wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Robert Tyrała
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
robert.tyrala@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Muzyki Kościelnej, Katedra Muzyki Religijnej (Akademii Muzycznej w Krakowie) 
Dyżur dydaktyczny:
Rektorat, środa godz. 10.00-12.00 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Złota odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski - nadany przez Zarząd Województwa Małopolskiego 20 lutego 2018
 • 2018 - Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP, 22 maja 2018
 • 2017 - Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1 sierpnia 2017 roku
 • 2017 - Koordynator Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej przy Metropolicie Krakowskim
 • 2016 - Profesura nadzwyczajna UPJP II (zatwierdzona przez Kongregację Edukacji Katolickiej, Watykan 23 lutego 2016 roku)
 • 2016 - Przewodniczący Jury, 12th “GIUSEPPE ZELIOLI” EUROPEAN FESTIVAL OF YOUTH CHOIRS, Lecco and Province Lombarde, ITALIA, lipiec 2016
 • 2016 - Tytuł: Fellow of the Royal School of Church Music in recognition of distinguished service to Church music, 1 października 2016 York (Anglia)
 • 2015 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, XL International Congress Pueri Cantores, pt. Cantate Spem Vestram, Rzym 2015/16 (6000 uczestników z 18 krajów świata)
 • 2015 - Nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego "Srebrna piszczałka" za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce, 2015
 • 2012 - Konsultor, Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, Konferencji Episkopatu Polski
 • 2012 - Członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
 • 2011 - Koordynator, II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, WACOM, październik 2011
 • 2010 - Habilitacja z nauk humanistycznych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, 29 listopada 2010)
 • 2010 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXVI International Congress Pueri Cantores, pt. Deus Caritas est, Roma 28 XII 2010-1 I 2011, (4500 chórzystów, 14 krajów świata)
 • 2009 - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores (41 krajów świata) w latach 2009-2017; od 2017 prezydent honorowy Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
 • 2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: 2009, 2015
 • 2009 - Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gloria Artis” brązowy, 2009
 • 2008 - Dyrektor Międzuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • 2007 - Nagroda Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie: 2007/2008, 2011/2012, 2013, 2014, 2015
 • 2007 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXXIV Międzynarodowego Kongresu Pueri Cantores pt. Misericordias in aeternum cantabo, Kraków, lipiec 2007
 • 2006 - Przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji Akademii Muzycznej w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dla stworzenia kierunku muzyka kościelna (utworzono kierunek decyzją ministra NiSW w 2008 roku)
 • 2006 - Członek Zespołu ds. transmisji telewizyjnych, Konferencji Episkopatu Polski
 • 2005 - Kierownik Katedry Muzyki Religijnej Akademii Muzycznej w Krakowie
 • 2004 - Redaktor naczelny czasopisma "Pro Musica Sacra" Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej (UPJP II)
 • 2004 - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie, wrzesień 2004
 • 2004 - Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores, 2004-2009; od 2013 prezydent honorowy Polskiej Federacji Pueri Cantores
 • 2004 - Asystent kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, (29 krajów świata), 2004-2009
 • 2003 - Stypendium habilitacyjne (Solesmes, Regensburg, Rzym, wrzesień 2003-luty 2004)
 • 2000 - Obrona dr z teologii (liturgika, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny, 23 czerwca 2000)
 • 1999 - Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • 1998 - Podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) 1998-2000.
 • 1997 - Obrona mgr ze sztuki (Akademia Muzyczna w Krakowie, 4 lipca 1997)
 • 1997 - Dyrygent Męskiego chóru Katedry Wawelskiej
 • 1996 - Obrona mgr lic z liturgiki (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 5 lutego 1996)
 • 1992 - Studia magisterskie (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 • 1990 - Obrona mgr z teologii (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 23 marca 1990)
 • 1984 - Studia magisterskie (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem Kościoła [w:] Anamnesis, 26(3) 2001, s. 49-60.
 • Drogi ku soborowej odnowie muzyki liturgicznej [w:] Liturgia Sacra, 7(2) 2001, s. 293-310.
 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki muzyk i liturgista – epoki baroku [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2002, s. 202-223.
 • Aktualność odnowy muzyki liturgicznej przedstawionej w Motu Proprio św. Piusa X [w:] Liturgia Sacra, 9(2) 2003, s. 395-409.
 • I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej Musicam Sacram Promovere na tle wcześniejszych inicjatyw odnowy muzyki kościelnej w Polsce [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3 2005, s. 218-232.
 • Muzycy kościelni działający na terenie Archidiecezji Krakowskiej w XX wieku [w:] Collectanea Historica, 4 2006, s. 51-59.
 • Historia kształcenia w zakresie muzyki kościelnej w Kościele krakowskim po reformie soborowej [w:] Ateneum Kapłańskie, 599-600 2009, s. 38-54.
 • Kulturowy i religijny kontekst twórczości kompozytorskiej Henryka Mikołaja Góreckiego (+2010). „Niebiańskie polany” jako przesłanie jego kompozytorskiej twórczości [w:] Pro Musica Sacra, 9 2011, s. 11-17.
 • Duchowość liturgiczna zespołów śpiewaczych [w:] Anamnesis, 34 2003, s. 77-86.
 • Polska muzyka sakralna inspirowana osobą i działalnością Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 15/59 2004, s. 353-376.
 • Duszpasterski wymiar muzyki liturgicznej w świetle „Sacramentum caritatis” Benedyka XVI [w:] Łódzkie Studia Teologiczne, 17 2008, s. 385-403.
 • Koncerty w kościołach po Vaticanum II [w:] Pastores, 55/2 2012, s. 116-123.
 • Regulamin organistów w Archidiecezji krakowskiej [w:] Pro Musica Sacra, 10 2012, s. 9-20.
 • Weryfikacja śpiewów kościelnych w kwestii dyscypliny kościelnej [w:] De Cantu sacro, 8 2013, s. 59-62.
 • La Musica liturgica en la reflexion sobre el Misterio Pascual [w:] Pro Musica Sacra, 12 2014, s. 9-39.
 • Wychowanie i formacja na przykładzie Federacji Pueri Cantores, [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 33/2 2014, s. 205-215.
 • Kierunek „muzyka kościelna” nową formą kształcenia muzycznego w Polsce [w:] Muzyk kościelny, 1 2009, s. 35-41.
 • Benedykt XVI doktorem honoris causa Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Pro Musica Sacra, 13 2015, s. 9-37.

Wygłoszone Referaty:

 • Chorał gregoriański w Liturgii Kościoła dawnej i dzisiaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater 04 maj 2000 Częstochowa
 • Polska muzyka sakralna inspirowana osobą i działalnością Jana Pawła II Muzyka kościelna w Polsce 25 marzec 2004 Poznań
 • Dokumenty Kościoła w Polsce o muzyce liturgicznej I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej 17 wrzesień 2004 Kraków
 • Pastoralny wymiar muzyki kościelnej Ars Celebrandi 24 październik 2004 Drohiczyn
 • Jan Nepomucen Bobrowicz-propagator polskiej kultury muzycznej w świetle przemian XIX-wiecznej Europy Życie i twórczość Jana Nepomucena Bobrowicza w dwusetną rocznicę urodzin 12 maj 2005 Szczecin
 • Encyklika Musicae sacrae disciplina Piusa XII w 50-lecie Musciae Sacrae Disciplina 23 listopad 2005 Kraków
 • Kulturotwórcza rola Kościoła w powstawaniu nowych dzieł kompozytorów polskich Muzyka Polska, odkrycia i perspektywy 11 listopad 2006 Kraków
 • Posoborowe miejsce chorału gregoriańskiego w Liturgii Kościoła Chorał gregoriański – źródło inspiracji muzyki europejskiej 20 listopad 2006 Kraków
 • Czy w kościele jest dziś jeszcze potrzebna muzyka IV Sesja naukowa Musica Sacra 28 marzec 2007 Gdańsk
 • Organy u św. Floriana Z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie 16 listopad 2007 Kraków
 • Liturgia wczoraj i dziś, niezmiennie dla chwały Bożej i uświęcenia człowieka. Czy chorał gregoriański wciąż jest pierwszym śpiewem Kościoła? 19 listopad 2007 Kraków
 • Absolwenci Wydziału Wychowania Muzycznego zatrudnieni jako organiści i animatorzy życia muzycznego w Archidiecezji krakowskiej Edukacja muzyczna w Małopolsce 07 marzec 2008 Kraków
 • Kierunek muzyka kościelna nową szansą na kształcenie muzyków kościelnych w Polsce Muzyka sakralna 07 marzec 2008 Gdańsk
 • Rola organisty w dokumentach Kościoła Seminarium dla muzyków kościelnych, dyrygentów i organistów 14 marzec 2009 Rzeszów
 • Rola Kościoła w kształtowaniu współczesnej kultury muzycznej w Polsce Muzyka sakralna 12 maj 2009 Gdańsk
 • Pueri Cantoras e living part of the Church Kościół w Azji, rola ruchów religijnych 25 styczeń 2010 Bangkok/Tajlandia
 • Pueri Cantores w życiu Kościoła XXXII Narodowy Kongres Muzyki Liturgicznej 11 luty 2010 Meksyk/Morelia
 • Organista kościelny – muzyk czy grajek? Musica Sacra 28 marzec 2012 Gdańsk
 • Regulamin Organistów Archidiecezji krakowskiej I Diecezjalny Kongres Muzyków Kościelnych 19 maj 2012 Pelplin
 • Weryfikacja śpiewów kościelnych w kwestii dyscypliny kościelnej Śpiewy liturgiczne w tradycji i współczesności – opracowania i weryfikacje 12 wrzesień 2012 Białystok
 • Edukacja, wychowywanie i duchowość w Pueri Cantores X Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu Musica Sacra 20 marzec 2013 Gdańsk, Akademia Muzyczna
 • Pueri Cantores, una musica viva en la Iglesia Festival de Musica Sacra De Bogota 26 wrzesień 2013 Bogota, Columbia
 • Por que para la Iglesia Catolica de hoy Digue siendo necesaria la musica? Festiwal de Musica Sacta de Bogota 27 wrzesień 2013 Bogota, Columbia
 • La importancia de ensenra la musica de las Iglesias en los seminariom Festiwal de Musica Sacta de Bogota 28 wrzesień 2013 Bogota, Columbia
 • Muzyka podczas papieskich liturgii w Krakowie Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Inspiracje, interpretacje, cz. IV 05 listopad 2013 Kraków
 • Religijne kompozycje Stanisława Wiechowicza w kontekście ówczesnej odnowy muzyki kościelnej Wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza 30 listopad 2013 Kraków, Akademia Muzyczna
 • La Musica Liturgica en la vivencia del Triduo Pascual XXVI Congresso Nacional de Musica Liturgica 27 luty 2014 Mexico, Monterrey
 • Wychowanie dzieci i młodzieży do przeżywania liturgii w Pueri Cantores Piękno liturgii aspekty pastoralne 17 maj 2014 Katowice-Panewniki
 • Wychowanie i formacja na przykładzie Federacji Pueri Cantores Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja artystyczna – dylematy, teoria i praktyka 21 październik 2014 Akademia Ignatianum , Kraków
 • Muzyka podczas celebracji integralna z liturgią. Dbałość o szlachetne piękno muzyki. Muzyka Sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym 29 kwiecień 2015 Akademia Muzyczna, Bydgoszcz
 • Regulamin budowy, remontu i sprowadzania z zagranicy instrumentów w archidiecezji krakowskiej z 2007 r. XVI Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych Laudate Dominum per organa benesonantia 23 wrzesień 2015 Legnica
 • Dbałość o szlachetne piękno muzyki podczas celebracji liturgicznych, aktualne czy już przeszłość? Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. VI 03 listopad 2015 Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Miejsce chorału w posoborowej nauce i praktyce liturgicznej Chorał gregoriański - niewyczerpane źródł inspiracji 23 kwiecień 2016 Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej. Historia-ludzie-idee. Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku 24 listopad 2016 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • Pueri Cantores, una parte viva de la Iglesia Posiedzenie senatu na Uniwersytecie Katolickim Universidad Cecilio Acosta UNICA 09 luty 2017 Maracaibo, Wenezuela
 • Aktualna sytuacja muzyki kościelnej w Archidiecezji krakowskiej Stan muzyki liturgicznej w polskim Kościele, z cyklu Convenium Musicæ Sacræ dedicatum 15 marzec 2017 Akademia Muzyczna w Poznaniu
 • Pueri Cantores: un’opportunità per la Chiesa per curare la bellezza della musica. La Nuova Istruzione sulla musica sacra in Polonia I Pueri Cantores nel Mondo e la Musica Sacra dopo il Concilio Vaticano II 09 lipiec 2016 Mediolan
 • Wielkopostna muzyka organowa w dokumentach Kościoła po Vaticanum II Solowa muzyka organowa w okresie Wielkiego Postu 03 kwiecień 2017 Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • Instrukcja Musicam Sacram z chóralnej perspektywy w Kościele Powszechnym. Percepcja i rezonans. Perspektywa i szansa dla chóralistyki na przyszłość XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica Sacra nt. Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną 17 maj 2017 Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • The Resonance of Vatican Instruction in the Musicam Sacram on the 50th Anniversary of Its Promulgation (1967-2017) Congresso Intentacional de Musica Sacra abre inscricoes 20 lipiec 2017 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
 • W imię przyszłości kultury ... Jan Paweł II, UNESCO 1980. XII Dni Jana Pawła II, Prawa człowieka-prawa narodu; Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. VIII 08 listopad 2017 Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Muzyka narzędziem jedności i pokoju. Działalność Pueri Cantores w Europie Srodkowo-Wschodniej Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszechradzkiej. Unity of Diversities - Cultural Heritage of the Visegrad Four 14 listopad 2017 Kraków
 • Muzyka liturgiczna nośnikiem piękna. Czy dzisiaj możliwa i aktualna? Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej 18 listopad 2017 Uniwersytet Szczeciński, filia w Koszalinie
 • Nowa instrukcja KEP o muzyce kościelnej (2017) szansą na dobrą muzykę kościelną w Polsce? VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Thesaurus Musicae Sacrae Skarbiec Muzyki Kościelnej 01 grudzień 2017 Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Muzyka podczas papieskich pielgrzymek w Archidiecezji krakowskiej (1979-2016) Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, cz. IX 07 listopad 2018 Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores w trosce o stan współczesnej muzyki kościelnej XII Ogólnopolskie Sympozjum i warsztaty dla organistów. Ruchy odnowy w muzyce liturgicznej historia a dzień dzisiejszy. 23 listopad 2018 Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • Organy w Archidiecezji krakowskiej w latach 1997-2018 Dzien skupienia organistów AK w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji krakowskiej 24 listopad 2018 Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
 • Moniuszko w Krakowie i Kraków dla Moniuszki XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica Sacra nt. Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki. 25 kwiecień 2019 Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Pamięć i zadanie. Uniwersytet Papieża - dar i wyzwanie I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny …. Jedna z najważniejszych dat w historii Wadowic: 7. czerwca 1979. Czterdzieści lat później … 17 czerwiec 2019 Wadowice, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II
 • Muzyka kościelna w Polsce Misteria Paschalia, Discussion panel: Sacred Music in the Modern World 15 kwiecień 2019 Kraków, Bishop Erazm Ciołek Palace
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl