wróć na stronę główną UPJPII
dr hab. Ryszard Szmydki
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
ryszard.szmydki@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałek 15 00- 16.30 raz wmiesiącu 13 marca, 3 kwietnia, 15maja 19 czerwca 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJP2 w Krakowie
 • 2011 - Odznaczony Zlotym Krzyzem Zaslugi w 2011 przez prezydenta Komorowskiego
 • 2010 - Habilitacja na podstawie pracy Artystyczno- dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 • 1984 - Studia z historii sztuki i doktorat nt. Retables anversois en Pologne. Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les Pays- Bas méridionaux et la région de Gdansk au début du XVI siècle , Katholieke Universiteit Leuven
 • 1984 - Nagroda za doktorat Vlaamse Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie)
 • 1973 - Studia historii sztuki zakończone doktoratem Katholieke Universiteit Leuven
 • 1972 - Studia magisterskie, Historia sztuki, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Retables anversois en Pologne; Contribution à l'étude des rapports artistiques entre les Pays- Bas méridionaux et la région du Gdańsk au début du XVI siècle, Bruxelles: Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten -- jaarg. 48, nr 40 1986
 • Vlaamse wandtapijten uit de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen = Tapisseries flamandes du château du Wawel à Cracovie et d'autres collections européennes : Sint-Pietersabdij, Centrum voor Kunst en Cultuur, Gent, 12-12-1987 - 14-, Gent: Gent : Stad Gent, 1987 1987
 •      [szukaj w bibliotece] Zbiory artystyczne królewicza Jana Kazimierza w Warszawie i Nieporęcie około roku 1643, Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 1993
 •      [szukaj w bibliotece] Vente du mobilier de Jean-Casimir en 1673 = Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673, Warszawa: Neriton 1995
 •      [szukaj w bibliotece] Kontakty artystyczne królewicza Władysława Zygmunta Wazy z Antwerpią.Prince Ladislaus Sigismund Vasa's artistic contacts with Antwerp. Misja Mathieu Rouaulta do Polski w 1626 r., Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Artystyczno-dyplomatyczne kontakty Zygmunta III Wazy z Niderlandami Południowymi, Lublin: Lublin : KUL Jana Pawła II. Wydz. Nauk Humanist 2008
 • Autour de J.Brueghel l'Ancien, P.P.Rubens, A.van Dyck...L'Art et les Artistes aux Archives de l'Etat. Exposition aux Archives générales du Royaume du 9 novembre au 24 décembre 1999, Bruxelles: A.G.R. Bruxelles 1999
 •      [szukaj w bibliotece] The House of Vasa and The House of Austria, Katowice: Wydawnictwo Uniwersyteckie 2016

Artykuły Książkowe:

 • Une sainte Famille à Gdańsk attribuable à Jean Mertens Janssone dit "Van Dornicke" [współatorstwo z:] [w:] Bijdragen tot de geschiedenis van de Kunst der Nederlanden, opgedragen aan Prof. Em. Dr. J.K.Steppe, Louvain, 1981, Leuven: 1981 220-224
 • Jan de Molder peintre et sculpteur d'Anvers au XVI siècle [współatorstwo z:] [w:] Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen: KMSKA 1986 31-58
 • Pośmiertny inwentarz Ludwiki Marii Gonzagi, 1667 r. [w:] [red.], Rocznik Warszawski 23 1993 s.261-294, Warszawa: 1993, s. 261-294.
 • L'Histoire d'Ulysse. Suite de dix tapisseries de Bruxelles du XVIIe siècle tissées pour le roi Ladislas IV [w:] A.Gieysztor [red.], Curia Maior: Studia Z Dziejow Kultury Ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, Warszawa: 1990, s. 81-84.
 • Wokół wawelskiego Potopu Willema de Pannemakera [w:] J.Chroscicki i inni [red.], Arx Felicitatis. Księga ku czci Profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa: Zamek Krolewski 2001, s. 121-136.
 • Pieter Coeck van Aelst or Pierre Fabry dit van Aelst ? [w:] [red.], Erik Larsen. Essays in honor of Professor Erik Larsen at the occasion of his 90th Birthday, Mexico City 2002, Mexico City: 2002, s. 147-152.
 • Marbres mosans dans les demeurs royales en Pologne sous Sigismond III Vasa, [w:] [red.], Pouvoir(s) de marbres (Dossier de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 11), Liège: 2004, s. 77-84.
 • Agents artistiques du prince de Pologne Ladislas- Sigismond Vasa (1595- 1648) ayx Pays- Bas méridionaux [w:] [red.], Liber memorialis Erik Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis van de Nederlanden, Wetteren: 2006, s. 357-373.
 • Arrasy Zygmunta Augusta w świetle antwerpskiej Certificatieboek z roku 1560, [w:] [red.], Polska i Europa w czasach nowozytnych. Prace dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chroscickiemu, Warszawa: 2009, s. 29-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Elementy batalistyczne w twórczości Michiela Coxcie lat 1549- 1550, [w:] [red.], Amicissima studia Magdalenae Piwocka oblata, Krakow: 2010, s. 153-158.
 • Śląski epizod Antona van Obberghena [w:] Mateusz Kapustka / Andrzej Kozieł/ Piotr Oszczanowski [red.], Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2003, s. 231-241.
 • Śladami zagubionego obrazu z kolekcji infantki Izabeli Klary Eugenii [w:] Juliusz A.Chrościcki [red.], Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wiek, Warszawa: 2004, s. 217-221.
 • Madonna w kwietnej girlandzie w paryskich zbiorach Jana Kazimierza Wazy. [w:] A.Witko, J.Urban [red.], Limen expectationis, Studia dedykowane ks. prof. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków: 2012, s. 347-350.
 •      [szukaj w bibliotece] Malarstwo niderlandzkie na dworze Zygmunta III [współatorstwo z:] [w:] Kultura artystyczna Warszawy. XVII–XXI w., Warszawa: Neriton 2010 25-42
 •      [szukaj w bibliotece] Ojciec Efrem Maria a Kcynia (Stanisław Klawitter) i jego związki z Belgią [współatorstwo z:] Marcelina Krozel[w:] ars omnia vincit Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin: TN KUL 2012 0-0
 •      [szukaj w bibliotece] Les marbres belges dans les demeures royales en Pologne au XVIIe siècle [w:] Pascal Julien [red.], Marbres de Rois, Aix- en- Provence: Presses Universitaires de Provence 2013, s. 253-265.
 • Kondycja artysty protestanckiego w katolickim środowisku Antwerpii na przykładzie Jacoba Jordaensa i jego rodziny [w:] K.Kuczman i ks.A.Witko [red.], Sztuka po Trydencie, Kraków: Aa 2014, s. 165-178.
 •      [szukaj w bibliotece] Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVIIw. [w:] praca zbiorowa [red.], Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i dyplomacji w okresie nowożytnym, Warszawa: MSZ- SHS 2013, s. 69-78.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Kolekcja tapiserii Jana Kazimierza [w:] Roczniki Humanistyczne, 38, 1990 1990, s. 99-116.
 • Brukselskie Triumfy Bogów Fransa Geubelsa w kolekcji Władysława IV [w:] Roczniki Humanistyczne. Sztuka i humanizm. Księga pamiątkowa ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, 42 1994, s. 203-214.
 • Przyjazd Willema van den Blocke do Mechelen w 1608r., [w:] Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, 6 1999, s. 53-58.
 • Niderlandzcy kamieniarze angażowani przez Zygmunta III (w pierwszej ćwierci XVII wieku) [w:] „Kronika Zamkowa/ The Castle Chronicle”, 2/38 1999, s. 45-66.
 • Południowoniderlandzkie marmury w Zamku Królewskim w Warszawie za Zygmunta III [w:] „Kronika Zamkowa/ The Castle Chronicle”, 2000, 2/ 40, s.5- 17., 2/40 2000, s. 5-17.
 • O podróży Jana Brueghla Aksamitnego w 1604r. oraz jego związkach z królewiczem Władysławem Zygmuntem Wazą. Materiały archiwalne, [w:] „Barok. Historia- Literatura- Sztuka”, 7/1 2000, s. 267-278.
 • Zakupy artystyczne Krzysztofa Korwina Gosiewskiego w Antwerpii w 1640 roku [w:] „Ikonoteka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, 2000, 14, s.27- 33., 14 2000, s. 27-33.
 • O jagiellońskich tapiseriach odzyskanych w Sztokholmie przez Zygmunta III (1556-1632) [w:] „Kronika Zamkowa. The Castle Chronicle” 2, 42, 2001, s.41-75., 2/42 2001, s. 41-75.
 • La tenture de l’Histoire de Josué de Vienne et les tapissiers bruxellois Dermoyen [w:] « Artibus et Historiae. An art anthology », 52 2005, s. 93-111.
 • Tapiserie króla Henryka Walezego pozostawione w Polsce w 1574 roku [w:] „Barok. Historia- Literatura- Sztuka”, 29/1 2008, s. 63-70.
 • Kredytowe żródła finansowania tapiserii Zygmunta Augusta a ich wartość materialna w XVII wieku [w:] „Barok.Historia Literatura Sztuka", 34 2010, s. 13-32.
 • O akcyzie, podatkach i innych obciążeniach fiskalnych, Rubens i Brueghel Aksamitny [w:] „Barok . Historia Literatura Sztuka”, 34 2010, s. 163-171.
 • Rembrandt w poszukiwaniu twarzy Chrystusa. Na marginesie pasjonującej wystawy [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 36, 2 2011, s. 235-237.
 • Les marbres belges dans les demeures royales en Pologne au XVIIe siècle [w:] Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2 2012, s. 0-0.
 • Czy holenderski portrecista Pieter Claesz. Soutman (1580-1657) był w Polsce? [w:] Kronika Zamkowa, 45/1 2003, s. 25-38.
 • Malowidła o tematyce jezuickiej w paryskich zbiorach Jana Kazimierza [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 37 2012, s. 70-76.
 • Jeszcze o Roderigu Dermoyenie dostawcy brukselskich tapiserii dla Zygmunta Augusta [w:] Roczniki Humanistyczne, 53, 4 2005, s. 255-269.
 • Firma Uylenburgh i syn. Komercyjny wymiar sztuki w czasach Rembrandta [w:] Barok. Historia Literarura Sztuka, 14 2007, s. 230-237.
 • Muzyczne partytury z dworu Zygmunta III przywiezione do Brukseli w 1621 roku [w:] Barok Historia Literatura Sztuka, 11 2004, s. 207-210.
 • Wydatki artystyczne dworu Jana Kazimierza w latach 1650- 1653 [w:] Roczniki Humanistyczne, XLVII, 4 1999, s. 193-212.
 • Inkoepen till Erik XIV fran Nederlaenderna 1561:tapisserier och bordservis [w:] Barock. Historia- Litteratur- Konst, Numer specjalny 2007, s. 163-170.
 • Di alcune partiture musicali della corte di Sigismondo III portate a Bruxelles nel 1621 [w:] Barocco. Storia - Letteratura - Arte, numer specjalny, numer specjalny 2005, s. 0-0.
 • Hans Memling. Brugia, Groeningemuseum 12.IX-15.XI.1994 [w:] Biuletyn Historii Sztuki 56/4 (1994), 56/ 4, 1994 1994, s. 447-448.
 • "Fiamminghi a Roma 1506/1608", Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 24 février - 21 mai 1995, Rome, Palazzo delle Esposizioni, 7 juin - 4 septembre 1995 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 57/ 3/ 4 1995, s. 407-409.
 • "Velours de la Renaissance à nos jours". Bruxelles, Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 9.IX.1995 - 9.VI.1996 r. [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 58/3/4 1996, s. 384-384.
 • "Fabrique d'art. Le Bronze à l'oeuvre". Musée bruxellois de l'IndFonderie de la Compagnie des Bronzes, 17.10.2003-10.04.2004 [w:] "iuletyn Historii Sztuki, 57/3/4 2003, s. 578-579.
 • Pierwsza polska Kunstkammera [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna i, 7/5 (62) 1997, s. 64-65.
 • Licytacja mienia po Janie Kazimierzu w 1673 r. = Sale of John Certy in 1673 6/11-12 (56-57) (1994) s. 87 - 90 Ryszard Szmydki [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna i, 1994 1994, s. 87-90.
 • Najpiękniejsze tapiserie w Europie = Euope's Finest Tapestries 6/3-4 (48-49) (1994) s. 82 - 85 [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 6/3-4 (48-49) (1994) 1994, s. 82-85.
 • Ślubna wyprawa Anny Katarzyny Konstancji Wazówny [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/5 (74) (1996) 1996, s. 66-68.
 • Belgijskie srebro Art Déco [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/7-8 (76-77) (1996) 1996, s. 99-101.
 • Jan Vermeer van Delft : "Jan Vermeer van Delft", Królewska Galeria Malarstwa Mauritshuis w Hadze, 1 III-2 VI 1996, kurator: Arthur K. Wheelock, Jr. [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 8/ 5-4 1996, s. 42-45.
 • Kolekcja dzieł sztuki Ludwiki Marii Gonzagi [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 7/7-8 (64-65) (1995) 1995, s. 66-67.
 • Kunstkamera Cornelisa van der Geesta [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 9/3 (84) (1997) 1997, s. 32-34.
 • Roger-Armand d'Hulst (1917-1996) [w:] Barok : historia, literatura, sztuka s. 359 - 360, 3/1 (5) (1996) 1996, s. 359-360.
 • Victor Horta (1861-1947) : architekt i designer secesji [w:] Antyki : magazyn sztuki dawnej, 1/4 (1997) 1997, s. 14-15.
 • Paul Delvaux (1897-1994) [w:] Antyki : magazyn sztuki dawnej, 1/5 (1997) 1997, s. 5-6.
 • Zygmunt III kolekcjonerem sztuki [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 9/Kolekcjoner Nr 5 (7) (1997) 1997, s. 12-13.
 • Antwerpse retables. Wystawa późnogotyckich retabulów antwerpskich (Antwerpia, 26 V - 3 X 1993) [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 55/4 (1993) 1993, s. 537-539.
 • "Gobeliny z katedry wawelskiej", Maria Hennel-Bernasikowa, Kraków 1994 : [recenzja] Biuletyn Historii Sztuki 56/4 (1994) s. 449 - 450 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 56/4 (1994) 1994, s. 449-450.
 • Peregrynacja polskiego królewicza [w:] Art & Business : gazeta aukcyjna, 10/1-2 (94-95) (1998)i 1998, s. 76-79.
 • L'art flamand à Gdańsk (XIVe-XVIe siècles) [w:] Septentrion, 1987, XVI, 4 1987, s. 35-41.
 • Flamandzkie malarstwo krajobrazowe XVI wieku [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 40 2013, s. 202-215.
 • Podróże w południowych Niderlandach w XVI- XVII wieku [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 40 2013, s. 27-34.
 • Pierwsza wystawa monograficzna Michiela Coxcie (1499= 1592) [w:] Biuletun Historii Sztuki, LXXVI, 1 2014, s. 165-170.
 • Wawelskie tapiserie z satyrami [w:] Barok. Historia- Literatura- Sztuka, 39 2013, s. 99-119.

Wygłoszone Referaty:

 • Les marbres belges dans les demeurs royales en Pologne au XVIIe siècle Marbres de rois, XVIIe et XVIIIe siècles 23 maj 2003 Colloque international, 22-24 mai 2003, château de Versailles
 • Śląski epizod Antona van Obberghena Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych [Niederlande-Interesse in Schlesien und in den Nachbarstaaten] 26 maj 2001 Wrocław- Legnica
 • Kondycja protestanckiego artysty w środowisku katolickim Antwerpii na przykładzie Jacoba Jordaensa i jego rodziny Sztuka po Trydencie 31 maj 2012 Kraków
 • Arrasy Zygmunta Augusta w świetle antwerpskiej Certificatieboeck z roku 1560 Polska i Europa w dobie nowożytnej 14 grudzień 2008 Warszawa
 • Ochrona zabytkowych budynków Katolickiego Uniwersytetu w Leuven Nowoczesny Uniwersytet w zabytkowej architekturze 12 kwiecień 2012 Warszawa
 • Zakupy artystyczne polskich dyplomatów w Niderlandach w XVI- XVII w. Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w epoce nowożytnej 03 listopad 2011 Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 • Smoleńsk jako temat batalistyczny w niderlandzkiej sztuce pierwszej połowy XVII wieku Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej 25 czerwiec 2013 Kazimierz nad Wisłą
 • Powrót Rubensa do Niderlandów po pobycie w Italii w 1608r. Sztuka w dobie El Greca 29 czerwiec 2014 Warszawa- Siedlce
 • O kolekcji polskich Wazów i jej wyprzedaży w Paryżu Pielgrzymka Władysława Zygmunta Wazy 1624- 1625 03 październik 2014 Siedlce, Muzeum Diecezjalne
 • Rola Gdanska w zakupach tapiserii dla Rzeczypospolitej XVI- XVII w. Sztuka niderlandzka Gdansk i Rzeczypospolita 21 marzec 2015 Gdansk
 • La cour du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, petit-fils de Marie d'Arquien Sobieski a Roma (Roma, 8-10 Jun 16) 08 czerwiec 2016 Roma
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl