wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
jerzy.dadaczynski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Filozofii Logiki 
Dyżur dydaktyczny:
Egzaminy w sesji letniej 2019
środa 19.06. 11.30 - 13.30
środa 3.07. 8.00 - 10.00
Miejsce: Bernardyńska, sala 208 

Curriculum Vitae

 • 2015 - profesor nadzwyczajny UPJPII
 • 2009 - kierownik Katedry Filozofii Logiki PAT - UPJPII
 • 2008 - habilitacja WF PAT w Krakowie
 • 2008 - adiunkt WF PAT w Krakowie
 • 1998 - stypendium w Getyndze
 • 1994 - doktorat WF PAT w Krakowie
 • 1990 - stypendium IAP w Liechtensteinie
 • 1988 - studia doktoranckie WF KUL
 • 1986 - licencjat z filozofii PAT Kraków
 • 1985 - magisterium z teologii PAT Kraków
 • 1985 - święcenia kapłańskie w Katowicach
 • 1978 - matura IV LO w Katowicach
 • 1978 - studia filozoficzno-teologiczne WŚSD Kraków/Katowice

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Cantor, Bolzano i nowy paradygmat matematyki [w:] S. Wszołek, R. Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: OBI – WAM 2006, s. 425-438.
 •      [szukaj w bibliotece] Giuseppe Veronese a Aksjomat Myślenia Hilberta [w:] I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski [red.], Światy Matematyki. Tworzenie czy Odkrywanie? Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Murawskiemu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 135-148.
 •      [szukaj w bibliotece] Kilka uwag o sprzecznościach w teologii i metateologii [w:] R. Piechowicz [red.], Logika i teologia, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011, s. 69-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Grassmann’s and Veronese’s Constructivism [w:] B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel [red.], Philosophy in Science. Methods and Applications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 311-324.
 •      [szukaj w bibliotece] Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia? [w:] B. Kochaniewicz OP [red.], VIII Kongres Teologów Polskich. Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza 2012, s. 300-316.
 •      [szukaj w bibliotece] What Kind of Logic Does Contemporary Theology Need? [w:] B. Brożek, A. Olszewski, M. Hohol [red.], Logic in Theology, Kraków: Copernicus Center Press 2012, s. 39-60.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Poznanie istnienia Boga według ekumenicznego katechizmu dla dorosłych ‘Neues Glaubensbuch’ [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 17 1984, s. 27-50.
 • Elementy filozofii przyrody Georga Cantora [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 23/24 1990, s. 135-145.
 • Heurystyka teorii mnogości G. Cantora [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 45 1997, s. 101-141.
 • Swoistość matematyki w ujęciu Georga Cantora [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 30 1997, s. 51-82.
 • Koncepcja matematyki G. Cantora a idea logicyzmu [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 22 1998, s. 15-34.
 • Filozofia matematyki Immanuela Kanta i jej dziedzictwo [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 24 1999, s. 26-42.
 • Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 25 1999, s. 61-75.
 • Antynomie teoriomnogościowe a powstanie klasycznych kierunków badania podstaw matematyki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 26 2000, s. 38-58.
 • Cantor Georg [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 2 2001, s. 31-35.
 • Continuum [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 2 2001, s. 275-280.
 • Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki [w:] Studia Philosophiae Christianae, 27 2001, s. 119-137.
 • Filozofia matematyki Kanta w oczach młodego Bolzana [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 28/29 2001, s. 84-99.
 • Czy Gottlob Frege pierwszy zdefiniował liczby naturalne? [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 50 2002, s. 241-247.
 • Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 50 2002, s. 219-239.
 • Składowa konceptualistyczna w przedfregowskich podstawach matematyki [w:] Studia Philosophiae Christianae, 28 2002, s. 60-68.
 • Hippasos z Metapontu [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 491-493.
 • Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 603-604.
 • Howison George Holmes [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 604-605.
 • Huygens (łac. Hugenius) Christiaan [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 4 2003, s. 682-684.
 • Matematyka XVIII wieku a Kanta filozofia matematyki [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 51 2003, s. 253-263.
 • Modele semantyczne w dziejach matematyki [w:] Roczniki Filozoficzne KUL, 51 2003, s. 265-274.
 • Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 1 [w:] Studia Philosophiae Christianae, 29 2003, s. 7-42.
 • Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 2 [w:] Studia Philosophiae Christianae, 29 2003, s. 273-302.
 • Psychologia analityczna C.G. Junga a skrajny realizm w ontologii matematyki [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 31 1998, s. 27-37.
 • Pojęcie nieskończoności w matematyce [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 35 2002, s. 265-270.
 • Ekumeniczny spacer [w:] Przegląd Powszechny, 1 2003, s. 88-92.
 • Kiesewetter Johann Gottfried Karl Christian [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 5 2004, s. 607-608.
 • Matematyki filozofia [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 6 2005, s. 888-896.
 • Kilka uwag o metodologii teologii. Refleksje po lekturze ‘Teologii w krainie coca-coli’ J. Szymika [w:] Ateneum Kapłańskie, 145 2005, s. 527-536.
 • Neumann von John (Janos, Johann) [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 7 2006, s. 582-584.
 • Opffermann Lucas [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 7 2006, s. 840-841.
 • Metoda matematyki według B. Bolzana [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 38 2006, s. 76-113.
 • Pasch Moritz [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 8 2007, s. 46-47.
 • Pearson Karl [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, 8 2007, s. 93-94.
 • Georg Cantor i idea jedności nauki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 84-99.
 • Niejasności związane z Bernarda Bolzana "definicją" zbioru nieskończonego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 2009, s. 100-115.
 • Dlaczego Bernard Bolzano nie wprowadził (kardynalnej) liczby nieskończonej? [w:] Kwartalnik Nauki i Techniki, 55 nr 2 2010, s. 171-187.
 • Arnolda Dresdena (1882-1954) filozofia matematyki [w:] Logos i Ethos, 1 (30) 2011, s. 81-98.
 • Czy XIX-wieczna teoria mnogości (matematyka) była budowana na podstawach teologicznych? [w:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, LVI 2011, s. 81-98.
 • Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. I. 2011, s. 513-515.
 • Iluminacja w kontekście odkrycia teologicznego [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 3 2012, s. 45-59.
 • Arytmetyka u początku abstrakcyjnego pojmowania geometrii przez Hilberta [w:] Filozofia Nauki, 3 2012, s. 99-109.
 • Pojecie boskiej wiecznej teraźniejszości w kontekście matematycznej analizy niestandardowej [w:] Logos i Ethos, 34 2013, s. 31-43.
 • Giuseppe Veronesego podstawy matematyki [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 53 2013, s. 53-92.
 • Problem racjonalności epistemologicznej i naukowości teologii w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej 'Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria' [w:] Studia Theologiae Fundamentalis, 5 2013, s. 117-136.
 • Arnold Dresden (1882-1954) i teza o wielości matematyk [w:] Filozofia Nauki, 1 (85) 2014, s. 121-129.

Wygłoszone Referaty:

 • Jedna matematyka czy wiele matematyk? Wykład gościnny w Instytucie Filozofii UŚ 29 kwiecień 2008 Instytut Filozofii UŚ w Katowicach
 • Dlaczego Bolzano nie wprowadził liczb pozaskończonych? Centrum Kopernika - grupa historii matematyki 16 styczeń 2009 Instytut Matematyki UJ w Krakowie
 • Źródła Aksjomatu Myślenia Hilberta w "Geometrii" Veronesego II Konferencja Filozofia Matematyki 23 październik 2009 Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu
 • Kilka uwag o sprzecznościach w teologii i metateologii Logika i Teologia /konferencja internetowa/ 27 listopad 2009 UPJP2 Kraków
 • Problem sprzeczności w teologii. Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia? Spotkania cykliczne Międzywydziałowej Komisji PAU "Fides et Ratio" 18 luty 2010 Kraków
 • Jakiej logiki poitrzebuje współczesna teologia? Kongres Teologów Polskich 15 wrzesień 2010 UAM Poznań
 • Quasi-empiryzm przed Lakatosem III Kolokwium Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 26 luty 2011 Kraków
 • Kilka uwag na temat racjonalności poznania teologicznego Racjonalność wiary 20 maj 2011 UAM Poznań
 • Arytmetyka jako jedno ze źródeł koncepcji geometrii Hilberta III Konferencja Filozofia Matematyki 17 październik 2011 Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań
 • Geneza geometrii Hilberta Centrum Kopernika - Historia Matematyki 14 maj 2012 Instytut Matematyki UJ w Krakowie
 • Pojęcie boskiej wiecznej teraźniejszości w kontekście matematycznej analizy niestandardowej Logika i Teologia. IV Ogólnopolska Konferencja Internetowa 26 listopad 2012 UPJPII Kraków
 • O niektórych inspiracjach dla Hilbertowskiego programu formalizmu Zebranie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział we Wrocławiu 12 listopad 2013 Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski
 • Quasi-empiryzm F. Lettenmeyera Filozofia Matematyki i Informatyki 09 grudzień 2016 Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań
 • O niektórych 'ograniczeniach' matematyki Seminarium "Granice nauki" Instytut Fizyki/Instytut Filozofii UŚ Katowice 10 maj 2017 Instytut Filozofii UŚ Katowice
 • O niektórych filozoficznych problemach podstaw matematyki Seminarium "Historia matematyki" Centrum Kopernika/Instytut Matematyki UJ 29 maj 2017 Instytut Matematyki UJ w Krakowie
 • Czy powinna nas dziwić matematyczność świata? Dwugłos Nauki 22 listopad 2017 Oddział PAN Poznań
 • Ontologia Hilberta Seminarium "Historia matematyki" Centrum Kopernika/Instytut Matematyki UJ 09 kwiecień 2018 Wydział Matematyki i Informatyki UJ Kraków
 • Niektóre historyczne i społeczne uwarunkowania roku '68 w Niemczech Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej 04 czerwiec 2018 UPJPII w Krakowie
 • Ontologia matematyki wczesnego Hilberta (1891-1904) VI Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki 19 październik 2018 Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl