wróć na stronę główną UPJPII
dr Przemysław Stanko
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
przemyslaw.stanko@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w sesji zimowej 2018/2019:
środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro)

Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1) 

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, Romae-Lublin: Fundacja Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog dokumentów pergaminowych Archiwum Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczna-Zdrój: Flexergis 2009
 • Dokument lokacji wsi Gołkowice koło Starego Sącza z 30 marca 1276 r., Nowy Sącz: Koliber Nowy Sącz 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Perła Krzeszowic, Krzeszowice 2014: 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Monografia Gminy Wilkowice, Wilkowice 2014: 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Bulla Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 roku. Geneza-znaczenie-dzieje-edycja, Katowice 2015: Wydawictwo Księgarnia Św. Jacka w Katowicach 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Bulla Vixdum Poloniae unitas. Reprodukcje stron oryginału bulli, tekst łaciński, tłumaczenie na język polski, Katowice 2015: 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Repertorium konwentu bonifratrów w Cieszynie z 1724 roku, oprac. M. Kuśka, J. Marecki, tłumaczył P. Stanko, Cieszyn: 2010

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Dwa nieznane dokumenty z 1 połowy XV wieku i ich znaczenie dla dziejów Kęt. Przyczynek do początków samorządu w Kętach [w:] Almanach Kęcki, XIV 2010, s. 25-53.
 • Stanisław Kuraś (1927-2009) [w:] Rocznik Sądecki, 38 2010, s. 554-558.
 • Najstarsze inwentarze kościoła parafialnego w Nowym Sączu-Biegonicach z XVI-XVII wieku [w:] Almanach Sądecki, XIX: 2010, nr 1/2 (70/71) 2010, s. 3-23.
 • Materiały beatyfikacyjne św. Kingi w Tajnym Archiwum Watykańskim [w:] Zeszyty Sądecko-Spiskie, 4 2009, s. 155-163.

Wygłoszone Referaty:

 • Zbiory pieczęci w Archiwum Państwowym w Krakowie-oddział na Wawelu Zbiory pieczęci w Polsce 23 maj 2007 Zielona Góra
 • Testamenty duchowieństwa diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat 19 maj 2007 Kraków
 • Dzieje klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu do końca XIV wieku XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej. Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku 15 listopad 2007 Zabrze
 • Kult Miłosierdzia Bożego na terenie Krakowa w okresie staropolskim Miłosierdzie-teoria i praktyka życiowa 14 grudzień 2007 Kraków
 • Zamek oświęcimski i jego dzieje w okresie staropolskim Ziemia oświęcimska w czasach królowej Bony 13 czerwiec 2008 Oświęcim
 • Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwnicznej-Zdroju Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwniczna 14 listopad 2008 Piwniczna-Zdrój
 • Materiały beatyfikacyjne w Tajnym Archiwum Watykańskim Konferencja naukowa z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi 05 czerwiec 2009 Stary Sącz
 • Biblioteka klasztoru dominikańskiego w Oświęcimiu w okresie nowożytnym Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory? 24 listopad 2009 Kraków
 • Chrzanów w XIV i XV w. w świetle źródeł Tajnego Archiwum Watykańskiego „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej” 29 wrzesień 2010 Chrzanów
 • Rody rycerskie na Żywiecczyźnie w XIV i XV wieku Żywiec i Żywiecczyzna w okresie staropolskim-stan badań 07 marzec 2011 Żywiec
 • Nieznane dokumenty do najstarszych dziejów Bielska „Siedem wieków Bielska-Białej” 30 maj 2012 Bielsko-Biała
 • Pilźnianie na Akademii Krakowskiej w XV i XVI w. Dzieje miasta Pilzna 10 listopad 2012 Pilzno
 • Rola i znaczenie rodziny Marszałkowiczów z Kamienicy w okresie niewoli narodowej Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła 23 listopad 2012 Kraków
 • Nieznane dokumenty do biografii Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego XIII Dni Długoszowskie 18 wrzesień 2014 Kłobuck
 • Dokumenty lokacji miasta Pilzna z 1354 roku. Analiza źródłoznawczo-paleograficzna i losy dokumentu lokacyjnego Pilzna do czasów współczesnych Dzieje Miasta Pilzna 04 październik 2014 Pilzno
 • Spory brzosteckich wójtów w XV-XVI w. Konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego 11 październik 2014 Brzostek
 • Nieznane dokumenty do dziejów diecezji krakowskiej z XIII-XIV wieku z Tajnego Archiwum Watykańskiego Historia chrześcijaństwa w źródłach 03 grudzień 2014 Kraków
 • Materiały z lat 1449-1484 do dziejów bożogrobców na ziemiach polskich w Tajnym Archiwum Watykańskim Bożogrobcy w służbie sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie 27 maj 2015 Miechów
 • Jan Długosz i jego związki z ziemią wieluńską na podstawie akt z Tajnego Archiwum Watykańskiego Jan Długosz z Niedzielska-w 600. rocznicę urodzin kronikarza 24 czerwiec 2015 Wieluń
 • Nieznane materiały biograficzne z lat 1471-1480 dotyczące Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego Jan Długosz w kręgu badań historyków i literaturoznawców 08 październik 2015 Sandomierz
 • Czy można przekroczyć próg XVI wieku w badaniach genealogicznych zwyczajnej rodziny polskiej? Kilka uwag o nowych perspektywach w badaniach genealogicznych Konferencja z okazji 10-lecia Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie 10 październik 2015 Kraków
 • Bulla-dokument papieski na przestrzeni wieków Konferencja Vixdum Poloniae unitas z okazji 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej 29 październik 2015 Katowice
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl