wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Robert Woźniak
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
robert.wozniak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Antropologii Teologicznej 
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek 17.00 - 18.00
(po emailowym lub ustnym uzgodnieniu), ul. Marka 10 

Curriculum Vitae

 • 2017 - zastępca prezesa Towarzystwa Dogmatyków
 • 2016 - socio corrispondente di Pontificia Academia di Teologia
 • 2016 - redaktor naczelny Theological Research
 • 2013 - habilitacja w zakresie teologii dogmatycznej
 • 2007 - adiunkt, Katedra Antropologii Teologicznej UPJP2 w Krakowie
 • 2005 - asystent II Katedry Dogmatyki, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • 2001 - studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, Hiszpania
 • 1999 - święcenia prezbiteratu
 • 1999 - wikariusz w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach
 • 1993 - studia magisterskie na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Reductio et extasis. Ontologia trinitarian in San Bonaventura L’ontologia trinitaria tra filosofia e teologia. Sulle orme di Klaus Hemmerle pensatore di frontiera 16 grudzień 2014 Cadine, Włochy
 • Ontologia e storia in Joseph Ratzinger. Ratzinger e Daniélou di fronte al mistero della storia. 13 luty 2015 Rzym, Włochy
 • The Christological Prism: Chistology as Methodological Principle of Theology. Future of Christology. 29 maj 2013 Notre Dame University, Indiana, USA
 • Implikacje teologiczno-pastoralne teologii św. Bonawentury Św. Bonawentura teolog franciszkański 20 luty 2018 Kraków
 • Mature Trinitarian Theology in St. Bonaventure Bonawentura Deus summe cognosciblis. L’attualità teologica di San Bonaventura 20 luty 2018 Rzym
 • Mariologia w perspektywie zagadnienia perychorezy trynitarnej Maryja i Duch Święty 26 wrzesień 2017 Kraków
 • Teologia liturgii w perspektywie współczesnych wyzwań. Mysterium fascinans 08 wrzesień 2017 Kraków
 • Teologia Bonawentury w dialogu ze współczesną filozofią. Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność 02 czerwiec 2017 Kraków
 • Teologia oglądania Boga Oblicze Boże. Teologia, ikonografia, duchowość 22 marzec 2017 Warszawa
 • Teologia trynitarna w perspektywie wyzwań nauk szczegółowych. O Trójcy Świętej językiem współczesnej nauki 06 marzec 2017 Tarnów
 • Relational and personalist eschatology in Ratzinger L’escatologia: analisi e prospettive 16 listopad 2016 Rzym
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl