wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Szymon Tracz
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
szymon.tracz@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w czasie sesji egzaminacyjnej: piątek 28 VI 2019, godz. 90.00-90.45
ul. Sławkowska 32 

Curriculum Vitae

 • 2017 - Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej
 • 2015 - Stypendium Fundacji Lanckorońskich (Florencja)
 • 2015 - Konserwator Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 2015 - Przewodniczący Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • 2010 - Prowadzenie zajęć z zakresu historii sztuki średniowiecznej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie
 • 2010 - Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie
 • 2009 - Prowadzenie wykładu monograficznego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772), Kraków: Wydawnictwo UNUM 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Niebiański Splendor. Opowieść o drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła z 1. poł. XVI w. w Gilowicach, Kraków-Gilowice: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, Szaflary: Zakład Poligraficzny "MK" s.c. 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kraków: Wydawnictwo Ścieżki Wiary 2013
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Bractwa religijne w dekanacie żywieckim w XVII i XVIII w. [w:] Gronie. Historia-Kultura-Sztuka. Wydawnictwo poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom, II (XXVI) 2010, s. 19-33.
 • Obraz „Św. Hieronim w pracowni” z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu – iluzja i realizm na styku malarstwa włoskiego i niderlandzkiego przełomu XV i XVI w. [w:] Świat i Słowo, 1 (22) 2014, s. 19-34.
 • Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), tłum. Tomasz Gromelski, Towarzystwo Naukowe SOCIETAS VISTULANA [w:] Folia Historica Cracoviensia, T. XVIII 2012, s. 287-307.

Wygłoszone Referaty:

 • Umiłowanie sztuki w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II – Kaplica Redemptoris Mater w Watykanie „Bądźcie wszyscy jednym!” Dziękczynna ekumeniczna konferencja z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II 15 kwiecień 2011 Budapeszt
 • Miedzy Pragą, Budą i Asyżem - gotyckie malarstwo ścienne Johannesa Aquili z końca XIV w. Centrum-Prowincje-Peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki 11 październik 2012 Uniwersytet Łódzki
 • Wpływ wędrówki relikwii św. Mikołaja biskupa ze Wschodu na Zachód w kształtowaniu się jego ikonografii w średniowiecznej Europie Itinera clericorum-kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych 23 październik 2013 Akademia Ignacianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny
 • Funkcja przedstawień legendy św. Mikołaja w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej Św. Mikołaj Biskup Miry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna 05 listopad 2013 Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie
 • Wybrane problemy z ikonografii chrześcijańskiej w wawelskiej części kolekcji Lanckorońskich Dar dla narodu - 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu 23 październik 2014 Zamek Królewski na Wawelu
 • Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów Ornament i dekoracja dzieła sztuki – XIII Ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki 21 listopad 2014 Instytut Historii Sztuki UJ Kraków
 • „Tronująca Madonna z Dzieciątkiem” Bernarda Daddiego z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei nieba jako Niebieskiego Jeruzalem w sztuce XIV i XV w. Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii 19 maj 2015 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wybrane problemy z ikonografii świętych franciszkańskich w „Węgierskim legendarium andegaweńskim” Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek 21 maj 2015 Instytut Historii Sztuki UJ i Klasztor Ojców Franciszkanów w Krakowie
 • Widzialny znak niewidzialnej łaski. Ikonografia siedmiu sakramentów świętych na tzw. Komplecie żywieckim w skarbcu katedry na Wawelu Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej 29 maj 2015 Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie
 • Obrazy Sano di Pietro z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu jako wyraz pobożności i element religijnego krajobrazu XV-wiecznej Sieny Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny 25 listopad 2015 Kraków - Akademia Ignatianum
 • Korona oddana Bogu - ikonografia św. Ludwika z Tuluzy w "Węgierskim legendarium andegaweńskim" Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu. 02 marzec 2016 Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Staropolskie baldachimy procesyjne w Małopolsce Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności 22 czerwiec 2016 Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie
 • "Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie Trecenta i 1. poł. Quattrocenta Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, cz. II 21 wrzesień 2016 Pałac Biskupi w Krośnie
 • XVII-wieczna dekoracja malarska tzw. apteczki w klasztorze benedyktynek w Staniątkach Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie 15 październik 2016 Zamek w Niepołomicach - Opactwo PP. Benedyktynek w Staniątkach
 • Sztuka sakralna Księstwa Oświęcimskiego 1315-1564 Księstwo Oświęcimskie. Dzieje – ludzie – kultura – dziedzictwo 31 marzec 2017 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 • Symbole ikonograficzne świętych na obrazach w XVI-wiecznym starowiejskim drewnianym kościele XXV Europejskie Dni Dziedzictwa - Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu 09 wrzesień 2017 Stara Wieś
 • Prace konserwatorskie przy sakralnych obiektach zabytkowych z terenu powiatu bielskiego Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego 14 listopad 2017 Kozy - Pałac Czeczów
 • Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich Sztuka pograniczy. LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki 16 listopad 2017 Lublin - Centrum Spotkania Kultur
 • Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji krakowskiej do roku 1783 Oprawa artystyczna świąt i uroczystości w Polsce i z Polską związanych do roku 1939. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa 12 październik 2018 Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Jagielloński
 • Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara jako miejsce upamiętnienia mieszczan oraz kolejnych właścicieli Żywca Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczeństwo, duchowość, architektura, wystrój 16 listopad 2018 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z daru króla Jana Kazimierza w Rajczy Interdyscyplinarna konferencja w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba 06 grudzień 2018 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szembekowska kaplica Najświętszego Salwatora przy katedrze we Fromborku jako Palladium Świętej Warmii Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja-architektura-transformacja. 13 czerwiec 2019 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl