wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - adiunkt z habilitacją 
E-mail:
stanislaw.witkowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu 
Dyżur dydaktyczny:
środa, godz. 15.00-16.00, s. 117 (INB), ul. Bernardyńska 3 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Powszechny wymiar grzechu (Rz 1, 18-32) [w:] J. Kręcidło [red.], Pozwólcie pojednać się z Bogiem, Kraków: 2007, s. 33-55.
 • Usprawiedliwiająca sprawiedliwość Boga (Rz 3, 21-26) [w:] R. Bogacz, W. Chrostowski [red.], Verbum caro fatum Est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2007, s. 452-465.
 • Maryja i Jej Syn w świetle Łk 1, 26-38 [w:] J. Kręcidło [red.], Maryja Matka Jezusa, Kraków: 2008, s. 38-60.
 • Usprawiedliwienie Abrahama i jego powszechne ojcostwo w wierze (Rz 4, 1-12) [w:] W. Chrostowski [red.], Jak śmierć potężna jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), Ząbki: 2009, s. 495-509.
 • Wiara Abrahama i jej eklezjalna kontynuacja (Rz 4, 13-25) [w:] W. Chrostowski [red.], Ex Oriente lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: 2010, s. 573-591.
 • Benedictus - pieśń chwały i wdzięczności za dar zbawienia (Łk 1, 68-79) [w:] W. Linke [red.], Trud w Panu nie jest daremny (por. 1Kor 15, 58). Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin, Niepokalanów: 2010, s. 635-645.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety jako wyraz czci pierwotnego Kościoła wobec Matki Chrystusa (Łk 1, 46-56) [w:] J. Kręcidło [red.], Maryja Matka Ludu Bożego, Kraków: 2010, s. 50-59.
 • Magnificat - hymn sławiący Boże miłosierdzie (Łk 1, 46-56) [w:] J. Kręcidło [red.], Maryja Matka Ludu Bożego, Kraków: 2010, s. 61-73.
 • Dlaczego niepokonani? (Rz 8, 31-39) [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1)”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: 2011, s. 317-328.

Artykuly w Czasopismach:

 • Ludzki wymiar miłosierdzia. Specyfika Mateuszowego nauczania na temat miłosierdzia [w:] Polonia Sacra, R. VIII, nr 14(58) 2004, s. 271-282.
 • Uniwersalne znaczenie narodzin Jezusa (Łk 2, 1-20) [w:] Polonia Sacra, R. XIII, nr 25(69) 2009, s. 171-183.
 • Rz 1,16-17 jako główna teza Listu do Rzymian [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LIX, nr 2 2006, s. 97-104.
 • Dramat ludzkiego „ja” (Rz 7, 14-25) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LX, nr 4 2007, s. 263-272.
 • Upokorzony i uwielbiony Chrystus (Flp 2, 6-11) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LXI, nr 1 2008, s. 29-38.
 • Współukrzyżowani z Chrystusem i wolni od mocy grzechu (Rz 6, 1-4) [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. LXII, nr 2 2009, s. 103-115.
 • List do Kościoła w Laodycei [w:] Studia Saletyńskie, Nr 1 2000, s. 58-63.
 • Miłość Boga do ludzi [w:] Studia Saletyńskie, Nr 2 2002, s. 98-102.
 • Noc Nikodema [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2007, s. 8-9.
 • Niebianie [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2008, s. 8-9.
 • Triumf życia [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2009, s. 10-11.
 • Szokująca dobroć (Łk 11, 30-37) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2008, s. 8-9.
 • Emaus [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2008, s. 8-9.
 • Ucieczka i pojednanie [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2008, s. 8-9.
 • Przełamany krąg samotności [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2008, s. 8-9.
 • Pokochaj raz jeszcze… (Oz 3, 1) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2009, s. 8-9.
 • Abyście się nie smucili (1Tes 4, 13-18) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2009, s. 8-9.
 • Zaskakujący Bóg (Łk 1, 5-25) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2009, s. 8-9.
 • Niedzielny odpoczynek [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2009, s. 8-9.
 • Kryzys Piotra (Mt 26, 69-75) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2009, s. 8-9.
 • Synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą (Ps 127, 3) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2009, s. 8-9.
 • Miłosierdzie przed sprawiedliwością (J 8, 1-12) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2010, s. 8-9.
 • Wola Boża – postrach czy szczęście? (Mk 1, 40-45) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2010, s. 8-9.
 • Zwalczałem Kościół Boży [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2010, s. 12-13.
 • Pojednanie Jakuba z Ezawem (Rdz 32-33) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2010, s. 12-13.
 • Starość czyli moc świadectwa [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2010, s. 8-9.
 • Bo ja nie wstydzę się Ewangelii… (Rz 1, 16) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2010, s. 6-7.
 • Modlitwa otwierająca niebo (Łk 18, 9-14) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2010, s. 8-9.
 • Być uczniem Chrystusa, czyli nosić swój krzyż (Łk 14, 27) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2011, s. 8-9.
 • Dobry Pasterz (J 10, 1-16) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2011, s. 16-17.
 • Ten rodzaj złych duchów… (Mk 9, 14-29) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2011, s. 10-11.
 • Co Bóg złączył… (Mt 19, 1-9) [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 5 2011, s. 6-7.
 • Rodzina chrześcijańska, czyli jaka? [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 6 2011, s. 10-11.
 • Wdowieństwo jako służba Bogu i ludziom [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 1 2012, s. 8-9.
 • Miłosierdzie wychodzi nam naprzeciw [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 2 2012, s. 8-9.
 • Przymierze przyjaźni [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 3 2012, s. 10-11.
 • A jednak możliwa miłość… [w:] La Salette : posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej, Nr 4 2012, s. 8-9.
 • Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41-52) [w:] Polonia Sacra, R. XVII, nr 32 2013, s. 219-229.

Wygłoszone Referaty:

 • Ludzki wymiar miłosierdzia. Specyfika Mateuszowego nauczania na temat miłosierdzia Ojciec wasz jest miłosierny 16 maj 2002 Kraków
 • Maryja i Jej Syn w świetle Łk 1,26-38 Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja, Matka Jezusa 14 czerwiec 2008 Kraków
 • Pierwsze wyznanie Synostwa Bożego przez Jezusa (Łk 2, 41-52) Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Jezus Chrystus Syn Boży 11 październik 2012 Kraków
 • Wybrane aspekty Bożego Ojcostwa w Ewangelii Mateuszowej Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Ojcostwo Boga 09 październik 2013 Kraków
 • Maryja w służbie swego ludu na podstawie perykopy o Nawiedzeniu św. Elżbiety Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne: Maryja, Matka ludu Bożego 20 czerwiec 2009 Kraków
 • Prymat miłosierdzia nad ofiarą (Mt 9,9-13; 12,1-8) Jubileusz miłosierdzia. Bóg miłosierny i Matka miłosierdzia 21 październik 2016 Kraków
 • Proroctwo Symeona (Łk 2,29-35) i jego znaczenie w dziele Łukasza Ewangelia wg św. Łukasza. Geneza – interpretacja – aktualizacja 15 listopad 2016 Warszawa
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl