wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Wojciech Węgrzyniak
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt 
E-mail:
wojciech.wegrzyniak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Egzegezy Starego Testamentu 
Dyżur dydaktyczny:
środa, godz. 11.30-13.00, ul. św. Anny 11 

Curriculum Vitae

 • 2011 - Adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu
 • 2010 - Obrona pracy doktorskiej - Lo stolto ateo. Studio dei Sal 14 e 53 (SBF, Jerozolima)
 • 2009 - Asystent w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu
 • 2006 - Studia w Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima
 • 2001 - Studia w Pontificio Istituto Biblico, Rzym
 • 2000 - Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1992 - Studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1988 - I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
 • 1983 - SP w Kluszkowcach
 • 1979 - SP w Mizernej

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie [w:] F. Ślusarczyk [red.], Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Misericordia 2008, s. 95-111.
 •      [szukaj w bibliotece] La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53 [w:] G. Geiger [red.], Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, Jerusalem: Franciscan Printing Press 2011, s. 381-393.
 •      [szukaj w bibliotece] Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w ST [w:] H. Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 67-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J) [w:] A. Paciorek [red.], Prawda was wyzwoli (Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie), Tarnów: Biblos 2012, s. 127-137.
 •      [szukaj w bibliotece] Why is an atheist a fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14 [w:] B. György [red.], Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, Szeged: JATEPress 2012, s. 367-373.
 •      [szukaj w bibliotece] Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [w:] M. S. Wróbel [red.], Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, Lublin: Gaudium 2011, s. 59-71.
 • Architektura domu zwanego Kościołem [w:] [red.], Kościół domem i szkołą komunii, Katowice: 2013, s. 23-38.
 • Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym [w:] M. Cholewa - S. Drzyżdżyk - M. Gilski [red.], Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, Kraków: 2013, s. 57-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Głupota niewiary [w:] M. Kowalski [red.], Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Lublin: KUL 2014, s. 239-252.
 •      [szukaj w bibliotece] Creatio continua w psalmach [w:] A. Paciorek i inni [red.], Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, Tarnów: Biblos 2014, s. 97-108.

Artykuly w Czasopismach:

 • Aksjologiczne odczytanie Dekalogu [w:] Zeszyty Naukowe KUL, 53 2010, s. 25-38.
 • Granica miłości i nienawiści w Psalmach [w:] Życie Duchowe, 65 2011, s. 22-29.
 • Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53 [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 9 2012, s. 434-445.
 • Krzyk trzynastego psalmisty [w:] Sympozjum, 22 2012, s. 25-36.
 • Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka (Za 2,12) [w:] Communio, 175 2011, s. 95-108.
 • Starotestamentowe życie nienarodzonych [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 17-34.
 • Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach? [w:] Verbum Vitae, 26 2014, s. 15-32.

Wygłoszone Referaty:

 • Aksjologiczne odczytanie Dekalogu Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Biblia a Moralność” 28 sierpień 2010 KUL, Lublin
 • Miłosierdzie w Starym Testamencie III Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia 02 październik 2008 Kraków
 • Biblijne horyzonty prawdy o nieśmiertelności XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku 12 listopad 2009 Płock
 • Koinonia w 1 Liście św. Jana Międzywydziałowe Sympozjum i Warsztaty: Koinonia, Communio, Wspólnota 29 kwiecień 2010 Kraków, UPJPII
 • Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa 02 czerwiec 2011 Kraków, UPJPII
 • Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Ps 14 i 53 49. Sympozjum Biblistów Polskich 21 wrzesień 2011 Katowice
 • Why is an atheist a fool? The concept of wisdom in Psalm 14 23. International Biblical Conference: “Godly Wisdom, Human Experience – Hokma, Sophia\" 09 wrzesień 2011 Szeged (Hungary)
 • Biblijna architektura domu zwanego Kościołem 7. Dni Duchowości: \"Kościół domem i szkołą komunii\" 28 wrzesień 2011 WSD, Katowice
 • Głupota niewiary Od wiary Abrahama do wiary Kościoła 18 październik 2012 KUL, Lublin
 • Ekonomia w Księdze Amosa Księga Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja 19 maj 2015 Warszawa, UKSW
 • Zbawienie – odkupienie – usprawiedliwienie w Piśmie Świętym Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia 11 wrzesień 2014 Olsztyn, WSD Hosianum
 • Kryzys wiary psalmisty Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym 20 listopad 2013 Kraków, UPJPII
 • Soteriologiczna lektura Biblii na przykładzie Psalmu 1 51. Sympozjum Biblistów Polskich 18 wrzesień 2013 Toruń
 • Psalmy wstępowań Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, , 6.11.2013 06 listopad 2013 Warszawa, UKSW
 • "Co się stało, było przypadkiem" (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologii przypadku Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Studium Przypadku. Wokół Myśli Michała Hellera" 01 grudzień 2012 Kraków
 • Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie Sof 3,18, XI Ogólnopolska Konferencja Interpretacja Pisma Świętego. Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja i recepcja 16 maj 2017 Warszawa, UKSW
 • Przeszkody na drodze proroka Ogólnopolska konferencja "Idźcie i głoście" 11 marzec 2017 UKSW, Warszawa
 • Niemiłosierdzie Starego Testamentu? X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: "Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia" 21 październik 2016 Kraków, Dom XX. Saletynów
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl