wróć na stronę główną UPJPII
mgr Bożena Tuszewska
Zatrudnienie:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych - starszy wykładowca 
E-mail:
bozena.tuszewska@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżury w sesji zimowej oraz sesji poprawkowej r. ak. 2014/15: </p>
<p> 3.02.2015 godz. 9:30 - 11:00</p>
<p> 5.02.2015 godz. 9:30 - 11:00</p>
<p> 10.02.2015 godz. 9:30 - 11:00</p> 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Wykonywanie II części tłumaczeń w ramach grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2013 - Wykonywanie IV części tłumaczeń w ramach realizacji grantu "Studia i materiały do dziejów kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie”
 • 2013 - Konferencja - "Źródła pisane z punktu widzenia filologa, historyka i archeologa" - wygłoszony referat:"Wprowadzenie do pracy nad tekstem liturgicznym i historycznym (chronologia, jednostki mierzenia czasu, kalendarz, systemy datowania).
 • 2010 - 01.10.2010 - Awans na stanowisko wykładowcy języka łacińskiego i greckiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2010 - Nagroda JM Rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo - dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2005 - "Źródła Franciszkańskie" Kraków 2005 - członek zespołu translacyjnego języka łacińskiego (Źródła Biograficzne św. Franciszka)
 • 2000 - Lektorka języka łacińskiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 1999 - Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 1996 - Pracownik Księgarni Naukowej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • 1995 - Nauczyciel języka łacińskiego z elementami kultury antycznej w VII Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
 • 1990 - Studia wyższe magisterskie na kierunku filologia klasyczna - specjalność nauczycielska - na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zakończone 11.07.1995 uzyskaniem tytułu magistra

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 • Brak danych

Artykuly w Czasopismach:

 • Brak danych

Wygłoszone Referaty:

 • Brak danych
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl