wróć na stronę główną UPJPII
dr Aleksandra Brzemia-Bonarek
Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego - adiunkt 
E-mail:
aleksandra.brzemia-bonarek@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego, Wydział Prawa Kanonicznego 
Dyżur dydaktyczny:
dyżur akademicki w roku 2016-2017 zostanie podany do wiadomości zainteresowanych 15 września 

Curriculum Vitae

 • 2014 - adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Wydział Prawa Kanonicznego UPJP2 w Krakowie
 • 2013 - adiunkt w Katedrze Sakramentologii Wydziału Teologicznego UPJP2 w Krakowie
 • 2011 - asystent w Katedrze Sakramentologii, Wydział Teologiczny, UPJP2 w Krakowie
 • 2010 - obrońca wezła przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie
 • 2008 - dydaktyk w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT ( obecnie UPJP2) w Krakowie
 • 2006 - doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego UKSW w Warszawie
 • 2006 - adwokat zatwierdzony przy Sądach Metropolitalnych w Krakowie i Katowicach
 • 2002 - magister prawa UKSW w Warszawie
 • 2001 - magister prawa kanonicznego, UKSW w Warszawie

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 • Lepiej zapobiegać, niż sądzić. Uwagi prawnika kanonisty odnośnie do [w:] Andrzej Pastwa, Monika Gwóźdź [red.], Miłość i odpowiedzialność —wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 125-138.
 • Objektive Wahrheit in Prozessen mit dem Klagegrund des Konsensmangels [w:] J. Kowal, J. Llobell [red.], Iustitia et Iudicium Studi di diritto matrimonial e processuale canonico in onore Antonio Stankiewicz, Vatican: Libreria Edirice Vaticana 2010, s. 1795-1812.
 • Pomoc sądowa między sądami państwowymi a sądami kościelnymi. Analiza prawna zagadnienia i propozycje de lege ferenda [w:] H. Typańska [red.], Sędzia i pasterz. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy sądowej ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego, Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2007, s. 41-53.
 • Średniowieczne źródła naukowe dotyczące zakazu stosowania restitutio in integrum w sprawach małżeńskich - praca poglądowa [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus - Księga pamiątkowa dedykowana ks. profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, s. 291-305.
 • Dowód zdobyty w sposób niegodziwy wg instrukcji Dignitas connubii [w:] T.Rozkrut [red.], Dignitas Conubii - pierwsze doświadczenia. Materiały z III ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem 11-12 czerwca 2007r, Tarnów: Biblos 2008, s. 147-155.
 •      [szukaj w bibliotece] Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania. [współatorstwo z:] [w:] Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem., Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013 127-141
 •      [szukaj w bibliotece] Od chrztu w imię Jezusa do chrztu w imię Trójcy Świętej. [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk[w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015 139-174
 •      [szukaj w bibliotece] Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Analiza teologiczno-prawna. [współatorstwo z:] Szymon Drzyżdżyk[w:] Rozwój dogmatu trynitarnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2015 175-200
 •      [szukaj w bibliotece] Bonum prolis w wyrokach coram Sobański [w:] A. Pastwa [red.], W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki., Katowice: 2014, s. 117-129.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Prawda w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego. [w:] Prawo Kanoniczne, 3-4 2008, s. 385-391.
 • Some reflection about the changes in Polish marriage and family for the last 20 years – canonical perspective [w:] Dionysiana, www.stromis.ru 2012, s. 29-39.
 • UNE PREUVE OBTENUE D’UNE MANIÈRE ILLICITE SELON L’INSTRUCTION DIGNITAS CONNUBII [w:] Periodica, 102/2 2013, s. 307-315.
 • Prawidłowe przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa - głos prawnika kanonisty [w:] Przegląd Powszechny, 9 2013, s. 61-75.
 • To nie jest konfesjonał [w:] Tygodnik Powszechny, 33/3136 2009, s. 13-13.
 • Homoseksualizm a zdolność do zawarcia małżeństwa [w:] Przegląd Powszechny, 12/1084 2011, s. 66-74.

Wygłoszone Referaty:

 • Impotencja jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa w świetle prawa Kościoła katolickiego – analiza orzecznictwa Kościoła Seksualność osób niepełnosprawnych 30 kwiecień 2013 Gdańsk
 • Karta Prawa Rodziny - analiza artykułów 4-8, spojrzenie kanonisty. Rodzina suwerenna” – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia 19 kwiecień 2013 Brenna
 • Kanoniczny wymóg „życia zgodnego z wiarą” (kan. 874 §1, 3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania Wolność wiary a posłuszeństwo prawu 14 listopad 2012 Kraków
 • Bonum prolis w wyrokach coram Sobański. W orbicie zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki 26 październik 2012 Katowice
 • Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Współczesne przygotowanie młodych do małżeństwa z perspektywy kanonisty. Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa” 17 kwiecień 2012 Katowice (UŚ)
 • Some reflection about the changes taking place within marriages and families over the past 20 Years in Poland – canonical perspective The Institution of Marriage in the Three Monoteistic Religions. 11 wrzesień 2011 Constanca, Rumunia
 • Dowód zdobyty w sposób niegodziwy. Proces małżeński w świetle "Dignitas Connubii" - pierwsze doświadczenia 12 czerwiec 2007 Gródek nad Dunajcem
 • Dopuszczalność dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do sakramentów pokuty, eucharystii i bierzmowania - spojrzenie kanonisty. Metoda Montessori w Katechezie specjalnej - 19 wrzesień 2013 Brenna
 • Divieto del cumulo degli uffici (DC, art 36): l'applicazione per analogia ad altre fattispecie. Dignitas Connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive. 23 styczeń 2015 Rzym, Papieski Uniwersytet Gregoriański
 • Czy do przyjęcia sakramentu bierzmowania konieczne jest używanie rozumu? Granice prawa do sakramentów. MIędzy kodeksem z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku 16 listopad 2017 Kraków
 • Chrzestni niepełnosprawni intelektualnie? Analiza kanoniczna. Munus sanctificandi - wokół uświęcającego zadania Kościoła 03 marzec 2018 Warszawa, UKSW
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl