wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Józef Makselon
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor zwyczajny 
E-mail:
jozef.makselon@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Psychologii Religii 
Dyżur dydaktyczny:
środa, 11.30-12.15
(ul. Bernardyńska 3, pok. 114) 

Curriculum Vitae

 • 2003 - profesor zwyczajny
 • 1998 - przewodniczący Sekcji Psychologii Komisji ds. Nauki Konferencji Episkowatu Polski
 • 1994 - profesor nadzwyczajny PAT
 • 1994 - prorektor PAT
 • 1993 - redaktor naczelny rocznika naukowego PAT "Analecta Cracoviensia"
 • 1988 - powołanie na kierownika Katedry Psychologii Religii
 • 1987 - habilitacja na Wydziale Filozoficznym PAT (na podstawie książki pt. "Lęk wobec śmierci")
 • 1987 - prodziekan Wydziału Filozoficznego PAT
 • 1984 - stypenium naukowe w Catholic University of America Waszyngton
 • 1984 - podjęcie zajęć w KUL
 • 1981 - doktorat z psychologii ( w zakresie tanatopsychologii)
 • 1975 - studia psychologiczne KUL
 • 1974 - Święcenia Kapłańśkie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Psychologia przemijania [w:] Wrona-Polańska Helena [red.], Zdrowie, stres choroba w wymiarze psychologicznym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2008, s. 315-321.
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzi a bierzmowanie [w:] Koperek Stefan [red.], Testi Joannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 573-582.
 •      [szukaj w bibliotece] Łaska wiary i cierpienia [w:] Krzemionka-Brózda D., Mariańczyk K., Świeboda-Toborek L. [red.], Siły, które pokonują raka, wiara, nadzieja, zdrowie, Kielce: Charaktery 2005, s. 137-143.
 •      [szukaj w bibliotece] Fatum czy szansa? [w:] Machinek M. [red.], Śmierć i wiara w żcie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn: Hosianum 2003, s. 35-44.
 •      [szukaj w bibliotece] Główne wątki badań tanatopsychologicznych [w:] Makselon J. [red.], Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 49-60.
 • Kiedy możemy mieć nadzieję? [w:] Szewczyk W. [red.], Kształty nadziei, Tarnów: Biblos 2002, s. 23-33.
 •      [szukaj w bibliotece] Podstawy tanatologii [w:] J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak [red.], Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, Gdańśk: 2009, s. 1-6.
 • Choroba a duchowość [w:] H. Wrona-Polańska, J. Mastalski [red.], Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 45-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozwój postaw wobec śmierci [w:] J. Makselon [red.], Studia z psychologii rozwoju, Kraków: WN PAT 2002, s. 115-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Psychologia bez duszy? [w:] Stal J. [red.], Duchowość dzisiaj. Kontekst religijny i kulturowy, Kraków: WN PAT 2001, s. 75-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Psychologiczne aspekty doświadczania czasu [w:] M. Heller, J. Mączka [red.], Czas ..., Tarnów: Biblos 2001, s. 128-138.
 •      [szukaj w bibliotece] Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego? [w:] J. Makselon [red.], Poradnictwo psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 59-69.
 •      [szukaj w bibliotece] Społeczno-kulturowe uwarunkowania modlitwy [w:] B.J. Soiński [red.], Psychologiczno-pastoralne aspekty modlitwy, "Edukacja. Teologia i Dialog", Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2010, s. 27-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Psychologia cierpienia [w:] J. Augustyn [red.], Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu ćwiczeń duchownych, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 118-126.
 •      [szukaj w bibliotece] Psychologiczno-egzystencjalne aspekty starości [w:] ks.Jan Dziedzic [red.], Starość.Problem czy szansa?, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 155-173.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Psychologiczne aspekty nadziei w encyklice "Spe salvi" [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 51-59.
 • Podzielenie się sobą - najpiękniejszy dar [w:] Gazeta Krakowska, 14 XII 2007 2007, s. 14-14.
 • Wszyscy podążamy ku Niemu [w:] Niedziela, 44 2007, s. 1-1.
 • Bezcenna chwila zadumy [w:] Gazeta Krakowska, X-1XI 2007 2007, s. 25-25.
 • Psychologia religii a tanatopsychologia [w:] Analecta Cracoviensia, 38-39 2007, s. 151-159.
 • Spotkanie Ojca świętego Jana Pawła II z przedstawicielami świata nauki i kultury w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997) [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 15-34.
 • Ludzkie Lęki [w:] Przebudzenie, 5 2000, s. 16-17.
 • Śmierć a cierpienie a sens [w:] Zeszyty Odnowy w Duchu Świętem, 7 2000, s. 47-53.
 • Równość wobec śmierci [w:] Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich, 46 2001, s. 12-13.
 • Korelaty akceptacji eutanazji [współatorstwo w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001 121-138
 • Psychological activity of suffering [w:] Soter, 7 2002, s. 153-158.
 • Czy Antoni Kępiński był filozofem? [w:] Wiadomości Psychiatryczne, 5 2002, s. 1-5.
 • Wiara i nadzieja człowieka wobec śmierci [w:] Powołanie, 2 2003, s. 32-35.
 • Autodeklaracja religijna a ocena Papieża Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 34 2002, s. 17-34.
 • Zmienia się, ale się nie kończy [w:] Głos Podbeskidzia, 8 2004, s. 3-5.
 • Ku wieczności [w:] Brat. Miesięcznik parafii Świętego Brata Alberta w Krakowie, 188 2004, s. 3-4.
 • Czas pod napięciem! [w:] Nowy Legion. Miesięcznik Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 3-4 XII 2001/I 2002 2002, s. 3-3.
 • Perspektywa wejścia [w:] Patos, 2:2002 2002, s. 3-4.
 • Psychological activity of suffering [w:] Soter, 7 (35) 2002, s. 153-158.
 • Spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z przedstawicielami świata nauki i kutlury w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997) [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 15-34.
 • Dramat ludzkiej śmierci [w:] Przegląd Homiletyczny, 15:2011 2011, s. 161-171.
 • Paradoks śmierci - analiza psychologiczna [w:] Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 3 (179) XXXII:2012 2012, s. 23-34.
 • Rola cierpienia w dojrzewaniu [w:] Życie Duchowe, 73:2013 2013, s. 41-48.
 • Psychologiczne wątki w encyklice Lumen fidei [w:] Analecta Cracoviensia, 45 2013, s. 63-69.

Wygłoszone Referaty:

 • Doświadczenie cierpienia Postępy w interwencji kryzysowej 09 czerwiec 2006 Kraków UJ
 • Psychologiczno-filozoficzne aspekty przemijania Człowiek Współczesny wobec agonii 20 październik 2005 Łódź
 • Psychologia sakramentów uzdrowienia Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele 26 wrzesień 2005 Kraków
 • Doświadczenie cierpienia według Jana Pawła II XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 wrzesień 2005 Kraków
 • Uniwersytet a Jan Paweł II XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 wrzesień 2005 Kraków
 • Sens cierpienia wg Jana Pawła II Śmierć dziecka a idea domowego hospicjum dla dzieci 07 czerwiec 2005 Kraków
 • Psychologiczne aspekty postawy wobec śmierci Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej 10 listopad 2004 Popowo
 • Cierpienie a nadzieja Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej 10 listopad 2004 Popowo
 • Miłosierny lekarz i miłosierdzie wobec lekarza. Aspekty psychologiczne Konferencja Stowarzyszenia Katolickich Ginekologów 06 listopad 2004 Kraków
 • Postawy młodzieży wobec bierzmowania. Prezentacja badań Kościół w życiu publicznym. VII Kongres Teologów Polskich 12 wrzesień 2004 Lublin KUL
 • Psychologiczne aspekty lęku wobec śmierci Lęk wobec śmierci a opieka hospicyjna. 18. Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 10 marzec 2004 Kraków
 • Rozwój postaw wobec śmierci Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej nt. Rozwój człowieka 16 wrzesień 2001 Ołtarzew
 • Nadzieja a doświadczenie kryzysu Ogólnopolska Konferencja nt. Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznych 23 listopad 2002 Kraków
 • Wypalenie zawodowe a nadzieja Spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej 19 grudzień 2001 ?
 • Nadzieja w życiu lekarza Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 12 grudzień 2002 Kraków
 • Doświadczanie godności w cierpieniu Refleksje nad godnością człowieka 12 kwiecień 2002 Kraków
 • Psychologia religii a tanatopsychologia XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 05 wrzesień 2002 Lublin
 • Teologia-filozofia-psychologia. Obawy i nadzieje. Sympozjum Sekcji Psychologii Episkopatu Polski nt. „Filozofia a psychologia” 08 wrzesień 2002 Lublin
 • Psychologia a teologia pastoralna Sympozjum pastoralistów polskich nt. „Status naukowy teologii pastoralnej” 14 październik 2002 Kraków
 • Fatum czy szansa? Postawy wobec własnej śmierci III. Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt.”Memento mori. Umieranie, śmierć i wiara w życie pośmiertne w perspektywie nauk przyrodniczych i humanistycznych” 23 październik 2002 Olsztyn
 • Główne kierunki badań tanatopsychologicznych XXXV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Nauki Wiary KEP oraz Katedry Psychologii Religii PAT nt. „Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne” 14 wrzesień 2003 Kraków
 • Non omnis moriar Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 28 październik 2003 Kraków
 • Cierpienie i śmierć jako inspiracja kultury Interdyscyplinarna Konferencja nt. „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze” zorganizowana przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (KUL – UMCS) 27 luty 2007 Lublin
 • Psychologiczne funkcje religijności Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj” 10 maj 2007 Kraków
 • Psychologiczne funkcje religijności Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj” 10 maj 2007 Kraków
 • Psychologia wspólnoty XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP, zorganizowane przez Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, nt. „Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii” 16 wrzesień 2007 Wrocław
 • Choroba a duchowość 17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, zorganizowane przez: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ nt. „Promocja zdrowia – mit 25 październik 2007 Kraków
 • Służba, oczekiwania, rzeczywistość. Analiza psychologiczna Światowy Kongres Naukowy Juliana Aleksandrowicza, zorganizowany przez Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie oraz Katedrę i Klinikę Hematologii Collegium Medium UJ nt. „Psychologia w służbie człowieka – oczekiwania czy rzeczywistość” 24 październik 2008 Kraków
 • Współczesne trendy w tanatopsychologii Sympozjum jubileuszowe Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL JPII nt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka” 21 październik 2009 Lublin
 • Psychologiczne aspekty autentyczności Autentyczność a życie publiczne 19 październik 2010 Kraków
 • Pola nadzieii Między zdrowiem i chorobą- Psychologiczne uwarunkownia zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego 01 marzec 2012 Kraków
 • Jak przekroczyć próg nadziei? Dialog z wiecznością 06 listopad 2012 Kraków
 • Samotny geniusz W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Profesora Aleksandra Usowicza 15 listopad 2012 Kraków
 • Duchowość choroby i cierpienia V Sympozjum Naukowo Szkoleniowe "Rola grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego" 21 wrzesień 2013 Kraków
 • O chrześcijańskim przeżywaniu śmierci najbliższych Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Józefa Kałuży 13 listopad 2013 Kraków
 • Psychologia starzenia się Starość. Problem czy sansa? 15 maj 2014 Kraków
 • Człowiek wobec śmierci. Spojrzenie psychologiczne Oblicza śmierci mózgowej 06 październik 2015 Kraków
 • Przeżycia religijne i radzenie sobie z cierpieniem Konferencja bioetyczna nt. "Aspekty bioetyczne opieki nad osobami u kresu życia 25 marzec 2017 Wrocław
 • Umieranie człowieka w aspekcie filozoficzno-psychologicznym Godne umieranie 09 listopad 2017 Przemyśl
 • Między lękiem a nadzieją Między zdrowiem i chorobą 23 maj 2018 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl