wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych - profesor zwyczajny 
E-mail:
andrzej.zwolinski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek, godz. 10.45-11.30
ul. Bernardyńska 3, pokój KNS 

Curriculum Vitae

 • 2008 - Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII
 • 2003 - Profesor zwyczajny
 • 1997 - Redaktor naczelny czasopisma "Polonia Sacra"
 • 1994 - Habilitacja; praca pt. "Głos społecznego nauczania Kościoła w II Rzeczpospolitej"
 • 1994 - Dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT
 • 1993 - Adiunkt na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1991 - Asystent na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1990 - Doktorat na Wydziale Nauk Społecznych KUL, praca pt. "Ks. Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno - gospodarczego Polski lat trzydziestych XX wieku”
 • 1989 - Licencjat na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej, praca pt: "Działalność pisarska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach międzywojennych"
 • 1982 - Magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, praca pt.: "Działalność duszpastersko - społeczna ks. Józefa Łobczowskiego"

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Ucieczka od buntu [w:] Grazyna Osika [red.], Bunt i reforma, Kraków: Homini 2011, s. 69-91.
 •      [szukaj w bibliotece] Fantaści, ufolodzy i Pismo Święte [w:] T. Rowański [red.], Aniołowie i kosmici. Kościół wobec cywilizacji pozaziemskich, Kraków: Wyd. "M" 2011, s. 47-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka umiaru [w:] S. Koperek [red.], Introibo ad altare Dei. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. prof. Stefanowi Koperkowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 889-903.
 •      [szukaj w bibliotece] Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce [w:] [red.], Sekty - mit czy rzeczywistość, Kraków: Civitas Christiana 1999, s. 11-31.
 •      [szukaj w bibliotece] Człowiek wobec przyrody [w:] M. Wójcik [red.], Człowiek - Osoba - Płeć, Łomianki: Fundacja "Pomoc Rodzinie" 1998, s. 241-253.
 •      [szukaj w bibliotece] Naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości [w:] A. Skreczko, J. Zabielskiego [red.], Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011, s. 55-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Polityka jako dobroczynność [w:] T. Adamczyk, J. Mazur [red.], Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 89-103.
 • Fałszywa moralność ideologii [w:] A. Dudek [red.], Idea komunikacji w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 25-33.
 • Jaka ekologia? [w:] [red.], Chrześcijanin a świat stworzeń. Etyka - Ekologia - Ekonomia. IV Ogólnopolskie Sympozjum Katolików Świeckich, Kraków: Staromiejska Oficyna Wydawnicza 1993, s. 12-22.
 • Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan w życie społeczne [w:] A. Marcol [red.], Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Opole: 1994, s. 35-64.
 •      [szukaj w bibliotece] Paramasoneria - tło ideowe New Age [w:] S. Dobrzanowski [red.], New Age - pseudoreligia, Kraków: UNUM 1994, s. 39-55.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara w reinkarnację dawniej i dziś [w:] S. Dobrzanowski [red.], Reinkarnacja - fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 7-55.
 • Społeczno - moralne konsekwencje przyjęcia reinkarnacji [w:] S. Dobrzanowski [red.], Reinkarnacja - fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 128-155.
 • Budowniczowie snów [w:] [red.], Amway. Budowniczowie snów, Kraków: 1996, s. 43-50.
 • U źródeł neognozy [w:] W. Myszor [red.], Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza. Materiały z Sympozjum, Warszawa: wyd. ATK 1996, s. 105-119.
 •      [szukaj w bibliotece] Nadzieje Akcji Katolickiej w II Rzeczypospolitej [w:] S. Dobrzanowskiego [red.], Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków: Rhema 1997, s. 15-26.
 • Deszcz niebiańskiej energii [w:] [red.], Reiki, seria: Listowa biblioteka, Kraków: 1997, s. 21-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Jancarz Kazimierz [w:] S. Wielgus [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, s. 957-957.
 •      [szukaj w bibliotece] Sekty wyzwaniem duszpasterskim [w:] J. Szczurek [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997, s. 327-336.
 •      [szukaj w bibliotece] Anatomia sekty [w:] M. Gajewski [red.], ABC o sektach, Kraków: Civitas Christiana 1999, s. 19-44.
 • Manipulacja w sektach [w:] [red.], Materiały Sympozjum nt. "Chrześcijaństwo wobec sekt", Opole: Xaverianum 1999, s. 32-44.
 •      [szukaj w bibliotece] Neopogaństwo [w:] S. Czerwik [red.], Dilige Me? Pasce. Księga Jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na 50 - lecie święceń kapłańskich, Sandomierz: Hodie 1999, s. 790-803.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozdroże ekologii [w:] J. Orzeszyna [red.], Śladami Boga i człowieka. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Jana Kowalskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 437-443.
 •      [szukaj w bibliotece] Ateizm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 53-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Baphomet [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 269-271.
 •      [szukaj w bibliotece] Bahaizm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 211-216.
 • Scenariusze końca czasów [w:] P. J. Śliwiński [red.], W oczekiwaniu na Królestwo. Nadzieje i obawy związane z końcem tysiąclecia, Kraków: wyd. M 2000, s. 9-49.
 •      [szukaj w bibliotece] Brahmo Samadż [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 158-158.
 •      [szukaj w bibliotece] Buddyzm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 208-230.
 •      [szukaj w bibliotece] Crowley Aleister [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 129-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Deklaracja Powszechna Praw Człowieka [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 256-258.
 •      [szukaj w bibliotece] Demitologizacja [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 298-302.
 •      [szukaj w bibliotece] Demiurg [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 302-306.
 •      [szukaj w bibliotece] Inteligencja gnostyczna [w:] H. Kowalska [red.], Inteligencja. Tradycje i nowe czasy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 17-32.
 •      [szukaj w bibliotece] Spirytyzm w Polsce [w:] P. J. Śliwiński [red.], Kościół a spirytyzm, Kraków: wyd. M 2001, s. 89-174.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół wobec globalizacji [w:] R. Borkowski [red.], Globalopolis. Kosmiczna wioska - szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2003, s. 48-67.
 •      [szukaj w bibliotece] Sekty wyzwaniem współczesnego świata [w:] A. Brzózka [red.], Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Lublin: Oficyna Hieronima 2003, s. 127-155.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzeum jako wyraz pamięci społecznej [w:] G. Noszczyk [red.], Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła, katowice ; Sosnowiec: IAK DS 2003, s. 47-69.
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzina polska wobec sekt i antyrodzinnych ideologii [w:] Władysław Majkowski [red.], Rodzina polska u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW, Warszawa: Wyd. UKSW 2003, s. 177-207.
 • Bieda a ubóstwo [w:] [red.], System finansowy w służbie człowiekowi. Materiały konferencyjne - Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej, Zakopane: 2003, s. 22-33.
 •      [szukaj w bibliotece] Samoobrona przed sektami [w:] J. Budniak [red.], Sekty i nowe ruchy religijne. Studium ekumeniczne, Cieszyn: 2003, s. 63-87.
 •      [szukaj w bibliotece] Homo televisiosus w katechezie [w:] J. Zimny [red.], Komunikacja w katechezie, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2003, s. 92-113.
 •      [szukaj w bibliotece] Kościół w o mediach w służbie ewangelizacji [w:] G. Noszczyk [red.], Idźcie i nauczajcie. Wyzwania ewangelizacyjne dzisiaj, Sosnowiec: IAKDS 2004, s. 49-81.
 •      [szukaj w bibliotece] Plemię TECHNO [w:] J. Zimny [red.], Młodzież - historia, teraźniejszość, przyszłość, Sandomierz: Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka 2004, s. 84-104.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka życia gospodarczego [w:] B. Szlachta [red.], Słownik społeczny, Kraków: WAM 2004, s. 280-287.
 •      [szukaj w bibliotece] Homo televisiosus [w:] N. Pikuła [red.], Katecheta @ media. Sympozjum katechetyczne, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 7-28.
 •      [szukaj w bibliotece] Sekty jako wyzwanie dla katechety [w:] N. Pikuła [red.], Katecheta @ media. Sympozjum katechetyczne, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 39-50.
 •      [szukaj w bibliotece] Destrukcyjny wpływ sekt na rodzinę [w:] W. Nowak, S. Ropiak [red.], Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005, s. 151-167.
 • Etyka gospodarcza [w:] K. Wolna [red.], Współczesne dylematy etyczne, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 109-117.
 • Wołanie o sumienie polityki [w:] [red.], Musicie być mocni w wierze... Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego, Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny w Bielsko - Białej 2005, s. 277-298.
 • Polityka - język - moralność [w:] R. Borkowski [red.], Moralność i niemoralność. Szkice o polityce i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH 2005, s. 79-91.
 •      [szukaj w bibliotece] Hermeneutyka wypowiedzi Jana Pawła II na temat sekt [w:] A. Węgrzyniak, L. Łysień [red.], Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, Bielsko-Biała: Scriptum 2006, s. 77-101.
 •      [szukaj w bibliotece] Muzyka społecznie użyteczna [w:] K. Janiga [red.], Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2006, s. 587-604.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrześcijaństwo wobec wojny i terroryzmu [w:] S. Koperek [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa ofiarowana kard. Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 489-510.
 • Społeczny aspekt encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI [w:] A. Świerczek [red.], Tajemnica miłości. Refleksja nad encykliką "Deus caritas est" Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2006, s. 71-86.
 • Odpowiedzialność za przeszłość fundamentem pamięci społecznej [w:] U. Cierniak, J. Grabowski [red.], Między pamięcią a oczekiwaniem. Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Częstochowa: 2006, s. 623-637.
 • Jana Pawła II koncepcja wolności [w:] J. Zimny [red.], Widzieć - Ocenić - Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola: 2006, s. 35-46.
 • Działalność społeczna ks. Stefana Wyszyńskiego [w:] J. Zimny [red.], Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola: 2006, s. 219-232.
 • Społeczne przejawy nie-odpowiedzialności współczesnego świata [w:] A. Wuwer [red.], Jak żyć w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, Katowice: 2007, s. 11-33.
 •      [szukaj w bibliotece] Głód jako wyzwanie współczesności [w:] M. Duda [red.], Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 47-67.
 •      [szukaj w bibliotece] "Laborem exercens" jako encyklika o błędzie antropologicznym [w:] J. Mazur [red.], Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki "Laborem exercens" Jana Pawła II, Lublin: TN KUL 2007, s. 77-96.
 •      [szukaj w bibliotece] Episkopat II Rzeczypospolitej o rosyjskim komunizmie [w:] L. Liburska [red.], Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Lucjanowi Suchankowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 359-368.
 • Ku etycznej ocenie terroryzmu [w:] R. Borkowski [red.], Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski, Oświęcim: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 2008, s. 9-25.
 • Media a wychowanie [w:] S. Kowalik [red.], Mass media dla prawdy. VIII Sympozjum Tarnogórskie, Tarnowskie Góry: 2007, s. 41-55.
 •      [szukaj w bibliotece] Kultura globalnej wioski [w:] G. Noszczyk [red.], Bezdroża globalnej wioski, Kraków, Sosnowiec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IAKDS 2007, s. 13-34.
 • TV Wolność Show [w:] H. Święczkowska [red.], Wolność i Tolerancja. I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica, Białystok: 2007, s. 61-77.
 •      [szukaj w bibliotece] Zagadnienie śmierci w nauczaniu katechetycznym [w:] N. Pikuła [red.], Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 89-116.
 •      [szukaj w bibliotece] Głos kardynała Karola Wojtyły o kulturze wstydu [w:] R. Komurka, J. D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 133-140.
 •      [szukaj w bibliotece] Z myślą o wykluczonych... [w:] M. Duda i B. Gulla [red.], Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 5-10.
 • Nadapetyt i sztuczne potrzeby człowieka [w:] [red.], W Prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia dedykowane ks. prof. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 507-519.
 •      [szukaj w bibliotece] Ku etycznej ocenie terroryzmu [w:] R. Borkowski [red.], Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski, Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2008, s. 9-25.
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzina w sieci apersonalnych relacji [w:] I. Celary, G. Polok [red.], Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2008, s. 11-32.
 • Wiekowy homo televisiosus [w:] G. Pala [red.], Wolny Cas Seniorov na pociatku 21. starocia, Presov (Słowacja): 2009, s. 66-83.
 • Sekty jako wyzwanie duszpasterskie [w:] S. Michancova, F. Kubik [red.], Pastoralna starostlivost na pociatku 21. starocia, Presov (Słowacja): 2009, s. 154-169.
 •      [szukaj w bibliotece] Dziecko jako ofiara biedy współczesnego świata [w:] M. Duda, B. Gulla [red.], Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2009, s. 91-121.
 • Ekologiczny fundamentalizm jako neopogaństwo [w:] G. Pal'a, P. Tirpak [red.], Sacrum a priroda, Kraków ; Presov: Presovska univerzita w Presovie ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2009, s. 41-53.
 • W nurcie teologii narodu [w:] K. Góźdź [red.], In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 729-741.
 •      [szukaj w bibliotece] Młodzi nadzieją [w:] M. Duda [red.], Młodzi wobec ponowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 5-10.
 •      [szukaj w bibliotece] Nauka i prawo jako podstawy życia społecznego [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 905-915.
 •      [szukaj w bibliotece] Złe milczenie [w:] M. Drożdż [red.], Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją?, Tarnów: Biblos 2010, s. 123-143.
 •      [szukaj w bibliotece] Synkretyzm afro-chrześcijański jako efekt spotkania z obcym [w:] D. Grzesiak-Witek, P. Witek [red.], Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, Stalowa Wola ; Sandomierz: KUL Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 2010, s. 103-128.
 •      [szukaj w bibliotece] Katalog grzechów wołających o pomstę do nieba [w:] N. Pikuła [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 517-532.
 •      [szukaj w bibliotece] Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu [w:] R. Ceglarek [red.], Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2011, s. 123-144.
 • TV jako wyzwanie wychowawcze [w:] [red.], Mass media a duszpasterstwo. Środki społecznego przekazu a duszpasterstwo we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia. Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce w dniu 25 XI 2010, Kraków: Paulinianum 2011, s. 47-71.
 • Sekty jako aspekt kultury współczesnej Rosji [w:] L. Suchanek [red.], Słowianie i ich konfesje, Kraków: PAU 2007, s. 135-154.
 •      [szukaj w bibliotece] Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana Pawła II w Rumunii [w:] Stanislava Iachimovschi [red.], Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava (Rumunia): Związek Polaków w Rumunii 2012, s. 337-356.
 •      [szukaj w bibliotece] Family in the net impersonal cennections [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Convergence: media in Future, Kraków: Polish Communications Association 2012, s. 145-157.
 • Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku - błąd antropologiczny [współatorstwo z:] [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012 21-32
 •      [szukaj w bibliotece] Dziecięce oblicze sekty [w:] Mariusz Gajewski [red.], Grupy kultowe uwarunkowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, s. 98-120.
 •      [szukaj w bibliotece] Samobójstwo wśród młodzieży jako problem wychowawczy i terapeutyczny [w:] M. Fula, M. Martinek, I. Bieńskowska [red.], Socialne-Vychovne kontexty prace s ohrożenou mladezi, Praha (Czechy): Jabok - Vyssi odborna skola socialnej pedagogicka a teologicka 2012, s. 160-171.
 •      [szukaj w bibliotece] Wartość informacji [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblos 2012, s. 93-110.
 •      [szukaj w bibliotece] Bez doktryny. Sekty i nowe ruchy religijne w epoce "teologii bez Boga" (na przykładzie voodoo) [w:] Piotr Chrzczonowicz, Ireneusz Kamiński [red.], Sekty i nowe ruchy religijne - wolnośc czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Toruń: Kunke Poligrafia S. z o.o. 2012, s. 317-328.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka komputera [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Wartość mediów - od wyzwań do szans, Tarnów: Biblos 2012, s. 75-89.
 •      [szukaj w bibliotece] Ekonomia a szczęście. W poszukiwaniu autentycznego rozwoju [w:] o. Jan Mazur OSSPE [red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 145-168.
 •      [szukaj w bibliotece] Aksjologiczny wymiar rodziny [w:] Małgorzata Duda, Antoni Świerczek [red.], Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012, s. 25-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Przesąd jako forma ezoteryzmu [w:] Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj [red.], Ezoteryzm w zachodniej kulturze, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 33-46.
 •      [szukaj w bibliotece] Jana Pawła II nauka o "błędzie antropologicznym" [w:] Rafał Łętocha [red.], Godność człowieka, Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pilceckiego w Oświęciumiu 2012, s. 11-20.
 •      [szukaj w bibliotece] Neopogaństwo w mediach [w:] o. Krzysztof Bieliński CSsR [red.], Oblicza współczesnej kultury, Toruń: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 2013, s. 125-149.
 •      [szukaj w bibliotece] Współczesne niewolnictwo [w:] Hanna Kowalska-Stus [red.], Chrześcijaństwio a współczesne koncepcje człowieka, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2013, s. 173-189.
 •      [szukaj w bibliotece] Postulat wozwraszcziennija k nrawstwiennoj demokratii (w j. rosyjskim) [w:] Bogdan Szlachta, Anna Jach [red.], Ciennosti w politikie. Opyt Polszi i Rossii (w j. rosyjskim), Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 169-184.

Artykuly w Czasopismach:

 • Dzieci - zachcianki [w:] Pedagogika Katolicka, nr 8 2011, s. 172-185.
 • Rada Społeczna przy Prymasie Polski w okresie międzywojennym [w:] Notificationes, 131: 1993, nr 1 - 3 1993, s. 132-139.
 • O zaangażowanie społeczne katolików świeckich. Z doświadczeń Akcji Katolickiej [w:] Notificationes, 131: 1993, nr 1 - 3 1993, s. 139-149.
 • Chrześcijańska demokracja w Polsce w latach trzydziestych [w:] Chrześcijanin w świecie, nr 2 (193), R. 23 1993, s. 285-294.
 • Kult zła [w:] Wychowawca, 15 1994, s. 28-29.
 • Lalki bez twarzy [w:] Wychowawca, 16 1994, s. 29-30.
 • Wykreowani idole [w:] Wychowawca, 17 1994, s. 12-13.
 • Cele i metody działania masonerii [w:] Powściągliwość i praca, 528, R. 45 1994, s. 16-18.
 • "Postępowi" katolicy w II Rzeczypospolitej [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVI 1994, s. 456-457.
 • Wybory w katolickim nauczaniu społecznym [w:] Analecta Cracoviensia, R. 27 1995, s. 343-351.
 • Reinkarnacja a życie społeczne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 1 1996, s. 225-242.
 • Sekty jako alternatywa wobec kryzysu współczesnego świata [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, T. 3 1997, s. 179-194.
 • Psychomedytacje [w:] Przegląd Oświatowy, nr 3 (143) 1997, s. 16-17.
 • Nauka przeciw astrologii [w:] Przegląd Oświatowy, nr 5 (145) 1997, s. 16-17.
 • Sekty wobec świata [w:] Polonia Sacra, R. I (XIX), nr 1 (45) 1997, s. 319-334.
 • Od "religii" do "nowych ruchów religijnych". Dyskusje terminologiczne [w:] Analecta Cracoviensia, T. 28 1996, s. 371-384.
 • Pluralizm i tolerancja [w:] Życie i Myśl, nr 3 (435) 1997, s. 35-39.
 • Muzyka na służbie Szatana [w:] Przegląd Oświatowy, nr 3 (163) 1998, s. 10-11.
 • Źródła ekofilozofii [w:] Polonia Sacra, nr 3 (47) 1998, s. 173-189.
 • Ekologia polityczna [w:] Polonia Sacra, nr 4 (48) 1999, s. 219-232.
 • Mistyczny faszyzm [w:] Polonia Sacra, R 3, nr 5 (49) 1999, s. 287-299.
 • Dialog z hinduizmem [w:] Analecta Cracoviensia, nr 31-32 1999, s. 337-352.
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce, s. 259 - 282. [w:] Polonia Sacra, nr 6 (50) 2000, s. 259-282.
 • Katolicka nauka społeczna o liberalizmie [w:] Polonia Sacra, nr 7 (51) 2000, s. 51-81.
 • Praca źródłem własności [w:] Analecta Cracoviensia, T. 52 2001, s. 601-611.
 • Ks. Józef Łobczowski - zapomniany działacz społeczny diecezji krakowskiej [w:] Chrześcijanin w Świecie, nr 174, R. 20 1988, s. 65-76.
 • Przemiany społecznej roli nauczyciela [w:] Materiały homiletyczne, nr 115 1990, s. 7-9.
 • Konieczność duchowego odrodzenia społeczeństwa. Z doświadczeń kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku [w:] Homo Dei, nr 3, R. 40 1991, s. 27-35.
 • Pokój (1). Sytuacja świata. Wieloznaczność pojęcia "pokój" [w:] Materiały Homiletyczne, nr 124 1992, s. 103-108.
 • Pokój (2). Desakralizacja i dehumanizacja wojny. Pacyfizm. Społeczno - polityczne "ruchy pokojowe" [w:] Materiały homiletyczne, nr 125 1992, s. 123-131.
 • Pokój (3). Rozwój badań i nauki o pokoju. Nauka Kościoła o pokoju [w:] Materiały homiletyczne, nr 127 1992, s. 119-123.
 • Pokój (4). Wobec problemu rozbrojenia [w:] Materiały homiletyczne, nr 128 1992, s. 105-109.
 • Pokój (5). Porozumienia i rokowania rozbrojeniowe. Wychowanie do pokoju. Alternatywa [w:] Materiały homiletyczne, nr 129 1992, s. 109-115.
 • O manipulacji w mass mediach [w:] Materiały homiletyczne, nr 133 1993, s. 24-43.
 • Cel i zadania państwa [w:] Materiały homiletyczne, nr 137 1993, s. 129-134.
 • Władca i aparat państwowy [w:] Materiały homiletyczne, nr 138 1993, s. 136-144.
 • Prawa i obowiązki obywatelskie [w:] Materiały homiletyczne, nr 139 1994, s. 134-140.
 • Masoneria o religii i Kościele [w:] Materiały homiletyczne, nr 140 1994, s. 102-121.
 • Co New Age proponuje dzieciom? [w:] Materiały homiletyczne, nr 142 1994, s. 19-22.
 • Państwo a Kościół [w:] Materiały homiletyczne, nr 142 1994, s. 117-128.
 • Backward masking czyli o manipulacji w mass - mediach [w:] Homo Dei, nr 231, R. 63 1994, s. 69-82.
 • Politycznie naiwni [w:] Wychowawca, nr 18 1994, s. 33-33.
 • Antysemityzm [w:] Materiały homiletyczne, nr 143 1994, s. 26-47.
 • Państwo polskie [w:] Materiały homiletyczne, nr 143 1994, s. 130-135.
 • Wędrujące życie [w:] Wychowawca, nr 19 - 29 1994, s. 40-41.
 • Rozwój świata [w:] Materiały homiletyczne, nr 144 1994, s. 159-167.
 • Mówiące gwiazdy [w:] Wychowawca, nr 21 1994, s. 30-31.
 • Poszukiwania w celu zagubienia [w:] Wychowawca, nr 22 1994, s. 11-12.
 • Idea Polski [w:] Materiały homiletyczne, nr 145 1994, s. 18-24.
 • Patrząc na Wschód [w:] Wychowawca, nr 23 1994, s. 28-19.
 • Wolnomyśliciele [w:] Materiały homiletyczne, nr 146, 1995, s. 47-52.
 • Oczyszczenie przez Wodnika? [w:] Powściągliwość i praca, nr 532, R 46 1995, s. 16-17.
 • Centralna moc [w:] Powściągliwość i praca, nr 3, R. 46 1995, s. 10-10.
 • Współczesne zagrożenia polskości, cz. 1 [w:] Wychowawca, nr 3 1995, s. 26-27.
 • Współczesne zagrożenia polskości, cz. 2 [w:] Wychowawca, nr 4 1995, s. 23-23.
 • Współczesne zagrożenia polskości, cz. 3 [w:] Wychowawca, nr 7 - 8 1995, s. 4-5.
 • Państwo a Kościół [w:] Życie i Myśl, nr 1 (425) R. 43 1995, s. 15-24.
 • Lalki bez twarzy. O pedagogice waldorfowskiej [w:] Powściągliwość i praca, nr 6 (537) R. 46 1995, s. 12-13.
 • Współczesne zagrożenia polskości [w:] Hejnał Oświatowy, nr 1 (14) 1995, s. 5-10.
 • Wychowanie polityczne [w:] Wychowawca, nr 9 (33) 1995, s. 27-28.
 • Świeccy w polityce [w:] Materiały homiletyczne, nr 152 1995, s. 40-48.
 • Jak działa masoneria [w:] Powściągliwość i praca, nr 10 (541), R. 46 1995, s. 16-17.
 • Antykatechizacja [w:] Biuletyn Katechetyczny Diecezji Bielsko - Żywieckiej, nr 9 1995, s. 1-4.
 • Kościół o reinkarnacji [w:] Powściągliwość i praca, nr 11 (542), R. 46 1995, s. 10-11.
 • Wychowanie a demokracja [w:] Wychowawca, nr 11 (35) 1995, s. 25-27.
 • Jaka ekologia? [w:] Powściągliwość i praca, nr 12 (543), R. 46 1995, s. 10-11.
 • Duchowieństwo a polityka [w:] Materiały homiletyczne, nr 154 1996, s. 66-70.
 • To już było [w:] Powściągliwość i praca, nr 1 (544), R. 47 1996, s. 32-33.
 • Z historii spirytyzmu [w:] Wychowawca, nr 1 (37) 1996, s. 22-23.
 • Blisko duchów [w:] Wychowawca, nr 2 (38) 1996, s. 23-24.
 • Chrześcijanin wobec "nowego zdrowia" [w:] Wychowawca, nr 3 (39) 1996, s. 24-25.
 • Złudne obietnice yogi [w:] Wychowawca, nr 4 (40) 1996, s. 34-35.
 • Narodziny szatana [w:] Powściągliwość i praca, nr 4 (547), R. 47 1996, s. 22-23.
 • Obietnice bioenergoterepii [w:] Wychowawca, nr 5 (41) 1996, s. 18-19.
 • Obecność wartości chrześcijańskich [w:] Materiały homiletyczne, nr 157, R. 47 1996, s. 20-26.
 • Antropozofia [w:] Powściągliwość i praca, nr 5 (548), R. 47 1996, s. 6-0.
 • Moda na jogę a duchowe dziedzictwo [w:] Powściągliwość i praca, nr 6 (549) 1996, s. 8-9.
 • Pluralizm i tolerancja [w:] Materiały homiletyczne, nr 158 1996, s. 40-46.
 • Sumienie polityka [w:] Homo Dei, nr 1 (239) 1996, s. 36-43.
 • Uwaga na uszy! O manipulacji w muzyce [w:] Wychowawca, nr 7/8 (43/44) 1996, s. 40-41.
 • Nowy wiek dla UFO [w:] Powściągliwość i praca, nr 550 /551 1996, s. 6-7.
 • Yoga [w:] Materiały homiletyczne, nr 159 1996, s. 37-48.
 • Kościół o lustracji [w:] Powściągliwość i praca, nr 9 (552) 1996, s. 5-5.
 • Różne twarze ekologii [w:] Wychowawca, nr 9 (45) 1996, s. 28-29.
 • Twarze ateizmu [w:] Powściągliwość i praca, nr 10 (553) 1996, s. 18-19.
 • Reinkarnacja a życie społeczne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 1 1996, s. 225-242.
 • Różokrzyżowcy [w:] Materiały homiletyczne, nr 160 1996, s. 4-20.
 • Wolnomyśliciele dawniej i dziś [w:] Wychowawca, nr 12 (48) 1996, s. 33-34.
 • Sekty zagrożeniem dla rodziny [w:] Materiały Ośrodka Formacji Katolicko - Społecznej w Krakowie, nr 14 1996, s. 3-19.
 • Symbolika sekt [w:] Materiały homiletyczne, nr 161 1997, s. 22-32.
 • Sekta w szkolnym mundurku, cz. 1 [w:] Wychowawca, nr 2 (50) 1997, s. 28-30.
 • Sekta w szkolnym mundurku, cz. 2 [w:] Wychowawca, nr 3 (51) 1997, s. 27-29.
 • Święte księgi sekt [w:] Materiały homiletyczne, nr 163 1997, s. 4-20.
 • Kościół wobec masonerii [w:] Materiały Ośrodka Formacji Katolicko - Społecznej, nr 16 1997, s. 5-26.
 • Wiele twarzy kłamstwa [w:] Biuletyn Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, nr 4 1997, s. 4-5.
 • New Age i jego sekty [w:] Ateneum Kapłańskie, t. 128, z. 1 (527) 1997, s. 36-48.
 • Sekta w rodzinie [w:] Rodzina Katolicka. Biuletyn Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, nr 114 1997, s. 127-145.
 • Ekologia na rozdrożu [w:] Wychowawca, nr 7 - 8 (55 - 56) 1997, s. 48-51.
 • Nauka przeciw astrologii [w:] Wychowawca, nr 9 (57) 1997, s. 36-37.
 • By uchronić przed sektami [w:] Wychowawca, nr 10 1997, s. 28-29.

Wygłoszone Referaty:

 • Wobec wartości Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku 26 listopad 2011 Gdańsk
 • Lustracja a chrześcijanie Krajowa Konferencja Cybernetyki pt. Uniwersalność cybernetyki 07 maj 1993 Kraków
 • Jaka ekologia? Chrześcijanin a świat stworzeń. Etyka - Ekologia - Ekonomia 16 maj 1993 Kraków
 • Zagrożenie wiary przez sekty Społeczeństwo polskie na progu III Rzeczypospolitej 24 maj 1993 Kraków
 • Aktywność społeczna katolików w nauczaniu Jana Pawła II Sesja: W 15 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II 18 październik 1993 Kraków
 • O właściwą koncepcję ekologii Turystyka i Ekologia 07 październik 1994 Lubomierz
 • Kościół a demokracja Uniwersalność Cybernetyki 24 maj 1995 Kraków
 • Puste obietnice i złudzenia tzw. szybkich terapii z uzależnień lansowanych w pseudoreligijnych ruchach w Polsce Ogólnopolska Sesja Duszpasterstwa Trzeźwości 26 październik 1995 Jasna Góra
 • Personalistyczna wizja rodziny Prawo dziecka do rodziny 01 grudzień 1995 Kraków
 • Sekty jako miejsce alternatywnych poszukiwań w środowisku Młodzież końca XX wieku 10 maj 1996 Kraków
 • Sekty wyzwaniem duszpasterskim Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II 16 październik 1996 Kraków
 • Filozoficzne źródła neognozy Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza 17 październik 1996 Warszawa
 • Zadania świeckich w Kościele w obliczu 2000 roku Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich 14 grudzień 1996 Kraków
 • Toksyczne terapie Współczesne zagrożenia człowieka 12 czerwiec 1997 Gdańsk
 • Nowy porządek świata w biznesie i polityce Współczesne zagrożenia człowieka 11 grudzień 1997 Gdańsk
 • Religie a sekty Sekty - iluzja czy azyl? 17 kwiecień 1997 Poznań
 • Trudności z definicją sekty Sekty - alternatywa czy ślepy zaułek 27 listopad 1998 Nowy Sącz
 • Rodzina w mediach - media a wychowanie Rodzina wobec współczesnych zagrożeń 10 kwiecień 1999 Maków Podhalański
 • Nowe wyzwania i zagrożenia wychowawcze w szkole Formacja intelektualna i duchowa nauczyciela polskiego u progu III tysiąclecia 30 maj 1999 Rakszawa k/Łańcuta
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce Sekty - mit czy rzeczywistość 27 listopad 1999 Kraków
 • Własność i jej funkcje według katolickiej nauki społecznej Integracja Kapitału - Uwłaszczenie - Prywatyzacja 28 listopad 1999 Kraków
 • Destrukcyjne sekty jako źródło zagrożeń procesu wychowawczego Katecheza szkolna wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży 22 styczeń 2000 Częstochowa
 • Współczesny feminizm a doktryna społeczno-moralna Kościoła Społeczne nauczanie Kościoła w dobie integracji europejskiej 13 marzec 2000 Częstochowa
 • Scenariusze końca świata Nadzieje i obawy końca Tysiąclecia 25 listopad 2000 Kraków
 • Ewangelia w życiu społecznym Ewangelia w życiu - 80 lat obecności Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce 15 październik 2001 Kraków
 • Aktualność myśli społecznej ks. kard. S. Wyszyńskiego po wyborach parlamentarnych 2001 Testament społeczny Prymasa Tysiąclecia 11 grudzień 2001 Tarnów
 • Cywilizacja miłości antidotum na zło świata Szkoła bez przemocy 24 wrzesień 2002 Andrychów
 • Postacie współczesnego satanizmu Okultyzm - satanizm - egzorcyzm 16 listopad 2002 Warszawa
 • Samoobrona przed sektami Sekty i nowe ruchy religijne 29 kwiecień 2003 Cieszyn
 • Media a proces wychowawczy Wychowanie a kultura 15 listopad 2003 Miejsce Piastowe
 • Muzeum jako wyraz pamięci społecznej Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła 29 listopad 2003 Sosnowiec
 • Etyka bogacenia Bogactwo i ubóstwo w XXI wieku 22 maj 2004 Kraków
 • Czy polityka może być moralna? Moralność polityka 06 listopad 2004 Kraków
 • Nowe wyzwania dla duchowości Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie 20 listopad 2004 Lublin
 • Anatomia sekty Sekty - zamaskowane zniewolenie 18 listopad 2004 Płock
 • Kościół o mediach w służbie ewangelizacji Idźcie i nauczajcie. Zadania ewangelizacyjne dzisiaj 27 listopad 2004 Sosnowiec
 • Telewizja - elektroniczny wychowawca Zagrożenia współczesnego świata 16 grudzień 2004 Myślenice
 • Etyka chrześcijańska wobec biedy Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy 19 marzec 2005 Kraków
 • Prawda i fałsz w sektach i współczesnych ruchach religijnych Prawda jest zawsze jedna 28 kwiecień 2005 Radom
 • Destrukcyjny wpływ sekt na rodzinę Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne 15 październik 2005 Olsztyn
 • Rola i zadania osób niepełnosprawnych i starszych w społeczeństwie Rola osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społeczeństwa i Kościoła na podstawie nauczania Jana Pawła II 19 wrzesień 2005 Radwanowice
 • Koncepcja człowieka twórczego w nauczaniu Jana Pawła II Środowisko a wychowanie 18 listopad 2005 Miejsce Piastowe
 • Przejawy kultu zła w kulturze Współczesne zagrożenia kultury. Neopogaństwo - okultyzm - satanizm 22 kwiecień 2006 Bielsko - Biała
 • Społeczne aspekty encykliki "Deus caritas est Tajemnica miłości. Refleksja nad encykliką Deus Caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI 16 maj 2006 Kraków
 • O obecność człowieka w wymianie gospodarczej Wartość pracy w encyklikach Jana Pawła II 21 czerwiec 2006 Kraków
 • "Laborem exercens" jako encyklika o "błędzie antropologicznym" 25 lat "Laborem exercens". Ewangelia pracy a polska polityka socjalna 16 październik 2006 Lublin
 • Próby moralnej oceny terroryzmu Czy zmierzch terroryzmu? 22 listopad 2006 Oświecim
 • TV wolność show Wolność i tolerancja 10 listopad 2006 Białystok
 • Słowo zmanipulowane - obraz zniekształcony Media a wychowanie 18 listopad 2006 Miejsce Piastowe
 • Pułapki cyber seksu Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży: norma - patologia - wychowanie 27 kwiecień 2007 Kraków
 • Społeczno-moralne przejawy nie-odpowiedzialności świata Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? 25 maj 2007 Piekary Śląskie
 • Zanik rodziny Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania 21 czerwiec 2007 Kraków
 • Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu 11 październik 2007 Świdnica
 • Media a wychowanie Media dla Prawdy 27 październik 2007 Tarnowskie Góry
 • Rodzaj manipulacji w mediach: prasa, telewizja, Internet Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka ma początku XXI wieku 08 grudzień 2007 Gdańsk - Oliwa
 • Zagadnienie śmierci w nauczaniu katechetycznym Katecheta wobec wyzwań bioetyki 12 styczeń 2008 Częstochowa
 • Rodzina w sieci apersonalnych powiązań Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym 24 kwiecień 2008 Katowice
 • Patriotyzm we współczesnej kulturze polskiej Patriotyzm we współczesnej kulturze polskiej 29 kwiecień 2008 Przemyśl
 • Magia w komputerze Magia - cała prawda 31 maj 2008 Jasna Góra
 • Dziecko jako ofiara biedy współczesnego świata Środowisko wobec problemów współczesnej rodziny. Dziecko a świat dorosłych 13 październik 2008 Kraków
 • Internet magiczny i sekciarski jako zagrożenie dla młodego człowieka Młody człowiek wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji 12 październik 2008 Kraków
 • Jak pomóc człowiekowi uzależnionemu od sekt i New Age? Problem współczesnych uzależnień 15 listopad 2008 Łódź - Panewniki
 • Złe milczenie. Celowe przemilczanie jako manipulacja Prawda a mediach - między ideałem a iluzją 15 maj 2009 Kraków
 • Ucieczka od buntu Bunt i reforma 26 czerwiec 2009 Katowice
 • Uzależnienia a zagrożenia wiary Uzależnienie i nowe zniewolenia 07 maj 2010 Dębica
 • Media jako wychowawca Odczarować media. Z inspiracji bł. Jana Pawła II 15 czerwiec 2011 Przeworsk
 • Media a zachowania społeczne. Historia i dziś Odczarować media. Z inspiracji bł. Jana Pawła II 15 czerwiec 2011 Przeworsk
 • Człowiek pracujący w myśli Jana Pawła II Bezpieczna praca, rodzina, społeczeństwo - z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens" 14 wrzesień 2011 Kraków
 • Wychowanie ku wartościom Wychowanie ku wartościom 17 wrzesień 2011 Pilawa
 • Czasy nowej ewangelizacji "Lineamenta" jako wezwanie do nowej ewangelizacji 11 październik 2011 Kraków
 • Media jako konkurencja rodziców Rodzina inaczej 15 październik 2011 Toruń
 • Dzieci niewychowane Rodzina inaczej 15 październik 2011 Toruń
 • Kryzys wspólnoty, domu, rodziny a przepowiadanie Kościół naszym domem 25 październik 2011 Kraków
 • Współczesna rzeczywistość a przepowiadanie misyjno-rekolekcyjne Kościół naszym domem 25 październik 2011 Kraków
 • Nauka Jana Pawła II o "błędzie antropologicznym" Godność w aspekcie duchowym oraz w życiu społecznym i politycznym 09 listopad 2011 Oświęcim
 • Wobec wartości. Dzieci niewychowane Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku 26 listopad 2011 Gdańsk
 • System wartości w wychowaniu przedszkolnym Przedszkolne wychowanie do wartości 23 listopad 2011 Kraków
 • Chrześcijanin w spotkaniu ze współczesną magią Współczesne zagrożenia wiary 12 wrzesień 2000 Charków (Ukraina)
 • Sekty a życie polityczne Zdeformowana religijność na progu Trzeciego Tysiąclecia 06 grudzień 2001 Bratysława (Słowacja)
 • Jan Paweł II - Pasterz przełomu tysiącleci 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II 04 październik 2003 Gródek Podolski (Ukraina)
 • Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci Vyber si żivot 28 marzec 2008 Rajecke Teplice (Słowacja)
 • Ekologiczny fundamentalizm jako neopogaństwo Sacrum a Priroda 25 wrzesień 2009 Presovo (Słowacja)
 • Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesnego świata Chrześcijaństwo w czas postmodernizmu 12 luty 2010 Sofia (Bułgaria)
 • Błąd antropologiczny jako źródło niepokoju duchowego Chrześcijaństwo w czas postmodernizmu 12 luty 2010 Sofia (Bułgaria)
 • Inteligencja gnostyczna. Problem odchodzenia współczesnej inteligencji polskiej i rosyjskiej od służby prawdzie Inteligencja. Tradycja i nowe czasy 29 październik 1999 Kraków
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce Sekty - mit czy rzeczywistość 27 listopad 1999 Kraków
 • Własność i jej funkcje według katolickiej nauki społecznej Integracja Kapitału - Uwłaszczenie - Prywatyzacja 28 listopad 1999 Kraków
 • Polityka polska między wartościami chrześcijańskimi a socjalistycznym obciążeniem Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia 18 wrzesień 2001 Ustroń Śląski
 • Fascynacja złem Sekty w Polsce i na świecie 30 wrzesień 2000 Kraków
 • Elektroniczny wychowawca Agresja, manipulacja i demoralizacja w mediach - wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 20 kwiecień 2001 Kraków
 • "Głuche miasto" - między logosferą a ikonosferą Drogi i bezdroża kultury chrześcijańskiej Europy 30 kwiecień 2003 Częstochowa
 • Odpowiedzialność za przeszłość fundamentem pamięci społecznej Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem 04 maj 2006 Częstochowa
 • Episkopat II Rzeczypospolitej o rosyjskim komunizmie Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze 26 maj 2007 Kraków
 • Kultura globalnej wioski Bezdroża globalnej wioski 24 wrzesień 2007 Sosnowiec
 • Sakralizacja demokracji W poszukiwaniu prawdy 04 maj 2010 Kraków
 • Fałszywa moralność ideologii Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej 21 maj 2010 Kraków
 • Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku - "błąd antropologiczny" Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata 17 czerwiec 2011 Kraków
 • Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana Pawła II w Rumunii Świat relacji polsko-rumuńskich 08 wrzesień 2011 Suceava (Rumunia)
 • Media w procesie wychowania religijnego Menadry nowej ewangelizacji. Zagrożenia wiary 21 październik 2011 Carlsberg (Niemcy)
 • Ciągle trwa New Menadry nowej ewangelizacji. Zagrożenia wiary 21 październik 2011 Carlsberg (Niemcy)
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl