wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor zwyczajny 
E-mail:
andrzej.witko@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej 
Dyżur dydaktyczny:
Egzamin z ikonografii (II termin): piątek, 13 września br. o godz. 10.00 w Instytucie HSiK 

Curriculum Vitae

 • 2015 - Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN
 • 2014 - Profesor tytularny
 • 2011 - Członek czynny Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 2008 - Kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej PAT (dziś UPJPII)
 • 2008 - Pierwszy dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury PAT (dziś UPJPII)
 • 2007 - Członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN
 • 2007 - Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN
 • 2006 - Profesor nadzwyczajny PAT (dziś UPJPII)
 • 2005 - Członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Św. Telma (Hiszpania)
 • 2005 - Członek Komisji Historii Sztuki PAU
 • 2004 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną
 • 2002 - Habilitacja w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w zakresie historii sztuki na podstawie pracy: Sztuka w służbie Zakonu Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu
 • 2000 - Nagroda im. Ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za wydaną w Neapolu pracę pt. Gesù Nazareno Riscattato.
 • 1995 - Nauczyciel akademicki PAT
 • 1994 - Doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według Faustyny Kowalskiej (rozprawa poświęcona słynnemu obrazowi Jezu, ufam tobie, opublikowana także w języku niemieckim, włoskim i angielskim)
 • 1994 - Członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki O. Kraków
 • 1991 - Ukończenie studiów ze specjalności Historia sztuki w Papieskiej Akademii Teologicznej z tytułem licencjata na podstawie napisanej pod kierunkiem prof. Michała Rożka pracy pt. Klasycyzm i romantyzm w katedrze wawelskiej.
 • 1985 - Studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zwieńczone pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Michała Rożka, Groby królewskie w katedrze wawelskiej w XIX stuleciu
 • 1984 - Pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie krasomówczym

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] O figurze Jezusa Nazareńskiego z Madrytu [w:] Olga Dyba, Stanisław Kołodziejski, Roman Marcinek [red.], Patientia et tempus : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu, Warszawa ; Kraków: Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1999, s. 207-220.
 •      [szukaj w bibliotece] Groby królewskie w katedrze na Wawelu u schyłku XVIII stulecia [w:] Dariusz Nowacki [red.], Katedra krakowska w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Krakowski, 1999, s. 171-180.
 •      [szukaj w bibliotece] Dominanty pedagogicznego przesłania Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej [w:] Renata Gąsior [red.], Życie i dzieło Sługi Bożej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej (1584-1650), Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2000, s. 69-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Drewniane świątynie skarbem Kościoła [w:] Jarosław Giemza, Anna Fortuna-Marek, Jerzy Tur [red.], W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Rzeszów: Stowarzyszenie Pracownia Kultury Tęczy ; Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 2000, s. 19-26.
 •      [szukaj w bibliotece] O dobroci Księdza Profesora (Wspomnienie o Mistrzu – Autorze książki) [w:] Bolesław Przybyszewski [red.], Adam Stefan kardynał Sapieha, pasterz dobry, książę niezłomny, 1867-1951, Łańcut: De Arte 2002, s. 15-17.
 •      [szukaj w bibliotece] Główne interpretacje Las Meninas Velazqueza [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex tua in corde meo, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2004, s. 699-711.
 •      [szukaj w bibliotece] Wątki trynitarskie w rzymskim kościele ss. Trinità degli Spagnoli [w:] Piotr Greger [red.], Restaurare omnia in Christo, Bielsko-Biała ; Kraków-Michałowice: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego ; Wydawnictwo "Czuwajmy" 2004, s. 273-288.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologiczny wymiar męczeństwa [współatorstwo z:] Piotr Szweda[w:] Musicie być mocni w wierze..., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 2005 243-258
 •      [szukaj w bibliotece] Wstęp do encykliki Dives in misericordia [w:] Jan Paweł II [red.], Encykliki, Kraków: Wydawnictwo "M" 2006, s. 63-65.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] Andrzej Witko [red.], Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 9-43.
 •      [szukaj w bibliotece] Las Meninas w lustrze polityki i emblematyki [w:] Andrzej Witko [red.], Tajemnica "Las Meninas", Kraków: Wydawnictwo AA 2006, s. 331-355.
 •      [szukaj w bibliotece] Experiencia mística en la pintura española del Siglo de Oro [w:] Jacek Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2006, s. 393-415.
 •      [szukaj w bibliotece] Las Hilanderas Velázqueza w świetle interpretacji [w:] Maria Poprzęcka [red.], Wielkie dzieła - wielkie interpretacje, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2007, s. 81-92.
 •      [szukaj w bibliotece] Ilustracja objawień w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska [red.], Barok i barokizacja, Kraków: Universitas 2007, s. 217-233.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] Miguel Mañara [red.], Rozprawa o prawdzie, Kraków: Wydawnictwo AA 2008, s. 5-23.
 •      [szukaj w bibliotece] Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi [w:] Tadeusz Bernatowicz [red.], Polska i Europa w dobie nowożytnej, Warszawa: Zamek Królewski 2009, s. 465-473.
 •      [szukaj w bibliotece] Przedmowa [w:] Piotr Szweda [red.], Adolf Hyła malarz w służbie Bożego Miłosierdzia, Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo AA 2009, s. 9-11.
 •      [szukaj w bibliotece] „Los Apostolados” El Greca [w:] Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska [red.], Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2009, s. 295-306.
 •      [szukaj w bibliotece] Bartolomé Estebana Murilla hieroglify miłosierdzia z sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 877-884.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 7-11.
 •      [szukaj w bibliotece] Don Miguel Mañara a Bractwo Miłosierdzia z Sewilli [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 137-162.
 •      [szukaj w bibliotece] Program ikonograficzny sewilskiej świątyni La Caridad [w:] Andrzej Witko [red.], Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 201-256.
 •      [szukaj w bibliotece] Święci władcy. Leksykon [w:] Jerzy Świdziński [red.], Święci władcy : leksykon, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2010, s. 7-8.
 •      [szukaj w bibliotece] La pintura como representación de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. De las relaciones entre el arte y la literatura en la Sevilla del siglo XVII [w:] Kazimierz Sabik, Karolina Kumor [red.], La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo, Warszawa: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia 2010, s. 523-532.
 •      [szukaj w bibliotece] Mistyka w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku [w:] Robert Mirończuk [red.], Wokół mistycyzmu w sztuce : w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greca "Ekstaza św. Franciszka", Siedlce: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach 2010, s. 17-60.
 •      [szukaj w bibliotece] O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch [w:] Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Marta Wiraszka [red.], Architektura znaczeń : studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa: Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki 2011, s. 414-423.
 •      [szukaj w bibliotece] Totus tuus [w:] Stanisław Szczepaniec [red.], Nowenna niedziel, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2011, s. 90-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Zdrowaś Mario [w:] [wstęp Kamil Durczok ; zdjęcia Andrzej Świetlik] [red.], Boskie matki, Warszawa: Fundacja Rak'n'Roll Wygraj Życie 2011, s. 0-0.
 •      [szukaj w bibliotece] Jesús Nazareno Rescatado y la Orden Trinitaria [w:] Héctor-Luis Suárez Pérez, Óscar Herrero Holguera [red.], Actas del VII Congreso y Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades dedicadas a las advocaciones de Jesús Nazareno Cautivo, Rescatado, de Medinaceli, León: Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio 2011, s. 223-238.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologiczny wymiar obrazu Miłosierdzia Bożego [w:] Anna Matusiak [red.], Miłosierdzie źródłem nadziei : modlitewnik dla czcicieli Jezusa Miłosiernego, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011, s. 141-144.
 •      [szukaj w bibliotece] Malarstwo jako obrazowanie „Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. O relacjach między sztuką i literaturą w siedemnastowiecznej Sewilli [w:] Elżbieta Elena Wróbel, Rafał Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 419-427.
 • Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia [w:] J. Fernández López, L. Malo Lara [red.], Estudios sobre Miguel Mañara, su figura y su época, santidad, historia y arte, Sevilla: [s.n.], 2011, s. 65-83.
 •      [szukaj w bibliotece] Wprowadzenie [współatorstwo z:] Jacek Urban[w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012 9-10
 •      [szukaj w bibliotece] Matíasa de Arteagi cykl malowideł o tematyce eucharystycznej [w:] Jacek Urban, Andrzej Witko [red.], Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 437-449.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara jako zadanie [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 73-78.
 •      [szukaj w bibliotece] Miłość i miłosierdzie [w:] Adelajda Sielepin [red.], Czyń, co widzisz : w nurcie duchowości św. Jadwigi Andegaweńskiej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 139-160.
 •      [szukaj w bibliotece] O Thorvaldsenowskim pomniku Włodzimierza Potockiego z katedry na Wawelu [w:] Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko [red.], Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 395-403.
 •      [szukaj w bibliotece] Tradycja i innowacja w sewilskim malarstwie pierwszej ćwierci XVII wieku: Pacheco – Roelas – Velázquez [w:] Irena Rolska, Krzysztof Gombin [red.], Studia nad sztuką renesansu i baroku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, s. 525-563.
 • Ribalta Francisco [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 79-80.
 • Ribera Jusepe de [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 80-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku [w:] Aneta Kramiszewska [red.], Okiem mistyka : fides ex visu, Lublin: Wydawnictwo Werset 2012, s. 79-102.
 •      [szukaj w bibliotece] Przedmowa [w:] Natalia Krupa [red.], Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013, s. 11-12.
 • La nécropole des rois de Pologne au Wawel XIVe-XIXe siècle [współatorstwo z:] Kazimierz Kuczman[w:] Les Funérailles princières en Europe XVIe-XVIIIe siècle,, Rennes-Versailles: Les Editions de la MSH 2013 195-225
 •      [szukaj w bibliotece] Miguel Mañara a tajemnica śmierci i sensu życia [w:] Miguel Mañara ; zred. i wstępem opatrzył Andrzej Witko [red.], Rozprawa o prawdzie, Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas 2013, s. 5-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie XVII wieku [w:] Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz [red.], Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2013, s. 190-196.
 •      [szukaj w bibliotece] Słowo wstępne [współatorstwo z:] Kazimierz Kuczman[w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014 7-8
 •      [szukaj w bibliotece] Ikonografia potrydencka w twórczości El Greca [w:] Kazimierz Kuczman, Andrzej Witko [red.], Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 139-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Malarstwo w Hiszpanii doby El Greca [w:] Andrzej Rottermund [red.], El Greco : ekstaza świętego Franciszka : z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 9-42.
 •      [szukaj w bibliotece] El Greco – artysta nieznany? [w:] Andrzej Rottermund [red.], El Greco. Ekstaza świętego Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Warszawa: Zamek Królewski - Muzeum 2014, s. 43-74.
 • Odkrywając ślady bł. Edmunda [w:] [red.], Zbiór kazań o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim, Dębica: Siostry Służebniczki BDNP 2014, s. 44-46.
 • Valdés Leal Juan de [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 8-9.
 • Velázquez Diego [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 38-39.
 • Zurbarán Francisco [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 20, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 1489-1499.
 •      [szukaj w bibliotece] Cykl malowideł z wielkiego dziedzińca sewilskiego klasztoru Merced Calzada ilustrujący historię zakonu mercedariańskiego [w:] Irena Rolska, Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki [red.], Laudator temporis acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 135-147.
 •      [szukaj w bibliotece] El Greco i jego tajemnice [w:] Andrzej Witko [red.], W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 27-66.
 •      [szukaj w bibliotece] Malarstwo w Hiszpanii w czasach El Greca [w:] Andrzej Witko [red.], W przedsionku niebios. Sztuka w Hiszpanii doby El Greca, Kraków: Wydawnictwo AA 2015, s. 151-202.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Jak obraz Miłosierdzia opuścił Wilno [w:] Orędzie Miłosierdzia, 11 1991, s. 3-4.
 • Nowe urządzenie krypt królewskich na Wawelu w latach siedemdziesiątych XIX wieku [w:] Studia Waweliana, Vol. 1 1992, s. 97-111.
 • Nowe spojrzenie na fundację kaplicy Potockich w katedrze na Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 3 1994, s. 75-89.
 • Ksiądz Bolesław Przybyszewski – miłośnik i badacz Wawelu [w:] Studia Waweliana, Vol. 11-12 2003, s. 286-287.
 • Misja siostry Faustyny [w:] Gość Niedzielny, R. 66, nr 16 1993, s. 9-9.
 • Siostra Faustyna Kowalska [w:] Kwartalnik Diecezjalny, R. 2, nr 1-2 1993, s. 0-0.
 • Entrevista a Andrés Witko, sacerdote polaco [w:] Iglesia en Almodóvar, 81 1997, s. 0-0.
 • El arte en la doctrina de la Orden de los Trinitarios [w:] Boletín de Arte, T. XVIII 1997, s. 51-62.
 • Missione della beata Faustina [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXX/XXXI 1999, s. 321-336.
 • Jezus Nazareński Wykupiony. Pierwowzór – kult – forma [w:] prawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, T. LXIII 2000, s. 101-105.
 • O dwóch wystawach El Greca [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. VII, nr 1 2000, s. 250-254.
 • Effigies and Ecstasies. Roman baroque sculpture and design in the age of Bernini. Wystawa, Edynburg, Szkocka Galeria Narodowa, lato 1998 r. [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. X, nr 2 2003, s. 249-250.
 • O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XI, nr 2 2004, s. 221-229.
 • Portret po hiszpańsku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII. nr 1 2005, s. 157-168.
 • „Ave María Purísima”. O Niepokalanej w sztuce hiszpańskiej [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XII, nr 2 2005, s. 157-166.
 • Ksiądz Bolesław Przybyszewski (1908-2001) badacz sztuki XV-XVIII wieku [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIII, nr 1 2006, s. 305-307.
 • O tajemnicach sztuki Velázqueza [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIV, nr 1 2007, s. 215-223.
 • Juan Bautista Maíno OP. Najbardziej włoski z hiszpańskich malarzy i jego dochody [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 1 2010, s. 224-230.
 • Młody Murillo [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XVII, nr 2 2010, s. 169-173.
 • Franciszkańska prostota. O cyklu płócien Bartolomé Estebana Murilla z sewilskiego klasztoru Braci Mniejszych [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. XIX, nr 1 2012, s. 15-31.
 • Sztuka w doktrynie zakonu trynitarzy [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 2 2000, s. 201-212.
 • The Devotion to the Divine Mercy according to Saint Faustina Kowalska [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 3 2002, s. 543-563.
 • San Miguel de los Santos y su iconografía [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 325-343.
 • Wielki uczony – skromny człowiek (ks. Bolesław Przybyszewski 1908-2001) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 435-437.
 • Recenzja: Tomasz Nowotarski, Upragniony Port. Dla tych co stracili nadzieję, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, ss. 144 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 441-442.
 • La milagrosa figura de Jesús Nazareno Rescatado [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2004, s. 279-289.
 • Recenzja: Miguel Córdoba Salmerón, Las órdenes religiosas y el arte barroco. El patrimonio de los Trinitarios Descalzos de Granada, Editorial Universidad de Granada, Granada 2003, ss. 332 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 5 2005, s. 349-350.
 • Außergewöhnliche mystische Phänomene in der spanischen Malerei des „Goldenen Zeitalters“ [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 6 2005, s. 433-450.
 • Sługi Bożego Miguela de Mañary hieroglify śmierci [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 7 2006, s. 277-289.
 • The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 8 2007, s. 255-265.
 • Jan Paweł II – papież Bożego miłosierdzia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 9 2008, s. 279-288.
 • Cult and Iconography of Jesus of Nazareth [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 10 2009, s. 315-326.
 • Śmierć – miłosierdzie – świętość. Miguel Mañara a Jan Paweł II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 11 2010, s. 243-257.
 • Historia del arte de España [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 62, nr 3-4 2000, s. 650-654.
 • O treści „Las Meninas” Velázqueza [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 66, nr 3-4 2004, s. 305-333.
 • Ks. Bolesław Przybyszewski (1908-2001) [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 259-262.
 • Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr. hab. Bolesława Przybyszewskiego z zakresu historii sztuki [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. 68, nr 2 2006, s. 263-266.
 • Książka na życzenie papieża [w:] Znak Pokoju, R. 14, nr 157 2001, s. 37-38.
 • O św. Faustynie i Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego [w:] Znak Pokoju, R. 15, nr 171 2002, s. 18-22.
 • Na życzenie Papieża. Rozmowa z ks. Andrzejem Witko, autorem książki „Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie, Nr 93 z dnia 20 kwietnia 2001 2001, s. 0-0.
 • Miłosierdzie to szczególny dar i zadanie. Z ks. dr. Andrzejem Witką, autorem książki „Boża Tajemnica Miłosierdzia. Święta Faustyna i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego” [w:] Nasz Dziennik w Małopolsce, z dnia 12-13 października 2002 2002, s. 0-0.
 • El arte y la Orden de la Santísima Trinidad en los siglos XVII y XVIII [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. 11 2002, s. 151-160.
 • Od El Greca do Prechtla. Z ikonografii św. Jana Chrzciciela de la Concepción, reformatora trynitarzy [w:] Roczniki Humanistyczne, T. 50, z. 4 2002, s. 127-155.
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego [kazanie] [w:] Promyk Duszy Chrystusowej, Nr 1 (13) 2003, s. 15-19.
 • Orędzie o Miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę [w:] Sympozjum : periodyk naukowy, R. 7, nr 2 2003, s. 23-45.
 • Sobre la iconografía de Jesús Nazareno Rescatado en los siglos XVII-XX [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 10 2004, s. 431-447.
 • The Beginnings of the Order of the Most Holy Trinity and its Rule [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 135-144.
 • The Trinitarian Iconography [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 13 2007, s. 145-152.
 • Las Meninas en el espejo de la política y la emblemática [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 14 2008, s. 221-238.
 • Święta Faustyna [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 15-16 2010, s. 137-155.
 • El misterio de Don Miguel Mañara [w:] Folia Historica Cracoviensia, Vol. 17 2011, s. 161-174.
 • Dzieciństwo św. Faustyny [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 1 z dnia 2 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • W domu rodzinnym [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 3 z dnia 16 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • Powołanie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 5 z dnia 30 stycznia 2005 2005, s. 0-0.
 • Początek zakonnej drogi [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 7 z dnia 13 lutego 2005 2005, s. 0-0.
 • Ta, co w Ostrej świeci Bramie [w:] Wspólnota Michael, R. 26, nr 1 2005, s. 50-59.
 • Nowicjat [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 9 z dnia 27 lutego 2005 2005, s. 0-0.
 • Wymaluj obraz! [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 11 z dnia 13 marca 2005 2005, s. 0-0.
 • Realizując Bożą wolę [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 14 z dnia 3 kwietnia 2005 2005, s. 0-0.
 • Kto Cię wymaluje? [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2005 2005, s. 0-0.
 • Wileńskie radości i troski [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 18 z dnia 1 maja 2005 2005, s. 0-0.
 • W chorobie [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 27 z dnia 3 lipca 2005 2005, s. 0-0.
 • Ku wieczności [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 28 z dnia 10 lipca 2005 2005, s. 0-0.
 • Błogosławiona śmierć [w:] Niedziela na Podbeskidziu, Nr 40 z dnia 2 października 2005 2005, s. 0-0.
 • Ikonografia trynitarska [w:] Studia Regionalne, Nr 1 2007, s. 37-57.
 • Śladami Królowej i Papieża [w:] Vita Academica, Nr 1 2008, s. 6-7.
 • Potrzeba głosić orędzie o Miłosiernej Miłości. Z ks. Andrzejem Witką, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych San [w:] Nasz Dziennik, z dnia 29-30 marca 2008 2008, s. 12-12.
 • Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 4 2008, s. 12-12.
 • Sługa Miłosierdzia [w:] Głos Parafii. Miesięczny Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej przy Parafii Św. Józefa w Sofii, Nr 5 2008, s. 4-4.
 • Z nadziei Różańca [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • Rozmowa z Anną Jantar [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • Teraz jest w świecie, co wiecznie trwa [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 15 marca 2009 2009, s. 0-0.
 • Sługa Boży Miguel Mañara i jego wizja śmierci [w:] Studia Sandomierskie, T. 16, z. 3-4 2009, s. 91-110.
 • El Greco a ikonografia chrześcijańska [w:] Liturgia Sacra, R. 15, nr 1 2009, s. 161-166.
 • „Hieroglify śmierci” z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia [w:] Pro Musica Sacra, Nr 7 2009, s. 7-25.
 • Słoneczna Ania [w:] Niedziela, Nr 11 z dnia 14 marca 2010 2010, s. 0-0.
 • Jan Paweł II – prorok Bożego Miłosierdzia [w:] Niedziela, Nr 15 z dnia 11 kwietnia 2010 2010, s. 0-0.
 • Hieronimicka droga do świętości. Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z klasztoru w Guadalupe [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, T. X 2010, s. 233-264.
 • Święta chusta z Oviedo [w:] Niedziela, Nr 16 z dnia 17 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • Tajemnica chusty. O śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Chrystusa w świetle badań naukowych opowiada ks. Andrzej Witko. Rozmawia Karolina Wichowska [w:] Uważam Rze, Nr 11 z dnia 18-24 kwietnia 2011 2011, s. 24-25.
 • Jak zrozumieć tajemnicę? Z ks. prof. Andrzejem Witką, teologiem duchowości i historykiem sztuki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, rozmawia Małgorzata Iskra [w:] Gazeta Krakowska, Nr 91 z dnia 19 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • Sudarion z Oviedo odkryty na nowo. Z ks. prof. Andrzejem Witko, dyrektorem Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII, o niezwykłej materii, którą owinięta była głowa Jezusa, rozmawia Majka Lisińska-Kozioł [w:] Dziennik Polski, Nr 95 z dnia 23-25 kwietnia 2011 2011, s. 0-0.
 • Zaufać Bożemu Miłosierdziu z błogosławionym Janem Pawłem II [w:] Nasz Dziennik, Nr 100 z dnia 30 kwietnia – 1 maja 2011 2011, s. 0-0.
 • Don Miguel Mañara i jego koncepcja Mysterium salutis w sewilskim kościele La Caridad [w:] Liturgia Sacra, R. 17, nr 1 2011, s. 135-150.
 • Bóg miłosierny [w:] Niedziela, Nr 14 z dnia 7 kwietnia 2013 2013, s. 0-0.
 • Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku” [w:] Informator : Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, Nr 19 2010, s. 33-58.
 • Fenomeny mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego wieku [w:] Pietas et Studium, T. 4 2012, s. 261-288.
 • Martwa natura w sewilskim malarstwie siedemnastego wieku [w:] Roczniki Humanistyczne, R. 60, z. 4 2012, s. 5-35.
 • Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013)/ Father Professor Józef Benignus Wanat OCD (1934-2013) [w:] Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej, T. VI 2013, s. 186-188.
 • Niewolnik [w:] Cuda i Łaski Boże, Nr 3 2014, s. 5-5.
 • Matka [w:] Niedziela, Nr 37 z dnia 14 września 2014 2014, s. 30-30.
 • Del patrimonio artístico de la Orden Trinitaria [w:] Trinitarium. Revista de Historia y Espiritualidad Trinitaria, T. VII 1998, s. 297-308.
 • Йоан Павел II – папа на Божиеtо Милосърдие, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 27-33.
 • Предвечни Боже, cмили се над нас и над целия свят…, Гласът на Църквата [w:] София, 2 (81/96) 2008, s. 34-37.
 • Die Nekropolis der polnischen Könige in der Wawelkathedrale [w:] Barok : historia, literatura, sztuka, R. 21, t. 1 2014, s. 47-68.
 • Maryjne ślady duchowości bł. Edmunda [w:] Pod Opieką Niepokalanej. Biuletyn, 4 2014, s. 15-21.
 • Bursztynowa Anna [w:] Niedziela, 10 2015, s. 44-45.
 • La buona pratica della Misericordia [w:] Medjugorje. La presenza di Maria, 3 2015, s. 36-44.
 • Dwa promienie miłości miłosiernej [w:] Teresa z Lisieux, 7 2015, s. 28-28.
 • Droga trynitarzy do Polski [w:] Trinitas, 3 2015, s. 3-5.

Wygłoszone Referaty:

 • Orędzie o miłosierdziu przekazane przez świętą Faustynę Sympozjum Bóg niestrudzony w swej miłości do człowieka 08 maj 2003 Stadniki
 • Matka Boska Ostrobramska w polskiej tradycji Sesja: Więzy tradycji 20 kwiecień 2004 Bielsko-Biała
 • Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku Sesja: Barok i barokizacja 03 grudzień 2004 Kraków
 • „Las Hilanderas” (Prządki) Velázqueza w świetle interpretacji Sesja: Wielkie dzieła wielkie interpretacje 17 listopad 2006 Warszawa
 • Velázquez i jego tajemnice Sympozjum: Hiszpania epoki Velázqueza 12 marzec 2007 Lublin
 • Jesús Nazareno Rescatado y La Orden Trinitaria VII Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Cautivo y Rescatado de Medinaceli 28 kwiecień 2007 León
 • Necropolis of the Kings at the Wawel Cathedral Premier Colloque International: De la mort au tombeau. Les pratiques céremonielles 14 październik 2007 Kraków
 • Anna Jantar Koncert i program telewizyjny Pejzaż bez ciebie 28 październik 2007 Bydgoszcz
 • Iconografía de Jesús Cautivo y Rescatado La alegría cristiana 06 marzec 2008 Ceuta
 • Йоан Павел II - папа на Божието Милосърдие Cмили се над нас и над целия свят 02 kwiecień 2008 Sofia
 • Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi Polska i Europa w dobie nowożytnej 17 grudzień 2008 Warszawa
 • La pintura como imagen de “Vanitas”: Murillo – Valdés Leal – Mañara. Sobre las relaciones entre arte y literatura en la Sevilla del siglo XVII Congreso internacional: La cultura del barroco español e iberoamericano y su contexto europeo 21 wrzesień 2009 Warszawa
 • Doświadczenie mistyczne w hiszpańskim malarstwie „Złotego Wieku” Wokół mistycyzmu w sztuce 12 październik 2009 Siedlce
 • Symbol and Allegory in the Middle Age Between Allegory and Symbol in the Mediewal Art 23 październik 2009 Kraków
 • Hieroglify śmierci z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia Prawda o życiu i przemijaniu, tematyka śmierci w sztukach plastycznych i muzyce w odniesieniu do liturgii Kościoła katolickiego 23 listopad 2009 Kraków
 • Don Miguel Mañara y Juan Pablo II: dos Siervos de Dios al servicio de la Divina Misericordia Jornadas de estudios sobre Miguel Mañara. Su figura y su época. Santidad, historia y arte 12 maj 2010 Sewilla
 • Biblia pauperum. Duchowe przesłanie dzieł sztuki w krakowskiej bazylice franciszkanów Duchowość klasztorów polskich. Przekaz i komunikacja: Klasztor Franciszkanów w Krakowie 04 grudzień 2010 Kraków
 • Apokalipsa św. Jana w hiszpańskim malarstwie Złotego Wieku Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów sztuce i kulturze europejskiej 14 styczeń 2011 Warszawa
 • Fenomeny mistyczne w andaluzyjskim malarstwie XVII wieku Fides ex visu. Okiem mistyka 11 czerwiec 2011 Lublin
 • Między tradycją a innowacją. Sewilskie malarstwo 1. tercji XVII wieku Rola tradycji i innowacji w sztuce nowożytnej 27 czerwiec 2011 Kazimierz Dolny
 • Das Bild der Göttlichen Barmherzigkeit nach der Hl. Schwester Faustina II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia WACOM 02 październik 2011 Kraków
 • Fundamenty i formy przesłania Bożego Miłosierdzia Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła 26 styczeń 2012 Tuchów
 • Św. S. Faustyna i Bł. Jan Paweł II – świadkowie Bożego Miłosierdzia Zjazd Misyjny Redemptorystów, Nowa Ewangelizacja Wiosną Kościoła 26 styczeń 2012 Tuchów
 • Tadeusz Chrzanowski a kultura chrześcijańska Tadeusz Chrzanowski (1926-2006), historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków 17 luty 2012 Kraków
 • El Greco a ikonografia potrydencka Sztuka po Trydencie 31 maj 2012 Kraków
 • Ptasie przesłanie. O malowidłach na stropie w głównym salonie pałacu arcybiskupów sewilskich Dzieło sztuki nowożytnej w przestrzeni kulturowej 25 czerwiec 2013 Kazimierz Dolny
 • Santoral hispalense en la pintura sevillana del siglo XVII El Círculo Mercantil e Industrial 02 maj 2013 Sewilla
 • La Inmaculada en la pintura sevillana del siglo XVII Hermandad del Ámparo 06 maj 2013 Sewilla
 • Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów Sztuka w kręgu zakonów mendykanckich w okresie nowożytnym 18 listopad 2013 Kraków
 • O początkach Zakonu Trynitarskiego na ziemiach polskich Z dziedzictwa trynitarzy w Polsce 20 luty 2014 Kraków
 • Adoracja w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II II Sympozjum o Adoracji 01 marzec 2014 Kraków
 • El Greco – artysta nieznany? Sztuka doby El Greca 29 maj 2014 Siedlce
 • „Droga do Boga”. O zbiorze malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów W kręgu kltury zakonnej poświęconej pamięci o. prof. dr. hab. Józefa Benignusa Wanata OCD 09 kwiecień 2015 Kraków
 • Zbiór malowideł Bartolomé Estebana Murilla z kościoła sewilskich kapucynów Drogi, szlaki i bezdroża sztuki nowożytnej 24 czerwiec 2015 Kazimierz Dolny nad Wisłą
 • El Greco i jego tajemnice El Greco i jego tajemnice 05 marzec 2015 Kraków
 • Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de las redenciones de los esclavos en el arte moderno Universidad de Sevilla 14 czerwiec 2016 Sewilla
 • Cervantes liberado por los trinitarios. La iconografía de la redención de cautivos en el arte moderno Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 17 czerwiec 2016 Malaga
 • Zurbarán jako kreator współczesnej mody Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności 23 czerwiec 2016 Kraków
 • “Los Apostolados” de El Greco. ¿Obra de un hombre religioso? Universidad de Sevilla 29 wrzesień 2015 Sewilla
 • Scena rodzajowa – gender po hiszpańsku? Muzeum Narodowe 17 grudzień 2015 Kraków
 • Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia XI Dni Jana Pawła II - Miłosierdzie 09 listopad 2016 Kraków, Collegium Novum UJ
 • El arte español en tiempos de Cervantes Congreso Internacional “En torno a Cervantes” 17 listopad 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Cervantesa
 • Geniusz El Greca Wielki powrót El Greca 21 styczeń 2017 Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury
 • El Greco i jego święty Franciszek Terytoria. W tyglu kultury czyli o franciszkanach na Półwyspie Iberyjskim 27 kwiecień 2017 Kraków, Instytut Studiów Franciszkańskich
 • Murillo – malarz Niepokalanej Twórca i dzieło w sztuce nowożytnej 27 czerwiec 2017 Kazimierz Dolny
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl