wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Wacław Umiński CM
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
waclaw.uminski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur pracowniczy w czasie sesji letniej
Poniedziałek 24 czerwca 2019
godz.11.00 - 12.30
Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy
ul. Stradomska 4 

Curriculum Vitae

 • 2016 - skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2013 - skarbnik Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2012 - Redaktor Naczelny Czasopisma Nasza Przeszłość
 • 2007 - sekretarz Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2006 - członkowstwo w Polskim Stowarzyszeniu Sztuka Orientu
 • 2004 - członkowstwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
 • 2004 - zastępca Przewodnicącego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 2003 - Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2002 - doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1998 - Dyrektor Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1998 - dyrektor Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1998 - członkowstwo w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 1998 - kustosz Muzeum Historyczno-Misyjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
 • 1997 - licencjat (kanoniczny) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1993 - magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2009
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół francuski na przestrzeni dziejów. Materiały z konferencji zorganizowanej 13 III 2009 przez Koło Naukowe Historyków Studentów PAT z objazdu naukowego po Francji, Kraków: AT Group 2009
 • Zbiory chińskie w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Wybór źródeł do historii Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na ziemiach polskich, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2014
 •      [szukaj w bibliotece] Zbieracze złotych kłosów, : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Żyję. Wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. Konstantego Michalskiego z 1945, skierowana do byłych więźniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012
 •      [szukaj w bibliotece] Konwikt Teologiczny Świętego Krzyża w Warszawie w latach 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2017

Artykuły Książkowe:

 • Łada Józef [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa: 2002, s. 156-156.
 • Teodorowski Paweł [w:] J. Myszor [red.], Leksykon duchowieństwa represjowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani-więzieni, Warszawa: 2002, s. 288-289.
 • Aktywność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w okresie międzywojennym [w:] J. Walkusz [red.], Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: KUL 2004, s. 169-197.
 • Tkaniny orientalne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Beata Biedrońska-Słotowa [red.], Tkaniny orientalne w Polsce - gust czy tradycja?, Warszawa: DIG 2011, s. 139-146.
 • Godła Rodziny Wincentyńskiej [w:] J. Marecki; L. Rotter [red.], Symbol -znak-przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 19-27.
 • Portret Stefana Batorego [w:] P. Mrozowski i A. Rottermund [red.], Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego katalog wystawy, Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego 2010, s. 68-68.
 •      [szukaj w bibliotece] Ogrody klasztorne [w:] J. Marecki; L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2007, s. 181-194.
 •      [szukaj w bibliotece] Archiwa kościelne i ich funkcjonowanie w obecnym prawodawstwie Kościoła katolickiego [w:] J. Marecki [red.], Lex et praxis. Prawodawstwo archiwalne, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 67-82.
 •      [szukaj w bibliotece] Sytuacja społeczno-polityczna Kościoła w drugiej połowie XIX w. na Pomorzu [w:] J. Wątroba [red.], Mistyka służby. Sympozjum o słudze Bożej siostrze Marcie Wieckiej SM, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008, s. 19-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara, nadzieja, miłość w nauczaniu św. Wincentego a Paulo [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2007, s. 49-56.
 •      [szukaj w bibliotece] Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy [w:] B. Stanaszek [red.], Biskup Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło., Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2009, s. 11-26.
 •      [szukaj w bibliotece] Zgromadzenie Zakonne Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [w:] W. Mazurowski, W. Więckowski [red.], Zginęli za wiarę, Pelplin: Bernardinum 2011, s. 149-180.
 • Epitafium Jana Sacrana (1443-1527) [w:] A. Biedrzycka [red.], Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 70-72.
 • Epitafium Melchiora Sobka (zm. 1542) [w:] A. Biedrzycka [red.], Polska. Skarby i kolekcje artystyczne, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2011, s. 72-73.
 •      [szukaj w bibliotece] Pawellek Pius [w:] S. Wilk [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 100-101.
 •      [szukaj w bibliotece] Petrzyk Jan [w:] S. Wilk [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 404-405.
 •      [szukaj w bibliotece] Formacja zakonna w zakonach polskich w XVII i XVIII w. [w:] M. Łobozek [red.], Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s. 135-150.
 • Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jego kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 2004, s. 83-88.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Małe Seminaria prowadzone przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1918-1939 [w:] FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (12-13) 2001, s. 96-141.
 • Organizacja i rozwój Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1918-1939 [w:] ABMK, 80 2003, s. 311-394.
 • Współpraca biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 36-39.
 • Z działalności biblioteki stradomskiej. Biblioteka dawniej i dziś [w:] Informator Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 24 2004, s. 33-36.
 • Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu - przeszłość i teraźniejszość [w:] Bibliotheca Nostra, 2 (18) 2009, s. 35-49.
 • Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego w XIX i XX w. [w:] Folia Historica Cracoviensia, 12 2006, s. 119-129.
 • Prezentacja zbiorów bibliotecznych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (18-19) 2004, s. 100-106.
 • Działalność Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie w roku 2009 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (28-29) 2009, s. 92-95.
 • Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Misjonarskiej w Krakowie na Stradomiu w roku 2008 [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (26-27) 2008, s. 22-27.
 • Na ratunek książce - cykl wystaw pokonserwacyjnych w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2 (24-25) 2007, s. 57-65.
 • Śp. Ks. Jan Bogusław Tkaczyk (1931-2003) [red.] [w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, 136-137
 • Śp. Ks. Henryk Krzysteczko CM (1930-2003) [red.] [w:] Roczniki Wincentyńskie, 1 2003, 138-139
 • Jubileusz 60, 50 i 25-lecia kapłaństwa [red.] [w:] Roczniki Wincentyńskie, 2 2003, 37-59
 • Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonów męskich [w:] ABMK, 81 2004, s. 73-75.
 • Zakład Wychowawczy im. ks. Siemaszki w okresie międzywojennym [w:] Nasza Przeszłość, 105 2006, s. 295-303.

Wygłoszone Referaty:

 • Praktyka udostępniania zasobów w archiwach zakonnych Informacja i udostepnianie zasobów w archiwach Kościoła katolickiego w Polsce 25 wrzesień 2003 Lublin
 • Biblioteka Księży Misjonarzy i jej księgozbiór na przestrzeni wieków W Maryjnym Janowie Gratianum 20 maj 2004 Janów Lubelski
 • Działalność wydawnicza Zgromadzenia Księży Misjonarzy w okresie międzywojennym Spotkanie Księży Profesorów i wykładowców historii Kościoła 25 kwiecień 2003 Lublin
 • Działalność Zakładu Wychowawczego imienia ks. Siemaszki w latach 1914-1939 100-lecie śmierci ks. Kazimierza Siemaszko 22 maj 2004 Piekary pod Krakowem
 • Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP i jej kolejne rocznice w polskiej prasie religijnej Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 11 grudzień 2004 Kraków
 • Księgozbiór Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w świetle XVIII i XIX wiecznych inwentarzy Biblioteki zakonne wczoraj i dziś. Co kryją klasztorne księgozbiory 24 listopad 2009 Kraków
 • Działalność misyjna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Chinach w okresie międzywojennym Sztuka i rzemiosło Chin 23 marzec 2010 Chrzanów
 • Formacja zakonna w XVII i XVIII wieku Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku 27 październik 2005 Kraków
 • Ochrona i konserwacja zabytkowego zbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Konserwacja zapobiegawczai pełna zbiorów Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury 15 styczeń 2009 Katowice
 • Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy w formację duchowieństwa diecezjalnego w Polsce w latach 1675-1864 Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła 27 kwiecień 2011 Wadowice
 • Czasopisma wydawane przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w XIX i XX w. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków - Lwów, Książki, Czasopisma, Biblioteki XIX i XX wieku 18 listopad 2005 Kraków
 • Księgozbiór Biblioteki Zgromadzenia Księży - przeszłość i teraźniejszość Kultura umysłowa zakonów Europy środkowowschodniej X-XXI wiek - Historyczne księgozbiory klasztorne. Stan i perspektywy badań 31 maj 2006 Katowice
 • Droga do kapłaństwa i działalność ks. Jana Lorka jako wychowawcy 120 rocznica urodzin i 70 rocznica święceń bpa Jana Kantego Lorka 21 październik 2006 Sandomierz
 • Prawodawstwo w konkordatach Prawodawstwo archiwalne 24 marzec 2007 Kraków
 • Ogrody klasztorne Symbolika roślin 12 maj 2007 Kraków
 • Prezentacja i omówienie dostępnych katalogów archiwów zakonnych Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnianie zasobów 12 styczeń 2008 Kraków
 • Kolekcja chińska w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Sztuka Chin 13 styczeń 2008 Warszawa
 • Godła zakonne zgromadzeń wincentyńskich Heraldyka zakonna 13 marzec 2008 Kraków
 • Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt Symbolika zwierząt 12 maj 2007 Kraków
 • Zasób Archiwum Naszej Przeszłości materiałem dla badaczy historii Kościoła w Polsce Historia chrześcijaństwa w źródłach 05 grudzień 2014 Kraków
 • Zaangażowanie zakonów męskich na rzecz powstania styczniowego Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego 22 kwiecień 2013 Kraków
 • Zasady udostępniania materiałów archiwalnych na przykładzie archiwów Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych 14 marzec 2012 Warszawa
 • Zwierzęta i ich symbolika w Biblii Symbolika Biblii i mitologii świata 21 kwiecień 2012 Kraków
 • Współczesne pomoce ewidencyjne w archiwach zakonnych VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich 06 wrzesień 2012 Wrocław
 • Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo Ziemiaństwo polskie na rzecz Ojczyzny i Kościoła 23 listopad 2012 Kraków
 • Misje zagraniczne w świetle zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy w Krakowie Ukryte za klasztorną furtą. Skarby archiwów zakonnych 05 grudzień 2015 Kraków
 • Działalność charytatywna w Krakowie za czasów autonomii galicyjskiej Dobroczynność w aspekcie historycznym, aktualnie i przyszłościowym 09 październik 2015 Kraków
 • Gronadzenie i charakterystyka zbiorów w Archiwum "Naszej Przeszłości" Zabezpieczanie i udostępnianie archiwalnych zasobów archiwów kościelnych 20 październik 2015 Centrum Szkoleniowe Falenty koło Raszyna
 • Duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. Matki Bożej z Lourdes w Krakowie Duszpasterstwa środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945-1989 01 czerwiec 2016 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Sytuacja społeczno-polityczna w II połowie XIX w. na Pomorzu Mistyka służby - O słudze Bożej Marcie Wieckiej SM 25 kwiecień 2007 Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wiara, nadzieja i miłość w nauczaniu św. Wincentego Cnoty i wady społeczeństwa baroku po obu stronach Karpat 19 maj 2007 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Cnoty i wady ukryte pod postaciami zwierząt Symbolika zwierząt 12 maj 2007 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy 01 październik 2016 Wrocław
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016) 22 październik 2016 Kraków
 • Troska o źródła na łamach czasopism „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” oraz „Nasza Przeszłość” 60-lecia Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy 14 listopad 2016 Lublin
 • Wkład Misjonarzy w formację duchowieństwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Konwiktu Teologicznego w Warszawie (1919-1939) Sympozjum z okazji jubileuszu 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego 21 styczeń 2017 Warszawa
 • Oddziaływanie konwiktu teologicznego w Warszawie w latach 1918-1939 na polu formacyjnym i edukacyjnym Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie 07 październik 2017 Kraków
 • Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie Muzea kościelne wobec nowych wyzwań 19 październik 2017 Mszczonów
 • Historique, patrimoine actuel et activité de la bibliothèque Congrégation de la Mission à Cracovie Premiere rencontre CIF de bibliothécaires et d`archivistes de la Famille Vincentienne 16 listopad 2017 Paris
 • Działania wojenne w latach 1918-1920 w świetle pamiętnika kapelana ks. Andrzeja Masnego CM Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych 24 maj 2018 Kraków
 • Produkcja wydawnicza warszawskiej drukarni misjonarzy. Próba charakterystyki Metodologie badań nad drukarniami XV-XVIII w. oraz ich produkcją wydawniczą 14 marzec 2019 Kraków
 • Materiały do dziejów zakładów Jadwigi Generałowej Zamoyskiej w zasobach Archiwum Instytutu Wydawniczego „Nasza Przeszłość” Ukryte perły archiwistyki 24 maj 2019 Kraków
 • 44. Reakcje duchowieństwa i wiernych na I pielgrzymkę Jana Pawła II do Krakowa I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 31 maj 2019 Gniezno
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl