wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor zwyczajny 
E-mail:
jacek.urban@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii XIX i XX wieku 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro) 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Diecezja Krakowska w XIX wieku [w:] [red.], Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków: 2000, s. 304-383.
 • Kościół krakowski w okresie niewoli narodowej [w:] W. Bałus, E. Mikołajska, J. Urban, J. Wolańska [red.], Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, Kraków: 2004, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół w Polsce wobec wyzwań historii [w:] G. Bedouelle [red.], Wielka ilustrowana historia Kościoła, Kraków: Biały Kruk 2008, s. 251-265.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół w Polsce w okresie niewoli narodowej [w:] A. Wiencek [red.], Dzieje Kościoła w Polsce, Warszawa-Bielsko-Biała: 2008, s. 322-372.
 •      [szukaj w bibliotece] Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] T. Pieronek [red.], Karol Wojtyła jako biskup krakowski, praca zbiorowa, Kraków: 1988, s. 261-276.
 •      [szukaj w bibliotece] Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] ks. Z. Kliś i G. Lichończak-Nurek [red.], Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków: 1999, s. 39-53.
 • Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1958-1978 [w:] T. Pieronek [red.], Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Kraków: 1988, s. 261-276.
 •      [szukaj w bibliotece] Związki kościoła św. Krzyża w Krakowie z domem Księży Emerytów (1783-1883) [w:] ks. Z. Kliś, G. Lichończak-Nurek [red.], Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, Kraków: 1993, s. 39-53.
 • Geneza podręcznika historii Kościoła Katolickiego dla szkół średnich ks. Władysława Chotkowskiego [w:] J. Wołczański [red.], Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr T. Śliwie, Kraków-Lwów: 1999, s. 159-165.
 • Translacja relikwii Królowej Jadwigi do ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego w katedrze krakowskiej w 1987 r. [w:] [red.], Diligis me? Pasce! Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Swierzawskiemu na 50-lecie święceń kapłańskich, Sandomierz: 2000, s. 376-387.
 • Tadeusz Gromnicki, (1851-1939) [w:] ks. S. Piech [red.], Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: 2000, s. 0-0.
 • Krakowska Kapituła Katedralna protektorką Domu XX Emerytów przy kościele Św. Marka w Krakowie [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków: 2001, s. 64-75.
 • Bulla Piusa IX Universalis Ecclesiae z 3 lipca 1848 roku [w:] ks. J. Wołczański [red.], Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu Ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim, Kraków-Kamieniec Podolski: 2001, s. 309-321.
 • Ks. Marceli Ślepicki, kanonik krakowski i katecheta [w:] J. Szczepaniak [red.], Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, Kraków: 2001, s. 199-207.
 •      [szukaj w bibliotece] Spithal Roman Aleksander (1824-1889) [w:] [red.], PSB, : 2002, s. 126-127.
 • Krakowska Kapituła Katedralna wobec kwestii narodowej (1795-1918) [w:] A Pankowicz [red.], Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, Kraków: 2002, s. 175-190.
 • Nieznane źródło o kościele i parafii św. Mikołaja w Krakowie z 1863 r [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, Kraków: 2002, s. 47-53.
 • Relacja biskupa Jana Puzyny o kandydatach na arcybiskupstwo lwowskie obrządku łacińskiego z roku 1900 [w:] [red.], Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2003, s. 177-182.
 • Dwa listy prymasa Stefana Wyszyńskiego do ks. Stanisława Jasińskiego, scholastyka kapituły katedralnej na Wawelu z grudnia 1952 r. [w:] R. Terlecki [red.], Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, Kraków: 2003, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Współczesne formy kultu krakowskich świętych i błogosławionych przełomu XIX i XX stulecia [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Cracovia sacra. Krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: 2004, s. 249-269.
 •      [szukaj w bibliotece] Restauracja katedry na Wawelu (1978-2003) [w:] [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: 2004, s. 571-593.
 • powinien odbudować pałac biskupi zniszczony wielkim pożarem Krakowa 1850 r.? [w:] [red.], Lex tua in corde meo. Księga pamiątkowa ku czci bp. T. Pieronka, Kraków: 2004, s. 515-528.
 • Początki ekspozytury w Kościelisku [w:] [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5,1), Prace dedykowane Ks. prof. A. Kubisiowi, Studia WT PAT, Kraków: 2004, s. 865-870.
 •      [szukaj w bibliotece] Restauracja diecezji krakowskiej w świetle kazania ks. Józefa S. Pelczara wygłoszonego nad trumną kard. Albina Dunajewskiego [w:] [red.], Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski. Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 2005, s. 555-566.
 • Arcybiskupa Franciszka Symona rzecz o ks. Józefie Reddigu, dziekanie Kapituły Żytomierskiej [w:] [red.], „Scire Deum”. Księga pamiątkowa na 25-lecie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: 2006, s. 397-400.
 • „Porywał w górę serca” - ks. prof. Władysław Chotkowski [w:] K. Panuś [red.], Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków: 2006, s. 367-382.
 • Wawelskie korzenie duchowości Jana Pawła II [w:] M. Chmielewski [red.], Jan Paweł II – Mistrz duchowy, „Homo meditans” 27, Lublin: 2006, s. 25-36.
 • Katedra krakowska - jeszcze kościół, czy już muzeum? [w:] [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: 2006, s. 353-363.
 •      [szukaj w bibliotece] Teczka bp. Jana Pietraszki [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków: 2007, s. 47-77.
 • Próba wznowienia kolegiaty przy kościele św. Floriana w Krakowie w 1925 roku [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, Kraków: 2007, s. 19-33.
 • Kardynał Karol Wojtyła i krakowscy franciszkanie [w:] [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta”. W 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1235-2007), Kraków: 2007, s. 123-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Archidiecezja krakowska w świetle relacji informatora ps. „Kos” z lat 1953-55 [w:] R. Terlecki, J. Szczepaniak [red.], Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Kraków: 2008, s. 181-209.
 • Dokumenty na temat kolegiaty św. Anny w zbiorach Archiwum i Biblioteki Metropolitalnej na Wawelu [w:] Z. Kliś [red.], Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, Kraków: 2009, s. 65-72.
 • Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa [w:] [red.], 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym. Materiały z sympozjum, Kraków: 2009, s. 15-31.
 •      [szukaj w bibliotece] List Karola Nikla do kardynała Jana Puzyny w sprawie uroczystości grunwaldzkich w Krakowie w roku 1910 [w:] [red.], „Na znak świetnego zwycięstwa”. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków: 2010, s. 351-358.
 • Powołanie ks. prof. Jana Fijałka na katedrę historii kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane ks. prof. Stanisławowi Piechowi, Kraków: 2010, s. 225-230.
 •      [szukaj w bibliotece] Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego [w:] Zdeněk Jirásek [red.], Cirkevni dějiny Slezska 18. až 20. stoleti, Opava: 2011, s. 40-71.
 • Początki kościoła i parafii w Dzianiszu (1926-1949) [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane ks. prof. Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: 2011, s. 373-388.
 • Mszał rzymski [w:] [red.], Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi, Katalog wystawy na Zamku Królewskim na Wawelu, Kraków: 2011, s. 436-437.
 • Korespondencja Antoniego Madeyskiego z kardynałem Janem Puzyną w sprawie budowy pomników królewskich św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka w katedrze na Wawelu [w:] [red.], Limen expectationis, Studia dedykowane ks. prof. Zdzisławowi Klisiowi, Kraków: 2012, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Ksiądz Piotr Dańkowski [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 10-12 1991, s. 145-150.
 • Kult Matki Bożej Fatimskiej w Nowej Hucie-Bieńczycach [w:] „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi”, 7-9 1992, s. 83-89.
 • Biskup krakowski Maur (1110-1118) [w:] „Studia Waweliana, II 1993, s. 5-12.
 • Krakowska Kapituła Katedralna wobec sprawy pomnika papieża Piusa IX [w:] „Analecta Cracoviensia”, 26 1994, s. 437-447.
 • Archiwum Kapitulne na Wawelu pod zarządem ks. Jana Fijałka [w:] „Analecta Cracoviensia”, 27 1995, s. 629-636.
 • Katedra na Wawelu w relacji ks. Kazimierza Figlewicza w latach 1939-1945 [w:] „Analecta Cracoviensia”, 28 1996, s. 569-580.
 • Kilka kart z najnowszych dziejów Krakowskiego Seminarium Duchownego (w stulecie poświęcenia gmachu seminaryjnego przy ul. Podzamcze 8) [w:] Biuletyn Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 1(92) 2002, s. 26-36.
 • Relacja kard. Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i o jego słynnym weto [w:] "Folia Historica Cracoviensia", 8 2002, s. 273-276.
 • Akt fundacji kaplicy Potockich w katedrze krakowskiej z 1840 r. [w:] "Studia Waweliana", IX/X 2002, s. 215-217.
 • Memorandum metropolity mohylewskiego Jerzego Szembeka o położeniu Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji z 1905 r., w: Ziemia powstająca z popiołów. Wyprawy studenckie na Wschodnią Białoruś i Smoleńszczyznę [w:] "Biliotheca Collectaneae Historicae", I 2002, s. 33-65.
 • Jawne wyznawanie wiary jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego wygłoszone w uroczystość św. Stanisława 8 V 1901 w katedrze na Wawelu [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 9 2003, s. 209-225.
 • Rękopis wizytacji diecezji kamienieckiej z 1777 roku w Archiwum Krakowskiej Kapituły katedralnej na Wawelu [w:] “Folia Historica Cracoviensia”, 10 2004, s. 389-392.
 • Krakowskie Towarzystwo Popierania Prasy Katolickiej (1912-1916) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 36 2004, s. 525-542.
 • Dwa pogrzeby biskupa Ludwika Łętowskiego [w:] „Analecta Cracoviensia”, 37 2005, s. 449-460.
 • Do grobu św. Stanisława”. Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce (1979) [w:] „Analecta Cracoviensia”, 38-39 2006, s. 569-583.
 • Schyłek kanonii akademickich w krakowskiej kapitule katedralnej? [w:] „Analecta Cracoviensia”, 40 2008, s. 385-394.
 • Muzeum katedralne na Wawelu [w:] "Muzealnictwo", 49 2008, s. 114-131.
 • Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309.
 • Kult błogosławionego Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu [w:] „Cistercium mater nostra”, II/2 2008, s. 301-309.
 • Zdzisław Kliś 1955-2009 [w:] „Biuletyn Historii Sztuki”, 1-2 2009, s. 259-262.
 • Promieniowanie świętości [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 15-16 2009, s. 5-11.
 • Powtórny pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum kapitulnym na Wawelu [w:] „Rocznik Niepołomicki”, 2 2010, s. 393-412.
 • Fundacje ks. Schindlera na Bielanach [w:] „Folia Historica Cracoviensia”, 17 2011, s. 119-123.

Wygłoszone Referaty:

 • 2. Płyty grobowe kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Stan badań. 500 rocznica śmierci kard. Fryderyka Jagiellończyka. Spotkanie naukowe Wydziału Historii Kościoła PAT 14 marzec 2003 Kapitularz katedry na Wawelu, Kraków
 • 3. Karta z dziejów kaznodziejstwa w katedrze krakowskiej. Kazanie ks. prof. Władysława Chotkowskiego o św. Stanisławie Św. Stanisław B.M. w roku jubileuszu 750-lecia kanonizacji 17 grudzień 2003 Instytut Jana Pawła II, Kraków
 • Otwarcie trumny św. Stanisława i św. Floriana w 1938 r. sesja naukowa poświęcona kultowi św. Floriana w 1700 rocznicę jego męczeńskiej śmierci 15 kwiecień 2004 Aula Collegium Maius UJ, Kraków
 • Katedra krakowska – jeszcze kościół czy już muzeum? XVII Powszechny zjazd historyków polskich w Krakowie. Temat zjazdu: Tradycja a nowoczesność – tożsamość. 18 wrzesień 2004 Collegium Novum UJ, Kraków
 • Dzieje kultu św. Stanisława B. M. Wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Szlaki z których zrodziła się Europa”. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela i jego obraz w sztuce 20 styczeń 2005 Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
 • Wawelskie korzenie duchowości papieża Jana Pawła II Ogólnopolskie sympozjum zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL pt. Jan Paweł II – Mistrz duchowy, w ramach XXX Dni Duchowości 25 październik 2005 Lublin
 • Millenium w Krakowie otwarcie wystawy „Chleba i wolności” 21 czerwiec 2006 Aula Rady Miasta Krakowa, Kraków
 • „Porywał w górę serca” – ks. prof. Władysław Chotkowski Wielcy kaznodzieje Krakowa 12 październik 2006 Aula Wyższego Seminarium Duchownego, Kraków
 • Kraków w 1 połowie XIX w. Wykład wygłoszony w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12 11 luty 2007 Kraków
 • Translacje relikwii św. Królowej Jadwigi Referat wygłoszony w Domu Polskim w Budapeszcie na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech 02 czerwiec 2007 Budapesz (WĘGRY)
 • „Budziciele” kultu św. królowej Jadwigi sprzed 100 laty Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu Referat wygłoszony w katedrze na Wawelu 08 czerwiec 2007 Katedra na Wawelu, Kraków
 • Zbiory świętofloriańskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu. Referat wygłoszony w bazylice św. Floriana w Krakowie Z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie 16 listopad 2007 Kraków
 • Ks. prof. Bolesław Kumor. Wspomnienie w 5-tą rocznicę śmierci Ks. prof. Bolesław Kumor na tle swej epoki 06 grudzień 2007 Nowy Sącz
 • Materiały archiwalne dotyczące kolegiaty św. Anny w Krakowie w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu Z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie 21 listopad 2008 Kraków
 • Galicja w dobie założenia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa 125 lat w służbie Ubogim Chrystusowym 01 maj 2009 Aula Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, Kraków
 • Ks. kanonik Jan Schindler i Schindlerówka Wkład kamedułów w kulturę Małopolski 22 październik 2009 Sala obrad Urzędu Miasta Krakowa, Kraków
 • Losy klasztoru karmelitańskiego w dobie józefińskiej Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem 25 listopad 2009 ul. Kanonicza 9, Kraków
 • Opawski i krakowski pogrzeb biskupa Karola Skórkowskiego Cirkevní dĕjiny Slezska 18. až 20. století 23 wrzesień 2010 Opawa (CZECHY)
 • Trzeci pogrzeb Kazimierza Wielkiego Zakończenie wystawy poświęconej 700. rocznicy urodzin Kazimierza Wielkiego 07 październik 2010 Zamek w Niepołomicach
 • Katedra na Wawelu. Historia i współczesność Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku 12 październik 2011 Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • Adam Stefan Sapieha duszpasterz i dostojnik Kościoła Adam Stefan Sapieha 100. lecie konsekracji i ingresu 26 marzec 2012 Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
 • Dwie święte Jadwigi Sv. Hedvika patronka Slezska 19 kwiecień 2012 Uniwersytet Śląski w Opawie (CZECHY)
 • Translacja relikwii królowej Jadwigi w 1987 r. sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, w auli Seminarium Duchownego w Kielcach 30 kwiecień 2012 Kielce
 • Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jadwigi królowej esja poświęcona 15-leciu kanonizacji św. Jadwigi Królowej zorganizowana przy parafii św. Jadwigi królowej w Krakowie-Krowodrzy 03 czerwiec 2012 Kraków
 • Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha rymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe dziedzictwo 11 październik 2012 Parafia w Pyrzycach k. Szczecina
 • Prace Adolfa Szyszko-Bohusza na Wawelu Krakowski Wawel i praskie Hradczany. Rozwój katedr i ich otoczenia w XX w. 22 listopad 2012 Praga
 • Adam Stefan Sapieha jako arcybiskup metropolita krakowski (1926-1951) odczyt w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 20 grudzień 2012 Kraków
 • Grób królowej Jadwigi konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół im. Św. Jadwigi królowej 29 styczeń 2013 Kraków
 • Władysław Chotkowski i Stanisław Spis. Powstańcy. Kanonicy akademiccy. Weterani Społeczeństwo ziemi krakowskiej i Kościół wobec powstania styczniowego 22 kwiecień 2013 Kraków
 • Fotografie w spuściźnie aktowej kardynała Karola Wojtyły i poza nią, przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie Czas zatrzymany…. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców 20 czerwiec 2013 Kraków
 • Patriotyczne pochówki w kryptach wawelskich Aspekty prawne, medyczne i społeczne warunkujące ekshumację szczątków Władysława Sikorskiego w 2008 r. 04 lipiec 2013 Kraków
 • Królowa Jadwiga w dokumentach archiwum kapitulnego na Wawelu Wykład na II Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej 22 listopad 2013 Kraków, Skarbiec katedry na Wawelu
 • Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu Klejnot koronie. 650 lecie konsekracji katedry na Wawelu 28 marzec 2014 Kraków
 • Kardynał Karol Wojtyła i alumni-żołnierze Jan Paweł II – syn polskiego oficera 02 kwiecień 2014 Warszawa
 • Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Mecenat artystyczny biskupów krakowskich 25 kwiecień 2014 Kraków
 • Katedra św. Jadwigi królowej referat wygłoszony do nauczycieli i uczniów przedstawicieli szkół noszących imię św. Jadwigi królowej, w katedrze na Wawelu 07 czerwiec 2014 Kraków
 • Organy i organiści katedry na Wawelu otwarcie XIV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 12 lipiec 2014 Zakopane
 • Katedra na Wawelu i św. Jan Paweł II referat wygłoszony w katedrze na Wawelu na rozpoczęcie festiwalu „Cracovia sacra” 14 sierpień 2014 Kraków
 • Wojtylana w zbiorach Archiwum kapitulnego na Wawelu Dziedzictwo Jana Pawła I w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych 04 listopad 2014 Kraków
 • Ks. profesor Jan Fijałek – archiwariusz i bibliotekarz Kapituły katedralnej na Wawelu Panteon archiwistów świata 14 listopad 2014 Rudy Raciborskie
 • Jan Paweł II i Jadwiga Andegawenka III Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Św. Jadwigi królowej 15 listopad 2014 Kraków
 • Pomoc Kościoła krakowskiego dla internowanych i represjonowanych w latach 80. w świetle materiałów znajdujących się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie Sen o wolności. Głód nadziei. Wokół 30. rocznicy protestu głodowego w Krakowie Bieżanowie 19 luty 2015 Kraków
 • Kościoły krakowskie w życiu bł. Anieli Salawy referat wygłoszony w Sali Włoskiej klasztoru Franciszkanów w Krakowie dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 12 III 2015 r. w ramach przygotowania do 100. rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy 12 marzec 2015 Kraków
 • Życie religijne w Rzeczypospolitej Krakowskiej Rzeczypospolita Krakowska 1815-1846 23 maj 2015 Kraków
 • Prace konserwatorskie w Archiwum kapitulnym na Wawelu w minionym dziesięcioleciu II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Kielcach 15 czerwiec 2015 Kielce
 • Dzieje kaplicy Potockich Prelekcja w ramach festiwalu „Cracovia Sacra” wygłoszona w katedrze na Wawelu 14 sierpień 2015 Kraków
 • Kościół krakowski a Siostra Starsza Zgromadzenia Sióstr III Zakonu św. Franciszka Posługującego Ubogim konferencja w 75 rocznicę śmierci bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie Prądniku Czerwonym 22 wrzesień 2015 Kraków
 • Wawel i Skałka – pogrzeby Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza 27 październik 2015 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl