wróć na stronę główną UPJPII
dr Józef Skrabski
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
jozef.skrabski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego 
Dyżur dydaktyczny:
Środa, 15.30-16.30
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
Ul. Bernardyńska 3 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2012 - prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 - laureat IV nagrody im. Szczęsnego Morawskiego za książkę "Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna" (Kraków 2010)
 • 2011 - odznaczenie Starosty Nowosądeckiego "Srebrne Jabłko Sądecczyzny"
 • 2010 - zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • 2009 - nagroda Rektora UPJPII
 • 2009 - kierownik Pracowni inwentaryzacyjnej UPJPII
 • 2007 - stypendium badawcze Fundacji Lanckorońskich w Wiedniu
 • 2006 - nagroda Rektora UPJPII
 • 2005 - zatrudniony w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2005 - opiekun Koła Naukowego
 • 2004 - stypendium naukowe w Bibliotece Hertziana w Rzymie
 • 2002 - stypendium badawcze Fundacji Lanckorońskich w Rzymie
 • 2002 - stypendium badawcze The Robert Anderson Charitable Trust w Londynie
 • 2000 - stypendium semestralne na Uniwersytecie St-Andrews w Szkocji
 • 1999 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • 1994 - studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Budowa kościoła misjonarzy w Zasławiu w świetle nieznanych materiałów archiwalnych [w:] Przegląd Wschodni, 6 1999, s. 145-154.
 • Pałac Sanguszków w Zasławiu [w:] Przegląd Wschodni, 7 2001, s. 1169-1178.
 • Uwagi na temat wyposażenia kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Lubartowie [w:] Modus, 4 2003, s. 23-66.
 • Modernizacja i renowacja kościoła Mariackiego w Krakowie. Między Kacprem Bażanką a Francesco Placidim [w:] Rocznik Krakowski, 74 2008, s. 87-114.

Wygłoszone Referaty:

 • Artyści na dworze Pawła i Barbary Sanguszków Lublin – między Krakowem a Warszawą 27 czerwiec 2001 Kazimierz nad Wisłą
 • Fundacje artystyczne Sanguszków ze Sławuty Sztuka kresów wschodnich 08 maj 2002 Kraków
 • Działalność artystyczna Barbary z Duninów Sanguszkowej. Przyczynek do roli kobiet w XVIII wieku w Polsce Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej 27 czerwiec 2003 Kazimierz nad Wisłą
 • Organizacja prac budowlanych i artystycznych na dworze Pawła i Barbary Sanguszków Sanguszkowie: dzieje – kultura – sztuka 30 czerwiec 2006 Tarnów
 • Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla - przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści 21 wrzesień 2006 Lubiąż
 • Czarny marmur dębnicki w Warszawie Kultura artystyczna Warszawy od średniowiecza do czasów współczesnych 12 grudzień 2007 Warszawa
 • Święci, biskupi i patroni w kościele św. Stanisława w Rzymie Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych XVI-XVIII w. 27 czerwiec 2009 Kazimierz nad Wisłą
 • Wystroje i wyposażenia Małopolskich kościołów w okresie późnego baroku. Między tradycją a innowacją Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej 28 czerwiec 2011 Kazimierz nad Wisłą
 • Opieka krakowskich biskupów nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie Działalność artystyczna biskupów krakowskich 24 kwiecień 2014 Kraków
 • Osada kamieniarska w Dębniku pod zarządem karmelitów bosych w Czernej W kręgu kultury zakonnej 09 kwiecień 2015 Kraków
 • Inwentaryzacja rzemiosła artystycznego w Małopolsce Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności 22 czerwiec 2016 Kraków
 • Osiemanstowieczny wystrój i wyposażenie kościoła opactwa benedyktynek w Staniątkachf Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i w Europie 15 październik 2016 Niepołomice-Staniątki
 • Dzieje artystyczne hospicjum i kościoła św. Stanisława w Rzymie w okresie nowożytnym Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka. Konferencja naukowa z okazji 425-lecia konsekracji kościoła. 19 październik 2016 Rzym
 • Hospicjum polskie w Rzymie w okresie niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka. Konferencja naukowa z okazji 425-lecia konsekracji kościoła. 19 październik 2016 Rzym
 • L'Archivio dell'Ospizio Polacco e della Chiesa di S. Stanislao a Roma. La storia privata negli archivi italiani e vaticani. Lo stato di ricerca e le prospettive di studio 21 październik 2016 Rzym
 • Splendor i fantazja w architekturze historycznej Małopolski w dobie późnego baroku (ok. 1740-1800) Splendor i fantaza II. Architektura i rzeźba rokokowa ziem Rzeczypospolitej i krajów ościennych 14 kwiecień 2019 Warszawa, Instytut Sztuki PAN
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl