wróć na stronę główną UPJPII
dr Joanna Małocha
Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - adiunkt 
E-mail:
joanna.malocha@upjp2.edu.pl 
Afiliacje:
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii 
Dyżur dydaktyczny:
Dyżur w semestrze letnim 2018/19 - wtorek, godz. 13.15-14.45, s. 014b lub gabinet s. 202
Dyżur w sesji letniej 1918/19: środa 19.06, godz. 16.30-17.30, s. 014b lub gabinet przy s. 202 

Curriculum Vitae

 • 2019 - uzyskanie certyfikatu i uprawnień Tutora I stopnia
 • 2019 - objęcie funkcji Wydziałowego Koordynatora ds. tutoringu
 • 2019 - odbycie stażu naukowego na Uniwersytecie w Lublanie w ramach projektu unijnego „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”
 • 2018 - objęcie funkcji Wydziałowego Pełnomocnika ds. nauczania na odległość
 • 2018 - pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika projektu unijnego "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
 • 2017 - pełnienie funkcji Kierownika Historycznych Warsztatów E-learningowych dla Młodzieży
 • 2011 - doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 - zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie (etat)
 • 2009 - Zatrudnienie na etacie archiwisty w centralnym Archiwum Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię OO. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie
 • 2008 - prowadzenie zajęć w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych NATO w Kielcach
 • 2008 - podjęcie wykładów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • 2008 - studia specjalistyczne na UŚ w Katowicach
 • 2007 - uzyskanie magisterium z archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 2007 - uzyskanie licencji archiwistycznej w Archiwum Państwowym w Krakowie
 • 2007 - studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie
 • 2006 - uzyskanie tytułu licencjata (kanonicznego) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2006 - zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (umowa zlecenie)
 • 2006 - podjęcie funkcji sekretarza Warsztatów Historycznych na Wydziale Historii Kościoła PAT
 • 2005 - uzyskanie magisterium z historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2004 - ukończenie Studium Pedagogicznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2003 - początek udziału w badaniach archeologicznych na terenie Małopolski i Podkarpacia (m.in. Ojców, Leszna Górna, Muszyna, Prusiek, Rajbrot, Kraków, Gosławice) - prace wykopaliskowe, rekonstrukcja i opracowywanie materiału zabytkowego
 • 2001 - ukończenie studium języka francuskiego oraz kultury i cywilizacji szwajcarskiej na l’Université de Genève

Dorobek naukowy

Monografie:

Artykuły Książkowe:

 •      [szukaj w bibliotece] Wybrane archeologiczne i literackie świadectwa kultu św. Wiktorii Rzymskiej [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 39-57.
 •      [szukaj w bibliotece] Rośliny w ikonografii wczesnochrześcijańskiej – zarys zagadnienia [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 63-71.
 •      [szukaj w bibliotece] Zapomniany wzór barokowej pobożności – o świętobliwej Ludowice z Kęt słów parę... [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 209-218.
 •      [szukaj w bibliotece] Archeologia i historia o Lipowcu – 30 lat później... [współatorstwo z:] 1[w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno: MITEL 2008 319-339
 •      [szukaj w bibliotece] Historia badań archeologiczny na terenie franciszkańskiego kompleksu sakralno-mieszkalnego w Krakowie [w:] Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237 – 2007), Kraków: UNUM 2007, s. 199-214.
 •      [szukaj w bibliotece] Heraldyka kościelna a dzieje zamku „Lipowiec” [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 139-150.
 •      [szukaj w bibliotece] Od reniferów z Lascaux do niedźwiedzia ze Ślęży – motywy zoomorficzne [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika Zwierząt, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 145-164.
 •      [szukaj w bibliotece] Franciszek Józef Góralczyk FZŚ [w:] Zdzisław Gogola, Bronisława Fima, Aleksandra Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 157-159.
 •      [szukaj w bibliotece] Św. Miron z Kizyku – tajemniczy męczennik achajski [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska, Kraków: UNUM 2010, s. 123-127.
 •      [szukaj w bibliotece] Typologiczno-chronologiczna analiza zespołu średniowiecznych militariów oraz elementów oporządzenia jeździeckiego z Lipowca [w:] Zdzisław Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 285-301.
 •      [szukaj w bibliotece] Czas męczeństwem mierzony - analiza historyczna tekstu "Kalendarium Romanum" [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska. Materiały zebrane, T. 3, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 43-63.
 •      [szukaj w bibliotece] "Thec Escape to Egipt according to Coptic tradition", red. E. Lambelet, wyd. Lehnert&Landrock, Cairo 1993, ss. 65 - recenzja [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 255-258.
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]
 •      [szukaj w bibliotece]

Artykuly w Czasopismach:

 • Zarys dziejów parafii i wioski Regulice w latach 1789 – 1914 [w:] Collectanea Historica, 3 2004, s. 79-102.
 • Recenzja publikacji Zdzisława Gogoli OFMConv, „Ks. Prałat Jan Ślęzak (1913 – 1972). Duszpasterz i społecznik” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 24 (z. 2) 2005, s. 159-160.
 • Symbolika obrzędu prehiszpańskiego [w:] Menhir. Czasopismo Archeologiczne, 6 2005, s. 69-71.
 • Jerozolima i patriarchat jerozolimski – zarys dziejów w pierwszych stuleciach naszej ery [w:] Menhir. Czasopismo Archeologiczne, 7 2009, s. 21-23.
 • 19th International IATEFL Poland Conference - sprawozdanie pokonferencyjne [współatorstwo w:] Vita Academica, 5(59) 2010 18-18
 • Historia człowieka - człowiek w historii [współatorstwo w:] Vita Academica, 3-4(45-46) 2008 12-12
 • Miejsca znane i nieznane [współatorstwo w:] Vita Academica, 3-4(51-52) 2009 6-6
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Dydaktyczna SJO Politechniki Radomskiej "Jakość w nauczaniu języków na studiach niefilologicznych" - sprawozdane pokonferencyjne [współatorstwo w:] Vita Academica, 5(65) 2011 23-23
 • III Międzynarodowa Konferencja "Polski MoodleMoot 2011" w Częstochowie - sprawozdzanie pokonferencyjne [współatorstwo w:] Vita Academica, 1 2012 15-15

Wygłoszone Referaty:

 • Nie tylko Egipcjanie… czyli o mumiach i mumifikacji archeologicznych uwag kilka Człowiek – Symbol - Znak. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył 08 listopad 2008 Kraków
 • Kilka uwag o kulturze materialnej średniowiecznej Rusi – spojrzenie przez pryzmat archeologicznych zabytków ruchomych Kultura i obyczajowość Średniowiecza 16 maj 2008 Kraków
 • Dzieje męczeństwa w kamieniu zapisane.. Kobieta w Starożytności 13 marzec 2009 Kraków
 • Rzemiosło czy sztuka? O wyrobach koptyjskich uwag parę Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich. 14 listopad 2009 Kraków
 • Historia badań archeologicznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz (zarys zagadnienia) Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem 25 listopad 2009 Kraków
 • Chrześcijański Terencjusz, czyli o Hrotsvicie z Gandersheim słów kilka Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej 20 maj 2010 Kraków
 • Anielskie kształty… Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty 12 luty 2011 Kraków
 • Symbolika w mitologii egipskiej Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata 08 październik 2011 Kraków
 • Rola zabawy w rozwoju kulturalnym dziecka, czyli od grzechotki do... gotyckiej katedry... VII Sympozjum Edukacyjne „Podróże po kulturze" 17 czerwiec 2006 Kraków
 • Czas męczeństwem mierzony, czyli o Kalendarium Romanum uwag parę Kult Męczenników Cesarstwa Rzymskiego 23 kwiecień 2010 Kraków
 • Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) - potrzeby i realia polskich szkół wyższych Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne 12 wrzesień 2012 Bydgoszcz
 • Trzy święte z Tesalonik. Dzieje kultu od starożytności do czasów współczesnych Zło w człowieku, Kościele i świecie 21 wrzesień 2012 Katowice
 • Dzieje kultu Chionii, Ireny i Agape z Tesaloniki czyli kontynuacja ze szczyptą zmiany XI Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata 29 wrzesień 2012 Kazimierz Dolny
 • Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych z polskim jako językiem pierwszym Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka 26 październik 2012 Kraków
 • O koptyjskich detalach architektonicznych uwag parę… Pogranicza Chrześcijaństwa 12 maj 2010 Kraków
 • Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) – potrzeby i realia polskich szkół wyższych Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne 12 kwiecień 2012 Bydgoszcz
 • Teoretyczny model kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego w środowisku europejskim Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje 16 wrzesień 2016 Wrocław
 • Wykorzystanie zasobów internetowych na lektoracie języków rzadkich na przykładzie zajęć z języka koptyjskiego V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium 08 czerwiec 2017 Gdańsk
 • Koptyjska symbolika Nativitas na podstawie wybranych pieśni bożonarodzeniowych Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem 19 maj 2017 Kraków
 • E-learning na lektoracie języka koptyjskiego w opinii wykładowcy i studentów Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci 06 marzec 2017 Łodź
 • Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej 15 listopad 2017 Kraków
 • Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli promocyjno-dydaktyczny projekt na trudnym gruncie historycznym IV Kongres Rozwoju Edukacji 30 listopad 2017 Wrocław
 • Losy wybranych wschodniogalicyjskich domów Sióstr Felicjanek w latach 1918-1920 w świetle wspomnień ze zbiorów archiwum prowincjalnego Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych 24 maj 2018 Kraków
 • Z przeszłości w XX wiek - wybrane tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców Afryki Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku 12 październik 2018 Lublin
 • Panel dyskusyjny - Czy humanistyka ma przyszłość? Jaką przyszłość ma humanistyka? 29 październik 2018 Kraków
 • Między nagością a odzieniem - rola tatuażu na przykładzie koptyjskiego kręgu kulturowego X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol - Znak - Rytuał. Nagość i odzienie" 03 grudzień 2018 Kraków
 • Unikatowy pamiętnik - zapiski o. Alojzego Karwackiego jako wielowątkowe źródło historyczne Ukryte perły archiwistyki 24 maj 2019 Kraków
 • Prowadzenie panelu I Ukryte perły archiwistyki 24 maj 2019 Kraków
 • Prowadzenie panelu "Nauki społeczne" Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem 24 maj 2019 Kraków
 • Prowadzenie panelu "Miscellanea" XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki 26 kwiecień 2019 Kraków
 • Konflikty, władza, pieniądze i sława na wybranych obrazach Mistrza polskiego malarstwa historycznego Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów 06 czerwiec 2019 Kraków
 • Trzy pieczenie na jednym ogniu, czyli wykorzystanie e-learningu do promowania dowolnej dziedziny w projektach dydaktycznych X Ogólnopolska Konferencja Polski MoodleMoot 18 czerwiec 2019 Huciska
Adres kontaktowy opiekuna strony: blad_bdon@upjp2.edu.pl