wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Jan Witold Żelazny
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
jan.zelazny@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Patrologii 
Dyżur dydaktyczny:
czwartek 13.00 - 14.000, ul. Kanonicza 20 

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Praktyka eucharystyczna w Konstantynopolu na przełomie IV/V wieku na podstawie Homilii XVII na List św. Pawla do Hebrajczyków Jana Chryzostoma [w:] Norbert Widok [red.], Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole: 2008, s. 217-231.
 •      [szukaj w bibliotece] Charakterystyczne elementy eklezjologii syryjskiej. \"Trzy Kościoły\"z Liber graduum [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, P. szczur, M. Szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska [red.], Kościół starozytny - Królestwo Chrystusa i Instytucja, Lublin: Polihymnia 2010, s. 169-179.
 •      [szukaj w bibliotece] Chrzest - inoicjacja czy pełnia chrześcijaństwa? Kilka uwag o rozumieniu chrztu w niektórych wspólnotach syryjskich Ii - III wieku [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, P. Szczur, M. Szram, M. Wysocki, M. Ziółkowska [red.], Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2011, s. 49-61.
 • Jan Żelazny, Kościół jako „komnata zaślubin”. Eklezjologia syryjska III – IV wieku [w:] M.P. Chojnacki OCist, J. Morawa, A.N. Napiórkowski OSPPE [red.], Piękno w Kościele, Kraków: WN UPJP II 2014, s. 199-210.
 •      [szukaj w bibliotece] Rozświetlone oko wiary [w:] red. D. Wąsek [red.], Wiara –wiarygodność, Kraków: WN UPJP II 2014, s. 103-114.
 • Wiary się nie negocjuje! [w:] red. M.Leśniak, P. Król SCJ, [red.], Wiara i biznes, red. M.L, P. Król SCJ, Kraków: 2014, s. 27-38.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Uczniowie Eliasza i Elizeusza. U źródel inności monastycyzmu orientalnego [w:] Studia oecumenica, 11 2011, s. 303-312.
 • Patrystyczna doktryna o powolaniu człowieka do udziału w zyciu i godności Boga. Rola Ducha Świętego [w:] Teologia patrystyczna, 3 2006, s. 57-83.
 • Miłosierdzie Boga jako fundament stworzenia. Myśl Izaaka z Niniwy na podstawie 7 Mowy z trzeciej kolekcji [w:] Vox Patrum, 28 2008, s. 1371-1380.
 • Rufinowa koncepcja roli i zadań tłumacza [w:] Polonia sacra, 19 (63) 2006, s. 337-346.
 • Apelacja Teodoreta do papieża Leona [w:] Vox Patrum, 24 2004, s. 335-346.
 • Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Vox Patrum, 27 2007, s. 229-239.
 • Szkoła Orygenesa w Cezarei palestyńskiej - instytucja czy środowisko? [w:] Analecta Cracoviensia, XXXVIII- XXXIX 2006, s. 421-429.
 • Pedagogiczne podejście do odbiorcy. Rozważania w oparciu o Homilie św. Jana Chryzostoma do Listu do Hebrajczyków [w:] Ruch biblijny i liturgiczny, 2 2008, s. 117-126.
 • Objawienia prywatne i ich miejsce w zyciu Kościoła [w:] Znak, 629 2007, s. 40-46.
 • The legend of Shirin in Syriac sources. A warning against caesaropapism? [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia, 2 2010, s. 121-134.

Wygłoszone Referaty:

 • Il primato nella Chiesa appartiene ai Orientali XII Symposium syriacum 20 sierpień 2016 Roma
 • Praca jako miejsce kształtowania cnót - doświadczenie chrześcijan Orientu Etos pracy drogą dojrzewania człowieka 18 maj 2016 Opole
 • Znak krzyża we wspólnotach chrześcijan Półwyspu Arabskiego V/VI wiek Święte wizerunki w starożytności 10 maj 2016 Opole
 • Biblijne uzasadnienie prymatu biskupa Orientu na podstawie listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu Egzegeza wczesnochrześcijańska i jej reperkusje na zachodzie 21 wrzesień 2016 Góra św. Anny
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl