wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
jan.szczepaniak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej 
Dyżur dydaktyczny:
16 września i 23 września b.r. od godz. 11.00 do 12.45 w pracowni, przy ul. Franciszkańskiej 

Curriculum Vitae

 • 2012 - Tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy: "Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII w. Studium prozopograficzne"
 • 2012 - Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2004 - Dziekan Wydziału Historii Kościoła (Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego)
 • 2000 - Habilitacja na podstawie pracy: "Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939"
 • 2000 - Członek Senatu PAT (UPJP II) w Krakowie
 • 1997 - Doktor teologii na podstawie pracy: "Troska Kościoła katolickiego w Polsce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży w latach 1918-1927"
 • 1997 - Wykładowca na Wydziale Historii Kościoła PAT (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II) w Krakowie
 • 1991 - Wizytator katechetyczny w archidiecezji krakowskiej
 • 1988 - Studia z pedagogiki i katechetyki na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie
 • 1986 - Wikariusz par. p.w. św. Stanisława BM w Krakowie (na Dąbiu) i student studiów licencjacko-doktoranckich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1984 - Wikariusz par. p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu i student studiów licencjackich na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie
 • 1978 - Alumn Krakowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz student Papieskiego Wydziału Teologicznego (Papieskiej Akademii Teologicznej) w Krakowie
 • 1974 - Uczeń XVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Krakowie
 • 1966 - Uczeń Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wł. Broniewskiego w Krakowie
 • 1959 - Urodziny w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Troska Kościoła o nauczanie i wychowanie religijne w szkole w latach 1918-1927, Kraków: WAM 1997
 •      [szukaj w bibliotece] Episkopat w obronie katolickiego charakteru polskiej szkoły w latach 1927-1937, Kraków: Unum 2000
 •      [szukaj w bibliotece] Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000
 • Ks. Bolesław Żongołłowicz. Dzienniki 1930-1935 (wybór), Kraków: własne 2000
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog alumnów Seminarium Zamkowego (1678-1800), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1732-1800), Kraków: Naukowe PAT 2006
 • Odtworzone katalogi alumnów seminariów diecezji krakowskie (XVII-XVIII w.), Kraków: własne 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog alumnów krakowskiego seminarium duchownego (1901-1939), Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2004
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog alumnów seminarium stradomskiego (1801-1900), Kraków: Naukowe PAT 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog parafii i duchowieństwa diec. krakowskiej 1748, Kraków: REMIZ 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646-1789), Kraków: Unum 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowieństwo zawiślańskiej część diec. krakowskiej. Słownik biograficzny, Kraków: Avalon 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Nekrologium. Księża diecezji krakowskiej zmarli w latach 1749-1810, Kraków: Avalon 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe. T. 2. Duchowieństwo diecezji krakowskiej, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog prepozytów i plebanów diec. krakowskiej z lat 1749 i 1784 oraz zawiślańskiej części diec. krakowskiej z 1776 r., Kraków: Avalon 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków: Unum 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków: Antykwa 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej w Rosji (1923, 1925-1932), Kraków: Platan 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji kamienieckiej (1924), Kraków: Platan 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1920-1921, 1923, 1925), Kraków: Platan 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji mińskiej (1920, 1922-1925), Kraków: 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Instytucje diecezjalne. Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne i zakonne, Kraków: Platan 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Zestawienia duchowieństwa, kościołów i miejscowości, Kraków: Platan 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Informacje o agenturze kościelnej znajdujące się w aktach administracyjnych krakowskiej służby bezpieczeństwa z lat 1946-1968. A-Ł, Kraków: Platan 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Informacje o agenturze kościelnej znajdujące się w aktach administracyjnych krakowskiej służby bezpieczeństwa z lat 1946-1968. M-Ż, Kraków: Platan 2015

Artykuły Książkowe:

 • Nominacje biskupów polskich w latach 1930-1935 w świetle dzienników ks. Bronisława Żongołłowicza [w:] ks. J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Kraków-Lwów: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 1999, s. 356-374.
 •      [szukaj w bibliotece] Organizacja szkolnictwa publicznego w Galicji i II Rzeczypospolitej w latach 1880-1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 13-62.
 •      [szukaj w bibliotece] Obecność nauczania i wychowania religijnego w systemach oświatowych Galicji i Polski w okresie międzywojennym [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 63-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Sieć szkolna na terenie diecezji krakowskiej w roku 1887, 1914 i 1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Księżą katecheci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków: św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 2000, s. 341-427.
 •      [szukaj w bibliotece] Nieogłoszony list episkopatu Polski w sprawach szkolnych (1937) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 9-84.
 •      [szukaj w bibliotece] Memoriały Episkopatu polski do władz państwowych w sprawach szkolnych (1930-1936) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 85-106.
 •      [szukaj w bibliotece] Międzydiecezjalna Komisja do nauczania religii (1918-1919) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 107-196.
 •      [szukaj w bibliotece] Sodalicje Mariańskie krakowskich męskich szkół średnich (1918-1939) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2000, s. 197-222.
 • W wirze historii. Piotr Jan Mańkowski – pierwszy biskup reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej [w:] ks. Józef Wołczańskie [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskiem, Kraków-kamieniec Podolski: Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej obrz. łac. 2001, s. 275-307.
 •      [szukaj w bibliotece] Zachowane spisy alumnów Seminarium Akademickiego w Krakowie [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 25-52.
 •      [szukaj w bibliotece] Komisja Szkolna Episkopatu Polski 1928-1939 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2001, s. 125-176.
 •      [szukaj w bibliotece] Śmiertelność dzieci pod koniec XVIII w. na przykładzie wybranych parafii diecezji krakowskiej i tarnowskiej [w:] Roman Maria Zawadzki, ks. Rafał Szczurowski [red.], Małżeństwo i rodzina w okresie staropolskim. Teologia – Demografia – Wychowanie, Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 103-118.
 • Zniszczone kościoły i klasztory na terenie dzisiejszej diecezji witebskiej [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002, s. 133-159.
 • Łaskami słynące obrazy Najświętszej Maryi Panny na wschodniej Białorusi [współatorstwo z:] Wojciech Baś[w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002 161-192
 • Katalog parafii znajdujących się na terenie diecezji witebskiej przed zajęciem ich przez komunistów [współatorstwo z:] [w:] Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawa studencka na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę 20-28 sierpnia 2001 oraz 20-24 sierpnia 2002 r., Kraków: Parafia p.w. św. Mikołaja w Czulicach 2002 97-131
 • Władze państwowe wobec akcji neounijnej w Polsce w latach 1918-1939 [w:] Roman Maria Zawadzki [red.], Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu. Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Naukowe PAT 2003, s. 241-251.
 •      [szukaj w bibliotece] Odtworzony katalog alumnów Seminarium Zamkowego z lat 1646-1677 [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 7-35.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowa polityka oświatowa ministra Wojciecha Świętosławskiego wobec Kościoła katolickiego (1937-1936) [w:] ks. Jan Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: Unum 2003, s. 123-143.
 •      [szukaj w bibliotece] Święcenia kapłańskie rektorów Uniwersytetu Krakowskiego w XVII i XVIII w. [w:] ks. Jacek Urban [red.], Stromata Historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Naukowe PAT 2006, s. 315-336.
 • Duchowieństwo świętofloriańskie w XVIII i XIX w. [w:] ks. Zdzisław Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków: Unum 2007, s. 35-116.
 • Nowohuckie kazania kardynała Karola Wojtyły [w:] Rafał Bober [red.], On tutaj był … Karol Wojtyła w Nowej Hucie, Kraków: Naukowe PAT 2007, s. 101-118.
 •      [szukaj w bibliotece] „Wierny” aż do śmierci. Tajemna historia ks. Mieczysława Satory [w:] Ryszard Terlecki, ks. Jan Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 79-134.
 •      [szukaj w bibliotece] Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [współatorstwo z:] [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007 317-443
 •      [szukaj w bibliotece] Bezstresowy rozmówca (ks. Józef Szczotkowski) [w:] Ryszard Terlecki, ks. Jan Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008, s. 11-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1967-1970) [współatorstwo z:] Marek Hałaburda[w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: Unum 2008 345-444
 •      [szukaj w bibliotece] Obrządek bizantyjsko-słowiański w diecezji siedleckiej (1939-1946) w świetle zapisków ks. Jana Czornaka SJ [w:] Andrzej Betlej, Józef Skrabski [red.], Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Kraków: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2008, s. 105-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Akcja dekrucyfikacyjna (wrzesień 1958 r.), w świetle meldunków krakowskiej służby bezpieczeństwa [w:] W. Biernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierb, Z. K. Wójcik [red.], Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków: WAM 2009, s. 773-807.
 •      [szukaj w bibliotece] Troska błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego o formację ka-płańską i zakonną [w:] [red.], Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Felińskiego 1857-2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Karmelitów Bosych 2009, s. 11-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Jak werbowano tajnych współpracowników (informatorów, agentów) spośród duchow-nych [w:] Marek Lasota, ks. Jan Szczepaaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem i agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 57-79.
 • Dominikanie w XVII-wiecznych krakowskich wykazach święceń [w:] Tomasz Gałuszka OP, Pál Attila Illés, Marek Miławicki OP, Balázs Zágorhidi Czigány [red.], Historicus Polonus-Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Esprit 2010, s. 582-631.
 •      [szukaj w bibliotece] Jezuici w siedemnastowiecznych krakowskich księgach święceń [w:] A. P. Bieś SJ, B. Topij-Stempińska [red.], Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, Kraków: WAM 2010, s. 635-647.

Artykuly w Czasopismach:

 • Troska Kościoła krakowskiego o katechezę dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowe teksty z czasów autonomii [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2002, s. 112-123.
 • Kwestionariusz do stwierdzenia sytuacji Kościoła w Polsce w latach 1945-1964 [w:] \"Collectanea Historica\", 2 2002, s. 7-12.
 • Katecheci państwowych szkół średnich miasta Krakowa (1859-1918) [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2003, s. 7-39.
 • Troska kard. K. Wojtyły o uczczenie jubileuszu św. Stanisława (1970-1978) [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 9 2003, s. 185-208.
 • Księgi święceń biskupów diecezji krakowskiej jako źródło do badań nad systemem naboru duchowieństwa w okresie staropolskim [w:] \"Collectanea Historica\", 1 2004, s. 5-19.
 • Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 11 2005, s. 157-359.
 • Konflikt pomiędzy państwem a Kościołem dotyczący rozporządzeń wykonawczych do konkordatu z 1925 r. w sprawach nauczania religii w szkołach [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 3 2006, s. 69-97.
 • Męczennicy z Pratulina [red.] [w:] \"Folia Historica Cracoviensia\", 15-16 2009, 391-402
 • Duchowieństwo archidiakonatu sandomierskiego w 1748 r. [w:] \"Studia Sandomierskie\", 3-4 2009, s. 5-38.

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl