wróć na stronę główną UPJPII
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym 
E-mail:
wojciech.zyzak@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Duchowości 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 13.00-15.00, ul. Kanonicza 25,
rektorat 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Rektor Uniwersytetu
 • 2012 - Dziekan Wydziału Teologicznego
 • 2010 - Prodziekan Wydziału Teologicznego
 • 2010 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
 • 2009 - Redaktor naczelny Polonia Sacra
 • 2009 - Wydziałowy koordynator programu ERASMUS
 • 2009 - Członek zwyczajny - założyciel Polskiego Towarzystwa Teologów Duchowości
 • 2008 - Wykłady z zakresu teologii i historii duchowości na studium duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 2008 - Członek komisji stypendialnej, rekrutacyjnej i egzaminacyjnej z teologii jako dyscypliny dodatkowej przy egzaminie doktorskim
 • 2007 - Zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej od 1 października 2007
 • 2007 - Prowadzi na Papieskiej Akademii teologicznej i następnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II seminarium magisterskie i licencjacko-doktoranckie
 • 2007 - Wykłady z teologii duchowości w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 2007 - Wykłady w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie
 • 2006 - Badania naukowe we Francji (Avignon)
 • 2003 - Badania naukowe w Kolonii (Niemcy) zakończone habilitacją 22 maja 2006 na Wydziale Teologicznym Papiskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2000 - Wykłady z duchowości na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2000 - Wykłady z teologii duchowości i eklezjologii w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
 • 1996 - Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem z duchowości
 • 1993 - Studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1987 - Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008
 •      [szukaj w bibliotece] Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwa Ojca Pio, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 1999
 •      [szukaj w bibliotece] Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000
 •      [szukaj w bibliotece] Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005
 •      [szukaj w bibliotece] Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002
 •      [szukaj w bibliotece] Spirituality according to Edith Stein, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu [w:] J. W. Gogola [red.], Mistyka w codzienności, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 151-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego [w:] J. W. Gogola [red.], Świętość o zjawiska nadzwyczajne, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2010, s. 173-191.
 •      [szukaj w bibliotece] Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. Machnacz [red.], Oblicza prawdy. Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2010, s. 115-132.
 •      [szukaj w bibliotece] Zjednoczenie kapłana z Chrystusem i działanie in persona Christi w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] J. Machniak [red.], Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 29-47.
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwa według Thomasa Keatinga [w:] W. Misztal, B. Rodziewicz [red.], Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010, s. 101-122.
 •      [szukaj w bibliotece] Kapłaństwo w pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola [red.], Kapłaństwo u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011, s. 151-170.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR [w:] W. Misztal, W. Mleczko [red.], Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 129-143.
 •      [szukaj w bibliotece] Modlitwa w życiu i posłudze prezbitera według nauczania Jana Pawła II [w:] J. Popławski, J. Misiurek, J. Miczyński [red.], Modlitwa wspólnotowa i indywidualna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 153-168.
 •      [szukaj w bibliotece] "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłana w nauczaniu bł. Jana Pawła II [w:] J. Kiciński [red.], Słowo Boże szkołą formacji kapłańskij, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2011, s. 29-49.
 • Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] J. Kupczak, D. Radziechowski [red.], Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 255-293.
 •      [szukaj w bibliotece] Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej [w:] W. Misztal [red.], Pokój i dobro: Klasztor Franciszkanów w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 9-24.
 •      [szukaj w bibliotece] Oakeley Frederick [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 141-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Oetinger Friedrich Christoph [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 379-379.
 •      [szukaj w bibliotece] Papieskie Dzieło Powołań Kapłąńskich [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1281-1282.
 •      [szukaj w bibliotece] Parrezja [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1374-1375.
 •      [szukaj w bibliotece] Parsch Pius [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1375-1376.
 •      [szukaj w bibliotece] Paschantes [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2010, s. 1425-1425.
 •      [szukaj w bibliotece] Paucapalea [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 72-72.
 •      [szukaj w bibliotece] Penn William [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 268-269.
 •      [szukaj w bibliotece] Pesymizm. W duchowości [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 375-376.
 •      [szukaj w bibliotece] Piotr z Dacji [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 672-673.
 •      [szukaj w bibliotece] Pobożność. W katolicyzmie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 895-897.
 •      [szukaj w bibliotece] Poniatowska Krystyna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1398-1398.
 • Modlitwa Ojca Pio [w:] A. Horowski [red.], Przesłanie Ojca Pio z Pietrelciny dla ludzi naszych czasów, Kraków: 1999, s. 106-134.
 • Sztuka modlitwy [w:] S. Łabendowicz [red.], Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz: 1999, s. 715-721.
 • Kierownictwo duchowe w życiu Ojca Pio [w:] M. Chmielewski [red.], Ojcostwo duchowe - teoria i praktyka, Lublin: 2001, s. 149-167.
 • Jałmużna [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 373-373.
 • Mariofanie [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 490-492.
 • Mistagogia [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 527-530.
 • Post [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 683-683.
 • Przyjaźń [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 724-727.
 • Różaniec [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 768-773.
 • Włosiennica [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 917-917.
 • Zjawiska nadzwyczajne [w:] M. Chmielewski [red.], Leksykon duchowości katolickiej, Lublin - Kraków: 2002, s. 945-948.
 • Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] J. Machniak, J. W. Gogola [red.], Duchowość Prymasa Tysiąclecia, Kraków: 2002, s. 113-134.
 • Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża) [w:] J. W. Gogola [red.], Światłość w ciemności, Kraków: 2003, s. 201-239.
 • Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak [w:] J. Machniak [red.], Sylwetka duchowa bł. Sancji Janiny Szymkowiak, Kraków: 2003, s. 55-85.
 • Duchowość kobiety a feminizm [w:] M. Chmielewski [red.], Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie, Lublin: 2005, s. 375-392.
 •      [szukaj w bibliotece] Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza [w:] W. Misztal [red.], O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873); troska o duchowość troską o dobro społeczności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 193-213.
 •      [szukaj w bibliotece] Radewijns [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1085-1085.
 •      [szukaj w bibliotece] Przebaczenie. W duchowości [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 604-605.
 •      [szukaj w bibliotece] Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] M. Krupecka, W. Misztal [red.], „Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat”. Św. Urszula Ledóchowska i Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 73-94.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość chrześcijańska pomiędzy królestwem Bożym, Kościołem i światem [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. A. Napiórkowski [red.], Królestwo Boże a Kościół, Kraków: Salwator 2012, s. 141-160.
 •      [szukaj w bibliotece] Argumentacja za celibatem w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI [w:] H. Sławiński [red.], Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, Kraków: UPJP2 2012, s. 177-193.
 •      [szukaj w bibliotece] Rogacci [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 210-211.
 •      [szukaj w bibliotece] Rupert z Salzburga [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 596-596.
 •      [szukaj w bibliotece] Ryszard [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 689-689.
 •      [szukaj w bibliotece] Samolubstwo [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 981-982.
 •      [szukaj w bibliotece] Sen [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 1408-1409.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozeznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici [w:] W. Dryl, W. Misztal [red.], Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 159-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Teologia duchowości po Soborze Watykańskim II [w:] M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski [red.], Koncepcje teologii katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 313-331.
 •      [szukaj w bibliotece] Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola OCD [red.], Rodzina u świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013, s. 121-142.
 •      [szukaj w bibliotece] Beatyfikacje i kanonizacje świętych i błogosłąwionych związanych z Diecezją Bielsko-Żywiecką w ciągu dwudziestu lat jej istnienia [w:] T. Borutka [red.], In aesificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Pierwszepo Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bielsko-Biała, Kraków: Czuwajmy 2013, s. 669-690.
 •      [szukaj w bibliotece] Podstawowe elementy duchowości małżeństwa i rodziny [w:] R. Nęcek, E. Kucharska [red.], Od małżeństwa do społeczeństwa, Kraków: Salwator 2013, s. 21-39.
 •      [szukaj w bibliotece] Stein Edyta. Życie i działalność. Dzieła. Duchowość. [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 927-931.
 •      [szukaj w bibliotece] Wiara jako jedna z dróg poznania Boga w ujęciu świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [w:] J. W. Gogola [red.], Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2014, s. 63-83.
 •      [szukaj w bibliotece] Upomnienie braterskie [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 1371-1372.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk [w:] W. Misztal [red.], Pomóc korzystać z dobroci Boga. Duchowość Bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 63-83.
 •      [szukaj w bibliotece] Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców [w:] W. Misztal [red.], Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 15-34.
 •      [szukaj w bibliotece] Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyć św. Urszula Ledóchowska [w:] W. Misztal [red.], Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2015, s. 135-153.
 •      [szukaj w bibliotece] Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji [w:] J. W. Gogola [red.], Nowa ewangelizacja w świetle nauki Mistrzów Karmelu, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015, s. 119-141.
 •      [szukaj w bibliotece] Edyta Stein jako fenomenolog [w:] J. Machnacz [red.], Edyta Stein Fenomenologia Getyńsko-Monachijska. Analizy, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2015, s. 161-174.
 •      [szukaj w bibliotece] Zmierzch w pismach Edyty Stein [w:] B. Tomalak [red.], O zmierzchu myśli różne, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 2014, s. 26-35.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Wiara w postawie ludzkiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2006, s. 313-342.
 • Stygmaty jako fenomen nadzwyczajny w duchowości katolickiej [w:] Życie Konsekrowane, 4/60 2006, s. 76-92.
 • Znaczenie dorobku naukowego Edyty Stein dla metodologii teologii duchowości katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8 2007, s. 277-297.
 • Medytacja według błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej [w:] Życie Konsekrowane, 3/65 2007, s. 48-60.
 • L’évolution de l’expérience réligieuse (sur le chemin de la foi) dans la vie de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix (Edith Stein) [w:] „Carmel”, revue trimestrielle de spiritualté chrétienne, 125 2007, s. 77-92.
 • Mystische Erfahrung bei Pater Pio [w:] Geist und Leben, 5 2008, s. 353-369.
 • Relacja do Boga jako źródło duchowości ludzi świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 6/74 2008, s. 84-101.
 • Zarys historii duchowości laikatu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 289-310.
 • Duchowość wiernych świeckich w aspekcie relacji do Boga, Kościoła i świata w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 11 2008, s. 7-36.
 • Sługa Boży John Henry Newman o wiernych świeckich [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 397-416.
 • Znaczenie Pseudo-Dionizego Areopagity dla teologii mistyki [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 16/2 2008, s. 81-94.
 • Znaczenie błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej dla duchowości laikatu [w:] Itinera Spiritualia, 2 2009, s. 215-227.
 • Znaczenie doktoratu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus dla teologii [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 349-364.
 • Duchowość ludzi świeckich w posoborowej teologii [w:] Polonia Sacra, 24/68 2009, s. 5-25.
 • Maryjny rys duchowości prezbitera w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 25/69 2009, s. 65-86.
 • Eklezjalny rys duchowości wiernych świeckich [w:] Życie Konsekrowane, 2/76 2009, s. 62-73.
 • Charakter świecki jako specyficzny element duchowości laikatu [w:] Życie Konsekrowane, 3/77 2009, s. 27-46.
 • Kapłaństwo w pismach świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego [w:] Polonia Sacra, 27/71 2010, s. 271-290.
 • Spirituality of Lay People in Relation to God, Church and the World [w:] Soter, 34/62 2010, s. 81-97.
 • Eucharystyczny wymiar modlitwy Sługi Bożego Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11 2010, s. 259-274.
 • Rady ewangeliczne w życiu błogosławionej Celiny Borzęckiej [w:] Życie Konsekrowane, 2/82 2010, s. 70-87.
 • Duchowość laikatu - nowa teologia? [w:] Duchowość w Polsce, 12 2010, s. 150-160.
 • Tercjarski rys duchowości albertyńskiej w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II - Karola Wojtyły [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12 2011, s. 211-223.
 • Call of Lay People to the Mystical Life [w:] The Person and the Challenges, 2 2011, s. 137-148.
 • Tractatulus devotus Florenta Radewijnsa jako przykład duchowości devotio moderna [w:] Polonia Sacra, 28/72 2011, s. 281-299.
 • Przemoc w rodzinie w kontekście kryzysu życia duchowego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10 2011, s. 299-313.
 • Świeccy kierownicy duchowi [w:] Życie Konsekrowane, 5/91 2011, s. 56-64.
 • Czy różaniec jest modlitwą na nasze czasy? [w:] Życie Konsekrowane, 2/26 2000, s. 88-94.
 • Realizm dziecka, świętego i artysty u św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Teresy Benedykty od Krzyża [w:] Życie Konsekrowane, 5/37 2002, s. 88-101.
 • Troska o rozwój duchowości kapłańskiej przez owocne korzystanie z Sakramentu Pojednania [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3 2002, s. 577-589.
 • Modlitwa kontemplacyjna w życiu Ojca Pio [w:] Życie Konsekrowane, 2/52 2005, s. 60-74.
 • Glaube und Mystik bei Edith Stein [w:] Geist und Leben, 4 2005, s. 280-295.
 • Duchowość pasyjna w Objaśnieniach Psalmów świętego Augustyna [w:] Życie Konsekrowane, 4/54 2005, s. 84-96.
 • Fenomen stygmatów w życiu świętego Ojca Pio (Francesco Forgione) [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 7-21.
 • Świadectwo wiary błogosławionego ojca Ruperta Mayera SJ [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 4 2005, s. 23-34.
 • W obronie celibatu kapłańskiego [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 4 2005, s. 503-520.
 • Cudowny medalik w tradycji Kościoła [w:] Życie Konsekrowane, 5/55 2005, s. 84-95.
 • Rola wiary w życiu świętego Ojca Pio [w:] Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, 5 2005, s. 7-21.
 • Der selige John Henry Newman über die gläubigen Laien [w:] Zeitschrift für katholische Theologie, 134/1 2012, s. 40-54.
 • Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 13 2012, s. 311-326.
 • Święty Jan z Avili doktorem Kościoła [w:] Polonia Sacra, 31 2012, s. 123-138.
 • Ora sive labora [w:] Polonia Sacra, 32 2013, s. 211-230.
 • Faith According to Cardinal Joseph Ratzinger [w:] The Person and the Challenges, 3/1 2013, s. 139-155.
 • Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council [w:] Bogoslovni vestnik. Glasilo Teoloske fakultete v Ljubljani, 73/2 2013, s. 215-224.
 • Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości [w:] Duchowość w Polsce, 15 2013, s. 80-96.
 • Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu [w:] Polonia Sacra, 36 2014, s. 5-27.
 • Miłosierdzie jako termin teologiczny [w:] Polonia Sacra, 1/38 2015, s. 133-154.
 • Relacyjny charakter modlitwy kapłana w ujęciu św. Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 15 2014, s. 327-340.
 • Udział wiernych świeckich w kapłaństwie Chrystusa na podstawie nauczania św. Jana Pawła II [w:] Świeccy w Kościele. Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, 1 2015, s. 109-134.
 • Mercy as a Theological Term [w:] The Person and the Challenges, 5 2015, s. 137-153.

Wygłoszone Referaty:

 • Modlitwa Ojca Pio Duchowość Ojca Pio 27 październik 1998 Kraków
 • Eucharystia w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Duchowość Prymasa Tysiąclecia 24 listopad 2001 Kraków
 • Kobieta według Edyty Stein (Świętej Teresy Benedykty od Krzyża) Piąty Karmelitański Tydzień Duchowości ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) 08 maj 2002 Kraków
 • Modlitwa błogosłąwionej Sancji Szymkowiak Sylwetka duchowa błogosłąwionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak 07 grudzień 2002 Kraków
 • Modlitwa eucharystyczna Jana Pawła II Modlitwa Jana Pawła II 13 grudzień 2007 Kraków
 • Powołanie do mistyki osób świeckich w ujęciu świętych Karmelu Mistyka w codzienności 09 maj 2008 Kraków
 • Tercjarski rys duchowości świętego Brata Alberta i zgromadzeń albertyńskich w recepcji Karola Wojtyły - Jana Pawła II Recepcja Brata Alberta przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II 11 grudzień 2008 Kraków
 • Duchowość kobiety w kontekście życia błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego Świętość a zjawiska nadzwyczajne 08 maj 2009 Kraków
 • Prawda a cierpienie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) Oblicza Prawdy. E. Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża 27 październik 2009 Wrocław
 • Modlitwa w ujęciu Thomasa Keatinga OCSO Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Opactwo Cystersów w Mogile 05 grudzień 2009 Mogiła
 • Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej Duchowość św. Urszuli Ledóchowskiej 24 kwiecień 2010 Kraków
 • Kapłaństwo w ujęciu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) Kapłaństwo u świętych Karmelu 07 maj 2010 Kraków
 • Istota kapłaństwa i działanie in persona Christi w ujęciu Jana Pawła II Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II 20 maj 2010 Kraków
 • Duchowość laikatu - nowa teologia? Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy 05 czerwiec 2010 Turno
 • Ora sive labora? XXXV Dni duchowości KUL. "Bo się źle modlicie" 18 listopad 2010 Lublin
 • Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Klasztor Franciszkanów w Krakowie 04 grudzień 2010 Kraków
 • Rady ewangeliczne w życiu bł. Celiny Borzęckiej Duchowość błogosławionej Celiny Borzęckiej 27 październik 2009 Bielsko-Biała
 • Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Sługa Boży o. Piotr Semenenko i zmartwychwstańcza szkoła duchowości 15 marzec 2011 Kraków
 • "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". Wierność kapłańska w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II Kapłan w komunii z Bogiem. Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej 07 maj 2011 Wrocław
 • Argumenty za celibatem w ujęciu Jana Pawła II i Benedykta XVI Ogólnopolskie sympozjum o celibacie 02 czerwiec 2011 Kraków
 • Laikat i jego rola w odnowie moralnej i religijnej narodu w nauczaniu o. Hieronima Kajsiewicza O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873): troska o duchowość troską o dobro społeczności 28 luty 2012 Kraków
 • Duchowość chrześcijańska między Królestwem Bożym, Kościołem i światem Królestwo Boże a Kościół 08 marzec 2012 Kraków
 • Rodzina w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) Rodzina u Świętych Karmelu 11 maj 2012 Kraków
 • Kontemplacja Krzyża jako centrum duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej V sympozjum z cyklu: Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja 19 maj 2012 Łódź
 • Znaczenie wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) 70 rocznica męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) 09 czerwiec 2012 Oświęcim
 • Miłosierdzie jako termin teologiczny Oblicza Bożego Miłosierdzia 16 listopad 2012 Łódź
 • Rozpoznawanie Ducha Świętego w życiu i dziełach św. Anieli Merici Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez polskie Urszulanki Unii Rzymskiej 09 luty 2013 Kraków
 • Spirituality of Lay People after the Second Vatican Council Pastoral and Spiritual Shifts in the Church in Slovenia after the Second Vatican Council 20 marzec 2013 Ljubljana
 • Wiara jako droga poznania Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża Wiara w doświadczeniu Świętych Karmelu 09 maj 2013 Kraków
 • Jan Paweł II o kapłańskiej duchowości Duchowość w nauczaniu Bł. Jana Pawła II 22 czerwiec 2013 Wadowice
 • Świadectwo wierności kapłana w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II Moc świadectwa. IX Dni Duchowości 08 listopad 2013 Katowice
 • Katolicka koncepcja wiary a tolerancja. Inspiracje Pawła Włodkowica Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot 10 grudzień 2013 Kraków UJ Collegium Maius
 • Inspiracje świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dla nowej ewangelizacji Nowa ewangelizacja w świetle Mistrzów Karmelu 16 maj 2014 Kraków
 • Chrystocentryzm duchowości bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk Duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło realizowane przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej 07 czerwiec 2014 Oświęcim
 • Święty Jan Paweł II o duchowości laikatu Duchowość świętego Jana Pawła II 12 czerwiec 2014 Kraków
 • Ojcostwo Boga jako źródło ojcostwa duchowego Ojcostwo Boga 09 październik 2014 Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie
 • Edyta Stein jako fenomenolog Edyta Stein. Fenomenologia monachijsko-getyńska. Analizy 10 październik 2014 Wrocław
 • Katholischer Glaubensbegriff und Toleranz. Inspirationen von Paweł Włodkowic. Religious Liberty, Relativism, and Secularisation in Our Modern Societies, and their Implications for the Situation of the Church. 23 luty 2015 Hertogenbosch Holandia
 • Duchowość ludzi świeckich według założycieli zmartwychwstańców "Nie giąć wszystkiego pod jedną formę" Zmartwychwstańcy - ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa 25 luty 2015 Kraków
 • Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - czego może uczyćśw. Urszula Ledóchowska Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie 17 kwiecień 2015 Pniewy
 • Edyta Stein o ewangelizacyjnym wymiarze życia duchowego w ujęciu Teresy Wielkiej Dni Duchowości ze Świętą Tersą od Jezusa 15 maj 2015 Kraków
 • European Union and Russian Federation Conferenza dei rettori delle università europee: Una cultura per un nuovo umanesimo 25 czerwiec 2015 Rzym
 • Godność- wolność - prawa człowieka Rola Kościola katolickiego w procesie integracji europejskiej 26 wrzesień 2015 Kraków- Tomaszowice
 • Papst Johannes Paul II. & Franz Kardinal König Große polnisch-österreichische Freundschaften 22 październik 2015 Wien (Austria)
 • Die Familie in Leben und Schriften der hl. Teresia Benedicta vom Kreuz Edith Stein Tagung 2015 - "Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie. 23 październik 2015 Kath.-theol. Fakultät der Universität Wien
 • Miłosierdzie w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein Miłosierdzie w ujęciu autorów karmelitańskich 12 maj 2016 Kraków
 • Ethic Models for Sustainable Development Knowledge and Mercy 08 wrzesień 2016 Rzym
 • Młżeństwo i rodzina w pismach błogosławionej Celiny i Jadwigi Borzęckich Celina i Jadwiga Borzęckie: inspiracje duchowe i działalność społeczna matki i córki 29 październik 2016 Kęty
 • Ojciec Walerian Kalinka CR o duchowości małżeńskiej Pomóc uchwycić sens życia: dziedzictwo ks. Waleriana Kalinki CR 08 marzec 2017 Kraków
 • Ekspiacja w pismach Edyty Stein XX Dni Duchowości ze Świętymi Karmelu 12 maj 2017 Kraków
 • Europe and global challenges for peace : dialogue, cooperation, stability International Conference of University Rectors: Promoting Peace and Solidarity. La Terza Missione delle Universita in Europa per lo Sviluppo Umano 23 czerwiec 2017 Rzym
 • Teologiczne podstawy duchowości ekologicznej Edukacja i duchowość ekologiczna 07 październik 2017 Ojców
 • Święta Teresa Benedykta od Krzyża o świętym Józefie Karmelitańskie Dni Duchowości 11 maj 2018 Kraków
 • Holistyczny wymiar duchowości Chrześcijańskiej Między Zdrowiem i Chorobą - 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii 23 maj 2018 Kraków
 • Jasna Góra Jana Pawła II Jasnogórska Matka i Naród 23 październik 2018 Częstochowa
 • Holistic dimension of Christian Spirituality 27th Days of Frane Petrić 25 wrzesień 2018 Cres Chorwacja
 • Duchowość misji Kościół i misja 18 luty 2019 Rzym
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl