wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
bogdan.zbroja@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej 
Dyżur dydaktyczny:
piątek godz. 10:00-11:00,
ul. Franciszkańska 1, sala O25 

Curriculum Vitae

 • 2018 - Stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII
 • 2011 - Habilitacja z Teologii Biblijnej
 • 2000 - Doktorat z Biblistyki
 • 1996 - Licencjat Kościelny z biblistyki
 • 1988 - Studia Magisterskie z Teologii PAT - Krakowskie Seminarium Duchowne
 • 1983 - Szkoła Średnia
 • 1975 - Szkoła Podstawowa

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Marka dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2011
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Mateusza dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2000
 •      [szukaj w bibliotece] Znaczenie terminów własnych Ewangelii św. Jana dla jej teologii, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Stary Testamentu. Wybrane zagadnienia teologiczne. Skrypt dla studentów teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków: UNUM 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Wezwanie do nawrócenia swych uczniów. Rozważania różańcowe w oparciu o listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2015
 •      [szukaj w bibliotece] „KRV” VO VÝZNAME VÝSTRAHY V APOKALYPSE SV. JÁNA, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2015
 •      [szukaj w bibliotece] Królestwo Boże w ludzkich sercach. Rozważania na nabożeństwa różańcowe na podstawie przypowieści Jezusa, Kraków: Wyd. św. Stanisława 2016
 •      [szukaj w bibliotece] Biblijne rozważania na nabożeństwa różancowe, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2017
 •      [szukaj w bibliotece] Wolność człowieka i narodu (1918-2018). Biblijne rozważania na nabożeństwa różańcowe w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2018

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

 • Teologia wypowiedzi Jezusa z krzyża [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 65, nr 2 2012, s. 211-224.
 • Topicality of the Second Vatican Council Constitution Dei Verbum in Contemporary Biblical Studies [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 66, nr 3 2013, s. 251-264.

Wygłoszone Referaty:

 • Józef i jego rodzina a kryzys głodu w Egipcie (Rdz 37-50) Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblast’ 26 październik 2012 Prešov
 • Aktualność Jezusowej edukacji na temat małżeństwa i rodziny Nová socjálna educácia človeka (?) 08 listopad 2012 Prešov
 • Nowotestamentalne Królestwo Boże – obrazem jakości życia człowieka Kvalita života IV. V sociálnych, etických a estetických dimenziách 25 kwiecień 2013 Prešov
 • Diagnoza i terapia choroby „nowinkarstwa” Ateńczyków według św. Pawła (Dz 17) Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblast 25 październik 2013 Prešov
 • Wychowanie i samowychowanie na przykładzie św. Pawła Nová socjálna educácia človeka II 07 listopad 2013 Prešov
 • Słowo Boże zobrazowane na mozaikach w Betanii (Izrael) IX Międzynarodowe i interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” 01 luty 2012 Kraków
 • Odpowiedzialność w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie Biblii Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu 17 maj 2012 Kraków
 • Cztery biblijne obrazy sakramentu pokuty w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie (Izrael) X Międzynarodowe i interdyscyplinarne Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” 28 luty 2013 Kraków
 • Abraham – bogaty człowiek wiary Moralność a wiara 16 maj 2013 Kraków
 • Zjawisko modlitwy, jako istotny czynnik wiary w Nowym Testamencie Sympozjum Biblijne: Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym 20 listopad 2013 Kraków
 • Mądrość największym bogactwem – przesłanie Księgi Syracha dla współczesnego przedsiębiorcy Od wiedzy do mądrości 15 maj 2014 Kraków
 • Jezus, jako „przyjaciel” osób marginalizowanych i odrzucanych w Jego epoce Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie 24 październik 2014 Prešov, Słowacja
 • Aktualność metod wychowawczych Pawła z Tarsu Nová socjálna educácia človeka III 03 listopad 2014 Prešov, Słowacja
 • Samotność we współczesnej rodzinie. Wybrane zagadnienia Kongres Rodiny v rámci Roka rodiny w Prešovskej archieparchii. 11-13.11.2014 11 listopad 2014 Prešov, Słowacja
 • Modlitwy świętych w Apokalipsie (Ap 5,8 i 8,3n) Sympozjum Biblijne: „Biblia w kulturze świata” 13 marzec 2015 Lwów-Brzuchowice, Ukraina
 • Aktualność przesłania Apokalipsy Kulturowe tło czytania Biblii 16 kwiecień 2015 Kraków
 • Biblijne źródła encykliki Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” w 30. rocznicę jej ogłoszenia Sv. Jan Parol II. A jeho posolstvo pre strednú Európu 19 maj 2015 Nitra, Słowacja
 • Człowiek i jego podstawowe środowisko życia w Księdze Rodzaju (Rdz 2,4-25) New Trends in Ecological and Biological Research 10 wrzesień 2015 Prešov, Słowacja
 • Teologiczny fenomen kobiety w Rdz 2 Rodina v treťom tisícroči: „Muža a ženu ich stvoril” 08 październik 2015 Trnava, Słowacja
 • Marginalizowany człowiek ubogi (πτωχός) w Ewangelii św. Marka Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a pravné problémy marginalizovaných skupín 24 październik 2015 Prešov, Słowacja
 • Kontrola swego słowa – pouczenie świętego Jakuba o znaczeniu mowy w rozwoju człowieka (Jk 3,1-12) Nová socjálna educácia človeka IV 10 listopad 2015 Prešov
 • ’Ekologiczne’ akcenty znaku rozmnożenia chleba (J 6,1-15) Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa i Kościoła 28 listopad 2015 Sandomierz
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl