wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr hab. Grzegorz Hołub
Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny - profesor nadzwyczajny 
E-mail:
grzegorz.holub@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Bioetyki, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki 
Dyżur dydaktyczny:
Czwartek: 13.30-15.00, s. 302 

Curriculum Vitae

 • 2017 - Nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe
 • 2015 - Profesor nadzwyczajny UPJPII
 • 2015 - Uczestnik programu Federacji Katolickich Uniwersytetów Europy (FUCE): "European Humanism in the Making"
 • 2012 - Redaktor "Logos i Ethos"
 • 2011 - Kolokwium habilitacyjne
 • 2008 - Stypendium badawcze na Uniwersytecie Notre Dame w USA
 • 2007 - adiunkt na WF PAT
 • 2005 - asystent na WF PAT
 • 2004 - Obrona doktoratu, pt. 'Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki'
 • 2004 - Początek pracy na Wydziale Filozoficznym PAT

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Godność człowieka a biotechnologia [w:] G. Hołub, P. Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 299-321.
 •      [szukaj w bibliotece] Problem heteronomicznych celów hodowanych organów [w:] A. Maryniarczyk, K. Stepień, P. Gondek [red.], Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 283-300.
 •      [szukaj w bibliotece] Ku rozumieniu godności człowieka. Patrząc na całość [w:] G. Hołub, P. Duchliński [red.], Ku rozumieniu godności człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008, s. 5-10.
 •      [szukaj w bibliotece] Warnock Mary Helen [w:] A. Maryniarczyk [red.], Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2008, s. 701-702.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy rozwój nauk biomedycznych wymaga nowej etyki? [w:] Jerzy Brusiło [red.], Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 153-166.
 •      [szukaj w bibliotece] Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą [w:] Peter Tirpak, Gabriel Pala [red.], Sacrum a priroda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 131-144.
 •      [szukaj w bibliotece] Pacjent jako osoba [w:] W. Chańska, J. Hartman [red.], Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, s. 39-48.
 •      [szukaj w bibliotece] Etyka prawa naturalnego i etyka medyczna a kategoryczność nakazu moralnego [w:] P. Duchliński, G. Hołub [red.], Oblicza natury ludzkiej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, s. 435-452.
 •      [szukaj w bibliotece] Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia [w:] P. S. Mazur [red.], Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012, s. 185-205.
 •      [szukaj w bibliotece] Co skrywa zasada autonomii? [w:] G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga [red.], Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków: Św. Stanisława BM 2013, s. 141-168.
 •      [szukaj w bibliotece] Naturalizm a początek życia osoby [w:] P. S. Mazur [red.], Wokół genezy człowieka, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, s. 91-112.
 •      [szukaj w bibliotece] Godność osobowa dziecka nienarodzonego [w:] J. Dziedzic, P. Guzdek [red.], Od bólu po stracie do nadziei życia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 11-22.
 •      [szukaj w bibliotece] Od antropologii do etyki postmodernistycznej: w stronę autentyczności czy dowolności? [w:] B. Stańkowski, M. Szpringer [red.], W labiryncie wychowania. Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, Kraków: Wyd. Ignatianum/WAM 2013, s. 29-44.
 •      [szukaj w bibliotece] Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej [w:] A. Bobko, K. Cynk [red.], Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, s. 67-76.
 •      [szukaj w bibliotece] Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [w:] A. Maryniarczyk, K. Stepień, A. Gudaniec [red.], Spór o naturę ludzką, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014, s. 497-511.
 •      [szukaj w bibliotece] Dyskusje wokół potencjalości osoby w naturalizmie [w:] P. S. Mazur [red.], Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnicwto WAM 2014, s. 109-121.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? [w:] Medycyna Praktyczna, 1 2008, s. 142-146.
 • Bioetyka laicka i „chrześcijańska” a kryzys racjonalności moralnej [w:] Seminare, 25 2008, s. 205-211.
 • Being a Person and Acting as a Person [w:] Forum Philosophicum, vol. 12, nr 2 2008, s. 261-276.
 • Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu [w:] Życie i Płodność, 4 2008, s. 7-15.
 • Towards a Bioethics of the Person [w:] Zdravotnicke Studie, II (2) 2009, s. 3-10.
 • O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji [w:] Studia Gdańskie, XXV 2009, s. 129-146.
 • Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej [w:] Roczniki Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, XV 2009, s. 30-43.
 • Creating Better People? Some Consideration on Genetic Enhancement [w:] The National Catholic Bioethics Quarterly, Vol. 10, Nr 4 2010, s. 723-740.
 • Some Ethical Reflections on In-Vitro Fertilization, [w:] Intus-Legere Filosofia, t. 5, z. 1 2011, s. 107-120.
 • Człowiek a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora [w:] Logos i Ethos, 1 (32) 2012 2012, s. 105-126.
 • Ethica mater nostra est: skąd biorą się normy etyki lekarskiej? [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2013, s. 130-132.
 • Godność pacjenta jako człowieka - norma podstawowa etyki lekarskiej [w:] Medycyna Praktyczna, 9 2013, s. 122-124.
 • Eutanazja: promocja czy deprecjajcja człowieczeństwa? [w:] Cywilizacja, 49 2014, s. 81-87.
 • Wojtyła on Persons and Consciousness [w:] Forum Philosophicum, vol. 16, no. 1 2014, s. 43-60.
 • Kodeks etyki lekarskiej: Odcinek 23: informowanie pacjenta oraz jego rodziny - kiedy lekarz ma prawo milczeć [w:] Medycyna Praktyczna, 4 2015, s. 128-130.
 • Kodeks Etyki Lekarskiej: Odcinek 24: Informowanie o niepomyślnej prognozie [w:] Medycyna Praktyczna, 5 2015, s. 127-128.
 • Karol Wojtyla and Rene Descartes. A Comparison of the Anthropological Positions [w:] Anuario Filosofico, 48/2 2015, s. 341-358.
 • Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia, X (3) 2015, s. 49-58.

Wygłoszone Referaty:

 • Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu 19 październik 2008 Kraków
 • Pacjent jako osoba Bioetyka w zawodzie lekarza 03 październik 2008 Kraków
 • Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej Problem człowieczeństwa ludzkiego zarodka a nowoczesne techniki zapłodnienia i selekcji embrionów 22 styczeń 2009 Kraków
 • Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą Sacrum a príroda 25 wrzesień 2009 Preszów - Słowacja
 • Człowiek i świat naturalny Akademia Ochrony Przyrody, PAN 18 listopad 2009 Kraków
 • Some Ethical Reflections on In Vitro Fertilization Bioethics and Pastoral Care of the Sick 10 maj 2010 Rużemberk, Słowacja
 • Co skrywa zasada autonomii? Od autonomii osoby do autonomii pacjenta 18 październik 2011 Kraków
 • Naturalizm a początek życia osoby W kręgu pytań o człowieka. Spór o genezę bytu ludzkiego 19 kwiecień 2012 Kraków - Akademia Ignatianum
 • Godność osobowa dziecka nienarodzonego Umarłych grzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei 26 listopad 2012 Kraków UPJPII
 • Dyskusje wokół potencjalności osoby w naturalizmie W kręgu pytań o człowieka. Spór o dynamizm bytu ludziego 17 kwiecień 2013 Kraków - Akademia Ignatianum
 • Ocena moralna GMO. Postulaty etyki środowiskowej Ocena moralna GMO 07 czerwiec 2013 Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski
 • Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? Spór o naturę ludzką 12 grudzień 2013 KUL - Lublin
 • Świadomość i emocje w ujęciu Karola Wojtyły Jan Paweł II. Posługa myślenia 20 listopad 2014 Kraków
 • In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? Spór o początek i koniec życia ludzkiego 11 grudzień 2014 Lublin
 • Etyka chrześcijańska a bioetyka chrześcijańska Styczeń-Ślipko-Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce 21 kwiecień 2015 Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Filozoficzno-teologiczne osadzenie klauzuli sumienia Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia 22 maj 2015 Kraków
 • Apprehending the Person: Two Approaches International Conference on Persons 03 sierpień 2015 Boston University - Boston
 • Ulepszanie człowieka a post-ludzka osoba. Refleksje antropologiczno-etyczne Polski Zjazd Filozoficzny 17 wrzesień 2015 Poznań
 • Śmieć człowieka a śmierć osoby Oblicza śmieci mózgowej 06 październik 2015 Kraków - Akadamia Ignatianum
 • O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką W kręgu pytań o człowieka 02 grudzień 2015 Kraków - Akadamia Ignatianum
 • Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły 10 grudzień 2015 Lublin - KUL
 • Bioetyka religijna a bioetyka świecka Nauka - Wiara/ Towarzystwo Naukowe Ignatianum 09 marzec 2016 Kraków - Akadamia Ignatianum
 • D. Larrivee, M. Farisco, M. Stickelbroek, G. Holub, Brain Failure and Somatic Integration. The Body Image and the Shifting Neural Paradigm Representations of the Body: Exploring the Intersections of Race, Gender, and Disability 08 kwiecień 2016 Emory University, Atlanta, USA
 • Jak informować chorego o niepomyślnym rokowaniu? 4. Kongres Onkologii Polskiej 14 październik 2016 Łódź
 • The Human Being and the Environment. Christian and Secular Perspectives European Humanism in the Making 20 luty 2017 Uniwersytet w Antwerpii (Belgia)
 • Some Critical Remarks on the Person as an Emergent Reality 14th International Conference on Persons 26 maj 2017 Universita della Calabria
 • Dlaczego człowiek a nie post-człowiek? Przeciw radykalnemu ulepszaniu Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna 26 kwiecień 2018 Kraków - UPJPII
 • Doskonalenie moralne a koncepcja godności osoby Ulepszanie moralne - perspektywa filozoficzna 25 październik 2018 Kraków - UPJPII/Akademia Ignatianum w Krakowie
 • „Human Enhancement and Religion“ „Fides et ratio“ Phenomenology and Philosophy of Religion 25 wrzesień 2018 Pázmány Péter Uniwersytet Katolicki, Budapeszt (Węgry)
 • Transhumanizm a początek i koniec ludzkiego życia Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka 21 listopad 2018 Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław
 • Od filozofii człowieka do filozofii osoby ludzkiej w myśli Karola Wojtyły Człowiek w relacji do... 30 maj 2019 UPJPII - Kraków
 • Ulepszanie człowieka a ulepszanie poznawcze Blaski i cienie ulepszania poznawczego. Perspektywa filozoficzna 12 czerwiec 2019 UPJPII - Krakow
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl