wróć na stronę główną UPJPII
dr Barbara Ciciora-Czwórnóg
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
barbara.ciciora@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej 
Dyżur dydaktyczny:
Środa, 14.00 - 14.45 (Sukiennice) 

Curriculum Vitae

 • 2012 - członek zarządu Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Kraków, Sekcja Sztuki Nowoczesnej
 • 2011 - stypendium badawcze Institut national d’histoire de l’art w Paryżu
 • 2011 - praca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 2010 - kierownik projektu Muzeum Narodowego w Krakowie „Modernizacja galerii stałych MNK” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2009 - obrona rozprawy doktorskiej „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje” napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2009 - kierownik Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Krakowie; główne zadanie – dokończenie prac nad otwarciem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 • 2008 - współautor koncepcji scenariusza i współkurator Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach wraz z dr Aleksandrą Krypczyk
 • 2007 - realizacja międzynarodowego projektu Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku (projekt obejmował 3 wystawy: Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo XIX wieku – w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Matejko w Monach
 • 2007 - stypendium badawcze Polskiej Akademii Umiejętności im. Zdziarskiej-Zaleskiej w Bibliotece Polskiej w Paryżu
 • 2005 - raport dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat wartości artystycznej zbiorów zgromadzonych w Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – Koryznówka w Nowym Wiśniczu
 • 2004 - kurator wystawy „Drzeworyty Jana Matejki“; Dom Jana Matejki, marzec – sierpień 2004
 • 2004 - realizacja grantu promotorskiego prowadzonego przez prof. dra hab. Wojciecha Bałusa, opiekuna pracy doktorskiej pt. „Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje”; w ramach grantu kwerendy: --- w Polsce (Warszawa: Muzeum Narodowe i Z
 • 2004 - skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia
 • 2003 - członkostwo w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, Oddział Kraków
 • 2003 - staż muzealny w Neue Pinakothek w Monachium w ramach „Niemiecko-polskiego programu wymiany dla kadry naukowej muzeów“; program zorganizowany przez fundację Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
 • 2003 - nominacja na adiunkta w Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 2001 - stypendium badawcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach współpracy z rządem Wspólnoty Flamandzkiej; Gandawa, Universitet Gent, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte
 • 2001 - kurator wystawy „Matejko a średniowiecze”, Dom Jana Matejki, październik 2001 – styczeń 2002; autor katalogu
 • 1998 - praca Muzeum Narodowym w Krakowie
 • 1996 - przewodnicząca Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1993 - studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dorobek naukowy

Monografie:

 •      [szukaj w bibliotece] Matejko a średniowiecze. Katalog wystawy, październik 2001-styczeń 2002, Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Jana Matejki, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2001
 •      [szukaj w bibliotece] Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2010
 •      [szukaj w bibliotece] Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007
 •      [szukaj w bibliotece] Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki ''Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965'', Dziekanowice - Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 2013

Artykuły Książkowe:

 • Historia domu Jana Matejki w Krakowie [w:] A. Pieńkos [red.], Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość. Materiały z konferencji Instytutu Historii Sztuki UW oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie 25 i 26 kwietnia 2002 r., Warszawa: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 83-97.
 • Dziewica Orleańska. Rola rekwizytu w warsztacie artystycznym Jana Matejki [w:] S. Czekalski [red.], Materiały II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 9-10 listopada 2001, Poznań: 2003, s. 55-65.
 • Historia kamienicy Matejków [w:] [red.], 100 lat Domu Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2004, s. 8-34.
 • Fascynacje Jana Matejki postacią Wita Stwosza [w:] A. Organissty [red.], Wokół Wita Stwosza. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 358-369.
 • Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku [w:] red. nauk. W. Bałus, B. Ciciora [red.], Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich… Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec – czerwiec 2007, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71.
 • Die Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts [w:] Wiss. Red. W. Bałus, B. Ciciora [red.], Die Meister Matejkos, Grottgers, der Gebrueder Gierymski... Muenchner Geschichtsmalerei des 19. Jahrhunderts. Ausstellung im Nationalmuseum in Krakau, Maerz - Juni 2007 und den Museen der Stadt Bamberg, Juni - September 2007, Krakau: Muzeum Narodowe w Krakowie 2007, s. 39-71.
 • Rzeźby Matki Boskiej oraz śś. Katarzyny i Małgorzaty [w:] [red.], Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: 2007, s. 401-414.
 • Malarstwo historyczne profesorów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium [w:] red. nauk. Z. Fałtynowicz, E. Ptaszyńska [red.], Malarze polscy w Monachium. Studia i szkice, Materiały z sesji naukowej, Suwałki: Muzeum Okręgowe w Suwałkach 2007, s. 27-41.
 • Związki malarstwa Henryka Siemiradzkiego z malarstwem europejskim na przykładzie obrazu ''Pochodnie Nerona'' [w:] [red.], Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури. Збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференцїїї, Харків, 21-22 листопада 2008 року, Харків: Спецвипуск: ВІСНИК Харківської державної академїї дизайну і Мистецтв 2009, s. 150-175.
 • The Influence of Munich History Painting on Jan Matejko [w:] ed. R. Ochęduszko, W. Bałus [red.], European History Painting in the 19-th Century. Mutual connections - commom Themes - differences, Kraków: Universitas 2010, s. 177-195.
 • Św. Leonard Jana Matejki Początki krakowskich witraży [w:] J. Budyn-Kamykowska, K. Pawłowska [red.], Witraż w architekturze – architektura na witrażu. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polonia i Muzeum Architektury we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2003, Kraków: Stowarzyszenie Miłośników Witraży 2011, s. 46-55.
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Tarnowcu [w:] Rzeszowska Teka Konserwatorska, T. 2 2000, s. 41-57.
 • TEMPORE BELLI TRANSPORTATA”. Történetek késő gótikus műalkotások vándorlásáról Felső-magyarország és Pogórze között [w:] Különlenyomat a Művészettörténeti Értesítő, L 2001, s. 117-124.
 • Rachunek Aleksandra Ziembowskiego za wykonanie kopii przedmiotów z grobu Kazimierza Wielkiego [w:] Studia Waweliana, T. IX/X 2000, s. 218-220.
 • Jan Matejko in München. Ein Überblick über die Ausbildung des Künstlers [w:] Zeitenblicke – Online-Journal für die Geschichtswissenschaften, Nr 2 2006, s. 0-0.
 • Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie prac Jana Matejki [w:] Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, T. XXXIV 2008, s. 27-41.

Wygłoszone Referaty:

 • Ikonografia chrztu Polski na tle poussinowskiej ''cosa mentale'' i rozwoju malarstwa historycznego w XVIII i XIX wieku Spór o początki państwa polskiego. Historiografia–tradycja–mit–propaganda 17 kwiecień 2015 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Reception of Paul Delaroche and his Paintings among Polish in the 19th Century against the Background of French and European Reception of his Œuvre L'Histoire mise en scène. Représentations du pasé et construction des identités dans l'art du XIXe siècle 13 czerwiec 2014 Musée des Beaux-Arts de Lyon
 • The Feast of Piast – Romantic and National Reception of a Medieval Myth Food, Feast & Famine (International Medieval Congress) 05 lipiec 2016 University of Leeds
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl