wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Andrzej Sosnowski CR
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - asystent 
E-mail:
andrzej.sosnowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego 
Dyżur dydaktyczny:
środa 11.30 - 12.30, ul. Kanonicza 9,
sekretariat WPK 

Dorobek naukowy

Monografie:

  • L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 CIC). Evoluzione storica e legislazione vigente, Roma: Pontificia Universita gregoriana 2007

Artykuły Książkowe:

Artykuly w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

  • Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem najnowszych norm prawnych Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa 02 czerwiec 2011 Kraków
  • Prawne formy nieobecności zakonnika we wspólnocie Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem 29 kwiecień 2015 Warszawa
  • Prawna możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa Bogdana Jańskiego z Aleksandrą Zawadzką Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci) 22 październik 2015 Kraków
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl