wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
jan.szczurek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii Dogmatycznej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, 14.15-15.00 (doktoranci - Dziekanat WT),
czwartek, 10.45-11.30 (studenci - Bern. 3, pok. 110) 

Curriculum Vitae

 • 2006 - Dziekan Wydziału Teologicznego
 • 2003 - Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII
 • 2000 - Habilitacja. Monografia "Bóg Ojciec w źródłach teologii"
 • 1989 - Doktorat na Wydziale Teologicznym Papieskiego uniwersytetu Gregoriańskiego: La cristologia nella prospettiva sacerdotale secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II, promotor: o. prof. Jean Galot SI
 • 1981 - Magisterium z teologii i święcenia kapłańskie
 • 1974 - Matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Jurydyczny wymiar dogmatu [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 307-314.
 •      [szukaj w bibliotece] Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Nowe perspektywy zagadnienia [w:] Henryk Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 105-112.
 •      [szukaj w bibliotece] The Rationality of Theology [w:] Bartosz Brożek, Adam Olszewski, Mateusz Hohol [red.], Logic in Theology, Kraków 2013: Copernicus Center Press 2013, s. 261-276.
 •      [szukaj w bibliotece] Die Verehrung des Vaters und ihre theologisch-anthropologische Bedeutung [w:] Jan Dziedzic [red.], Religion im gegenwärtigen Europa, Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 304-329.
 •      [szukaj w bibliotece] Nowe wyzwania dla teologii w czasach Jana Pawła II [w:] S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2009, s. 119-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Maryja obrazem Boga [w:] Szymon Drzyżdżyk [red.], Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpasterstwo, Kraków-Szczyrk: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008, s. 163-174.
 •      [szukaj w bibliotece] Przyczynek do personalistycznego ujęcia rzeczywistości [w:] Krzysztof Góźdź [red.], In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 405-409.
 •      [szukaj w bibliotece] Hoła Kazimierz [w:] Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 125-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Różycki Ignacy [w:] Krzysztof Góźdź [red.], Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 319-323.
 •      [szukaj w bibliotece] Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione w nauczaniu «Vaticanum II» [w:] Jan Machniak [red.], Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 13-27.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Teologia come scienza e il suo significato per la società [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 309-319.
 • Pojęcie miłości w «Credo» H. U. von Balthasara [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 339-363.
 • Symbol wiary. Historia i znaczenie dla duchowego życia chrześcijan [w:] Dobry Pasterz. Materiały dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich, 38 2013, s. 63-78.
 • The silver Jubilee and waiting for a change in status. The 610th and 611th academic years at the Pontifical academy of Theology [w:] Analecta Cracoviensia, 40 2008, s. 467-486.
 • A New Chapter in the History of the Pontifical Academy of Theology in Krakow. The 612th Academic Year [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 517-535.
 • Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [współatorstwo w:] Studia Nauk Teologicznych PAN, 3 2008 181-192
 • Moving to the Campus 613th academic year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 431-460.
 • Beatification of the University Founder. 614th Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 403-430.

Wygłoszone Referaty:

 • Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Perspektywy rozwoju kwestii Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa 02 czerwiec 2011 Kraków
 • Theology, Religious Studies and Religious Sciences in Poland (and other post-Communist countries) after the collapse of Marxism. The state of affairs Doing Theology in the Context of Religious, Cultural and Ideological Pluralism 03 listopad 2011 Pune, Indie
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl