wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - profesor zwyczajny 
E-mail:
andrzej.zajac@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Muzyki Kościelnej 
Dyżur dydaktyczny:
Poniedziałek: 11.30-13.00, ul. Prosta 35 A, s. 14 

Curriculum Vitae

 • 2013 - Przewodniczący kapituły Medalu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Per musicam ad fidem"
 • 2011 - Członek redakcji czasopisma Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II poświęconemu muzyce kościelnej PRO MUSICA SACRA
 • 2011 - Członek Rady Naukowej rocznika Naukowego Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et amore -"Studia Hildegardiana Sariensia"
 • 2010 - Profesor zwyczajny Sztuk Muzycznych Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
 • 2009 - Członek Komisji Muzycznej Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES
 • 2008 - Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w Międzuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2007 - Członek zarządu Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
 • 2006 - Przewodniczący podkomisji do spraw chórów, schól, kantorów i psałterzystów Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
 • 2005 - Tytuł profesora sztuk muzycznych. Przewód profesorski przeprowadzony na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 2005 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2004 - Prezydent honorowy Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 2004 - Konsultant muzyczny Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 2001 - Kierownik specjalności na Muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2001 - Kierownik specjalności muzyka kościelna na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2000 - Habilitacja z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 1995 - Doktorat z dyrygentury na Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • 1992 - Założenie Polskiej Federacji PUERI CANTORES i kierowanie nią do 2004 roku
 • 1981 - Założenie przy Katedrze w Tarnowie Chóru Chłopięcego \"Pueri Cantores Tarnovienses\" i prowadzenie go do 2008 roku.
 • 1981 - Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES
 • 1981 - Dyrygent Chłopięcego Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Tarnovienses" przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
 • 1978 - Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym w Tarnowie
 • 1977 - Magisterium z muzykologii kościelnej KUL
 • 1977 - Licencjat z teologii - Wydział Teologiczny KUL
 • 1977 - Wykładowca muzyki kościelnej w Seminarium OO. Redemptorystów w Tuchowie
 • 1977 - Wykładowca muzyki kościelnej w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie
 • 1972 - Studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL
 • 1969 - Magisterium z teologii w zakresie socjologii religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 1962 - Studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Brak danych

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie. Historia i współczesność [w:] Stanisław Garnczarski [red.], Cantate Domino Canticum Novum, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2004, s. 253-292.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyczny kształt liturgii Mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty w Tarnowie w dniu 10 czerwca 1987 roku [w:] Józef Stala, Janusz Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10.VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 2008, s. 37-60.
 •      [szukaj w bibliotece] Jana Pawła II \"List do Artystów\" i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce [w:] Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski, Paweł Juśko [red.], Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów: Studio Książki, Tarnów 2010, s. 99-123.
 •      [szukaj w bibliotece] PUERI CANTORES w Polsce - tradycja i współczesność [w:] Stefan Koperek, Robert Tyrała [red.], Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002, s. 715-728.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII \"Musicae sacrae disciplina\" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej [w:] Marcin Tadeusz Łukaszewski [red.], Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2007, s. 67-78.
 •      [szukaj w bibliotece] Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego \"Listu do Artystów\" [w:] Marcin Tadeusz Łukaszewski [red.], Musica Sacra Nova, Warszawa: Wydawnictwo \"Polihymnia\" 2004, s. 79-86.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyka w służbie chrześcijańskiej kerygmy [w:] Zofia Fabiańska, Alicja Jarzębska, Andrzej Sitarz [red.], Donum Natalicum. Studia Thaddeo Przybylski octogenario dedicata, Kraków: Musica Jagellonica 2007, s. 55-72.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • 28 Międzynarodowy Kongres PUERI CANTORES. Sprawozdanie w Kongresu w Salzburgu [w:] Liturgia Sacra, 2/1996, nr 3-4 1996, s. 143-145.
 • Międzynarodowa Federacja PUERI CANTORES - rys historyczny, stan aktualny [w:] Biuletyn Polsiej Federacji PUERI CANTORES, - 1997, s. 91-95.
 • Polska Federacja PUERI CANTORES - rys historyczny [w:] Biuletyn Polskiej Federacji PUERI CANTORES, - 1997, s. 99-103.
 • Chór i schola w liturgii - wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (15), rok 6/2000 2000, s. 45-63.
 • Kulturowy model chóru w muzyce europejskiej [w:] Liturgia Sacra, Nr 2 (16), rok 6 (2000) 2000, s. 303-316.
 • Teologiczne aspekty uczestnictwa chóru w liturgii [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (17), rok 7/2001 2001, s. 95-108.
 • Ruch PUERI CANTORES spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła [w:] Liturgia Sacra, Nr 1 (19), rok 8/2002 2002, s. 89-105.
 • Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury [w:] Musicam Sacram promovere, - 2004, s. 65-78.
 • Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła - refleksje na kanwie \"Instrukcji o koncertach\" Kongregacji Kultu Bożego [w:] Musicam Sacram Promovere, - 2004, s. 115-121.
 • Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII \"Musicae sacrae disciplina\" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej [w:] Pro Musica Sacra, Studia, tom II 2005, s. 81-96.
 • Hnutie \"Pueri Cantores\" dedic a pokracovatel kulturneja liturgickej tradicie Corkvi [w:] Adoramus Te, Nr 4(2005), rok VIII (Trnava) 2005, s. 0-0.
 • Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła - refleksje na kanwie \"Instrukcji o koncertach\" Kongregacji Kultu Bożego [w:] Currenda, nr 2 (2005) 2005, s. 249-256.
 • Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym [w:] Pro Musica Sacra, Studia, tom III 2007, s. 73-80.
 • Wybrane aspekty posługi organisty w społecznosci parafialnej [w:] Pro Musica Sacra, Studia tom V 2008, s. 65-88.
 • Blaski i cienie pracy dyrygenta z chórem chłopięcym [w:] Pro Musica Sacra, 9 (11) 2011, s. 41-59.
 • Missa pulcherrima Bartłomieja Pękiela. Historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu. [w:] Pro Musica Sacra, 10 (2012) 2012, s. 33-52.

Wygłoszone Referaty:

 • Edukacja, wychowanie, formacja - wyzwanie i zadanie dla dyrygenta Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES 15 maj 1999 Kraków
 • Schola i chór w liturgii. Wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce Konferencja CEDAM połączona z sesją naukową Sekcji Muzyki Kościelnej 23 wrzesień 1999 Konstancin Jeziorna k/Warszawy
 • Regionalne spotkania polskich chórów PUERI CANTORES - materiał do dyskusji Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES 31 sierpień 2001 Warszawa
 • Ruch \"Pueri Cantores\" jako spadkobierca i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES 08 marzec 2002 Warszawa
 • Koncert w przestrzeni sakralnej - historia, aktualne wskazania Kościoła, paktyka i propozycje na przyszłość Konferencja i sesja naukowa dla dyrygentów Polskiej Federacji PUERI CANTORES 15 listopad 2002 Warszawa
 • 1. Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury; 2. Koncerty w kościołach - reflaksje na kanwie dokumentu Kongregacji Obrzędów Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej 18 wrzesień 2004 Kraków
 • Czy muzyka może być \"kerygmatyczna\"? Sympozjum na temat: \"Słowo a muzyka\" zorganizowanej przez Zakąłd Muzyki Koscielnej na Akademii Muzycznej w Poznaniu 10 marzec 2005 Poznań
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z chórem chłopięcym Sesja naukowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat" 19 maj 2005 Legnica
 • Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury Kongres muzyki liturgicznej w Tarnowie 01 październik 2005 Tarnów
 • Chór kościelny środowiskiem edukacyjnym, wychowaczym i formacyjnym Sesja naukowa podczas zjazdu muzyków kościelnych diecezji opolskiej 25 październik 2005 Opole
 • Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII "Musicae sacrae disciplina" a soborowa koncecja muzyki liturgicznej Sesja naukowa w Katedrze Muzyki Kościelnej PAT 21 listopad 2005 Kraków
 • Możliwości wykonawcze chóru seminaryjnego Sesja naukowa podczas zjazdu sekcji polskich muzyków kościelnych 23 wrzesień 1997 Pniewy
 • Zespół śpiewaczy w kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła Studium podyplomowe dla dyrygentów chóralnych 13 maj 2001 Kraków, Akademia Muzyczna
 • Historyczne, prawne i kulturowe uwarunkowania koncertu w przestrzeni sakralnej - próby poszukiwania jego formy we współczesnej rzeczywistości koscielnej w Polsce Sesja naukowa p.t. "Koncerty w kościołach" w Siedlcach 05 maj 2004 Siedlce
 • Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów" Sesja naukowa organizowana przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie 19 czerwiec 2006 Czchów
 • Śpiew w liturgii i wychowanie - główne powinności chórów "Pueri Cantores" Konferencja dla dyrygentów Polskiej Federacji "Pueri Cantores" 01 październik 2006 Warszawa
 • Chóralistyka kościelna w Polsce dzisiaj Sesja naukowa w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL 24 październik 2006 Lublin KUL
 • "Missa Pulcherrima" Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistczny kontekst utworu. Sesja w ramach V Ogólnopolskiego Kursu Interpretacji Muzyki Chóralnej 23 luty 2007 Poznań - Akademia Muzyczna
 • Ruch "Pueri Cantores" spadkobiercą i kontynuator kulturowej i liturgicznej tradychi Kościoła Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater" 03 maj 2008 Częstochowa
 • Jan Paweł II a świat sztuki - refleksje na kanwie lektury papieskiego "Listu do Artystów" Seminarium dla dyrygentów w ramach Międzynarodowego Festiwalu MKuzyki Sakralnej "Gaude Mater" 06 maj 2008 Częstochowa
 • Jana Pawła II "List do Artystów" i jego recepcja w środowiskach tworców kultury w Polsce Konferencja "Jan Paweł Wielki. Dziedzictwo i pamięć" zorganizowana przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 07 październik 2010 Tarnów
 • Organista - muzyk i członek wspólnoty parafialnej Konferencja Organistów Diecezji Tarnowskiej 30 czerwiec 2014 Gródek nad Dunajcem
 • Historyczne, kulturowe i teologiczne aspekty idiomu chóru w liturgii Kościoła Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES 29 sierpień 2015 Kraków
 • Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie - 40 lat działaności (1965-2004) 50 lat działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie 15 styczeń 2016 Siedziba DSO, Tarnów, ul. Dwernickiego 1
 • Wybrane wątki teologii muzyki Josepha Ratzingera Koncerty z myślą Benedykta XVI 17 styczeń 2016 Kraków, Bazylkia OO. Jezuitów
 • Koncepcja muzycznego programu Międzynarodowego Kongresu PUERI CANTORES - Kraków 2007 Konferencja prezydentów Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES 02 wrzesień 2006 Kraków
 • Missa pulcherrima Bartłomieja Pękiela - historyczny, biograficzny i stylistyczny kontekst utworu Forma mszy w dawnej muzyce chóralnej 23 luty 2007 Poznań - Akademia Muzyczna
 • Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni) Quo vadis musica ecclesiastica. Z problematyki współczesnej muzyki liturgicznej 28 listopad 2017 Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych Quo vadis musica sacra 14 grudzień 2017 Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
 • Wiara, która staje się kulturą - wykład wprowadzający do koncertu TOTUS TUUS w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Scribite et docete istud canticum. 100 lecie organistowskiej szkoły salezjańskiej. Konferencja zorganizowana w ramach XVIII Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 20 wrzesień 2017 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie
 • Wykonawcy wokalnej muzyki liturgicznej (celebrans, kantor, psałterzysta, schola, chór, wierni) Quo vadis musica ecclesiastica 28 listopad 2017 Katowice - Akademia Muzyczna
 • Czy tylko śpiewanie? Proba kompleksowego spojrzenia na specyfikę kościlnych zespołów śpiewaczych Quo vadis musica sacra 14 grudzień 2017 Rzesów - Wyższe Semianrium Duchowne
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl