowanie ducha? 03 marzec 2018 Poznań, Wydział Teologiczny UAM
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl