wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Dariusz Tabor CR
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
dariusz.tabor@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej 
Dyżur dydaktyczny:
środa 12.00 - 12.45 

Curriculum Vitae

 • 2001 - Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce, Uniwersytet jagielloński, Wydzial Historyczny, rozprawa: Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich, promotor prof. der hab. Jerzy Gadomski, publiczna dyskusja, 7 maja 2001
 • 1998 - Studia teologiczne - Papieska Akademia Teologiczna - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie, Pontificia Universita Gregoriana, Facolta di Teologia, Rzym; baccalaureus in sacra theologia, magister teologii
 • 1994 - Święcenia kapłańskie, 12 maja 1994, kościół Zmartwychwstania pańskiego w Krakowie-Woli Duchackiej, bp Maximilian Aichern OSB
 • 1993 - Badania nad cysterskim iluminatorstwem śląskim XIII wieku
 • 1987 - Nowicjat w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 • 1985 - Podyplomowe Studium Muzeologiczne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 1983 - Praca w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Dzial Sztuki, merytoryczny nadzór nad zbiorami rzemiosla artystycznego
 • 1983 - Badania nad rzemioslem artystycznym - późnogotyckim złotnictwem i ceramiką artystyczną XX wieku
 • 1977 - Studia w dziedzinie Historii Sztuki wna Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wtroclawiu, praca magisterska: Gotyckie monstrancje śląskie, doc, dr hab. Janusz Kębłowski, tytuł: magister historii sztuki
 • 1973 - Nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie Kozlu
 • 1958 - Data urodzenia - Miechów, 3 lutego

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Myśl europejska Bogdana Jańskiego [w:] Stanisław Urbański [red.], Dziedzictwo Bogdana Jańskiego: Służba Narodowa/, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 2007, s. 227-234.
 •      [szukaj w bibliotece] Dwa nieznane inicjały figuralne Homiliarza lubiąskiego IF 663 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu [w:] Wojciech Bałus, Wojciech Walanus, Marek Walczak [red.], Artifex doctus: Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 21-30.
 •      [szukaj w bibliotece] Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich [w:] Artur Badach, Monika Janiszewska, Monika Tarkowska [red.], „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza. księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski 2009, s. 205-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Miniatorstwo lubiąskie pierwszej polowy XIV wieku [w:] Andrzej Kozieł [red.], Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 61-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki? [w:] Jarosław Jarzewicz, Janusz Pazder, Tadeusz J. Żuchowski [red.], Historia sztuki dzisiaj: Materiały LVIII ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań 19-21 listopada 2009, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2010, s. 63-74.
 •      [szukaj w bibliotece] Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska [w:] [red.], Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy, Katowice: 2010, s. 42-47.
 •      [szukaj w bibliotece] The garden in the medieval art of Central Europe: Mediation between natural and Supernatural [w:] Jacek Urban, Andrzej Witko [red.], Limen expectationis: księga pamiątkowa ku czci śp. prof. dr hab. Zdzislawa Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 371-379.
 •      [szukaj w bibliotece] Malarstwo książkowe na Śląsku:główne momenty przemian stylowych i treściowych [w:] Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk [red.], Skarby uniwersyteckich kolekcji: wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej "Uniwersytet Wrocławski 1811-2011", Wrocław: ATUT 2013, s. 43-63.
 •      [szukaj w bibliotece] The Holy City: idea and representation in the mediewal art of Central Europe [w:] Jarosław Wenta, Magdalena Kopczyńska [red.], Sacra Bella Septentrionalia II: Sacred space in the state of the Teutonic Order In Prussia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu 2013, s. 243-264.
 •      [szukaj w bibliotece] Cielesność człowieka jako istotny czynnik duchowości cystersów i centralna rzeczywistość cysterskich obrazów. Analiza i interpretacja wybranych przykładów w miniatorstwie cysterskim XII i XIII wieku [w:] Urszula Mazurczak [red.], Studia anthropologica: pogranicza historii sztuki i kultury, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 13-40.
 •      [szukaj w bibliotece] Biblia Pauperum. Le livre allégorique qui crée des images symboliques [w:] Dariusz Tabor [red.], Between allegory and symbole in the medieval art, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 23-36.
 •      [szukaj w bibliotece] Transcendencja i estetyka kultury chrześcijańskiej: casus średniowiecza [w:] Marek Piotr Chojnacki OCist, Józef Morawa, Andrzej A. NapiórkowskiOSPPE [red.], Piękno Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 173-183.
 •      [szukaj w bibliotece] Liturgy and astrology: The orantes on the Crypt Floor in the Collegiate Church at Wiślica [w:] Agnieszka Rożnowska-Sadrei, Tomasz Węcławowicz [red.], Medieval art, architecture and archeology in Cracow and Lesser Poland, Leeds: British Archeological Association, Maney Publishing 2014, s. 211-218.
 •      [szukaj w bibliotece] Gdzie szukać sztuki XII-wiecznego renesansu? [w:] Rafał Eysymontt [red.], Procesy przemian w sztuce średniowiecznej: przełom-regres-innowacja-tradycja, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Warszawa 2014, s. 9-23.
 •      [szukaj w bibliotece] Średniowieczna egzegeza Biblii- inspirator i promotor obrazóws podstawowych zagadnien [w:] Stanisław Durczok, Marcin Niesporek [red.], Pielgrzym - duszpasterz - profesor: księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Janowi Góreckiemu w 70. rocznicę urodzin, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach 2014, s. 177-190.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • - W głąb przestrzeni: z badań nad warstwową strukturą przestrzeni komponowanej regionu historycznego Górnego Śląska [w:] Zarządzanie i edukacja, nr 51 2007, s. 81-87.
 • - Średniowieczne dziedzictwo przestrzeni wielkiej kompozycji krajobrazowej Rud Wielkich [w:] Cistercium Mater Nostra, R. 1 2007, s. 119-124.
 • Gesture as the expression of the Pascal Mystery in the central european Medieval Art [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 13 2007, s. 119-134.
 • Idea Paschy w sztuce średniowiecznej [w:] Folia Historica Cracoviensia, R. 14 2008, s. 195-208.
 • Vorto en bildo: lingva komunikado en la mezepoka arto [w:] Scienca Revuo, R. 4, z. 4 2011, s. 217-226.
 • In search of expression of faith: two complementary ways in the central Europe – art and mysticism [w:] Analecta Cracoviensia, R. XLIII 2011, s. 365-375.
 • Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze I ikonograficzne „Moralia In Iob Santi Gregorii Magni” z Rud Wielkich (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IF 149) [w:] Cistercium Mater Nostra, R. V 2011, s. 45-53.
 • Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne. Przegląd podstawowych problemów [w:] Analecta Cracoviensia, XLIV 2012, s. 257-271.
 • Czy Bogdan Jański stworzył teorię kultury? [w:] Zeszyty Historyczno-Teologiczne: Rocznik Zmartwychwstańców, XIX 2013, s. 101-114.

Wygłoszone Referaty:

 • The Holy City: idea and representation in the medieval art of Central Europe International Medieval Congress 2007 11 lipiec 2007 Leeds, University of Leeds
 • Retoryczne inspiracje w narracyjnych cyklach obrazowych wieków średnich „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza 17 październik 2007 Warszawa
 • The garden in the medieval art of Central Europe: mediation between natural and supernatural International Medieval Congress 2008 09 lipiec 2008 Leeds, University of Leeds
 • Czy istnieje hermeneutyka historii sztuki? Historia sztuki dzisiaj. LVIII Ogolnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historykow Sztuki 20 listopad 2009 Poznań
 • Architektura graniczna: budowle na wewnętrznych rubieżach chrześcijaństwa Pogranicza chrześcijaństwa 13 maj 2010 Kraków
 • Dworskie Inspiracje w Kodeksie cysterskim: wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne „ Moralia In Iob Sancti Gregorii Magni\" z Rud (BUWR IF 149)” I Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 21 maj 2010 Kraków-Mogiła, opactwo cysterskie.
 • Górnośląska Oś Cysterska jako wkład zakonu cystersów w kształtowanie się krajobrazu kulturowego Górnego Śląska Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka: Ogólnopolski Krajoznawczy Sejmik Przedkongresowy 23 kwiecień 2010 Katowice
 • The Travel in the Medieval Art as an Art of Travelling in the Spiritual Ways: Some Pictorial Cycles from 13th to 15th Century International Medieval Congress 2010 14 lipiec 2010 Leeds, University of Leeds
 • In search of the expression of faith: two complementary ways in Central Europe - art and mystics. International Medieval Congress 2009 15 lipiec 2009 Leeds, University of Leeds
 • Biblia pauperum: le livre allégorique qui crée des images symbolique Between alegory and symbol in the Medieval Art 24 październik 2009 Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • Symbol w srodowisku Słowa: cysterska symbolika XII i XIII wieku II Seminarium sztuki i KUltury Duchowej Cystersów 02 czerwiec 2011 Instytut Historii sztuki i Kukltury UPJPII w Krakowie, Opactwo cystersow w Krakowie -Mogile
 • The Liturgy and Astrology: the "orantes" on the floor of crypte of collegiate church in Wiślica British Archeological Association Conference in Cracow 03 lipiec 2011 Kraków, Collegium Maius, Biblioteka Jagiellońska, Sandomierz
 • Rich books of poor monks: the book painting in service of Cistercian spirituality International Medieval Congress, Leeds, 11-14 lipca 2011 14 lipiec 2012 Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds
 • Średniowieczna retoryka jako czynnik kształtujący sztuki plastyczne: przegląd podstawowych problemów Kongres Mediewistów Polskich, 19-21 września 2011 21 wrzesień 2011 Poznań Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Legenda obrazowa o św. Jadwidze: księga z ducha cysterskiego? III Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, 17-19 maja 2012 17 maj 2012 Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII
 • Bernard of Clairvaux nas Creator of Rules in Cistercian Art: sever evaluator of works or spiritual advisor of artists? International Medieval Congress, Leeds, 9-12 lipca 2012 12 lipiec 2012 Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds
 • Christomimesis – l’idée directrice des psautiers enluminés christo- logiques grecs et latins. Mimesis in byzantine art, 5-7 września 2012 30 grudzień 2012 Kraków, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII, Instytut Historii Sztuki UJ
 • Czego pilnują legioniści w centralnej kwaterze sarkofagu pasyjnego? Symbol czy alegoria w kontekście Misterium paschalnego Między symbolem a alegorią 06 grudzień 2012 Kraków
 • The Cistercian garden: the source of sensual and spiritual pleasure International Medieval Congress 02 lipiec 2013 Leeds
 • Gdzie szukać sztuki dwunastowiecznego renesansu? Przełom/Regres-Innowacja/Tradycja:Procesy pzremian w sztuce sredniowiecznej 21 listopad 2013 Wroclaw
 • Estetyka i transcendencja chrześcijańskiej kultury Kościół jest piękny 27 luty 2014 Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • "Władca pierścieni" jako epos i apokalipsa Między magią a rewligią. Sacrum w tworczości Tolkiena 29 marzec 2014 Kraków, Uniwersytet Jagiellonski
 • Thirteen Century Cistercian Architecture in Polish Regiuons of Lesser Poland, Silesia and Pomerania: Regional Versions of Church Feature and Their Symbolic Meanings and Social Functions 49th International Congress on Mewdieval Studies, Cictercian Studies Conference 09 maj 2014 Kalamazoo, Michiga, (USA), University of Western Michigan
 • Tablica Prawa i Łaski - temat końca średniowiecza i początku ery nowożytnej: ekskluzywny identyfikator konfesyjny czy zaprzepaszczona szansa dialogiczna? Sztuka doby el Greca 29 maj 2014 Siedlce, Muzeum Diecezjalne
 • Mistrz i uczeń w miniaturach śląskich: cysterski paradygmat kontemplacji IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 07 czerwiec 2014 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Emperor of Heaven or emperor of Earth? ; The ottonian Miniatures with Emperor's Representation at the Beginning of Liturgical Books International Medieval Congress 09 lipiec 2014 Leeds, (Wielka Brytania), University of Leeds
 • W poszukiwaniu doskonalej "puszczy": anachoretyzm w duchowości i sztuce cystersow W kregu kultury zakonnej. Konferencja naukowa poświęcona pamięci. o. prof. Benignusa Wanata OCD 10 kwiecień 2015 Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Hirsau and Citeaux: Two different monastic reforms and their artistic creations of the 12th and 13tn centuries in Central Europe International Medieval Congress, Leeds 06 lipiec 2015 Leeds, University of Leeds, Wielka Brytania
 • Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności LXIV Sesja Naukowa SHS „Sztuka na co dzień” 26 listopad 2015 Poznań Oddział Poznański SHS
 • Architectura militans zakonów mniszych i rycerskich na ziemiach polskich xiii-xiv wieku, La chiesa e la pace 05 luty 2016 Rzym (Włochy) Stacja Naukowa PAN
 • Społeczeństwo i jego zjawiska; Stefana Pawlickiego myślenie o kulturze; socjologia czy filozofia kultury Ksiądz Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, 17 luty 2016 Kraków, Centrum Resurrectionis Zmartwychwstańców
 • Apostolskość księgi w sztuce wczesnego średniowiecza w Europie Apostołowie barbarzyńskiej Europy 20 kwiecień 2016 Kraków, Katedra Dziejów Kultury UPJPII
 • Cistercian exegesis of twelfth century: study of selected writings and its visual correlates International Congress of Medieval Studies: Cistercian Studies Conference 14 maj 2016 Kalamazoo, Michigan, USA, Western Michigan University
 • Sztuki plastyczne w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności obrazu od komentarza do samodzielnej, obrazowej interpretacji tekstu świętego V Kongres Mediewistów Polskich 22 wrzesień 2015 Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski
 • Szaty oblubienicy: czy można odczytać duchowość zakonów dokumentując i badając tkaniny z ich kościołów i skarbców? Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów 26 maj 2016 Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Mighty and mysterious bread: the eucharistic epos based on the story of Gideon from the chalice of Włoclawek International Medieval Congress 05 lipiec 2016 Leeds, Wielka Brytania, University of Leeds
 • Apokaliptyka i rys apokaliptyczny w dziele J. R. R. Tolkiena Mit odnaleziony w fantastyce: Teologia, światopogląd i świat wartościw twórczości J. R. R. Tolkiena 23 marzec 2018 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl