wróć na stronę główną UPJPII
ks. dr Robert Głuchowski
Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie - asystent 
E-mail:
robert.gluchowski@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Pisma Świętego 

Curriculum Vitae

 • 2014 - Asystent w Katedrze Pisma Świętego Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII
 • 2009 - Wykładowca w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym RDN Małopolska
 • 2008 - Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 • 2008 - Wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII
 • 2008 - Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie biblistyki (INB KUL, Lublin)
 • 2007 - Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie
 • 2003 - Studia licencjackie w Instytucie Nauk Biblijnych KUL w Lublinie
 • 1993 - Filozoficzno-teologiczne studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010

Artykuły Książkowe:

 • Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a w jego listach [w:] M. Bednarz, P. Łabuda [red.], Orędzie Pawłowe – aktualne jeszce dzisiaj?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 37-50.
 • Początki Kościoła w Jerozolimie (Dz 1-7) [w:] P. Łabuda [red.], Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/1), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 115-168.
 • Świadkowie Słowa w Judei i Samarii (Dz 6-8) [w:] P. Łabuda [red.], Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/2), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 95-128.
 • Na krańce ziemi [w:] P. Łabuda [red.], Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/3), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 109-140.
 • Dzieje Apostolskie [w:] P. Łabuda [red.], Poznając Biblię. Trudne karty Biblii (VIII/4), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 115-167.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Hermeneutyka wiary Benedykta XVI – próba syntezy [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 3-20.
 • Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne. Lek na śmierć (Łk 23,44-24,6) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 89-95.
 • “Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny”. Być gotowym na spotkanie z Panem (Mt 25,1-13) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 96-101.
 • “Kto ma, temu będzie dodane”. Ryzyko wiary (Mt 25,14-30) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 102-107.
 • “Kto ma, temu będzie dodane”. Ryzyko wiary (Mt 25,14-30) [w:] Krąg Biblijny, Z. 25 2014, s. 102-107.
 • “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili”. Miłować każdego widząc w nim Jezusa Chrystusa (Mt 25,31-46) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 108-114.
 • “Nowa jakaś nauka z mocą”. Dokonać właściwego wyboru (Mk 1,21-28) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 38-42.
 • “Uzdrowił wielu...”. W Jego ranach nasze zdrowie (Mk 1,29-39) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 43-48.
 • “Możesz mnie oczyścić”. Uleczenie z trądu duszy (Mk 1,40-45) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 49-55.
 • “Aniołowie usługiwali Mu”. Odwrócić się od grzechu (Mk 1,12-15) [w:] Krąg Biblijny, Z. 26 2015, s. 55-60.

Wygłoszone Referaty:

 • Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich a jego Listach Międzynarodowe Sympozjum Biblijne w Tarnowie 13 listopad 2008 Tarnów
 • Hermeneutyka wiary Benedykta XVI Ogólnopolskie Sympozjum Biblijne pt. Wokół Verbum Domini 24 listopad 2011 Tarnów
 • „Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI a „Jezus – Żyd” Gezy Vermesa W kręgu „Jezusa z Nazaretu” Josepha Ratzingera – Benedykta XVI 13 listopad 2014 Tarnów
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl