wróć na stronę główną UPJPII
mgr Agnieszka Kościńska
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - wykładowca 
E-mail:
agnieszka.skocka@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Udział w kursie dla lektorów języka angielskiego w zakresie nauczania języków obcych osób słabowidzących i niewidomych Organizator: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
 • 2014 - Proces komercjalizacji wyników badań naukowych UPJPII w Krakowie
 • 2012 - Udział w: 1.Speak Out! Successful Communication in the Classroom 2.Grammar Practice is Boring – or is it? Cambridge University Press
 • 2011 - Udział w : Connected Cl@ssroom DOS Teacher Training Solutions
 • 2011 - Udział w : 1.Great Speakers Need Great Listeners 2.Getting Writing Right Pearson Longman
 • 2010 - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia doktoranckie)
 • 2010 - Udział w : Keeping up with change – new lexis in Business Vocabulary in Use Cambridge University Press
 • 2010 - Udział w : 1.A workshop for Adults Only 2.English to Get Things Done Effectively Pearson Longman
 • 2010 - Udział w : Making a difference: meeting the needs of the 21st century learner Cambridge University Press
 • 2008 - Udział w : 1.Usage guides and diagnostic tests 2.A learner’s thesaurus: helping learners use synonyms effecitvely Oxford University Press
 • 2008 - Udział w : Step Ahead Solutions for the ever-changing language classroom Pearson Longman
 • 2007 - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : lektor języka angielskiego koordynator ds. e-learningu w Studium Języków Obcych
 • 2007 - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie : lektor języka angielskiego
 • 2007 - Udział w : Technologie informacyjne i edukacja multimedialna ODN „Wszechnica”
 • 2006 - Udział w : Jak pisać projekty edukacyjne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
 • 2006 - Udział w : Lęk, gniew i agresja – jak radzić sobie z zachowaniami zakłócającymi pracę w szkole Centrum Szkolenia i Doradztwa „Pro-Futuro” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
 • 2004 - Udział w : III Spring PELT Convention 2004 Pearson Longman
 • 2003 - Udział w : II Spring PELT Convention Program INSETT Region Rzeszów
 • 2002 - Udział w : Intelligent Teaching – Exploiting Student’s Multiple Intelligences for More Effective Teaching Express Publishing
 • 2001 - Udział w : Nauczanie słownictwa a integracja sprawności językowych Express Publishing
 • 2001 - Udział w : School ain’t cool – How to deal with teenagers’ lack of motivation Macmillian Polska
 • 1999 - Uniwersytet Śląski - Wydział Filologiczny: Katedra Filologii Angielskiej, Filologia Angielska (studia magisterskie)
 • 1996 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski) – Wydział Filologiczny: Katedra Filologii Angielskiej, Filologia Angielska – specjalność nauczycielska (studia licencjackie)

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Autonomia nauczyciela na zajęciach językowych w szkole wyższej [w:] J. Małocha [red.], Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 124-140.
 • Zajęcia lektoratowe w formie blended learning – zderzenie obaw i oczekiwań studentów z rzeczywistością [w:] Galina Cisowska [red.], Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2011, s. 227-235.

Artykuly w Czasopismach:

 • Jak uczyć cyfrowych tubylców? [w:] Języki Obce w Szkole, R. 55, nr 3 2011, s. 46-53.

Wygłoszone Referaty:

 • MOOCS for Teachers - Learning Experience in Professsional Development PL – CALL 2014 05 czerwiec 2014 Warszawa
 • Nowe wyzwania i perspektywy w kształceniu zawodowym –przygotowanie nauczycieli języka obcego do nauczania języka obcego zawodowego Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych 09 wrzesień 2013 Wrocław
 • Autonomia nauczyciela na zajęciach językowych w szkole wyższej Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych - badania naukowe i praktyka 26 październik 2012 Kraków
 • Narzędzia Web 2.0 w autonomicznym uczeniu się języków obcych Lektorat 2.0 – E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych 20 wrzesień 2012 Kraków
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w rozwijaniu autonomii w procesie kształtowania językowej kompetencji komunikacyjnej na zajęciach językowych w szkole wyższej Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne 10 wrzesień 2012 Bydgoszcz
 • Oczekiwania kursantów a zderzenie z rzeczywistością czyli czy uczenie online w formie blended learning sprawdza się w warunkach polskich Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych 22 wrzesień 2011 Radom
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl